Carolina Böcker och Konst
Kyrkogårdsgatan 5
753 10 Uppsala
info@carolinabok.com
Öppettider:
Måndagar: 14-16
 Onsdagar: 16-19
 Lördagar: 13-15


Tel: 0739-05 23 70
eller 0730-62 91 92
alla tider.


 
Katalog: Övrigt:
Senaste Nytt
Försäljningsvillkor
Förkortningar, om bokbeskrivningar
Beställ en bok!
 
Antropologi, Etnologi & Folklivsforskning /
Anthropology, Ethnology & Folklore
uppdat 11-11-04
 1. Alm, Henrik Murgesällerna i Stockholm Stockholm 1944, 144 s. + inbunden rättelselapp inb privat helklotbd m titelfält i läder och guld, namnstämpel på titelsida, ill, färgat övre snitt såld

 2. Alsmark, Gunnar Herdar på Korsika Liber 1979, 263 s. stor 8vo, Skrifter från Folklivsarkivet i Lund nr 22; ngt naggat omsl, fotoill 50:-

 3. Andersson, Åsa Inte samma lika. Identifikationer hos tonårsflickor i en multietnisk stadsdel. Symposion 2003, 284 s. Häftad, dissertation, spikblad. Från Etnologiska Institutionen i Göteborg. 175:-

 4. Arnö-Berg, Inga Jul på Skansen. N&K 1997, 91 s. Inbunden förlagets fotoillustrerade laminatband, stor 8vo, mkt rikt illustrerad. 70:-

 5. Aronsson, Kjell-Åke Samiska kulturmiljöer i Sverige. - en forskningsöversikt. Riksantikvarieämbetet 1995, 78 s. Häftad i fotoillustrerat omslag, stor kvadratisk 8vo, illustrerad. 100:-

 6. Asbjørnsen, Moe, Nauthella m fl Brudprovaren. Erotiska folksagor från Norge. W&W 1978, 172 s. Inbunden förlagets pappband med fläckat omslag med en mindre reva, stor 8vo. Urval och inledning Oddbjørg Høgset, illustrationer av Svenolov Ehrén, svenskt förord Bengt af Klintberg, versättning av Bengt Berg. 75:-

 7. Bagerstam, Erik Finlands svenskar - ett livskraftigt folk i Norden. Sveriges Radios Förlag 1987, 192 s. Inbunden förrlagets fotoillustrerade laminatband, mkt rikt illustrerad, kartor på försättsbladen, stor 8vo. 60:-

 8. Beckman, Lars Ras och rasfördomar Prisma/Verdandi 1966, 94 + ii s. delvis hårt struken med blyerts, märken av två gem; Verdandi debatt 27, förf docent i humangenetik 40:-

 9. Björnberg, Ulla; Margareta Bäck-Wiklund; Hans Lindfors & Arne Nilsson Livsformer i en region. En jämförande analys av familje- och samhällsliv i 1970-talets Sverige. Liber Allmänna Förlaget 1982, 266 s. Häftad, stor 8vo, illustrerad, en del understrykningar med märkpenna. 100:-

 10. Burland, Cottie Mäniskor utan maskiner. Gebers 1966, 249 s. Inbunden förlagets helklotband med skyddsomslag, 4to, illustrerade försättsblad, mkt rikt illustrerad, exlibris. Om primitiva kulturer i serien: Vetandets värld. 90:-

 11. Canow, Isabella Under samma tak, men på olika plan. Reflektioner om det mångkulturella samhället: kultur, etnicitet, religion... Stockholm 2006, 329 s. Höftad, stor 8vo. Från Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare. 160:-

 12. Carlsson, Ylva Kulturmöten, textmönster och förhållningssätt - Första- och andraspråksskrivande i några svenska brevgenrer Uppsala 2002, 232 s. diss, stor 8vo, Skr utg av Inst f Nordiska Språk vid Uppsala Universitet 60. 90:-

 13. Colldén, Lisa Trésors de la Tradition Orale Sakata. L’Union Baptiste Suédoise 1979, lii + 419 pp. Softcover, large 8vo, illustrated, 2 small donation stamps and one number stamp on title page. Uppsala Studies in Cultural Anthropology 2. 125:-

 14. Drake, Sigrid Västerbottenslapparna. under förra hälften av 1800-talet. Två Tryckare 1979, xvi + 238 + iv s. Häftad, stor 8vo, svagt vikmärke på bakre omslag. 375:-

 15. Eidlitz, Kerstin Food and Emergency Food in the Circumpolar Area. Uppsala 1969, xxi + 175 pp + foldout map Studia Ethnographica Upsaliensia XXXII; large 4to, uncut 200:-

 16. Ejdestam, Julius Svenskt folklivslexikon. R&S 1975, 178 s. Inbunden förlagets kartonnageband, illustrerad, exlibris. 100:-

 17. Ekström, Kerstin Det förlovade landet. Carlssons 1993, 107 s. Dedicerad till Mago, inbunden förlagets laminatband, liten 4to, rikt illustrerad, förord av Ingrid Segerstedt Wiberg. 150:-

 18. Enander, Viveka Mitt namn är Iran. Åtta möten med iranska kvinnor. Boréa 2001, 167 + i s. Inbunden förlagets dekorerade pappband, som ny. 125:-

 19. Eskeröd, Albert Årets fester. LT 1970, 224 s. pocket, ill 50:-  

 20. Fellner, Astrid M Articulating Selves: Contemporary Chicana Self-Representation. Wien 1999, x + 355 pp. Hardbound publisher’s cloth backed boards, dissertation, 4to, a little worn around the edges. About the self image of women of Mexican-American descent. 400:-

 21. Fortes, M & Evans-Pritchard, E E (Eds) African Political Systems Oxford University Press 1967, xxiii + 302 pp worn, a couple of library stamps and one sticker 40:-

 22. Fox, Robin Kinship and Marriage – An Anthropological Perspective Penguin 1984, 271 pp large pocket (Pelican), ill 60:-

 23. Furtenbach, Börje Släktforskning för alla. ICA Bokförlag 1986, 144 s. + planscher. Häftad, illustrerad även i texten. 4:e omarbetade uppl., 2:a tryckn. 70:-

 24. García, Claudia The Making of the Miskitu People of Nicaragua – The Social Construction of Ethnic Identity Uppsala 1996, 175 pp diss, ded, large 8vo 80:-

 25. Gaunt, David & Löfgren Myter om svensken Liber 1984, 132 s. ill, namnt i blyerts 60:-

 26. Gaunt, Louise Familjekretsen – Bosättning, umgänge och omsorg Gävle 1987, 248 s. ett par kaffefläckar på bakre omsl 40:-

 27. Ginsburg, Råland o a (red) Bekänna färg. Kommissionen mot rasism och främlingsfientlighet 1988, 80 s. Häftad, illustrerad, omslag av Helga Henschen. 50:-

 28. Goldstein, Henri (red) Til et folk de alle høre... Den jødiske minoritet i Danmark. Gyldendal 2005, 179 s. Häftad med flikar, som ny. 125:-

 29. Gudmundsson, Magnus Tarot - New age i bild och berättelse Carlsons 2001, 176 s. diss, ill 100:-

 30. Gullestad, Marianne Livet i en gammel bydel – Livsmiljø og bykultur på Verftet og en del av Nøstet Aschehoug, Oslo 1979, 168 s. inb förl dek pappbd, fotoill, stor 8vo 60:-  

 31. Haberlandt, Michael Völkerkunde II  - Beschreibende Völkerkunde Walter de Gruyter 1920, 150 + ii + 150 + ii pp hardbound publ cloth, contemporary name inscr, 12:o, 3rd bettered and enlarged ed, 29 Abbiildungen, Sammlung Göschen 802 40:-

 32. Hannerz, Ulf (urval) Lokalsamhället och omvärlden. Socialantropologiska studier. R&S 1973, 235 + iii s. Originalpocket, stämpel på nedre snitt. 60:-

 33. Hedblom, Folke o a (utg) Svenska landsmål och svenskt folkliv. PAN&s 1969, viii + 211 + i (blank) s. Dedicerad av utg., häftad, stor 8vo, illustrerad, ngt snedläst. Tidskrift utg. av Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala genom Folke Hedblom under medverkan av anne Eriksson och Dag Strömbeck 1968, 91:a årgången, H. 290 från början. 140:-

 34. Hermansson, Hans-Erik Fristadens Barn – Om ungdomars livsstilar, kulturer och framtidsperspektiv i 80-talets Sverige Daidalos1988, 224 s. ganska mycket blyertsunderstrykningar 50:-

 35. Hofberg, Herm. Genom Sveriges bygder. Skildringar av vårt land och folk. Abr. Bolin, Örebro 1872, vi + 450 s. Inbunden samtida ngt nötta halvskinnband, inlaga utmärkt, litet missfärgning av försättsbladen pga skinnhörnen. 200:-

 36. Holt, Emily S Ye Olden Time. English Customs in the Middle Ages. John F Shaw, London no date [1884], 223 + xvii (book catalogue) pp. Hardbound publisher’s decorated cloth, spine a bit worn, upper and lower spine a little frayed, gilded upper edge, gift inscription on fly leaf (dated Christmas 1885), one plate. 200:-

 37. Hvarfner, Harald (red.) Vad händer i glesbygden – En etnologisk studie av näringslivet i Jokkmokk Norrbottens Museum 1968, 143 s. fotoill 30:-

 38. Jacoby, Michael Wargus, vargr ”Verbrecher””Wolf” – Eine sprach- und rechtsgeschichtliche Untersuchung Uppsala 1974, 143 pp Acta Universitatis Upsaliensis – Studia Germanistica Upsaliensia 12; large 8vo, uncut 90:-

 39. Johansson, K F Hvar låg vår folkstams urhem? Stockholm 1911, s. 157-177 särtryck ur Nordisk Tidskrift 1911, stor 8:o, stämpel, ngt naggat omsl, ded. såld

 40. Johansson, Karin Då var allt jemnskiftadt. Något om äldre folklig tideräkning. Seder och bruk kring dagjämningstiderna. LT 1975, 176 s. Originalpocket, liten fläck på främre snitt, lätt nött rygg. 70:-

 41. Johnson, Linnea; Molly Johnson & Tilda aria Forselius Mormorsboken. R&S 1980, 94 s. Dedicerad av Molly J, häftad, fotoillustrationer och illustrationer av Ingrid Eriksson. 2:a utökade upplagan. 80:-

 42. Kamali, Masoud Varken familjen eller samhället. En studie av invandrarungdomars attityder till det svenska samhället. Carlssons 1999, 98 s. Häftad. 80:-

 43. Karltun, Stina Maniok. Levebröd och livsvilja i dagens Kongo. Proprius 1988, 93 s. Häftad, illustrerad, vissa blyertsmarkeringar vid texten, namnteckning på titelsida. 75:-

 44. Kellogg, J H Bilder ur lifvet och naturen. En beskrifning öfver åtskilliga folkslags seder och bruk samt värderika upplysningar angående hälsovård och nykterhet. Skandinaviska Förlags-Expeditionen 1901, 508 s. Inbunden förlagets rikt dekorerade blågröna svart- och silverstäplade helklotband, stor 8vo, rikt illustrerad, viss lagerfläckning i början och slutet, enstaka i inlagan, ngt nött rygghuvud och -fot, kanter och hörn. 3:e uppl. 150:-

 45. Klausen, Arne Martin Kultur – variation och sammanhang Pan 1976, 187 s. främr omsl böjt, några sidnummersanteckn på titelsida, pocketoriginal, 40:-  

 46. Klintberg, Bengt af Harens klagan – och andra uppsatser om folklig diktning Pan 1978, 204 s. originalpocket, fotoill 40:-  

 47. Klintberg, Bengt af Jättar och vättar – En antologi dikter om folktrons väsen Brombergs 1986, 136 s. inb förlbd m skomsl, m bilder av John Bauer o a 75:-

 48. Klintberg, Bengt af Svenska folksägner PAN 1977, 287 s. originalpocket 40:-

 49. Kluckhohn, Clyde & Henry A Murray Personligheten i natur, samhälle och kultur. KF 1953, 233 s. Häftad, stor 8vo, ngt nött runt kanterna, osprättad. Bidrag av bl a: Ruth Benedict, Erich Fromm och Margaret Mead. 125:-

 50. Lewis, Oscar Fem familjer - En studie av fattigkulturen i Mexiko R&S 1970, 336 s. originalpocket, tillskr, ngt blekt rygg 40:-  

 51. Liljeroth, Lena & Mauricio Rojas Svenska främlingar. Att älska Sverige med dess fel och brister. Om invandrare och deras möjligheter. Gedins 1997, 166 + i s. Inbunden förlagets pappband, som ny. 70:-

 52. Lindqvist, Beatriz Drömmar i vardag och exil. Om chilenska flyktingars kulturella strategier. Carlssons 1991, 215 s. Häftad, mindre vikmärke på främre omslag, några sidor tryckfläckiga (men fullt läsbara) från tryckeriet. 75:-

 53. Lo-Johansson, Ivar (text) & Anna Riwkin-Brick (bild) Zigenarväg. R&S 1955, 88 s. Inbunden förlagets klotryggband med titel guldpressad på främre omslag, liten 4to, rikt illustrerad. 150:-

 54. Mammo, Tirfe The Paradox of Africa’s Poverty - The Role of the Indigenous Knowledge, Traditional Practices and Local Institutions-The Case of Ethiopia The Red Sea Press 1999, xvi + 268 pp 80:-

 55. Martinsson-Wallin, Helene Ahu - The Ceremonial Stone Structures of Easter Island. Analyses of Variation and Interpretation of Meanings Uppsala 1994, 188 pp diss, 4to, ill, Aun 19 (Societas Archaelogica Upsaliensis) 100:-

 56. Middleton, John & Tait, David (Eds.) Tribes without Rulers – Studies in African Segmentary Systems Routledge & Kegan Paul Ltd 1970, 234 pp worn, library stamp, some underlining in pencil 40:-

 57. Mokvist, Åke Svenska folkfester ICA-Förlaget 1984, 128 s. inb förl fotodek pappbd, 4to, rikt fotoill i färg 50:-

 58. Morris, Walter F jr (text) & Foxx, Jeffrey J (photographs) Living Maya. Harry N Abrams Inc., New York n d ( end of the 1980ies), unpaged (ca 230 pp) 4to, hardbound publ cloth w dj; 125 full colour photographs, ca 60 line drawings and 2 maps 150:-

 59. Nestius, Hans ”Och vi som ville så väl...” 19 röster om det mångkulturella Sverige. Carlssons 1996, 286 s. Häftad, illustrerad. 60:-

 60. Netterlund, Karin Ådalen - Folktro och folksägen Härnösand 1984, 64 s. dedicerad, inb förl hellinnebd m skomsl, rikt ill, kvadratisk 8vo 70:-

 61. Nicolaisen, Johannes Primitiva kulturer – Några huvuddrag i etnologins historia W&W 1965, 252 s. pocket, ill, blyertsunderstr 30:-  

 62. Nida, Eugene A Customs & Cultures - Anthropology for Christian Missions Harper & Row 1954, 306 pp 1st ed, hardbound cloth backed boards w chafed dj, large 8vo, name 70:-

 63. Niederle, Lubor La Race Slave. Statistique Demographie Anthropologie Félix Alcan, Paris 1916, xvi + 231 + i pp hardbound nice private half calf w 5 raised nerves, traduit par Louis Leger 150:-

 64. Nordenskiöld, Erland Indianliv i El Gran Chaco (Syd-amerika). Å&Å 1926, 251 s. + 69 illustrationer på 24 planscher. Inbunden förlagets helklotband, stämplar från Uppsala Enskilda Läroverk, biblioteksinsignier i blyerts, lätt fuktfläckad i början och slutet, främre fals lös, fläckig bakpärm. 40:-

 65. Nordin, Annika (red) Kultur förändrar - om konsten att gestalta mångfald. Agora 2004, 121 s. Häftad, fotoillustrerad, som ny. 80:-

 66. Nyström, Anton Uppkomsten av kortskallar och långskallar. Ett bidrag till rasläran. Ljus 1903, 100 s. Häftad, illustrerad, liten 4to, gammal ägarstämpel på främre omslag, rygg nött med falsrissar, annars är omslagen i mkt bra skick. 250:-

 67. Oweini, Saleh & Anna Holmgren Folkhemmets bakgård - att bana väg för integration i Sverige. Atlas1999, 199 s. Häftad med flikar, som ny. 150:-

 68. Palm, Göran & Ingela Josefson (re) Det är Sverige som avviker. Studenter från fyra världsdelar berättar. Karneval 2007, 127 + i s. Häftad med flikar, förutom gallringsstämpel på övre snitt som ny. 80:-

 69. Paproth, Hans-Joachim Studien über das Bärenzeremoniell - I. Bärenjagdriten und Bärenfeste bei den tungusischen Völkern Uppsala 1976, 366 pp + loose errata leaf large 8vo, uncut, ill; Skrifter utgivna av Religionshistoriska Institutionen i Uppsala (Hum. Fak.) genom C.-M. Edsman 15, in Kommission bei Klaus Renner Verlag, München, all published 175:-

 70. Petris, Tassos N Rhodes (Kamiros Filerimos Lindos) - History, arts, folklore, modern life Toubi’s. Athens 1981, unpaged (80 pp) lavishly ill in colour, large 8vo 60:-

 71. Pitt-Rivers, Julian A The People of the Sierra Madre. The University of Chicago Press 1974, 232 pp 2nd ed, photo-ill 50:-

 72. Poncins, Gontran de Kabloona Bonniers 1951, 291 + i s. inb förl helklotbd m förf namnt i guld på frampärm, ill av förf; En berättelse om netsilikmiut, de så kallade säleskimåerna 50:-

 73. Rabo, Annika Change on the Euphrates - Villagers, Townsmen and Employees in Northeast Syria Stockholm 1986, xii + 222 pp diss, ill, name stamp; Stockholm Studies in Social Anthropology 15 80:-  

 74. Ramberg, Ingrid & Oscar Pripp Fittja, världen och vardagen. Mångkulturellt Centrum 2002, 129 + 82 s. Häftad, so ny. 100:-

 75. (Rancken, Oskar) Bregenhöj, Carsten (red) Oskar Rancken - Pedagog och samlare, folklivsvetare och historiker Helsingfors 2001, 160 s. fyrkantig 8vo, ill, Meddelanden från Folkkultursarkivet nr 18, Skr utg av Svenska Littratursällskapet i Finland nr 632 100:-  

 76. Rehnberg, Mats (red) Sverige i fest och glädje. W&W utan årtal, 253 + iii s. Inbunden förlagets klotryggband med marmorerat pärmpapper, 4to, främre omslag medbundet, illustrerad. 90:-

 77. Rehnberg, Mats ”Hejarn borrar, släggan slår!” – svensk folkdiktning kring arbetslivet Ordfront 1980, 123 s. fotoill 60:-

 78. Rehnberg, Mats Ljusen på gravarna och andra ljusseder. Nya traditioner under 1900-talet. Nordiska Muséet 1965, 344 s. Häftad, 4to, illustrerad, omslag och rygg i dåligt skick, rissar och småfläckar, rygg stött och ledsen, inlaga helt ok förutom ett par enstaka understrykningar och en liten fläck mot övre snitt de sista sidorna. Nordiska Museets Handlingar 61. 100:-

 79. Rodin, Kerstin Onda kvinnor och oregerliga hustrur – En etnologisk studie av kontroversiella kvinnobilder Uppsala 1984, 82 s. Studia ethnologica Upsaliensia 13, ill 80:-

 80. Rooth, Anna Birgitta The Importance of Storytelling – A Study based on field work in Northern Alaska Uppsala 1976, 106 pp Studia ethnologica Upsaliensia 1 80:-

 81. Sahlins, Marshall D Tribesmen. Prentice-Hall n d, x + 118 pp large 8vo, ill, underlinings in pencil in first chapter 50:-  

 82. Sandklef, Albert Folktankar och folkhumor - Om överheten, om den dumme, om det passande och annat mera Lantbruksförbundets Tidskrifts AB 1945, 189 s. dedicerad, liten fläck på främre omsl 75:-

 83. Sarajas, AnnaMari Studiet av folkdiktningen i Finland intill slutet av 1700-talet. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 1982, 290 s. Häftad, osprättad, stor 8vo, förlagsny. KVHAAH Filologisk-filosofiska serien 19. 110:-

 84. Sayer, Chloë Arts and Crafts of Mexico Chronicle Books, San Francisco 1990, 160 pp square small 4to, richly ill in colour and b/w, unobtrusive inscr 100:-

 85. Scotte, Lasse Slutfiskat Akademilitteratur 1981, 224 s. Stor 8vo, fotoill, några hundöron; handlar om fiskenäringens tillstånd under 1900-talet i Västernorrland 40:-

 86. Sjöberg, Gustaf & Klingberg, Gustaf Lärobok i antropologi. PAN&s 1899, 60 s. inb förl dek helklotbd, en del svag blyerts såld

 87. Spence, Lewis North American Indians. The Mystic Press, London 1985, xii + 393 pp hardbound publ cloth, no dj, facsimile of original work, in the series ”Myths and Legends”, ill 100:- 

 88. Stacey, Tom (Huvudred) Jordens folk, Oceanien Nya Zeeland. Bonnierfakta 1983, 144 s. Inbunden förlagets dekorerade helklotband med skyddsomslag, 4to, mkt rikt illustrerad, recensionsstämpel på bakre blankblad. såld

 89. Ström, Fredrik Svenska folkgåtor Bonniers 1939, 435 s. inb förl halvklotbd, stor 8vo, teckningar av Uno Stallarholm 125:-  

 90. Svenska folksagor I. Sahlgren, Gudrun & Jöran (berättare) Efter Sven Sederströms uppteckningar. PAN&s 1939, 197 s. Inbunden förlagets halvfranska band med övre guldsnitt, stor 8vo. främre omslag medbundet, exlibris, pärmpapper lätt nött, flammig rygg. Illustrerade av Einar Norelius. 3:e uppl. 100:-

 91. Svenska folksagor II. Liljeblad, Sven (berättare) Sagor från romantikens dagar efter upptecknarnas original. PAN&s 1939, 235 s. Inbunden förlagets halvfranska band med övre guldsnitt, stor 8vo. främre omslag medbundet, exlibris, flammig rygg. Illustrerade av Einar Norelius. 2:a uppl. 125:-

 92. Svenska folksagor III. Liljeblad, Sven (berättare) Efter Mickel i Långhults uppteckningar. PAN&s 1940, 196 s. Inbunden förlagets halvfranska band med övre guldsnitt, stor 8vo. främre omslag medbundet, exlibris, litet jack i frampärm. Illustrerade av Einar Norelius. 150:-

 93. Svenska folksagor IV. Sahlgren, Gudrun & Jöran (berättare) Efter prosten C. F. Cavallius’ uppteckningar. PAN&s 1941, 179 s. Inbunden förlagets halvfranska band med övre guldsnitt, stor 8vo. främre omslag medbundet, exlibris. Illustrerade av Einar Norelius. 120:-

 94. Svenska folksagor V. Sahlgren, Gudrun & Jöran (berättare) Sagor från skilda landskap ur G. O. Hyltén-Cavallius’ och G. Stephens’ samlingar. PAN&s 1942, 198 s. Inbunden förlagets halvfranska band med övre guldsnitt, stor 8vo. främre omslag medbundet, exlibris. Illustrerade av Bertil Bull Hedlund. 175:-

 95. Svenska folksagor VI. Djurklou, Gabriel (samlare) Sagor och sägner från Närke. PAN&s 1943, 219 s. Inbunden förlagets halvfranska band med övre guldsnitt, främre omslag medbundet,stor 8vo. exlibris. Svenska folksagor VI. Berättade av Jöran Sahlgren, illustrerade av Bertil Bull Hedlund. 175:-

 96. Svenska folksagor VII. Sahlgren, Jörel & Jöran (berättare) Sagor samlade från skillingtryck. PAN&s 1947, 188 + i s. Inbunden förlagets halvfranska band med övre guldsnitt, stor 8vo. främre omslag medbundet, litet jack i frampärm. Illustrerade av Einar Norelius. 125:-

 97. Svenskar/Swedes. Människor i Sverige ser på sig själva genom kameraögat/People in Sweden look at themselves through the camera lens. Sveriges Radio 1970, opaginerad ( ca 120 s.) Inbunden förlagets fotoillustrerade pappband, 4to, mkt rikt fotoillustrerad. 70:-

 98. Svensson, Sigfrid Svensk etnologi. Från forntidstolkning till samtidsforskning. N&K 1974, 205 s. Häftad, illustrerad. 75:-

 99. Säve, P A (upptecknare) Svenska sagor och sägner 12. Gotländska sägner II Häft. I: Historiska sägner. Uppsala 1961, vi + s. 355-538. Häftad, stor 8vo, ngt solkigt omslag, illustrerad. Utg. av Herbert Gustavson och Åsa Nyman. 80:-

 100. Tayanin, Damrong & Kristina Lindell Hunting and Fishing in a Kammu Village. Curzon Press 1991, ii + 160 pp. Softcover, illustrated, stamp on first title page. Scandinavian Institute of Asian Studies. Studies on Asian Topics No. 14. 90:-

 101. Terenius, Margareta Jon Blund – En etnologisk studie av Jon Blund och med honom besläktade sömnväsen Uppsala 1983, 171 pp Studia ethnologica Upsaliensia 10, ill 75:-

 102. Thomasson, Lars De svenska samerna och renskötseln i Sverige. Biografiska anteckningar för åren 1975-1980. Umeå 1982, 216 s. Häftad, stor 8vo. Kungl. Skytteanska Samfundets handlingar Nr 24, 1982. 75:-

 103. Thomasson, Lars De svenska samerna och renskötseln i Sverige. Biografiska anteckningar för åren 1970-1974. Umeå 1979, 170 s. Häftad, stor 8vo. Kungl. Skytteanska Samfundets handlingar Nr 21, 1979. 75:-

 104. Thomasson, Lars De svenska samerna och renskötseln i Sverige. Biografiska anteckningar för åren 1960-1969. Umeå 1971, 149 s. Häftad, stor 8vo. Kungl. Skytteanska Samfundets handlingar Nr 10, 1971. 75:-

 105. Tillhagen, Carl Herman Folklig spådomskonst Fabel 1980, 206 s. inb förl pappbd 50:-

 106. Ule, Willi De fem världsdelarna. Jorden och dess folk I-V. Bokförlaget Norden 1938-39, xvi+300+ii; 282+iv; 297+iii; 315 + v ; 336+ii s. Inbundna halvfranska band med guldornerade ryggar, små 4to’s, illustrerade, nedre främre hörnet på del IV med skada. 5 vokymer. 250:-

 107. Uppsatser Folklivsforskning. Studentlitteratur 1967, 175 s. Häftad, stor 8vo, illustrerad, främre omslag ngt solkigt, små kryss vid 5 av de 7 uppsatserna i innehållsförteckningen. Innehåller    t ex: Jirlow: drag ur färiskt arbetsliv, Strömbeck: Bröderna Grimm och folkminnes-forskningens vetenskapliga grundläggning, M. P:n Nilsson: folkfesternas samband med år och arbetsliv. såld

 108. Wall, Jan Tjuvmjölkande väsen I-II. Uppsala 1977 & 1978, 262 + 204 pp Studia Ethnologica Upsaliensia 3 & 5, ill, stora 8vo; del 1: Äldre nordisk tradition, del 2: Yngre nordisk tradition, with English summary: Magical milk-stealing creatures. 200:-  

 109. Werner, Karla Egen härd – Om kvinnoliv i småhusområden Gidlunds 1981, 238 s. enstaka fotoill, ngt skavt omsl 40:-  

 110. Westberg, Annika Becoming an Adult - Living Conditions and Attitudes among Swedish Youth Umeå Universitet 2005, viii + 22 + 22 + ii + 32 + 22 + ii + 26 + 12 pp diss (Dept of Sociology), large 8vo, spikblad 125:-

 111. Wolf, Eric R Peasants Prentice-Hall n d, xii + 116 pp large 8vo, ill, minor moisture damage 40:-

 112. Young, Egerton R Nya äfventyr bland Nord Amerikas indianer. A Sigurdssons Förlag 1906, 414 s. + planscher. Inbunden förlagets dekorerade helklotband, ryggfot ngt nött, en svag repa på bakpärm. 130:-

 113. Young, Michael & Willmott, Peter Family and Kinship in East London Penguin 1980, 222 pp paperback 30:-

 114. Zwernemann, Jürgen Culture History and African Anthropology. A Century of Research in Germany and Austria. Uppsala 1983, 170 pp. Softcover, large 8vo, dissertation, map illustrations, spine a bit worn, 2 small donation stickers and one number stamp on first title page. Uppsala Studies in Cultural Anthropology 6. 130:-

 115. Åberg, Alf Baskerna - ett frihetsälskande folk N&K 1965, 107 s. + 8 s. planscher inb förl fotoill pappbd 60:-

 116. Åberg, Lars Stora famnen. Pappa Dallas i Rosengård. Gong Gong 2008, 120 s. Häftad, stor 8vo, som ny. 120:-

 117. (Ålund, Aleksandra) Mulinari, Diana & Nora Räthsel Bortom etnicitet. Festskrift till Aleksandra Ålund. Boréa 2006, 250 + ii s. Häftad, kvadratisk 8vo. 250:-

 118. Öman, Ulla Porträttfotografen - En etnologisk studie av en fotograf, hans ateljé och bilder Uppsala 1983, 148 s. diss, stor 8vo, fotoill; om fotografen Arne Johanssons arbete 1944-78, Studia Ethnologica Upsalienia 9. 75:-