Carolina Böcker och Konst
Kyrkogårdsgatan 5
753 10 Uppsala
info@carolinabok.com
Öppettider:
  Måndagar: 16-18
  Onsdagar: 16-18
  Lördagar: 12-15


tel: 0739-05 23 70
eller 0730-62 91 92
alla tider.


 
Katalog: Övrigt:
Senaste Nytt
Försäljningsvillkor
Förkortningar, om bokbeskrivningar
Beställ en bok!
 
Dedikationer / Dedications

uppdat 07-09-05

 1. Ahlberg, Axel W Studia de accentu latino Lundae 1905, 68 pp dedicated, text in Latin, large 8vo sold

 2. Alexandersson, Erland Bondeståndet i riksdagen 1760-1772 Lund 1975, 253 s. stor 8:o, ded, diss, Bibliotheca Historica Lundensis XXXVI 90:-

 3. Allén, Sture (Ed.) Nusvensk frekvensordbok – baserad på tidningstext/Frequency Dictionary of Present-Day Swedish – based on newspaper material I-IV Stockholm 1970-1980, xlviii+1066; xlvi+1102; lii+994; lii+1031 pp band I-III dedicerade av Sture Allén till Professor Carl Ivar Ståhle (ordförande i Svenska språknämnden 1967-78), som han senare efterträdde på stol nr 3 i Svenska Akademien, inb förl röda helklotbd, stora 8vo, en del av rygg lätt blekt på bd IV, komplett verk. 2.000:-  

 4. [Anderberg, Algot] Murray, Robert (Ed) The Church of Sweden - Past and Present Allhem 1960, 286 + fold out facsimile letter from LP Esbjörn to Peter Wieselgren + 32 pp photo plates hardb publ dec boards, 4to, ill´s in text in colour and b/w, one mounted foldout of triptych from the 15th century, inscribed dedication from Algot Anderberg, who wrote the chapter on the Visby diocese 250:-

 5. Andersson, Olof Lasarettet i Trelleborg 100 år 1893-1993 Curiosa Medicinae 1993, 141 s. dedicerad, inb frl ill pappbd m ill innerpärmar, rikt fotoill, stor 8vo 100:-

 6. Andrén, Nils Den klassiska parlamentarismens genombrott i England Uppsala 1947, 361 s. Skrifter utg av Statsvetenskapliga Föreningen i Uppsala XXVI, stor 8:o, ded 50:-  

 7. Arbman, Ernst Rudra – Untersuchungen zum altindischen Glauben und Kultus Uppsala 1922, xii + 312 + ii pp diss, dedicated, large 8vo, cvr a bit sunned, a couple of spots on title page 100:-

 8. Aulin, Arne & Tore Lewander Sången genom tiderna - Antologi för skolans musikundervisning N&K 1961, 324 s. dedicerad av A Aulin, inb förl ill pappbd, mycket noter 75:-

 9. Backman, E Louis Älvablåst och de folkmedicinska riterna vid helbrägdagörandet Uppsala 1927, 106 s. Uppsala Universitets årsskrift 1927, program 5, ded, stor 8:o 150:-

 10. Balzac, Honore de Louis Lambert Bibliofila Klubben 1950, 131 s. inb helklot, ill, tillskr; denna upplaga var på totalt 500 ex, varav 475 numrerades och 25 var HC (hors commerce). Denna bok är en av dessa 25, ded av illustratören, fläck på s. 9 200:-

 11. Bejerot, Nils Barn, serier, samhälle FiB 1954, 223 s. 1:a uppl, ded, naggat omsl 100:-

 12. Berg, Bengt Med tranorna till Afrika PAN&s 1922, 208 s. dedicerad, inb förl dek pappbd m medb omsl, lätt solkig, solfärgad rygg , liten 4to, rikt fotoill i s/v 60:-

 13. Bergman, Gun The Melusina Saga – The Text in UUB Slav 34 and a study in the 17th Century Literary Language in Russia Uppsala 1964, 189 pp Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Slavica Upsaliensia 2, large 8vo, main text in Russian, w the rest in English, dedicated 60:-

 14. (Bergman, Hjalmar) Linder, Erik Hjalmar Se fantasten - Hjalmar Bergmans liv och diktning från Eros’ begravning till Clownen Jac Bonniers 1983, 365 s. ded, inb förlbd m ngt naggat skomsl 140:-

 15. (Bergman, Hjalmar) Petherick, Karin stilimitation i tre av Hjalmar Bergmans romaner Läromedelsförlagen 1971, 199 s. Studia Litterarum Upsaliensia 6, ospr, ded 50:-  

 16. Berman, Nils På bokjakt i egna hyllor och andras Bokvännerna 1963, 135 + i s. lång dedikation, inb förl klotryggbd, enstaka ill 100:-

 17. Berner, Rolf Kolchos Författarförlaget 1972, 159 s. ded, pocketoriginal, ill 40:-

 18. Berner, Rolf Rysk arbetare Författarförlaget 1976, 228 s. ded, pocketoriginal, ill 40:-  

 19. Biörck, Gunnar On Myoglobin and Its Occurrence in Man Stockholm 1949, 216 pp + correction note dedicated, large 8vo, also publ as Supplement CCXXVI Acta Medica Scandinavica 1949 400:-

 20. Björck ,Ingemar Tradition och förnyelse - Pastorat och präster i Visby stift 1800-1920. En strukturstudie ingen plats inget år (1967), 142 s. prästmötesavhandling för Visby stift, stor 8vo, dedicerad, halvt osprättad, ngt solkig 100:-

 21. Björkman, Erik Blandspråk och lånord – några synpunkter med särskild hänsyn till engelskan Uppsala 1902, 16 s. särtryck ur Sjätte Nordiska Filologmötets Förhandlingar 1902, bibl-stämpel, ded 25:-

 22. Björkman, Erik Die Pflanzennamen der althochdeutschen Glossen I-II Strassburg 1901-2, pp 202-233 + pp 264-307 Sonderabzug aus der Zeitschrift für Deutsche Wortforschung Band 2 und 3, library stamps, dedicated I-II sold

 23. Björkman, Erik Nordiska vikingasagor i England Stockholm 1906, s. 437-454 särtryck ur Nordisk Tidskrift för Vetenskap, Konst och Industri, bibl-stämplar, vikt, ngt blekt, ded sold

 24. Boëthius, Axel Den homeriska sagans historiska sanning Helsingfors 1924, 12 s. övertryck ur ”Nya Argus” N:o 10, 1924, bibl-stämpel, ded 20:-

 25. Boman, Lars Criticism and Construction in the Philosophy of the American New Realism A&W 1955, 195 ded, large 8vo, diss, uncut 80:-

 26. Bosæus, Wilhelm Beiträge zur Kenntnis der Genese der Ovarialembryome - Experimentelle Untersuchungen über parthenogenetische Ovarialgravidität bei Amphibien Uppsala 1926, vi + 303 pp + 22 whole page plates w photos small 4to, dedicated, diss, menu from disputational dinner included, spine a little worn and sunned, uncut 80:-

 27. (Branting, Hjalmar) Engberg, Arthur Hjalmar Branting - Ett minnestal Tidens 1925, 37 s. dedicerad, inb privat helklotbd m förf och titel i guld på frampärm, främre omsl medbundet 200:-

 28. Broad, C D & Ejvegård, R Ut-ur-kroppen-upplevelser Stockholm 1981, 50 s. dedicerad av Ejvegård, klammerhäftad; Meddelanden från Sällskapet fr Parapsykologisk Forskning SPF No 11 75:-

 29. Broch, Olaf Zum Kleinrussischen in Ungarn I-II Berlin 1894-95, pp 321-416 + pp 1-21 Sonder-abdruck aus der Archiv für Slavische Philologie Band XVII und XIX, library stamps, dedicated sold

 30. Brunander, Lennart & Holm-Löfgren, Barbro Levande kaos - Människor i vårdkulturen N&K 1991, 261 s. inb förl kartonnagebd, lång dedikation av B H-L 80:-

 31. Bäckström, Lars Bildningsroman (1943-52 och 71-72) Zindermans 1976, 156 s. ou, ded, prisanteckn i bläck, ngt fläckig, osnyggt sprättad 40:-

 32. Bäckström, Lars Dikten om David, min far – och andra tilltal och samtal (1976-78) R&S 1979, 86 s. ou, ded, mkt blyertsant 20:-

 33. Bäckström, Lars Året i Uppsala – Nedslag, dagsdikt 1979-83 Dikt & Bild 1983, 96 s. ou, ded, stor 8:o, ill 60:-

 34. Carlson, Stig Mellanålder Norstedts 1951, 86 s. ou, ded 60:-  

 35. Collinder, Björn Studier i nordisk grammatik København 1928, s. 193-225 særtryk af Acta Philologica Scandinavica, library stamp, ded to J Charpentier sold

 36. Collinder, Björn Substantivet såg ”serra” Uppsala 1927, 10 s. särtr ur Nysvenska studier 1927, ded till J Charpentier sold

 37. Collitz, Hermann Die Behandlung des urspr. auslautenden ai im Gotischen, Althochdeutschen u. Altsächsischen Göttingen 1890, 53 pp Besonderer Abdruck aus dem XVII. bande der „Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen“., library stamp, dedicated, spine worn sold

 38. Dahlberg, Ivar När folkhögskolan kom till Stockholm Stockholm 1949, 16 s. dedicerad, klammerhäftad, ill, mindre bläckfläck på bakre omsl 50:- 

 39. Danielsson, O A Etruskische Inschriften in handschriftlicher Überliferung Uppsala 1928, xxx + 84 + vii pp the first 30 pp are autographed copies of Etruscan inscriptions, the last seven a book catalogue, Skrifter utgivna av K. humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala 25:3, ded sold

 40. Davidsson, Åke Med utländska resenärer i svenska bibliotek A&W Int. 1975, 111 s. Kungliga Vetenskapssamhällets i Uppsala Handlingar 17, ded 70:-

 41. Davidsson, Åke Svenska handteckningar i Uppsala universitetsbibliotek Uppsala 1958, 362 s. Acta Bibliothecæ Regiæ Universitatis Uppsaliensis Vol. XII, ded, ospr 150:-

 42. Eberstein-Virgin, Tina Att uppfatta konst N&K 1983, 145 s. dedicerad, ill, viss vattenskada 40:-

 43. Edfelt, Johannes Aftonunderhållning Bonniers 1932, 76 s. ou, förf namnt 120:-

 44. Edfelt, Johannes Dikter i urval Bonniers 1944, 154 s. 3:e uppl + Aftonunderhållning Bonniers 1932, 76 s. ou; 2 arbeten inb i ett priv halvklotbd m dubbla ded till Alf Ahlberg, nyssnämndes exl 150:-

 45. Edfelt, Johannes Synkrets – tolkningar Bonniers 1974, 80 s. ou, ded 80:-

 46. Ekelöf, Maja & Rosendhal, Tony Brev Rabén & Sjögren 1972, 233 s. ded av Tony R. 40:-

 47. Ekström, Kjell (bild) & Karlsson, Carina (text) Blått avlägset nära Mariehamn 2000, 72 s. signerad av Kjell Ekström, inb förl dek pappbd, 4to, mkt rikt ill i färg 125:-

 48. Eng, Uno Den understrukna munnen Nuet Bokförl 1953, 185 s. ou, ded, ngt sliten rygg 150:-

 49. erikson, bernt Harens vägar äro icke Herrens vägar – Opus IX 1949-1952 Medvetandets sekundära resa III Stockholm 1952, 239 s. ou, ded, uppl 1.000 ex såld

 50. erikson, bernt Porträtt av diktaren som oändligt universum – Opus VIII 1948-1949 Medvetandets sekundära resa II Stockholm 1950, 147 s. ou, ded, uppl 500 ex 100:-

 51. Erlander, Tage Memoarer I-V (1901-1960-talet). Tidens 1972-1982, 320 + 406 + 388+iv + 360 + 320 s. + planscher. Inbundna förlagets helklotband med skyddsomslag, samtliga band dedicerade av Tage, band 4 även av hustrun Aina, och band 5 (1960-talet. Samtal med Arvid Lagercrantz) även av Arvid Lagercrantz. Samtliga 5 volymer 1:a upplaga. 1.000:-

 52. Folkbildningsminnen – minnesanteckningar till folkrörelsernas och folkbildningsarbetets historia (svenskt liv och arbete n:r 30) Nordiska Museet 1968, 161 s. ded. 30:-  

 53. Fogelklou, Emilia Ljus finns ändå Bonniers 1948, 173 s. 3:e tus, inkl dedicerat vikt klammerhäftat särtryck”Två märkliga andaktsböcker från vårt nu” ur Kristen Humanism 1960, små märken av klamrarna på insidan av bakre pärm och bakre smutsblad 60:-  

 54. Fogelström, Per Anders & Roland Morell I stället för atombomb - Ett förslag Bonniers 1958, 80 s. dedicerad av R Morell, 1:a uppl, ospr, ett inlägg i debatten om den svenska atombombens vara eller icke vara 75:-

 55. Forss, Harald Adanoi Örebro 1950, 132 s. Ou, ded, stor 8:o, naggad rygg 70:-

 56. Fridell, Folke Død manns hånd. Høvik Forlag, , Oslo 1949, 222 s. Dedikation av Fridell (”Till Rolf Johan Hansen med tack för besöket i Trondheims ??? hjärtlig tillägnan Folke Fridell”.), häftad i illustrerat omslag, 1:a norska uppl., rygg ngt nött och med en mindre svag fläck vid ryggfot. 150:-

 57. Frohm, Gösta & Björn Gidstam  Barnens friluftsbok R&S 1978, 79 s. stor dedikation av G Frohm, inb förl dek pappbd, stor 8vo, mkt rikt ill i färg och s/v 125:-

 58. García, Claudia The Making of the Miskitu People of Nicaragua – The Social Construction of Ethnic Identity Uppsala 1996, 175 pp diss, ded, large 8vo 80:-

 59. Gauffin, Axel Svenska konstnärsgestalter Norstedts 1944, 173 + i s. dedicerad av Gauffin, stor 8vo, snedläst, lätt solkig, ill m opaginerade helsidesplanscher 75:-

 60. Geijer, P A Om artikeln, dess ursprung och uppgift – särskildt i franskan och andra romanska språk Uppsala 1898, s. 186-219 särtryck ur Nyfilologiska Sällskapets i Stockholm Publikation 1898, bibl-stämpel, ded 30:-

 61. Gellerman, Olle Staten och jordbruket 1867-1918 A&W 1958, 391 s. ded, Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga Föreningen i Uppsala XXXIX såld

 62. Gjerdman, Olof Gravis och akut i jaså och andra ord Uppsala 1927, s. 50-97 ur Nysvenska Studier 1927, ded till Zetterstéen 30:-

 63. Granberg, Georg Människor i fjäll Harriers 1956, 125 + i s. + fotoplanscher. Inbunden förlagets klotryggband med marmorerade pärmar,lång dedikation, fuktfläck efter nedre snitt ca 8-10 s. längst bak. 3:e uppl. såld

 64. Granholm, Arne & Rydén, Margot Statskontoret 1680-1980 – en jubileums- och årsskrift Skara 1980, 224 s. ded av en av förf 40:-  

 65. Grindal, Morten Kirken - Kjærlighetens fiende Tiden Norsk Forlag, Oslo 1950, 184 s. dedicerad, ou, inb förl helklotbd m skomsl, enstaka blyertsstreck 80:-

 66. Grindal, Morten Kyrkans helvete och diktaturens – Tankar om fredens fiender Sohlmans 1949, 223 s. blyertsstreckad, inklistrad tidningsnotis på insidan av bakpärm, dedicerad 50:-

 67. Gullstrand, A Bidrag till astigmatismens teori Stockholm 1890, ii + 102 + 11 + plansch dedicerad av nobelpristagaren Gullstrand,inb mkt trevligt halvfrbd av bokbindarmästare Johanna Röjgård, bägge omsl medb, smånagg i omslagen, med 11 zinkotypier och en tafla; mkt bra dedicerat ex av Gullstrands mkt sällsynta avhandling såld

 68. Gullstrand, Allvar Einführung in die Methoden der Dioptrik des Auges des Menschen Verlag S Hirzel, Leipzig 1911, viii + 180 pp dedicated by the Nobel Prize winner to the library of the Swedish Medical Association, hardbound half calf w title and autor in bright gilt on front board, large 8vo, small sticker on inner front board stating that it was a withdrawn duplicate of the Swedish Medical Society, Karolinska Institutet; outer hinges a little bit worn, otherwise in excellent condition, w 20 fig’s in text; in the series Handbuch der physiologischen Methodik edited by Robert Tigerstedt, Gullstrand was awarded the Nobel Prize in Medicine the same year this work was published sold

 69. Gunnar, Carl Mannen som gick med förlust Bonniers 1950, 72 s. Ou, ded 40:-

 70. Gunnar, Carl Tänk om revolutionen kommer på en söndag – dikter och visor Ny Dag/Arbetarkultur 1980, 78 s. Ou, stor 8:o, fotoill, tillskr av hans fru 30:-

 71. Gustafsson, Per-Arne Vasastenen Bonniers 1969, 188 s. ou, ded, lätt nött rygg 75:-

 72. Gustavsson, Krister Nattvard/Kopparormens hymner Lejd 1999, 75 + i s. dedicerad, ou, stor 8vo, liten skada på bakre omsl av borttagen prislapp 75:-

 73. (Heidenstam, Verner von) Thulin, Sven (red) Mårbacka och Övralid - minnen av Selma Lagerlöf och Verner von Heidenstam: första samlingen Lindblads 1940, 542 s. m 129 ill + 4 planschsidor + 1 faksimilebilaga inb halvklot, ded av red + (Heidenstam, Verner von) Thulin, Sven(red) Mårbacka och Övralid - minnen av Selma Lagerlöf och Verner von Heidenstam: Ny samling Lindblads 1941, 578 s. m 146 ill + 2 planschsidor + 1 faksimilebilaga inb halvklot, ded av red, rygghuvud stött I-II 80:-

 74. Hendriksen, Hans The Personal Ending of the 2. Pl. Med.-pass. in Latin No  place, 1949, 5 pp repr from Archiv Orientálni, Vol. XVII, (1949), No. 1, large 8vo, ded, one correction in text by author sold

 75. Hilleström, Gustaf (red) Svenska musikperspektiv – Minnesskrift vid Kungl. Musikaliska Akademiens 200-årsjubileum 1971 Nordiska Musikförl. 1971, 640 s. ded av Seve Ljungman (artikeln” Musikaliska Akademien 200 år” (inledningen)),  och Gunnar Larsson( 4 artiklar, bl a ”Musikaliska Akademiens arkiv”) stor 8vo, fotoill och andra ill, flera i färg 100:-

 76. Hjern, Kjell Kustremsa Zindermans 1978, 80 s. ou, ded, stor 8:o, ngt blekt 40:-

 77. Holmes, Thomas H; Goodell, Helen; Wolf, Stewart & Wolff,, Harold G The Nose – An Experimental Study of Reactions Within the Nose in Human Subjects During Varying Life Experiences Charles C Thomas, Springfield Illinois, USA 1950, 154 pp 1st ed, hardbound publ cloth, ill, ded by Wolff to Erik Ask-Upmark, large 8vo 80:-

 78. (Holmgren, Emil) Festskrift till Professor Dr. Emil Holmgren vid fyllda femtio år av lärjungar och vänner ( Svenska Läkaresällskapets Handlingar Band 42, häfte 2) Stockholm 1916, 646 s. inb ngt slitet priv halvfrbd, ded av E Holmgren, exl, 4:o, rar; artiklar av bl a N R E Antoini, Folke Henschen, I Holmgren och G Retzius 250:-  

 79. Härd, John Evert Studien zur Struktur mehrgliedriger deutscher Nebensatsprädikate – Diachronie und Synchronie Göteborg 1981, 191 pp dedicated, Göteborger Germanistische Forschungen 21 100:-

 80. Jacobowsky, Bernhard Om tillämpningen av 1927 års militärersättningsförordning vid schizofreni utan plats, u å (1944), s. i + 92-114 dedicerad från förf, stor 8vo, klammerhäftad; särtryck ur Festtskrift till Henrik Sjöbring 9/7 1944 50:-

 81. Johansson, K F Hvar låg vår folkstams urhem Stockholm 1911, s. 157-177 särtryck ur Nordisk Tidskrift 1911, stor 8:o, stämpel, ngt naggat omsl, ded såld

 82. Johansson, Ragnar Teckningar A&W 1969, opag. (ca 140 s.) ded av konstnären, inb förl dek helklotbd, ill, 4to 200:-

 83. Johnson, Emeroy A Church is Planted – The Story of the Lutheran Minnesota Conference 1851-1876 Minneapolis Minnesota 1948, 386 pp dedicated, hardbound publ dec cloth w worn dj, large 8vo, photo-ill 160:-

 84. Johnsson, O Sveriges forntid och medeltid Upplaga A Bergwalls 1925, 166+ ii s. dedicerad, inb förl helklotbd, stor 8vo, ngt nött rygg, streckad. exl, ill 50:-

 85. Jönsson, Gabriel Min strand Bonniers 1956, 89 s. ou, ded, inb förl helklot m trasigt skomsl och medb omsl, stor 8:o 75:-

 86. (Jönsson, Gabriel) Karlsson, Karin Gabriel Jönsson – sångaren vid Öresund Bernces 1977, 305 s. 1:a uppl, ded av Gabriel Jönsson till Alf Ahlberg, som gjort några blyertsant, ngt skavd rygg 60:-

 87. (Kierkegaard, Søren) Wagndal, Per Gemenskapsproblemet hos Sören Kierkegaard Lund 1954, 264 s. diss, Studia Theologica Lundensia 6, ded, med spikblad 120:-

 88. Kleberg, Tönnes Från Uppsala Universitets Bibliotek åren 1955-1967 – En översikt Uppsala uå (1968), pp 24-72 ded, stor 8vo, främre omsl vikt, ill i texten + 4 helsidesplanscher varav 3 i färg, särtryck ur Acta Universitatis Upsaliensis Skrifter rörande Uppsala Universitet 17 50:-

 89. Kues, Maurice Musquet Éditions de la Baconnière, Neuchatel 1938, 246 + iv + errata note 1st ed, dedicated, spine and cvrs worn, tears by spine, ca 1 cm of upper title page cut away 60:-

 90. Lagercrantz, Carl On the Theory of Counting Individual Microscopic Cells by Photoelectric Scanning – An Improved Counting Apparatus Uppsala 1952, 131 pp large 8vo, a little spotted, dedicated, a little tear in front cover, 61 figs; Acta Physilogica Scandinavica Vol. 26, Supplementum 93 50:-

 91. Lagercrantz, Olof Dikter från mossen W&W 1943, 85 s. ou, ded, stor 8:o, ngt trasigt omsl 120:-

 92. Lagercrantz, Olof Ett år på sextiotalet W&W 1990, 250 s. ou, ded, inb förl helklot m skomsl såld

 93. Landberg, Georg Män och minnen – biografiska essäer Verbum 1967, 178 s. ded, liten fläck på baksidan, pocketoriginal 20:-

 94. Larsson, Zenia Morfars kopparslantar – efter sexdagarskriget – en personlig reaktion R&S 1970, 203 s. ded 75:-  

 95. Leijon, Anna-Greta Alla rosor ska inte tuktas! Tiden 1991, 347 s. Dedicerad, inbunden förlagets helklotband med skyddsomslag, stor 8vo. såld

 96. (Lenin, V I) Zubko, Marat Lenin i Sverige året 1917 Progress, Moskva/Fram, Göteborg 1985, 170 s. inb förl linnebd m skomsl, fotoill i s/v, dedicerad, rysk arkivuppl (bättre papper) 90:-

 97. Lidén, Evald Om några germanska pronomen Uppsala 1886, 18 s. från Arkiv för Nord. Fil. IV, bibl-stämpel, ded 30:-  

 98. Lindblad, Ingegerd Royal Sculpture of the Early Eighteenth Dynasty in Egypt Stockholm 1984, 82 pp text + 38 pp plates diss, ded, small 4to, also ill’s in text; The Museum of Mediterranean and Near Eastern Antiquities, Memoir 5 90:-

 99. Lindroth, Hjalmar Acta Universitatis Upsaliensis 1961-1970 Tioårsregister – Med inledande historiska notiser och praktiska anvisningar Uppsala 1971, 169 s ded, stor 8vo; Acta Universitatis Upsaliensis C Organisation och Historia 24 50:-

 100. Ljungdell, Ragna (tolkning och inledning) Modern finsk lyrik Bonniers 1947, 187 s. dedicerad av R Ljungdell, litet jack i främre omsl 40:-

 101. Ljungquist, Walter I stormen Bonniers 1960, 345 s. ou, ded till Alf Ahlberg, liten fläck på främre omsl såld

 102. Lundström, Vilh. Tacitus poetiska källor Göteborg 1923, 24 s. Inbjudningsskrift till filosofie-doktors-promotionen vid Göteborgs Högskola den 9 maj 1923, bibl-stämpel, ded 40:-

 103. Lönngren, Lennart The Use of the Short Form of the Past Passive Participle in Modern Russian Uppsala 1970, 137 pp dedicated, main text in Russian w summary in English, Studia Slavica 6 60:-

 104. Malinowski, Ivan Galgenfrist Arena, Fredensborg 1958, 43 s. ou, ded, solkigt omsl såld

 105. Malm, Einar Ur askan i elden Norstedts 1934, 88 s. ou, ded 60:-  

 106. Mitjana, Rafael En bibliografisk visit i Uppsala universitets musikavdelning Stockholm 1908, 20 s. Från det spanska manuskriptet översatt av Isac Collijn; Särtryck ur Allmänna svenska boktryckareföreningens meddelanden 1907-1908; folio, ill, blekt, naggat omsl, vikt, ded till Jarl Charpentier 50:-

 107. Montelius, Oscar The Tyrrhenians in Greece and Italy London 1897, pp 254-261 reprinted from the Journal of the Anthropological Institute, minor tear in cover, dedicated 30:-

 108. Morhed, Anne-Marie Mellan kvinnofråga och kvinnovetenskap – Om kvinnodiskursens utveckling och diciplinering Uppsala 1993, 247 s. diss, m spikblad, ded 80:-

 109. Nansen, Peter Den store Revolution indenfor Boghandelen – foredrag holdt ved provinsboghandlerforeningens aarsmøde i Kjøbenhavn d. 9. September 1912 Kjøbenhavn 1912, 31 s. ded 30:-

 110. Nelson, Axel Abracadabra Gotoburgi 1946, pp 326-336 Ex Erano Rudbergiano (qui est Erani vol. XLIV) seorsum expi, ded to Zetterstéen; etymology, in German sold

 111. Nerman, Birger Sveriges första storhetstid Skoglunds 1942, 256 s. dedicerad, stor 8vo, ngt solkig frampärm 100:-

 112. Nerman, Birger Sveriges rikes uppkomst Skoglunds 1941, 231 s. dedicerad, ou, stor 8vo, ill 100:-

 113. Nilsson, Ada Barrikaden valde oss - 25 år ur en kämpande förenings historia Axel Holmströms Förlag 1940, 173 + i s. dedicerad på främre omsl, ngt nött omsl och rygg, fotoill, namnstämpel på titelsida, rar såld

 114. Nilsson, Bertil De Sepulturis – gravrätten i Corpus Iuris Canoniei och i medeltida nordisk lagstiftning Uppsala 1989, 349 s. Bibliothecæ Theologiæ Practicæ – Kyrkovetenskapliga Studier 44, ded, prislapp osnyggt avriven på främre omsl såld

 115. Nilsson, Martin P:n Det grekiska världsherraväldet och dess upplösning Bonniers 1943, 66 s. ded, Verdandis småskrifter n:r 460 40:-  

 116. Norlin, Bo & Rugaas, Bendik (red) Universitetsbiblioteket i ord og bilder Universitetsforlaget 1986, 192 s. inb förl helklotbd m lätt nött skomsl, rikt ill i färg och s/v, 4to, ded av Bo Norlin; om universitetsbiblioteket i Oslo 125:-

 117. Nyman, Olle Parlamentarismen i Sverige – huvuddragen av utvecklingen efter 1917 Ehlins Förl 1950, 131 s. ded 50:-

 118. O’Conor, Norreys Jephson Battles and Enchantments retold from Early Gaelic Literature Houghton Miffin Co 1922, 168 pp 1st ed, dedicated, hardbound publ dec cloth, frontispiece, very small damage to upper spine; with a Christmas Card containing a short poem by the author sent by him and his family 300:-

 119. Nordeen, John Svenska Klubbens historia 1892-1944 Seattle, Washington 1944, 176 s. inb förl helklotbd, fotoill, stor 8vo, ded 75:-

 120. Olsson, Emes Som en solörn - Bilder ur Unga Örnars historia Unga Örnars Riksförbund/Tidens 1981, 175 s. stor dedikation, inb förl helklotbd m skomsl, rikt fotoill 90:-

 121. (Ott, Herbert) Daniel, Werner Herbert Ott – en tysk grafiker Exlibristen 1978, 22 pp introduction + 24 pp with original exl, hand-coloured and signed by Ott, ded by author, released in 180 numbered copies + 70 numbered A 1-70 from author, this is nr A 18, large 8vo 250:-

 122. Ottow, Katharina Vägen vid sidan om - En verklighetsskildring från de hemlösas värld Stockholm 1956, 164 s. dedicerad, ou, naggad ryggfot, inb förl klotryggbd 80:-

 123. Oxenstierna, Johan Gabriel Dagens stunder Bokvännerna 1962, 140 + iv stor 8vo, ill, uppl 850 ex, ded av utgivaren 75:-

 124. (Paris, Gaston) Geijer, P A Gaston Paris – några minnesblad Uppsala 1905, s. 207-256 särtryck ur Nyfilologiska Sällskapets i Stockholm Publikation 1905, bibl-stämpel, från förf, trasig rygg  40:-

 125. Persenius, Mikael (Ed) Catalogue of the Arabic Manuscripts in the Hellmut Ritter Microfilm Collection of the Uppsala University Library Including Later Accessions Stockholm 1992, 332 pp large 8vo, by Bernhard Lewin and Oscar Löfgren, preface by Tryggve Kronholm, dedicated to Frithiof Rundgren by his successor (T Kronholm) 120:-

 126. Persson, Axel W Asine – en återblick på de svenska utgrävningarna Stockholm 1931, s. 9-40 särtryck ur Jorden Ger – svenska forskningar och fynd från senare år; stor 8:o, stämplar, fotoill, ded 40:-  

 127. Peterzén, Elisabet Ljusnatten Författares Bokmaskin 1981, 132 s. dedicerad, ou, liten fläck på bakre omsl 75:-

 128. Pontén, Jan Tumörpatologi - Introduktion till onkologin A&W 1973, 163 s. dedicerad, 1:a uppl, inb förl helklotbd m skomsl, ill 100:-

 129. Quasimodo, Salvatore Och plötsligt är det afton Stockholm 1959, 84 s. nobelpristagarens namnteckning på smutstitelsida (med datering i blyerts), smutstitelsida och sista sidan ngt gulnade pga ilagda tidningsurklipp, mindre jack i titelblad 450:-

 130. (Retzius, Anders) Fürst, Carl M Minnestal öfver Anders Retzius hållet i Medicinska Föreningen i Lund den 18 april 1910 på 50-årsdagen af Anders Retzius’ död Gleerups 1910, 20 s. dedicerad av Fürst, stor 8vo 100:-

 131. Rudberg, Yngve Lärjungatyper - Handledning för bibelstudium C E Fritzes 1938, 158 s. dedicerad 50:-

 132. Sallberg, Harald Konstgrafiska metoder Bonniers 1927, 67 s. + 31 s. med helsidesplanscher inb priv helklotbd, stor 8vo, ded till Konstnärsklubben 300:-

 133. Sandblad, Henrik Resa i Tyskland Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1948, 40 s. dedicerad, klammerhäftad 60:-

 134. Sandström, Björn Medicinskt latin och anatomisk nomenklatur A&W 1967, 28 s ded, klammerhäftad såld

 135. Semjonow, Jurij ”Das Häuschen in Kolomna” – in der poetischen Erbschaft A. S. Puškins Text, Interpretation und literaturhistorischer Kommentar Uppsala 1965, 191 pp Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Slavica Upsaliensia 3, dj  lightly foxed w acouple of minor stains, dedicated 60:-

 136. Setterlind, Bo Den stund då du faller Bonniers 1965, 75 s. ou, ded till Alf Ahlberg, stor 8:o 100:-

 137. Setterlind, Bo Herrens moder – dikter om jungfru Maria Diakonistyrelsens Bokförl 1962, 59 s. ou, ded till Alf Ahlberg+ ded särtryck, ill av Kaj Beckman, 4:o 100:-

 138. Setterlind, Bo Kyrkoårets poesi – en antologi Diakonistyrelsens Bokförl 1965, 134 s. ou, ded till Alf Ahlberg, ill av Per Beckman, 4:o 70:-  

 139. Silva, Guliem Rodrigues da Jag söker gryningen - Dikter Bo Cavefors 1976, 100 s. sv ou, dedicerad, porträtt 50:-

 140. Sjödin, Stig Förklaringstapet Bonniers 1977, 111 s. ou, dedicerad, stor 8vo 80:-

 141. Sjöstrand, Wilhelm & Nordin, Thor Education as a humanistic discipline at the University of Uppsala Uppsala 1976, pp 87-95 dedicated by both authors, staplebound, large 8vo, reprint from Faculty of Social Sciences at Uppsala University. Uppsala University 500 years 7 25:-

 142. Sjöstrand, Östen Sprickorna i stenen. Dikter, tolkningar, essäer. Bonniers 1994, 334 + x s. Dedicerad, inbunden förlagets helklotband med skyddsomslag. Urval och förord av Ulf Linde. 100:-

 143. Sköld, Tryggve Die Kriterien der urnordischen Lehnwörter im Lappischen 1 – Einleitende Kapitel/ Anlautender Konsonantismus/ Vokalismus der ersten Silbe Uppsala 1961, 219 pp Skr utg av Institutionen för Nordiska Språk vid Uppsala Universitet 8, large 8vo, stain on front, probably from the disputation dinner, which menu is included, dedicated, all published 100:-

 144. Specht, Friedrich Das Verbum reflexivum und die Superlative im Westnordischen – Ein Beitrag zur nordischen Grammatik Mayer & Müller, Berlin 1891, 55 pp Sonderabdruck aus Acta Germanica III, 1., dedicated, library stamp, large 8vo 50:-

 145. Stigsjöö, Sune I stormens öga Fripress 1987, 88 s. dedicerad, ou 50:-

 146. Ström, Ingmar Kom och se Diakonistyrelsens Bokförlag 1966, 135 s. dedicerad, blyertsstreckad, rikt fotoill, fult återklistrad inlaga 25:-

 147. Strömbeck, J P; Husfeldt, E & Efskind, L (reds) Nordisk lærebog i kirurgi Munksgaard 1955, xxii + 865 pp hardbound publ dec cloth, small 4to, richly ill, 5th reworked ed, ded by Efskind and Husfeldt 150:-  

 148. Strömholm, Stig Dalen. Norstedts 1975, 259 + i s. Originalupplaga, debuten, signerad av Strömholm, och med ett signerat löst tackkort, inbunden förlagets helklotband med lätt nött skyddsomslag. såld

 149. Strömholm, Stig Fälten. Norstedts 1977, 329 + i s. Originalupplaga, signerad av Strömholm, inbunden förlagets helklotband med lätt nött skyddsomslag. 125:-

 150. Suarez, Pablo The Dialectics of Politics – A Cross-Systemic Inquiry into the Dynamics of Political Cleavages Uppsala 1981, 96 pp ded 60:-

 151. Sundberg, Dan Vitare än snö Inferi 1979, 189 s. dedicerad, ou 75:-

 152. Sundquist, Nils Henrik von Cöllen, Anders Larsson Målare och Påvel Schütz i Uppsala. A&W 1971, s. 24-69. Dedicerad, häftad, illustrerad, ett par svaga fläckar på främre omslag. Särtryck ur årsboken Uppland 1971. 80:-

 153. Svartz, Nanna Macroglobulins provoking haemagglutination in rheumatoid arthritis and other diseases A&W 1971, 105 pp dedicated, hardbound publ dec cloth w dj, large 8vo, richly ill sold

 154. Svedelius, C Norra Real 1876-1926 PAN&s 1927, 178 s. dedicerad, inb halvklotbd, fotoill 90:-

 155. (Swedenborg) Stroh, Alfred H A Series of Reports Concerning Investigations and Proceedings in Sweden from 1902 to 1912 PAN&s. 1912, 71 pp The Swedenborg Archives Part I, dedicated 100:-

 156. Säve-Söderbergh, Torgny International Salvage Archaeology – Some organizational and technical aspects of the Nubian campaign Stockholm 1972, 24 pp dedicated to Gun Björkman (at the time senior lecturer in Egyptology in Uppsala), large 8vo; separate from Annales Academiæ Regiæ Scientiarum Upsaliensis 15-16/1971-72 60:-

 157. Taube, Gurli Musik, dans, språk och andra färdigheter i Uppsala Uppsala 1963, 92 s ded, stor 8vo, ngt nött skomsl, ill i texten + 1 helsidesplansch i färg; Acta Universitatis Upsaliensis C Organisation och Historia 5 50:-

 158. Thunberg, Lars Spegelgästen. Ett urval dikter från mystikens gränsland. Proprius 1986, 59 + v s. Dedicerad, häftad, litet tryckmärke på främre omslag. 75:-

 159. Thyresson, Nils Från franzoser till AIDS - Kapitel ur de veneriska sjukdomarnas historia i Sverige Carlssons 1991, 183 s. dedicerad till Wolfram Kock, inb förl dek papbd, stor 8vo; med Kocks rättelser och annotationer 150:-

 160. (Tilander, Gunnar) Gunnar Tilander Publications 1918-1973 – Bibliographie établie en l’honneur du 50ième anniversaire de sa soutenance de thèse Stockholm 1973, 72 s. Acta Bibliothecæ Regiæ Stockholmiensis XV, ded 30:-

 161. Tingsten, Herbert Gud och fosterlandet – studier i hundra års skolpropaganda Norstedts 1969, 302 s. ded, inb förl helklot m ngt naggat skomsl 90:-  

 162. (Tjechov) Friedlander, Kurt Tjechov Pan/Norstedts 1968, 228 + i s. dedicerad, pocket 60:-

 163. Trenter, Stieg Färjkarlen Bonniers 1961, 218 s. ou, dedicerad ”Buon Natale!”, nött rygg såld

 164. Trenter, Stieg Kalla handen Bonniers 1957, 222 s. ou, dedicerad såld

 165. Trenter, Stieg Sjöjungfrun Bonniers 1966, 213 s. ou, dedicerad ”God Jul!”, liten nagg i främre omsl 300:-

 166. Trenter, Stieg Skuggan Bonniers 1960, 204 s. ou, dedicerad ”God Helg!”, vikmärken på främre omsl, ngt snedläst såld

 167. Trenter, Stieg Springaren Bonniers 1958, 242 s. ou, dedicerad ”God Jul!”, ngt naggat främre omsl såld

 168. Trenter, Stieg Sturemordet Bonniers 1962, 210 s. ou, dedicerad ”Buon Natale!”, vikmärke på främre omsl, ngt nött rygg såld

 169. Trenter, Stieg Tolfte knappen Bonniers 1965, 220 s. ou, dedicerad ”God Jul!” såld

 170. Tvärsnitt – 27 författare i Svenska Författarklubben Förenade Författare 1965, 132 s. ded av en av de medverkande, loss rygg 20:-  

 171. Uibopuu, Valev Att vilja leva LTs Förlag 1960, 347 s. ou, dedicerad, inb förl klotryggbd m skomsl 50:-

 172. Uibopuu, Valev Ingenstans at ta vägen Invandrarförlaget 1983, 158 + iv s. dedicerad, ou 75:-

 173. Uibopuu, Valev Markus hjälparen LTs Förlag 1963, 383 s. ou, dedicerad, inb förl klotryggbd m skomsl 50:-

 174. Uppsala Universitets katalog för höstterminen 1903 Uppsala 1903, 200 + xvi (reklam) ded, omsl lätt lagerfläckat, samtida namnt 50:-

 175. Vylder, Elisabeth de Så minns jag det - Folkhögskoleminnen och tidsbilder LTs Förlag 1957, 198 s. dedicerad, ou, stor 8vo, ill m opaginerade fotoplanscher 80:-

 176. (Värnlund, Rudolf) Värnlund, Holger Fem steg över parketten - Om Rudolf Värnlund Carlsson Bokförlag 1992, 180 s. dedicerad av Holger till Lars Forssell, inb förl dek pappbd, ill 100:-

 177. Westerberg, Siv Att vara läkare AWE/Gebers 1978, 105 s. ded, jack i frampärm ca 15 s. in i boken 40:-  

 178. Wichera, Inka Sweep und ich Heim.verlag Adolf Dressler, Radolfzell a. Bodensee 1932, 106 pp 1st ed, hardbound publ dec boards, dedicated, minor damage on upper spine 100:-

 179. Willers, Uno Svensk kreditmarknad 1930-1943 – bibliografisk översikt Sparfrämjandet 1945, 187 s. inb klotryggbd, ded 180:-

 180. Wästberg, Per Eldens skugga W&W 1986, 409 + i s. Originalupplaga, dedicerad, inbunden förlagets helklotband med lätt naggat skyddsomslag. såld

 181. Åmark, Curt A Study in Alcoholism - Clinical, Social-Psychiatric and Genetic Investigations Munksgaard, Copenhagen 1951, xii + 283 pp dedicated, large 8vo, Acta Psyciatrica et Neurologica Scandinavica, Supplementum 70, the volume contains the following Chapters: "Temperance Legislation and the Care of Alcoholics in Sweden", "Genetic statistical Analysis", "Periodic Alcoholism", "The unharmonious Marriage", etc. Many Tables and Figures in the Text 150:-