Carolina Böcker och Konst
Kyrkogårdsgatan 5
753 10 Uppsala
info@carolinabok.com
Öppettider:
    Måndagar: 14-16
    Onsdagar: 16-19
    Lördagar: 13-15

 
  Tel: 0739-05 23 70
  eller 0730-62 91 92
  alla tider.
 
Katalog: Övrigt:
Senaste Nytt
Försäljningsvillkor
Förkortningar, om bokbeskrivningar
Beställ en bok!
 
Filosofi / Philosophy
uppdat 11-11-26
 1. Ahlberg, Alf De filosofiska grundproblemen – en inledning till filosofien N&K 1927, 135 s. + 14 s. förlagskatalog inb förl dek helklotbd m medb skomsl 30:-

 2. Ahlberg, Alf Filosofiens historia – Från den äldsta grekiska antiken till våra dagar N&K 1946, 771 s. inb förl klotryggbd m blått övre snitt, stor 8vo, plansch-ill, ngt blekt, liten fläck på övre snitt; 3:e omarb uppl 120:-

 3. Ahlberg, Alf Tankelivets frigörelse. KF 1948, 187 s. Häftad, osprättad, smånaggad i kanterna, ett par småprickar på främre omslag. 12:e uppl. 50:- 

 4. Ahmadi, Fereshteh & Nader Iranian Islam and the Concept of the Individual – On the Non-Development of the Concept of the Individual in the Ways of Thinking of Iranians Uppsala 1995, 461 pp diss, ded 125:-

 5. Andersson, Arne Vett och vanvett – essäer Timbro 1985, 242 s. 40:-  

 6. Aron, Raymond La philosophie critique de l’histoire - Essai sur une théorie allemande de l’histoire Libraire philosophique J Vrin 1969, 313 + vi s. paperback 50:-

 7. (Aspelin, Gunnar) Bratt, Helge et al. (Eds.) Philosophical Essays - Dedicated to Gunnar Aspelin on the Occasion of his Sixty-fifth  Birthday the 23rd of Septeber 1963 Gleerups 1963, x + 364 pp large 8vo, uncut, photo portrait, one library stamp  125:-

 8. Bacon, Francis Essäer Björck & Börjesson 1924, 205 s. 1:a upplagan, häftad i tryckta omslag, stor 8vo, porträttplansch, översättning med inledning av Richard Hjelt. Lätt naggat omslag, osprättad. Berömda Filosofer XXVIII. 125:-

 9. Barbosa da Silva, António The Phenomenology of Religion as a Philosophical Problem - An Analysis of the Theoretical Background of the Phenomenology of Religion, in General, and of M. Eliade’s Phenomenological Approach, in Particular CWK Gleerup 1982, 274 pp diss; Studia Philosophiae Religionis 8 120:-

 10. (Bergson, Henri) Landquist, John Henri Bergson. En populär fraställning av hans filosofi. Bonniers 1928, 105 + i s. Häftad med naggat skyddsomslag, vissa blyertsstreckningar. I serien: Bonniers små handböcker i vetenskapliga ämnen. 70:-

 11. (Biran, Maine de) Drevet, Antoinette Maine de Biran. Presses Universitaires de France, Paris 1968, ii + 131 + i pp. Softcover, first title page reglued, singature, a little bit of markings in pencil. In the series: ”Philosophes”. 60:-

 12. Björklund, Gustaf Skrifter av Gustaf Björklund – med en inledning om Gustaf Björklunds levnad och filosofi av S. A. Fries A&W 1924, 447 s. stor 8vo, porträtt, mindre vattenskada 40:-

 13. Bochenski, J M La philosophie contemporaine en Europe Petit Bibliothèque Payot 1962, 217 + vii pp paperback, some underlining 50:-

 14. Boglind, Anders; Lindskoug, Kerstin & Månson, Per Kapital, rationalitet och social sammanhållning - En introduktion till Karl Marx’, Max Webers och Émile Durkheims samhällsteorier Prisma 1991, 232 s. hårt struken 40:-

 15. Boman, Lars Criticism and Construction in the Philosophy of the American New Realism Uppsala 1955, 195 pp large 8vo, dedicated, uncut 50:-

 16. Carlyle, Thomas Arbeta och förtvivla icke! Gebers 1922, 142 s. inb gediget halvfrbd m övre guldsnitt och båda omsl medb: identiskt bd som de andra av samma förf, exl, 2:a uppl 90:-

 17. Carlyle, Thomas On Heroes and Hero Worship. Ward Lock & Co. 1910, xvi + 336 pp. Hardbound publishers blindstamped cloth with richly gilded spine, illustrated endpapers, ugly ex-libris, introduction by Edmund Gosse. 100:-

 18. Chomsky, Noam Kunskap och frihet – Bertrand Russell-föreläsningar PAN/Norstedts 1972, 98 + i s. originalpocket, namnt 60:-

 19. (Cordemoy, Géraud de) Battail, Jean François L’avocat philosophe Géraud de Cordemoy (1626-1684). Martinus Nijhoff, La Haye 1973, x + 267 pp. Hardbound publisher´s blind stamped cloth with dust jacket, dust jacket a little worn with a piece missing, in places heavy underlining and annotations, one signed letter and 3 handwritten cards by the author accompanies the book. Archives Internationales d’Histoire des Idees 60. / International Archives of the History of Ideas 60. 250:-

 20. (Croce, Benedetto) Sprigge, Cecil Benedetto Croce N&K 1952, 93 s. 40:-

 21. Deledalle, Gérard Histoire de la philosophie américaine Presses Universitaires de France 1954, xvi + 206 pp préfaces de Jean Wahl et Roy Wood Sellars 80:-

 22. Descartes Discours de la méthode Garnier Flammarion 1966, 252 + ii pp paperback, name inscr, ill, chronology and preface by Geneviève Rodis-Lewis 50:-

 23. Descartes, René Betragtninger over filosofiens grundlag hvori guds tilværelseog forskjellen mellem den menneskelige ånd og legemet påvises. Kristiania 1894, 60 s.
  + Berkely, George Aand og natur. Tre samtaler. Kristiania 1893, 107 s. Inbunden privat helklotband ed guldpräglad ryggtitel, namnteckning på första verkets titelblad, vissa annotationer i blyerts. 200:-

 24. Descartes, René Om metoden. Att rätt bruka sitt förstånd och utforska sanningen i vetenskaperna. Björck & Börjesson 1918, 81 s. 1:a upplagan, häftad i tryckta omslag, stor 8vo, porträttplansch, översättning och inledning av Enok Torell. Samtida namnteckning på främre omslag. Berömda Filosofer IX. 125:-

 25. Edlund, Lena Metoder för etik. Hur du gör etiska frågor till en naturlig del av verksamheten. Uppsala Publishing House 1999, 131 s. Inbunden förlagets pappband, stor 8vo, märke efter borttagen prislapp på frampärm. Uppl. 1:1. 120:-

 26. Ehrenswärd, Carl Aug De fria konsternas philosophi Bokvännerna 1974, 78 s. stor 8vo, faksimil av original från 1786 60:-

 27. Ekman, Rolf Estetiska problem Gleerups 1960, 227 s. stor 8vo, blekt, exl, ospr 70:-

 28. Engels, Friedrich Ludvig Feuerbach och den klassiska tyska filosofins slut Arbetarkultur 1942, 93 s. Marxismens Klassiker band 8 30:-

 29. (Erasmus av Rotterdam) Zweig, Stefan Erasmus av Rotterdam. Bonniers 1935, 152 + i s. Inbunden privat halvskinnband med marmorerade pärmar och snitt, stor 8vo, porträttplansch, frampärms övre del ngt solblekt ett par cm. 130:-

 30. Ettinger, Elzbieta Hannah Arendt. Martin Heidegger. N&K 1997, 134 s. Inbunden förlagets helklotband med skyddsomslag, sifferstäpel på försättsblad. 75:-

 31. Fagerberg, Sven Bronshästarna. W&W 1973, 291 s. Inbunden förlagets helklotband med skyddsomslag, enstaka blyertsmarkeringar i marginalerna, mindre delar av skyddsomslaget solblekt. Essäer om litteratur, filosofi, psykologi etc. 80:-

 32. Fogelquist, Torsten Minnen, meningar, melodier. Prosa och vers. Bonniers 1930, 232 s. Inbunden privat skinnryggband med pergamentförstärkta hörn och marmorerade pärmpapper och snitt, rygghuvud ngt nött, rygg lätt solblekt. 120:-

 33. Fogelquist, Torsten Västerlandet och den judiskt kristna etiken. Bonniers 1930, 95 s. Inbunden privat skinnryggband med pergamentförstärkta hörn och marmorerade pärmpapper och snitt, rygghuvud ngt nött, rygg lätt solblekt. 120:-

 34. Frängsmyr, Tore Wolffianismens genombrott i Uppsala – Frihetstida universitetsfilosofi till 1700-talets mitt Uppsala 1972, 258 s. Acta Universitatis Upsaliensis C. 26; stor 8vo, skomsl, ospr 120:-

 35. (Geijer, Erik Gustaf) Lundahl, Anders Erik Gustaf Geijer. Filosofen. Nya Doxa 1999, 283 s. Inbunden förlagets pappband med lätt naggat skyddsomslag. 110:-

 36. Granlid, Hans Ljusspel. Om en livssyn kallad praktisk pansofi. Med 21 prosalyriska meditationer. Rabén Prisma 1994, 252 s. Dedicerad, originalupplagan, häftad, läsveck på rygg, blyertsmarkeringar i marginalerna, några annotationer på försättsblad och sista blankbladet. 80:-

 37. Handel, Paul von Gedanken zu Physik und Metaphysik - Erkenntnistheoretische Wandlungen im Weltbild der Naturwissenschaften Müller & Kiepenheuer Verlag 1947, 137 + ii pp hardbound cloth-backed boards, some underlining in pencil 40:-

 38. Hartnack, Justus Filosofiska problemställningar. Svenska Bokförlaget/Norstedts 1958, 256 s. Häftad med flikar, en del understrykningar och kommentarer. 70:-

 39. Hedenius, Ingemar Liv och nytta. Bonniers 1961, 213 s. Originalupplagan, häftad med flikar, ngt nött rygg, bakre inre fals tejplagad. 60:-

 40. Hedenius, Ingemar Varför blev jag den jag är? Brombergs 1992, 155 s. Inbunden förlagsband med skyddsomslag, illustrerad. 60:-

 41. Heintze, Herm. & Aug. Tillvarons problem Lund 1903, 202 s. inb ngt slitet halvfrbd, ett flertal bibl- och föreningsstämplar 60:-

 42. Helvétius De l’esprit Éditions Sociales 1968, 190 + ii pp paperback, some underlining in beginning, preface and commentary by Guy Besse 50:-

 43. Henrikson, Alf & Tsu-Yü, Hwang Kinesiska tänkare Forum 1952, 225 s. inb förl klotryggbd, vinjetter av Birger Lundquist 70:-

 44. Hoff, Benjamin Tao enligt Puh W&W 1993, 189 s. inb förl helklotbd m skomsl, ill 40:-

 45. (Humboldt, Alexander von) Slonimski, Chai Selig Zur Freiheit bestimmt. Alexander von Humboldt - eine hebräische Lebensbeschreibung. Bouvier Verlag, Bonn 1997, 88 pp. Hardbound publisher’s cloth with dust jacket, large 8vo. Mit einem Beitrag über Alexander von Humboldt und die Juden von Peter Honigmann. Kurt-Jürgen Maß Herausg. 90:-

 46. Hume, David Of the Delicacy of Taste and Passion. Of Tragedy. Of the Standard of Taste. Uppsala 1998, 42 + iii pp. Softcover. Inst. f. Estetik, Uppsala Universitet, Kurslitteratur nr 22. 40:-

 47. Hume, David A Treatise of Human Nature. Reprinted fro the Original Edition in Three Volumes. And Edited, with an Analytical Index, by L. A. Selby-Bigge, M.A. The Clarendon Press, Oxford 1896, xxiv + 709 + iii pp. Hardbound publisher’s cloth with gilded spine, date in ink on fly leaf, upper and lower spine a little worn.  350:-

 48. Hägerström, Axel Jesus. En karaktärsanalys. N&K 1968, 142 s. Häftad, osprättad, dedicerad av utgivaren. Utgåva till 100-årsinnet av Axel Hägerströms födelse 6.9.1868 av Martin Fries. 90:-

 49. Jacobsson, Bengt Livets längtan efter sig självt. Den skapande människan. Forum 1999, 315 s. Inbunden förlagets pappband med skyddsomslag, stor8vo. 90:-

 50. Jönsson, Bodil Tio tankar om tid. Brombergs 1999, 132 s. Inbunden förlagets illustrerade pappband, illustrerad, 1:a uppl., 7:e tryckn. 70:-

 51. Kant, Imanuel Kritik der reinen Vernunft. Text der Ausgabe 1781 mit Beifügung sämmtlicher Abweichungen der Ausgabe 1787. Herausgeben von Dr. Karl Kehrbach. Verlag von Philipp Reclam jun. 1877, xxvi + ii + 702 + ii + 32 pp. Hardbound publisher’s blind and goldstamped cloth, light wear to upper and lower spine, marbled edges. 2nd edition. 200:-

 52. (Kant, Immanuel) Marc-Wogau, Konrad Untersuchungen zur Raumlehre Kants Lund 1932, 320 pp diss, small 4to, uncut 175:-

 53. (Kierkegaard, Søren) Garff, Joakim Søren Aabye Kierkegaard. En biografi. Nya Doxa 2002, 740 s. + planscher. Inbunden förlagets helklotband, stor 8vo, ej skyddsomslag. 100:-

 54. (Kierkegaard, Søren) Harris, Edward, Man´s Ontological Predicament - A Detailed Analysis of Sören Kierkegaard´s Cocept of Sin with Special Reference to The Concept of Dread. Uppsala 1984, 138pp Studia Doctrinae Christianae Upsaliensia 24, diss 100:-

 55. (Kierkegaard, Søren) Helweg, Hjalmar Sören Kierkegaard - En psykiatrisk-psykologisk studie Stockholm 1933, 382 s. stor 8vo; Modern Religionspsykologi VII, ngt nött rygg 125:-

 56. (Kierkegaard, Søren) Koskinen, Lennart Tid och evighet hos Sören Kierkegaard – en studie i Kierkegaards livsåskådning Lund 1980, 185 s. diss, stor 8vo 100:-

 57. (Kierkegaard, Søren) Wagndal, Per Gemenskapsproblemet hos Sören Kierkegaard Lund 1954, 264 s. diss, Studia Theologica Lundensia 6, ded, med spikblad 120:-

 58. Klein, Georg Ateisten och den heliga staden. Möten och tankar. Bonnires 1987, 249 s. Inbunden förlagets pappband med ngt naggat skomsl, tilskrift på försätts, stor 8vo. 4-8 tus. 60:-

 59. Klepec, Peter (Ed. in Chief) Philosophie, psychoanalyse: alliance ou mésalliance. / Philosophy, Psychoanalysis: Alliance or Misalliance. Ljubljana 2006, 318 pp. Softcover, large 8vo, 17 articles, several dealing with Lacan, mostly in French. Filozofski Vestnik vol. 27, no. 2 2006. 160:-

 60. (Kristina, Drottning) Stolpe, Sven (utg. och översättning) Drottning Kristina maximer Les Sentiments Héroïques Bonniers 1959, 152 s. + 8 s. faksimilplanscher 4to, osprättad 150:-

 61. La Rochefoucauld Maximes et réflexions choisies par Eduard Levi. Nelson, Éditeurs, Paris no date, 94 pp. Hardbound publisher’s flower ornated cloth with title etiquette on front board, all edges gilt, 16:o (miniature). 200:-

 62. Lagercrantz, Hugo (red) Hjärnan och medvetandet. Neurofilosofiska essäer om medvetandet som en hjärnprocess, medvetandets uppkomst, det omedvetna,hjärnan och konsten och hjärnan och livsviljan. Nya Doxa 2001, 152 s. Inbunden förlagets pappband med skyddsomslag (en bit av skyddsomslaget skadet i övre vänstra hörnet), stor 8vo, illustrerad, 2 biblioteksstämplar på försätts. 150:-

 63. Landquist, John Humanism Bonniers 1931, 286 s. 80:-

 64. Landquist, John Till Humanistiska Sektionen vid Lunds Universitet Bonniers 1935, 38 s. ngt nött rygg, rec-stämpel 50:-

 65. Larsson, Hans Den intellektuella åskådningens filosofi. Bonniers 1920, 167 + v s. sammanbunden med: Larsson, Hans Studier och meditationer. Gleerups 1912, iv + 160 s. Bägge verken inbundna i ett gediget privat skinnryggband med marmorerade pärmpapper och snitt, pergamentförstärkta hörn, 4 upphöjda bind. Verk 1: första upplagan, verk 2: 4:e uppl. 150:-

 66. Larsson, Hans Filosofien och politiken Bonniers 1922, 189 s. 2:a uppl, ett par småfläckar på bakre omsl, enstaka blyerststreck 50:-

 67. Larsson, Hans Filosofien och politiken. Bonniers 1915, 186 + ii s. sammanbunden med: Larsson, Hans Viljans frihet. Gleerups 1914, 32 s. Bägge verken inbundna i ett privat halvklotband med ngt nötta kanter på pärmpappret och blank rygg. Det andra verket skyret lite snålt och är lätt sprucket i bindningen på ett ställe. Filosofien och politiken, 1:a uppl. Viljans frihet, 3:e uppl. 150:-

 68. Larsson, Hans Idéer och makter Bonniers 1922, 167 s. 3:e uppl, liten fuktfläck på rygg 50:-

 69. Larsson, Hans Kunskapslivet - Uppfostringspsykologi Bonniers 1920, 190 s. 3:e uppl, struken 40:-

 70. Larsson, Hans Kunskapslivet - Uppfostringspsykologi Lund 1909, 176 s. 1:a uppl, inb pergamentryggbd, ngt blekt, baksida svagt fläckig, rygg nött 40:-

 71. Larsson, Hans Reflexioner för dagen Bonniers 1921, 241 s. 2:a uppl sammanbunden med: Larsson, Hans Under världskrisen Bonniers 1920, 233 s. 2 verk inb i ett gediget halvfrbd m fyra upphöjda bind 80:-

 72. Larsson, Hans Studier och meditationer Bonniers 1920, 173 s. 5:e uppl 50:-

 73. Larsson, Hans Studier och meditationer Lund 1899, 151 s. inb priv helklotb m monogram (bokbindaren Ture Andersons eget ex) och exl, sprängt snitt, ngt blekt rygg 80:-

 74. Lidforss, Bengt Barbarskogens skald. Recensioner och polemiker. Framtiden 1908, 119+i ss. sammanbunden med: Lidforss, Bengt Modärna apologeter. En antikritik. Framtiden 1911, 110 s. samanbunden med: Lidforss, Bengt August Strindberg oxh den litterära nittiotalsreklamen. Framtiden 1910, 81 s. samanbunden med: [Lidforss, Bengt] Ur Bengt Lidforss’ litterära kvarlåtenskap. Vetenskap och världsåskådning. Framtiden 1917, 244 + iii s. Samtliga 4 verk inbundna i ett privat skinnryggband med pergamentförstärkta hörn och marmorerat pärmpapper, rygg ngt nött med en liten spricka i rygghuvud, understrykningar första 5 sidorna i sista verket. 300:-

 75. Lindroth, A Hjalmar Tron och vetandets gräns - Kritiska synpunkter på den moderna Upsala-filosofien Upsala 1933, 142 s. lätt naggat omsl 40:-

 76. (Maeterlinck, Maurice) Harry, Gerard Maurice Maeterlinck. + Maeterlinck, Maurice De ringes rikedomar. Nordiska Förlaget 1911, 191 s. Inbundna i förlagets blindpressade helklotband, rygg ngt solblekt med intakt ryggförgyllning, exlibris, porträttplansch. 90:-

 77. Lübcke, Poul (Red) Filosofilexikonet. Forum 1991, 606 + ii s. Inbunen förlagets kartonnageband, stor 8vo, illustrerad, namnteckning på försättsblad. såld

 78. Maurina, Zenta Om kärleken och döden. Essayer. Norstedts 1961, 190 + i s. Häftad, stor 8vo, namnteckning i blyerts, lätt naggat främre omslag. Översatt av Alf Ahlberg. såld

 79. Merleau-Ponty, Maurice Les aventures de la dialectique. Gallimard 1955, 313 + vii pp. Bound as issued in printed covers, a little underlining in beginning and end and comments on blank leaf in back. 12:e edition.  sold

 80. Mestokosho, Rita Hur jag ser på livet, mormor. Eshi uapataman nukum. Coment je perçois la vie, grand-mère. Beijbom Books 2010, 89 + vii s. Häftad, en diktsamling med poesi på innu, franska och svenska, exklusivt förord av nobelpristagaren J M G Le Clézio. 200:-

 81. (Mitschurin, I W) Rubaschewski, A A Die philosophische Bedeutung des theoretischen Erbes I. W. Mitschurins. Verlag Kultur und Fortschritt, Berlin 1953, 259 pp. + errata note and portrait plate. Hardbound publisher’s goldstamped cloth, large 8vo. 100:-

 82. (Montaigne) Jeanson, Francis Montaigne par lui-même Écrivains de Toujours 1967, 192 pp paperback, ill, some underlining 50:-

 83. Montaigne, Michel de Essayer i urval. Bonniers 1923, 307 s. Inbunden privat skinnryggband med marmorerade pärmpapper och snitt med pergamentförstärkta hörn, rygg nött med småskador vid rygghuvud och -fot, pärmpappret fläckigt. 80:-

 84. Nietzsche, Friedrich Moralens genealogi Björck & Börjesson 1917, 181 s. 1:a upplagan, häftad i tryckta omslag, stor 8vo, porträttplansch, översättning och inledande essay av Olof Rabenius. Samtida namnteckning på främre omslag, rygg blekt. Berömda Filosofer VIII. 130:-

 85. Palmer, Ivar Jorden i vårt hjärta Bonniers 1974, 218 s. ou, ill m förf’s teckningar 40:-

 86. Pascal Pensées Libraire Générale Française 1962, 445 pp paperback, red edges, preface by Jean Guitton 60:-

 87. Platon Om konst och skönhet. Uppsala 1996, 187 + iii s. Häftad, ett par rödvinsfläckar på omslag. Inst. f. Estetik, Uppsala Universitet, Kurslitteratur nr 5. 60:-

 88. (Platon) Helms, Poul Platon. Lewins & Munksgaards Forlag, København 1931, 236 s. Inbunden privat halvskinnband med marmorerade pärmar och snitt, stor 8vo, frampärms övre del ngt solblekt ett par cm. 125:-

 89. (Platon) Platon’s sämmtliche Werke I-III. F U Brockhaus, Leipzig 1850-52, xxiv+541; x+680; vi+722 pp. Hardbound privete worn half calf, board paper worn, corners bumped, inner hinges a bit loose, some discolouration of endpapers from leather, coloured edges. Übersetzt von Hieronymus Müller, mit Einleitungen begleitet von Karl Steinhart. More was published. 200:-

 90. Puranen, Bi Att vara kvinna är ingen sjukdom. Norstedts 1994, 405 s. Inbunden förlagets pappband med skyddsomslag (liten reva på baksidan), stor 8vo, fotoillustrerade försätts, ett fåtal ej störande blyertsmarkeringar. 125:-

 91. Ricœur, Paul Sprogfilosofi. Utvalg, indledning og noter ved Peter Kemp. Stjernebøgernes Kulturbibliotek, Vinten 1970, 128 s. Dedicerad av P Kemp, häftad, läsveck på främre omslag, litet jack i bakre omslag, rikligt med understrykningar. 100:-

 92. (Rousseau, Jean-Jacques) Starobinski, Jean Jean-Jacques Rousseau. Genomskinlighet och hinder. jämte: Boten i soten: Rousseaus tänkande. Atlantis 2002, 556+iv s. Inbunden förlagets pappband med skyddsomslag, småmärken efter borttagen prislapp på skyddsomslag, annars som ny. 130:-

 93. Russell, Bertrand Mysticism and Logic and Other Essays. Longmans, Green and Co. 1918, viii + 234 pp. 1st edition, hardbound publisher’s cloth, large 8vo, upper and lower spine a bit worn, corners a little worn, upper part (ca 1 1/2 cm) of front board faintly sunned, contemporary signature on fly leaf, a couple of sall spots on title page and opposing page, a little underlining in pencil at the start of the book. sold

 94. Russell, Bertrand Mänskligheten vid skiljevägen. N&K 1951, 235 s. Inbunden förlagets klotryggband, färgat övre snitt, ej skyddsomslag, pärmar svagt solkiga. 90:-

 95. (Savonarola) Roeder, Ralph Savonarola - Eine Untersuchung ueber das Gewisssen Bermann-Fischer Verlag, Wien 1936, 350 + i pp hardbound publ cloth, portrait sold  

 96. Sayers, Dorothy Tro eller kaos - Essäer Eksjö 1951, 126 s. bakre omsl lätt solkigt; Essäsamling om livsåskådningsfrågor av den stora deckarförfattarinnan 60:-

 97. Scherer, Maria Fånga drömmen! Bonniers 1990, 184 s. Inbunden förlagets illustrerade pappband, som ny. 70:-

 98. Schopenhauer, Arthur Världen som vilja och föreställning I-II. Bonniers 1916, vi + 592 s. Häftade, stora 8vo’s., ngt blekta ryggar. Vetenskap och Bildning vol. XIX och XX. 300:-

 99. Sjövall, Björn Kreativ livssyn. Zindermans 1972, 84 s. Häftad, namnteckning på försättsblad. 70:-

 100. Spinoza, Benedikt Etik. Daidalos 1983, 299 s. Häftad. 90:-

 101. Stolpe, Sven Livsdyrkare. Studier i modern primitivism. Bonniers 1931, 212 + i s. Inbunden privat halvfranskt band med marmorerade pärmpapper och pergamentförstärkta hörn, marmorerade snitt, rygg nött.  såld

 102. Tolstoy, Leo What is Art? Uppsala 1997, 110 ii pp. Softcover. Inst. f. Estetik, Uppsala Universitet, Kurslitteratur nr 24. 50:-

 103. (Weber, Max) Agevall, Ola A Science of Unique Events. Max Weber’s Methodology of the Cultural Sciences. Uppsala University 1999, vi + 279 pp. Softcover, dissertation, large 8vo, spikblad, a couple of coffee stains on back cover. 150:-

 104. Wikner, Pontus Religiösa meditationer och föredrag I-III Stockholm 1873-74, 112 + 144 + 190 s. sammanbunden med: Wikner, Pontus Uppsatser i religiösa ämnen Stockholm 1871, 160 s. inb gediget priv halvklotbd, mindre fuktfläck på 8 s. 100:-

 105. Wikner, Pontus Skrifter I-XII Bonniers 1923-24, 374+182+483+335+207+207+230+331+451+501+599+741 s. inb lätt nötta halvfrbd m övre guldsnitt, 12 delar i 9 band I-XII 350:-

 106. Vilson, Björn & Bengt Hubendick Vaktmästaren och professorn brevväxlar kring livsfrågorna och världsbilden. Stockholm 2006, 327 s. Dedicerad av vaktmästaren Vilson, häftad, illustrerad. 100:-

 107. Winch, Peter The Idea of a Social Science and its Relation to Philosophy. Routledge & Kegan Paul / Humanities Press 1970, viii + 143 pp. Hardbound publisher’s cloth, no dust jacket, library stamps and markings. 6th impr. Studies in Philosophical Psychology edited by R F Holland. 60:-

 108. [Voltaire] Questions sur l’Encyclopédie par des amateurs qinquieme partie no place 1771, ii + 379 + i (blank) hardbound private very nice and well kept half calf w 5 raised binds, all edges waxed red, inlay in prime condition, amongst others contains the essay on the church (eglise) 1.200:-

 109. [Voltaire] Questions sur L’Encyclopedie, distribuées en forme de dictionnaire par des Amateurs. A - Apo. Premiere Partie Londres 1771, viii + 326 + ii pp 2nd ed, hardbound private half calf w 5 raised binds, endpapers foxed, otherwise clean. Contemporary name inscr on first fly leaf, gilt on spine faded 1.500:-

 110. Wright, Georg Henrik von Science, Reason and Value - Jubilee Lecture The Royal Swedish Academy of Sciences 1989, 40 pp large 8vo, photo-ill, w commentaries by Bengt Gustafsson and Erling Norrby; Documenta No 49 75:-