Carolina Böcker och Konst
Kyrkogårdsgatan 5
753 10 Uppsala
info@carolinabok.com
Öppettider:
      Måndagar: 16-18
      Onsdagar: 16-18
      Lördagar: 12-15

 
  Tel: 0739-05 23 70
  eller 0730-62 91 92
  alla tider.
 
Katalog: Övrigt:
Senaste Nytt
Försäljningsvillkor
Förkortningar, om bokbeskrivningar
Beställ en bok!
 
Litteratur före 1850 / Literature before 1850

uppdat 08-04-02

 1. Anonym Hielte galleri - Skildring af stora män från olika folkslag och tider Fritze & Bagge, Stockholm 1838, 201 + i s. + kolorerade planscher inb samtida ngt nötta helklotbd, bd ngt fläckigt, inlagan ngt åldersfläckad, ej i Bygdén, exl, falsarna och andra småskavanker restaurerade av bokbindare Karin Söderholm 1.800:-

 2. Anonym Kejsar Napoleon I:s Hof, och Franska Rikets Organisation, dess närmaste förhållande till Den Kejserliga makten; jämte Kröningsakten och andra offentliga Ceremonier, Etiketten, Drägter, civile och militäre Honnörer m.m. Örebro 1809, 164 s. "med tvenne kolorerade Planscher, föreställande kejsaren och Kejsarinnan i deras Kröningsdrägt", inb senare priv halvklot, ej i Bygdén 900:-

 3. Anonym Uppsatser för minnesböcker hemtade ur utmärkta författare Norrköping 1841, 84 s. nött och solkigt omsl, rygg söndernött, samt namnt på främre omsl, ej i Bygdén 80:-  

 4. Atterbom, Pehr Daniel Amadeus (preses) Tankar om kritiker Uppsala 1841, ii + 17-176 s. respondent Claes Herman Rundgren allt som utkom detta år?, det kompletta verket räknar 192 s. och utkom 1841-45. Oskuren (vissa av de oskurna sidorna lätt naggade i kanterna). Mkt ovanligt m dissar med Atterbom som preses, Atterbom satt på stol 18 i Akademien 1839-1855 Rundgren själv innehade så småningom stol 4 i Akademien 1887-1907. 500:-

 5. [Barth, Caspar von] Tarræo Hebio, nobili a Sperga, Germano Cave canem. De vita, moribvs, rebvs gestis, divinitate Gasperis Scioppii Apostatæ, satiricon bound together with: Scioppius excellens. In laudem eius  & sociorum, pro Josepho Scaligero & omnibus probes epigrammatum Libri III Typis Willerianis, Hanoviæ 1612, ii + 68 +ii + 158 + ii pp bound in tight contemporary vellum binding, very good copy, small 8vo, one small hole from bookworm going through pp 115-158 in the latter work, woodcut vignettes, faint initials in ink on title page, rare 2.500:-

 6. Bartholini, Erasmi Figura Nivis dissertatio Hafniæ, typis Matthiæ Godicchii 1661, vi + 42 pp in very good condition, with later paper cvrs, 12:o, Waller 726 750:-

 7. Bastholm, Christian Philosophie för olärde, innehållande lärorika betracktelser öfwer gud, menniskan och naturen. Joh. Lundblad, Lund 1791, 9+242 s. 1:a uppl., nbunden samtida halvfranskt band med 5 upphöjda bind, pärmar ngt solkiga, rygghuvud skadat, inlaga mkt bra med trevliga start och slutvinjetter. 350:-

 8. (Benzelius, Ericus) Dr Erici Benzelii fordom Sweriges Rikes Archie-Biskops Kyrkio-Historia, sammanskrefwen först på Latin; men nu efter mångas åstundan på Swensko utgifwen, samt till närwarande tid fortsatt, med bifogad berättelse om Propheterna, Frälsaren Jesu Christo, Ewangelisterna, Apostlarna och the siuttio Lärjungar. Joh. Bäckström, Stockholm 1734, xxxii + 479 + xxxiii inb samtida nött halvfrbd, skada på rygghuvud, ett par samtida namnteckningar, ren snygg inlaga med enbart viss fläckning av första och sista sidan, svaga spår av utsuddade anteckningar i blyerts på insidan av pärmarna 900:-

 9. Berzelius, J Jac. Lärbok i kemien I-II. Henr. A Nyströms 1808-12, x+483; x+640+i s. 1:a upplagan, inbundna tidstypiska samtida lätt halvfranska band, helt rött snitt, samtia namnteckning på frampärms insida i båda banden, senare namnteckning i blyerts på främre försättsblad i båda banden, 3 utviksplanscher i band 1, en plansch i band 2 (alla), liten lagad nagg på rygghuvud på band 2. Mycket bra inlagor. Mer utkom. 10.000:-

 10. Biographie des 900 représentants a la constituante et des 750 représentants a la législative - Session de 1849 Victor Lecou, Paris n d (1849), 888 pp hardbound private calf spine, worn around edges, ex-libris, Nikita Tolstoy’s signature (son of the author) 400:-

 11. Calonio, Matthia [Calonius, Matthias] (preses) Dissertatio juridica, de Prisco in Patria Servorum Jure. Pars quarta Typis Frencellianis, Aboæ 1791, ii + pp 137-164 small damage on title leaf, uncut; respondent Henricus Johannes Hassel; This is his most known work, although never completed, “About the law of the ancient thralls in Sweden”. More was published 300:-

 12. (Carl XIV Johan) Hedrén, Joh. Jak. Berättelse aflemnad af Biskopen i Linköping, rörande dess hos högstsalig Hans Maj:t Konung Karl XIV Johan under Hans Maj:ts sjukdom aflagde Besök och derwid hållne Samtal. Stockholm 1844, 8 s. tagen ur band, åldersfläckad, främre snitt ngt hårt skuret, blått övre och främre snitt, vikmärke på titelsida, övre hörnet på sista bladet litet ihopknölat 175:-

 13. Carlsten, Elias August & Nils Otto Sillén Om negationen, med särskildt afseende på Hegelska Logiken Wahlström & Låstbom, Upsala 1845, iv + 32 s. Svagt, knappt synligt fläckad första 6 s., oskuren 200:-

 14. (Christian IV) Molbech, C Kong Christian den Fierdes egenhændige Breve, Befalninger, og Statsskrivelser til Rigsraadet, udgivne efter Originalerne, med Oplysninger og Anmærkninger. Bianco Luno, Kiøbenhavn 1848, xxviii + 506 pp. Hargbound ver nice private half calf (Sture Fransson, Stockholm, bookbinder), unfortunately the spine is a bit wormeaten, with upper spine damaged. Otherwise the inlay is in excellent condition. Ex-libris. 400:-

 15. (Cicero) M. Tullii Ciceronis Epistolarvm ad Diversos (Familiares Vvlgo Vocant) Libri XVI Lipsiæ 1735, xviii + 855 pp + unpaged indices (ca 60 pp) 8vo, contemporary parchment binding with some spots, tight copy, red edges, large spot on upper edge, heavily annotated in ink 200:-

 16. Cranz, David Äldre och nyare Brödra-historien eller kort berättelse om evangeliska brödra-uniteten i forn-tiden, och förnämligast i förewarande årahundrad Joh. Benj. Blume, Norrköping 1772, xvi + 718 + 50 (register och rättelser) + ii (ytterligare rättelser) s. inb samtida halvfrbd, lätt nött rygg, liten bit borta av rygghuvud, ngt nött pärmpapper, ngt stötta hörn, 2 gamla namnt i bläck, helt rött snitt, inlaga i utmärkt skick; Handlar om Härnhutarnas historia (stridigheter mellan Danmark och Sverige) 3.600:-

 17. Dahlmann, F C Danmarks historie indtil Reformationen. Med indbegreb af Norge og Island. Andr. Fred. Høst, Kjøbenhavn 1847, xxiv+672; xxxii+495+i; xx+466 s. + utvikskarta. Inbundna privata ngt nötta halvfranska band med rik ryggfrgyllning, vissa hörn ngt stötta, pärmpappret snyggt och utan anmärkning, marmorerade snitt, försättspappren litet färgade av bindningslädret, vissa bitar av inlagorna mörkare än andra pga variationer i papperskvaliteten, kartan hel men ngt mörknad med ett litet vikmärke i hörnet. 3 volymer. 500:-

 18. De Geer, Charles Tal om nyttan som insecterne ock deras skärskådande, tillskynda oss. Stockholm (L.L. Grefing) 1744. 8vo, 30 sid (skall vara 32). Tagen ur band, lösa blad. (Det som här saknas är inte något av de Geers text utan det sista bladet av texten i svaret hållet av sekreteraren Jacob Faggot.) Inga lagerfläckar. ~Charles De Geer (1720 – 17xx) brukspatron, ägare till Leufsta i norra Uppland. Han hade stora framgångar som industriman och konsoliderade och utökade den enorma de Geer’ska förmögenheten, vilken knappast hade sin like i Sverige vid denna tid. Han invaldes redan som en mycket ung man (1739)i Vetenskapsakademin, säkerligen för att man förväntade sig en större donation, men man fick en skicklig entomolog på köpet. Det första talet innehåller bl. a. tankar om hur man ska kunna framställa papper ur träråvara, uppslaget till detta fick De Geer efter att ha studerat getingarnas bobyggande. 800:-

 19. De Geer, Charles Tal, om insecternas alstring. Stockholm (Lars Salvius) 1754. 8vo, (2) 40 sid. Tagen ur band. Gott skick, några mycket små solkfläckar på första och sista sidan, inlagan utan lagerfläckar. Detta är ett epokgörande arbete i vilket De Geer påvisar hur insekterna förökar sig, tvärtemot dåtidens tro att insekter uppstod av sig själva ur smuts och vävnad i förruttnelse, den s.k. uralstringstron. En klassiker i den entomologiska litteraturen. 1.200:-

 20. Demoustier, C A Bref till Emili öfver Mythologien I-II Örebro 1821, 160 s. + 2 kopparstick, 159 s. + 2 kopparstick försök till öfversättning af Carl Gustaf Wadström, 2 delar inb i ett senare halvfrbd 500:-

 21. (Dickens, Charles) Marston, J Westland Gerald; A Dramatic Poem: and Other Poems. C Richard, London 1842, xii + 143 + i pp Dedication copy to Charles Dickens with printed dedication and Charles Dickens bookplate and a plate describing its provenance on inner board. Hardbound richly gilt black calf, all edges gilt. Spine and edges of calf worn. Inlay good, some annotations about the book on first fly leaf, a little speck on last (blank) page. 10.000:-

 22. Edlund, Ericus & Ericus Gustavus Lundblad De motu liquidorum in vasis observationes I Upsalaiæ 1845, iv + 8 pp +
  Edlund, Ericus & Ev. Victor Ehrenh. Von Zeipel De motu liquidorum in vasis observationes II Upsalaiæ 1845, iv + pp 9-18 large 8vo, uncut, sewn as issued 200:-

 23. Ekelund, Jacob Fäderneslandets historia, i Sammandrag för Begynnare Stockholm 1849, 316 + iv s. + utviksplansch på stamträd över det kungliga huset Vasa inb samtida läderryggbd m nött pärmpapper, ryggtitel blekt, samtida namnt i bläck och en senare i blyerts, början och slut av inlaga fläckad, liten riss gående genom s. 7-26, liten textförlust s. 7-8, 7:e uppl 75:-

 24. Falk, Johannes Coriolan frey nach Shakespeare. Verlage des Kunst- und Industrie-Comptoir, Amsterdam und Leipzig 1812, xii + 2 + 341 + i pp. Hardbound contemporary calf spine with marbled boards, a couple of name inscriptions on outer and inner front board and first fly leaf, small hole at calf edge on front board, some fain foxing, marks of erased pencil annotaions one half a dozen pages, lavishly gilt beautiful spine. 1.750:-

 25. FANT, ERIC M (resp. Vincentius Em. Ritterberg) Dissertatio historica de comitiis regni svio-gothici annis 1633 – 1640. Upsala (Joh. Edman) 1794. (4) 12 sid Oskuren och häftad som den utkom. Svag fläck i nedre yttre hörnet, vilken ej berör texten. Detta är del I av totalt IV utkomna omfattande tiden 1633 – 1697. 100:-

 26. FANT, ERIC M. (resp. Matthias Hesselgren). Dissertatio historica de variatione limitum imperii svio-gothici. Upsala (Joh. Edman) 1789. 13 (1) sid. Tagen ur band. Fint exemplar, skuren, men med breda kanter. 150:-

 27. FANT, ERIC M. (resp. Olavus Thavenius). Meditationes circa origines svecanas, ex lingua et monumentis. Upsala (Joh. Edman) 1785. (2)14 sid. Oskuren och häftad som den utkom. Genomgående svag fuktfläck, ej störande. 180:-

 28. Fant, Erico M (preses) Friman, Peter (respondent) Dissertatio de rege Caroli Canuti, gedani an. 1457-1464 commorante. Upsaliæ 1793, 9 + i pp tagen ur band, stämpel från Joh. Ax. Almquists boksamling. 130:-

 29. Fant, Erico Mich. (preses) Colldén, Olaus Jon. Dissertatio de Paroecia Alunda in Uplandia,... Upsaliæ 1792, ii + 12 pp. sammanbunden med: Fant, Erico Mich. (preses) Colldén, Olaus Jon. Dissertatio de Paroecia Alunda eique Annexa Morkarla,... Upsaliæ 1794, iv + pp. 13-21 + i (addenda) + ii (blanka) Båda verken sammanbundna i senare pappomslag med författare och titel i bläck på främre omslag, främre omslag och titelsida på båda verken med stämpel från Joh. Ax. Almquists boksamling. Första verket med bara övre marginal skuren, andra verket skuret med breda marginaler. Förutom en liten röd fläck (från stämpeln) på första verkets titelsida och ett minimalt hål ute i marginalen på ett blad på detsamma är de i ypperligt skick. 1.250:-

 30. Fernel, M Fälttåget till Afrika år 1830. Calmar 1834, plansch + iv + 155, 157-158 (felpaginering) + i s. + utvikskarta. Inbunden samtida halvfranskt band med marmorerat pärmpapper, helt blått vaxat snitt, främre plansch ngt fläckad och nästföljande 8 sidor, mindre fläck på kartan och motstående sida, litet hål vid snitt s. 37-8, ett par småfläckar i inlagan som annars är mkt bra, samtida namnteckning på främre fria försättsbladet, ngt stötta övre hörn. 1.400:-

 31. Ferri de St. Constant, I L London och Engelska nationen – en statistisk och moralisk Beskrifning, fjerde delen Linköping 1808, 145 s. enstaka del, ngt fläckig och naggad i kanterna, en samtida och en ngt senare namnt; innehåller: Englands Stats-Författning; beskriver Magna Charta, polisväsen osv. 125:-

 32. Fischerström, P J Skrifter angående Circulations-bruk och Bladrika Växters märkeliga nytta för åkerbruket, m. m. Stockholm 1809, iv + 83 s. inb senare trevligt halvklotbd, På rygg: FISCHERSTRÖM/ BLADRIKA VÄXTER, och 1809 på ryggfoten 350:-

 33. Forsell, Carl af Statistik öfver Sverige – Grundad på Offentliga handlingar Stockholm 1836, 414 s. inb samtida snyggt halvfrbd, ”3:e uppl., betydligt tillökt och förbättrad – Jemte en Karta öfver den Nordiska Halfön”, litet fläckig i början och slutet 400:-

 34. Geijer, E.G. Åminnelse-Tal öfver Hans Excellens, f.d. Riks-Rådet, Riddaren och Komm. af Kongl. Maj:ts Orden Herr Friherre Malte Ramel, hållet vid inträdet i Svenska Akademien, den 25 Jan. 1826. Stockholm (Henrik A. Nordström) 1826. 8:o, 28 sid. Häftad omsluten av samtida blå pappersmakulatur med tryckt text å insidan. Något lagerfläckad. 300:-

 35. Gezelius, Johannes Historia Codicis Alexandrini resp. Andreas Frick Upsaliæ 1755, vi+8, 9-18+ii s. de två oskurna, vikta arken separata 200:-

 36. (Golius, Jacobus) Jacobi Golii Lexicon arabico-latinum, contextum ex probatioribus orientis lexicographis. Accedit index latinvs copiosissimus, qvi lexici latino-arabici vicem explere possit. Typis Bonaventuræ & Abrahami Elsevirorum 1653, xii + 2921 + 4 + 36 pp. Rebound in whole calf in the contemporary 16th chentury style by the famous Swedish bookbinder Johanna Röjgård, folio, 6 raised nerfs, coloured edges, very good inlay with minimal foxing, a couple of minor scratches on boards. 23.000:-

 37. Granlund, Jacobus Nicolaus & Dan. Enoch Nath. Nordlander In functiones symmetricas partiales quattuor quantitatum. Partem tertiam Upsaliæ 1847, ii + pp 17-24 +
  Granlund, Jacobus Nicolaus & Zacharias Grape In functiones symmetricas partials quattuor quantitatum. Partem quartam Upsaliæ 1847, ii + pp 25-34 large 8vo, uncut, sewn as issued, pt 1-2 missing 175:-

 38. (Graffman, Hans) Holmström, H O Vid domprosten doctor Hans Graffmans graf den 21 Februarii 1828. Carl Erik Ekmarck, Strengnäs 1828, 32 s. Sydd i rygg, ett par småfläckar på första bladet. 100:-

 39. Grönwall, Andrea (præside) Dissertatio gradualis de Ortu societatis civilis, ... Stockholmiæ 1731, 28 pp small 8vo, some foxing to lower outer corner and edge, 2 contemporary annotations on title page and one on last page, respondent: Joh. G Mellring 300:-

 40. Grönwall, Andrea (præside) Dissertatio gradualis de Syllogismo practico morali, ... Upsaliæ 1740, 32 pp small 8vo, some foxing to front edge, disbound, respondent: Johannes J Netzel 300:-

 41. Grönwall, Andrea (præside) Positiones nonullæ, de conversatione in genere ejusque emolumento,... Upsaliæ 1734, viii + 24 pp sydd, lätt fläckad titelsida, några hundöron i början och slutet; respondent Johan Berg Johansson 350:-

 42. Grönwall, Andreæ (præside) Specimen philosophi de Actionum Internarum et Externarum Convenientia Upsaliæ 1788, iv + 23 pp small 8vo, title page w some loss of text and creased, sewn as issued, dog ears, resp. Johannes G Gezelius 200:-

 43. (Haartman, Johan) Hagström, And. Joh. Åminnesletal öfver professoren vid Kgl. Academien i Åbo, assessoren och riddaren af Kgl. Wasa orden högädle herr Doct. Johan Haartman... Johan Georg Lange, Stockholm 1790, ii + 28 s. i snyggt senare marmorerat pappomsl m papperstiteletikett på fråmre omsl 400:-

 44. Hallander, Ericus Aug. De Clade Folkungorum ad Herrevads-Bro resp. Mauritius Barrén Upsaliæ 1837, 16 s. senare skomsl 200:-

 45. (Hedenberg, Anders) Odhelius, Johan Lorens Åminnelse-tal öfver... And. Hedenberg, Med. doctor. Kgl. Maj:ts Lif-medicus och assessor i Kgl. Collegium Medicum... Joh. P. Lind, Stockholm 1799, ii + 18 s. i snyggt senare marmorerat pappomsl m papperstiteletikett på främre omsl, rött snitt, lätt fläckad inlaga 300:-

 46. Hoest, J K Kejsar Alexander I:s lefverne och regering P E Winge, Nyköping 1818, xiv (prenumeranter i Sverige och + 160 s. inb samtida halvfrbd, hörn lätt stötta, rygghuvud m skada, samtida namnt, blåsprängt snitt, åldersfläckad inlaga, förlust av ett halvdussin bokstäver på s. IX pga. nötning, alltså ingen riktig substansförlust 350:-

 47. Holmgren, Hjalmar & Carolus Gerh. Metzén Derivatarum n:ti ordinis functionum f(eaxCosmx) et f(eaxSinmx) expositio Upsaliae 1847, ii + 20 pp name inscr (Gyllenstjerna) on title leaf, uncut, sewn as issued 200:-

 48. (Homeros) Heyne, C G Homeri carmina cvm brevi annotatione accedvnt variae lectiones et observationes vetervm grammaticorvm cvm nostrae aetatis critica 4-7. Libraria Weidmannia, Lipsiae & I Payne et MacKinlay 1802, vi+704; iv+732; iv+656; iv+808 pp. Hardbound private half calf bindings, spines in pretty good condition, except title etiquette on vol 5 that has parts missing, board papers a bit worn, corners bumped, endpapers disoloured by the leather, inlays a bit foxed with a few spots. Vol. 4 has a smaller tear to upper spine, a crack in binding at pp. 18-19 with p. 18 a bit mangled, vol. 5 has an old library notation in ink on inner front board crossed out and a younger owner’s signature below, and a loose back inner hinge. vol. 6 has a small tear to upper spine, vol 7 has a couple of pold spots on spine and a litle bit of outer front hinge with worm holes. More was (obviously) published, but these volumes covers the whole Iliad: vol. 4: lib. I-IV, vol. 5: lib. V-IX, vol. 6: lib. X-XIV, vol. 7: lib. XV-XIX. 750:-

 49. Hultén, Andrea (pres) Methodus tangentium directa, ... Gryphiae 1801, 10 pp + fold out plate diss, later paper cvrs, mathematics , resp. Isacus Kullberg 250:-

 50. Huss, Petrus Samuel De mutationibus elementorum, quibus positiones stellarum fixarum determinantur, ex aberratione oriundis commentatio resp. Johannes Antonius Millén Upsaliæ 1834, 17 s. senare skomsl 200:-

 51. Hwasser, Israel Till vetenskapernas beskyddare, vårdare, idkare, gynnare och vänner Leffler och Sebell, Uppsala 1846, 8 s. folio, vikt, ngt naggad i kanterna 150:-

 52. Ihre, Johannis (preses) Gyllenborg, Carolus Joh. (respondent) Dissertatio academica, de initiatione regum Sviogothicorum,... Upsaliæ 1751, 26 pp broad margins, front edge uncut, contemporary paper-lined spine, front and back papers a little soiled w a couple of minor stains, some folding marks, minor tear in front lower corner of title page 350:-

 53. (Järnvägar) Kongl. Maj:ts Nådiga Privilegium för Kongl. Swenska och Engelska Aktie-Bolaget för jernvägen emellan Örebro och Hult: Gifwet Stockholms Slott den 28 December 1848. Swensk Författnings-Samling No 70, 1848. 8:o, 32 sid., två lösa ark, sid 17 – 32 ouppsprättade. Första arket fuktfläckat i marginalen. ~Mycket tidigt dokument angående byggande av järnvägar i Sverige. Greve Adolf von Rosen (1797 – 1886), officer i flottans mekaniska kår, var i engelsk örlogstjänst (1820 - 1822)och studerade tillsammans med John Ericsson under åren 1826 – 1828, arbetade i England med densamma på konstruerandet av fartygspropellrar. von Rosen återkom till Sverige med omfattande kunskaper om järnvägar och fick 1845 tillstånd att bygga järnvägar i Sverige. 500:-

 54. Knös, Andrea Erico (praeside) De sacris, quae diebus dominicis procurantur Dissertatio academica partem priorem Upsaliae 1846, ii + 16 pp, resp. Carolus Axelius Thorén +
  Thorén, Carolus Axelius
  & Carolus Adolphus Isidorus Hilarien Smedberg De sacris, quae diebus dominicis procurantur Dissertatio academica partem posteriorem Upsaliae 1846, ii + pp 17-38 sewn as issued, uncut, complete, large 8vo 150:-

 55. Knös, Andrea Erico (praeside) De sanctitate animi in munere sacro obeundo necessaria Upsaliae 1846, ii + 36 pp contemporary name inscr (Gyllenstjerna) on title leaf, uncut, sewn as issued, resp. Andreas Fredericus Beckman 150:-

 56. Kock, Paul de En äktenskaps-historia. Hörbergska Boktryckeriet, Stockholm 1838, iv+108+iv+120+ii+130 s. Inbunden i ett samtida nött halvfranskt band med guldornerad rygg och sandgrängat snitt, inlaga ngt fläckad i början, namnteckning på främre försätts, bakre yttre fals delvis sndernött, ngt lös i bindning. 300:-

 57. Kolmodin, O L Urbes Hanseatice quantum tempore Unionis Calimariensis in rebus suecanis momentum fecerint Upsaliæ 1829, 28 s. senare skomsl, resp. Carolus Göran Mörner 300:-

 58. Kongl. Maj:ts Rådiga Privilegium för et Compagnie eller slutit Bolag til idkande av Hvalfisk-fänge wid Grönland och Straet Davis, med mera. Gifvit i Lägret wid Ladugårds-gärdet then 1 junii 1774, 8 s. oskuren 600:-

 59. Krantz, Albert Chronica regnorum aqvilonarium Daniæ, Suetiae, Norvagiae. Strasbourg 1546. Folio. 756 + (12) pp. Hardbound later half vellum, nice woodcut vignettes. Ex-libris and contemporary owner-inscriptions on the front and back of title page. A little bit of contemporary underlining. Light foxing. 14.000:-

 60. Källström, Andréas De arcu fornicis, resp. Augustus Maurit. Nybohm Upsaliæ 1830, 12 s. senare skomsl, planch 150:-

 61. Lamartine, A de Toussaint Louverture. Poème dramatique. C Muquardt, Bruxelles, Leipzig, Gand 1850, iv + 156 pp 1st ed, bound in worn contemporary half calf, 12:o, nicks in upper and lover spine, light foxing to endpapers and last and first leaf 1.250:-

 62. Lanærus, And. Försök Om Europæiska och i synnerhet Svenska Folkets Seder och Beskaffenhet, I anledning af Kongl. Patriotiska Sällskapets i detta Ämne utgifna Fråga Anders Zetterberg, Stockholm 1788, 128 s.
  sammanbunden med:
  Manderfeldt, Carl Tidens Falska Politik, Ödeläggande Staterne - En Betraktelse Gjord af det Sunda Förnuftet, besannad av Förfarenheten, samt lagd hwarje Regent, Stats-Minister och Medborgare på hjertat C G Cronland, Stockholm 1790, iv+35+i s.

  sammanbunden med:

  [Elgström, Per] Hvad Rätt har ett Folk att Dömma en Regent? Peter Sohm, Stockholm 1809, 86 s. inb samtida (tidigt 1800-tal) läderryggbd m sprängt snitt, rygg förgyllning och titeln ”Politiska Skrifter” på rygg, mindre skada på rygghuvud, 2 stämplar på första verkets titelsida, 2 stämplar på insidan av bakpärm, samtida namnt på insidan av frampärm, verk 1 och 3 har mkt rena och bra inlagor, men Manderfälts verk är genomgående ordentligt fläckat 4.000:-

 63. Laurel, Laurentio (resp. Ludovicus Öhreus) Meditationes philosophicæ exhibentes principium rationis sufficientis indemonstrabile. Lund (C.G. Berling)1749. 4to, (6) 26 (4) sid. Oskuren, häftad som den utkom. Första och sista sidan något solkig. 300:-

 64. [Lauremberg, Peter] Neue und vermehrte Acerra Philologica – Das ist Sechs Hundert auserlesene nützliche lustige und denckwürdige Historien und Discursen aus den berühmtesten Griechischen und Lateinischen Scribenten zusammengetragen Joachim Wilder, Frankfurt und Leipzig 1667, (4) + xii + 991 + (33) + ii hardbound contemporary blind stamped swine leather w one preserved strap (of two) with metal clasp. Frontispiece loose and a little chipped but extant. Décor: four linear frames, rolled floral motifs and spikes, also stamps w floral motifs. Pagination faulty in several instances, but collated and complete. Small tear pp 657-8 without textual loss. Three genuine binds, book very well preserved and characteristic of the period. 4.500:-

 65. Lehnberg, Magnus Äreminnen och inträdes-tal, hållne i Svenska Akademien. Carl Deleen, Stockholm 1819, iv + 191 + i (blank) s. Inbunden privat trevligt samtida marmorerat pappband med blekt titeletikett på rygg, rödstänkt snitt, mkt bra inlaga, lätt åldersfläckig, mindre riss i blad med s. 145-6, liten bit av pärmpappret avnött på bakpärm. innehåller: Birger Jarl, Gyllenhjelm, Inträdes-tal, hållit i Svenska Akademien den 17 mars 1790. Ny upplaga.  400:-

 66. [Ling, Pehr Henrik] Reglemente för gymnastik Stockholm 1836, iv + 120 s. + 8 utvikbara tabeller + 3 utvikbara planscher inb nytt snyggt mörkbrunt marmorerat pappbd m titeletikett i läder m guldskrift, utgivningsår på ryggfot, en ägarstämpel på titelblad, 1:a uppl av Lings berömda arbete 1.000:-

 67. (Lovisa Ulrica) L’adrano, ... Adrien, tregedie en musique... della maesta di Lvisa Vlrica, regina di Svezia, de Gotti e de Vandali, &c. &c.... Laisle des sciences et des arts;... de sa majeste’ Louise Ulrique, reine du Suède &c. Sewn as issued in marbled covers Nella Stamperia Reale 1757, 151 + i pp. Sewn as issued in marbeled covers 1.600:-

 68. (Lovisa Ulrica) L’asilo delle scienze e dellearti;... della maesta’ di Lvisa Vlrica, regina di Svezia, de Gotti e de Vandali, &c. &c.... Laisle des sciences et des arts;... de sa majeste’ Louise Ulrique, reine du Suède &c. Nella Stamperia Reale, Stockholm 1757, 15 + i s. Sewn as issued in marbeled covers. 1.200:- della maesta’ di Lvisa Vlrica, regina di Svezia, de Gotti e de Vandali, &c. &c.... Laisle des sciences et des arts;... de sa majeste’ Louise Ulrique, reine du Suède &c  Nella Stamperia Reale 1757, 15 + i pp. Sewn as issued in marbled covers 1.200:-

 69. Löfberg, Johannes Samuel & Johannes Conradus Schultz De præcipuis in Suecia militiæ equestris mutationibus. Partem primam Upsaliæ 1845, iv + 8 pp +
  Löfberg, Johannes Samuel & Johannes
  Gustavus Sjögren De præcipuis in Suecia militiæ equestris mutationibus. Partem secundam Upsaliæ 1845, ii + pp 9-16 large 8vo, uncut, sewn as issued, liten substansförlust första 2 bladen, ngt solkad nederkant, mkt svag genomgående fuktfläck, troligtvis inkomplett 200:-

 70. Lörrer, Fabiano (præside) Dissertatio philosophica de Gradibus Officiorum Secundum Ciceronem,… Upsaliæ 1724, viii + 28 + viii pp sewn as issued, dog ears, contemporary name inscr on title page, contemporary underlining in latter part of work, small stain to lower front edge, resp.Andreas Lagerlöf 400:-

 71. Malmsten, Carolo J (præside) De æquatione differentiali dny= axmy, per integralia definite integranda. Partem Secundam.                                          dxn
  Upsaliæ 1846, ii + pp 9-16 large 8vo, uncut, resp. Daniel Georgius Lindhagen +
  Malmsten, Carolo J (præside) In solutionem æquationum algebraicarum disquisition. Partem tertiam. Upsaliæ 1845, ii + pp 17-24 large 8vo, uncut, resp. Olavus Petrus Hamberg +
  Malmsten, Carolo J
  (præside) In solutionem æquationum algebraicarum disquisition. Partem quartam. Upsaliæ 1845, ii + pp 25-32 large 8vo, uncut, resp. Hjalmar Holmgren del 1 saknas 250:-

 72. Martin, Roland. Tal til... Hertig Adolph Friedrich täcktes såsom Canceller nådigast taga Konglig Academien i Uppsala, uti sit besynnerliga beskydd, ... Lars Salvius, Stockholm 1747, 24 s. tagen ur band, stämpel från Johan Ax. Almquists boksamling 150:-

 73. (Martin, Roland) Murray, Adolph Åminnelsetal öfver... anatomiæ och chirurgiæ professorn... Roland Martin Johan Georg Lange 1790, ii + 50 s. i snyggt senare marmorerat pappomsl m papperstiteletikett på fråmre omsl, samtida anteckn på titelsida, liten fläck på inre främre omsl, marmorerat omsl 450:-

 74. Memoralier, ingifne til Riksens höglofl. Ständer angående Herrar Riksens Råds licentierande Upsala 1769, 28 s. Stor 8vo, i sina separata ark, oskuren 200:-

 75. Modeer, Adolph Samling af Kongl. förordningar, resolutioner, bref och andra stadgar rörande Landmäteriet och Landsculturen i allmänhet samt the theraf fölljande förmoner och rättigheter:... Lars Lindeblad, Calmar 1765, xii + 209 + xxxiv (register) + i s. inb samtida halvfrbd m 5 upphjda bind och sparsamt förgylld rygg, pärmpapper och hörn nötta, ngt ålders- och fuktfläckad inlaga, visst bläckkludd, på s. 28 i registret 2.500:-

 76. (Napoléon III) Galerie des Arts et de l’Histoire,Composée des Tableaux et Statues les Plus Remarquables des Musees de l'Europe, et de Sujets Tires de l'Histoire de Napoleon, Graves a l'Eau-Forte sur Acier, par Reveil, et Accompagnes d'Explications Historiques I-IIX Paris 1836, ca 1200 pp hardbound blind stamped cloth w gilded spines, 12o, profusely ill w whole page plates w line drawings in steel point of the most renowned works of art of that time (ca 630 ills), joints a bit loose, marbled edges 1.800:-  

 77. [Oscar I] Om straff och straffanstalter. Stockholm 1840, vi + 156 + 3 utvikbara planscher. Inbunden santida nött halvfranskt band, marmorerade snitt, ngt lagerfläckad inlaga, samtida namnteckning på frampärms insida (C Tottie) med bokens senare provernienser beskrivna på främre försättsblad (bl a Willers). 2:a uppl. såld

 78. Palmblad, Wilhelmo, Fr. (præside) Diodoti, Eucratis filii Pro Mitylenæis Oratio apud Thucydidem (Lib. III. Capp. XLII- VIII.) svethice reddita. Upsaliae 1845, 10 pp large 8vo, uncut, sewn as issued, resp. Gustavus Samuel Löwenhielm, översättning till svenska av Thukydides bok 42-48 150:-

 79. Palmblad, Wilhelmo, Fr. (præside) Supplementa quaedam in Lexica Graeca recentiora P. I. Upsaliae 1845, ii + 8 pp large 8vo, uncut, sewn as issued, resp. Carolus Johannes Östling  +
  Palmblad, Wilhelmo, Fr.
  (præside) Supplementa quaedam in Lexica Graeca recentiora P. III Upsaliae 1846, iv + pp 17-24 large 8vo, uncut, sewn as issued, resp. Carolus Adolphus Nordlöf; del 2 fattas 150:-

 80. (Persius) Auli Persii Flacci Saryræ. A. Persii Fl. Satirer. Öfversttning. N M Lindh, Örebro 1816, 79 + i s. sammanbunden med (Manilius) M. Manilii astronomicon. Ex recensione Richardi Bentleji. Lect. Jul. Segerstedt, Strengnesiæ 1803, iv + 145 + xi s. sammanbunden med Cato) Dionysios Catonis sedolärande disticha till sin son. Öfversättning på svensk hexameter af Magnus Boman. P Winge, Nyköping 1802, 42 s. sammanbunden med: (Juventus) Compendium theologiæ dogmaticæ in usum Juventutis adornatum ab A. Bruhn. Norbergianis, Gothoburgi 1827, vi + 235 + i pp. Blomstrand, Johannes Conspectus rei criticæ S. codicis Novi Testamenti. Oratiodie xi junii mdcccxxv in R. Gynasio Wexionensi habita, dein adnotationibus aucta et illustrata a Johanne Blomstrand. Wexioniæ 1827, iv + 100 pp. All 5 works bound in one well preserved private half calf binding with marbled boards and good gilded spine, conteprary name inscription in ink on inner front board, faint damp stain in upper outer corner of the first work, a few small specks on inner back board and endpaper, small specs on front edge, a couple of leaves with very minor substance loss (no text loss) in lower outer corner, a little foxing in places. First work with parallell Latin/Swedish text, second work in Latin, third work in Swedish, fourth and fifth works in Latin. Very small margins on Catos work. 1.200:-

 81. Petersson, Petrus Joh. & Samuel Benj. Pontén C. Valerii Catulli ephithalamium Pelei et Thetidos Suethice redditum P. I.,… Upsaliae 1845, ii + 10 pp large 8vo, uncut, sewn as issued, contemporary name inscr. Where the ink has made a small hole in the title page +
  Petersson, Petrus Joh. & Johannes Georg. Rogberg
  C. Valerii Catulli ephithalamium Pelei et Thetidos Suethice redditum P. II.,… Upsaliae 1845, ii + pp 11-18 large 8vo, uncut, sewn as issued  +
  Petersson, Petrus Joh. & Johannes
  Henricus Lovén C. Valerii Catulli ephithalamium Pelei et Thetidos Suethice redditum P. III.,… Upsaliae 1846, ii + pp 19-29 + i (blank) large 8vo, uncut, sewn as issued; detta är en översättning till svenska av Catullus ”Peleus’ och Thetis’ Bröllopp” med latinsk parallelltext, komplett 350:-

 82. Petiscus, A H Der Olymp - oder Mythologie der Aegypter, Griechen und Römer... Berlin 1832, x + 315 + i pp hardbound worn contemporary half calf w gilt spine, minor restored crack in spine, some foxing, ”fünfte verbesserte und vermehrte Aufl, mit 40 Kupfern von Lud. Mayer” 400:-  

 83. Regium donum eller konungzligh förähringh, ... Jacobi, then förste med thet nampnet, konung i Engeland,... sin äldste son och arfwinge, hertigh Henrico hafwer tilskrifwit, nu nyligen förswänskat aff Erico Schrodero... 1616 (egentligen 1678) xii + 76 s. marmorerat senare brunt helskinnbd m guldpressad pärmbordure, rikt guldornerad rygg m 4 upphöjda bind, stänkmarmorerade snitt, enstaka fläck; Exlibris bl. a. Carlander. Se Collijn 418 (3 ex). Trots årtalet är detta omtryck från 1678. 2.400:-

 84. (Propertius) Sex. Aurelii Propertii elegiarum libri quatuor, ad fidem veterum embranarum, curis secundis Jani Broukhusii,, sedulo castigati.Accedunt termi Indices, quorum primus omnes voces Propertianas completitur. Rod. & Gerh. Wetstenios, Amstelaedami 1727, engraved plate + xxx + 489 + i + 109 (indices)+ i (blank) pp. Hardbound vey nice private calf binding  with five raised nerves and much gilded spine, outer hunges a bit worn, corners a bit bumped, minor bookworm damage to inner front board, old school stamp on title page, inlay very good, mottled edges, large 8vo. 1.700:-

 85. Rehbinder, Johan Adam Biographisk, historisk och genealogisk beskrifning öfver svenske riks-canzlerer, riks-canzli-råd, hof- och justitiæ-canzlerer; jemte en bifogad kårt canzli-historia Peter Hesselberg, Stockholm 1786, xxxiv + 546 + xii inb samtida halvfrbd m 5 upphöjda bind, och guldpräglat titelfält: Rehbinders Canzli-historia, pärmpappret ngt nött, fr a på rygg och kanter, utsuddade samtida bläckanteckningar på innerpärmar, översta delen av titelblad (7-8 mm) bortklippt, inlaga, bläckplumpar på 3-4 s. i registret; bra exemplar 800:-

 86. (Ribe, Carl Fredric) Martin, Roland Åminnelse-tal öfver Kongl. Maj:ts lif-chirurgus,... Carl Fredric Ribe,... Lars Salvius 1766, 34 s. i snyggt senare marmorerat pappomsl m papperstiteletikett på främre omsl, rött snitt, ett par blad i början ngt fläckade 350:-

 87. (Ribe, Evald) Mörk, Jacob Hendrik Åminnelse-tal öfver framledne Kongl. Archiatern och Præses i Kongl. Collegio Medico,... Evald Ribe,... Lars Salvius 1754, ii + 29 + i (blank) i snyggt senare marmorerat pappomsl m papperstiteletikett på främre omsl, rött snitt, liten fläck på titelsida och bakre blanksida 350:-

 88. Rinman, Sven Anledningar til kunskap om den gröfre jern- och stål-förädlingen och des förbättrande. Henr. Fougt, Stockholm 1772 iii-xvi + 368 s. 1:a upplagan, i rent (senare) gråpappomsl, inlaga lätt fläckig i början och slut, blad m s. xv-xvi i förord fastsydd efter att ha lossnat; titelblad felar 1.600:-

 89. Rosenhane, Shering Anteckningar hörande till Kongl. Vetensk. Akademiens Historia framlagde i ett tal vid præsidii nedläggande d. 13 februari 1805. Joh. P. Lindh, Sockholm 1811, viii + 527 + i (blank) s. Hårda gråpappomslag, sokuren, osprättad, genomgående viss åldersfäckning fr. a av marginaler, 8vo. 1.000:-

 90. (Rudbeck d y, Olof ) Rector Academiæ Upsaliensis, Olavus Rudbeck patribus civibusque academicis et urbicis no place [Uppsala] 1724, 4 pp large 8vo, contemporary name inscr on title page, in very good condition, nice initial letter, 2 woodcuts 300:-

 91. Runsten, Jonas Bernh. Ideam Ecclesiæ ex oratione dominica concipiendam indicans. Dissertatio academica Upsaliæ 1838, iv + pp 63-86 large 8vo, uncut, sewn as issued, resp. Samuele Herrm. Rathsman 75:-

 92. Rydelio, Andrea (preses) Dissertatio philosophica, fidelem præceptorem, præsertim privatum ... Lundini 1726, vi + 39 + iii pp rest (bl nött baksida) av samtida pappomsl, samtida bläckant på titelsida, samtida understrykningar i bläck på ett halvdussin sidor, litet maskstungen mot bindning i slutet; respondent: Samuel Mörtling 350:-

 93. Rydqvist, Johan Er. Framfarna dagars vittra idrotter i jemförelse med samtidens; En tafla i tvenne afdelningar Stockholm 1838, x + 241 s. inb vackert och väl bibehållet samtida skinnryggbd m utmärkt inlaga, samtida namnt 500:-

 94. Salmasius [Saumaise] Claudii Salmasii, Viri Maximi,Epistolarum Liber Primus. Accedut, de lavdibus et vita ejvsdem, prolegomena Lugduni Batavorum ex typographica Adriani Wyndgaerden 1656, iv + lxxii + 294 + loose errata leaf to be added to p 294 + Claudii Salmasii ad Ægidium Menagium Epistola; Super Herode Infanticida Viri Celeberrimi Tragoedia, et Censura Basacii 77pp + Cl. Salmasii Epistola de Region. Et Eccl. Svbvrbicariis. 67 pp + 1 p with index to the authors of the letters large 8vo, bound in very good contemporary parchment binding, two name-inscriptions in ink, one contemporary exl, dark blue edges, large spot by some fluid on title-page and on some of the first 80 pages, otherwise a very good insert; contains 125 letters from various illustrious members of the society of the age: Ioh. Beverovicio, A. Colvio, Iacobo Crucio, Iocobo Golio,Ioh. Dallæo, I. Frid. Gronovio, H. Grotio,Christoph. Iustello, I. F. Peyreskio, Petro Puteano, Andreæ Riveto, G. Staackmanno, I. G. Vossio and Ioh. Walæo. Of special Swedish interest should be Queen Kristinas letter of condolences to the widow of Salmasius at the end of the introduction. As is commonly known Salmasius, as well as other well renowned European scholars, spent some time at the court of Sweden. 2.800:-

 95. Scheutz, Georg. Handbok i ritkonsten innefattande linearteckning på fri hand och efter ögonmått, geometrisk linearteckning, ornamentsteckning, arkitektur- och perspektifritning, figurteckning, landskapsritning samt register öfver ritmaterialier, konsttermer m.m. och en karakteristik af de namnkunnigaste målares teckningsätt.W. Lundeqvist, Upsala 1842, viii + 242 s. + 9 utvikbara grav. planscher inb samtida blankt pappbd, rygg nött, rygghuvug trasigt, samtida namnt på frampärms innersida, lätt fläckad första 2 bladen i övrigt mkt bra inlaga, 1 plansch (nr 8) med en ordentlig riss, småriss ( upp till 1/2 cm) i ett par andra 600:-

 96. Schröder, Joh. Henr. (præside) De Coelibatu Clericorum in ecclesia svecana Upsaliæ 1845, ii + pp v-viii + pp iv-v large 8vo, uncut, sewn as issued, the first work seems incomplete, the last two pages consists of two speeches of the archbishops of Upsala, Jacobi Ulphonis and Johannis Magni respectively, one at a wedding (in Swedish) and the latter at a christening (in Latin) 100:-

 97. Schultz [senare von Schultzenheim], David Tal, om den rätta ålderdomens ärnående, hållit för den Svenska Vetenskaps Academien vid præsidii nedläggande, den 4 maji år 1763 Lars Salvius, Stockholm 1764, ii + 45 + i s. 1:a uppl, tagen ur band 1.100:-
  se bild: schultz1.gif

 98. (Schulzenheim, Carl Fr. von) Hagström, A Joh. Åminnelse-tal öfver... General-Directeuren för Sjukvården vid Läne-Lazaretten i Riket, Assessoren i Kongl. Collegium Medicum, Öfver-Chirurgen vid Kongl. Lazarettet i Stockholm... Carl Fr. von Schulzenheim A J Segerstedt, Strängnäs 1810, 30 s. + s. 3 + i (blank) i snyggt senare marmorerat pappomsl m papperstiteletikett på främre omsl, oskuren, m graverad titelvinjett 350:-

 99. Sellén, Jona (præside) Carmen musæi de Herone et Leandro latino carmine refictum Upsaliæ 1845, 8 pp large 8vo, uncut, sewn as issued, latinsk och grekisk parallelltext 125:-

 100. Spindler, C Nunnan i Gnaden Zell – sedemålning från femtonde århundradet I-II Stockholm 1834, 168+120 s. inb i ett samtida halvfrbd, blad m s 23-24 loss, 12:o 200:-

 101. (Spöring, Herman Diedrich) Bäck, Abraham Herman Diedrich Spörings, med. doct. och professor vid Kongl. Academien i Åbo....äreminne,... Lars Salvius, Stockholm 1749, ii + 26 s. i snyggt senare marmorerat pappomsl m papperstiteletikett på främre omsl, marmorerat omsl, rött snitt, veck på titelsidan 350:-

 102. (Strandberg, Zacharias Johan) Bäck, Abraham Åminnelsetal öfver... assessoren i Kongl. Colleg. Medico och Sockholms Stads-physicus,... Zacharias Johan Strandberg Johan Pehr Lindh, Stockholm 1794, 35 + i (blank) s. i snyggt senare marmorerat pappomsl m papperstiteletikett på främre omsl, marmorerat snitt 300:-
   

 103. Stockholms Stads Brandförsäkring Samling, 9 nummer:

    Kongl. Maj:ts förnyade rådiga Reglemente för Stockholms Stads Brandförsäkrings-Contoir. ... Stockholm 1808, 24 s. tagen ur band, smal fuktrand längs bindning annars hel och ren, s. 2-6 ngt hårt skurna

  Berättelse i anledning av den Revision som blifvit förrättad öfver Allmänna Brandförsäkrings-Fondens Förvaltning för år 1805  2 s. + Directionens af Allmänna Brandförsäkrings-Fonden underrättelse om wilkoren, till winnande af Försäkring för Brandskada å Hus och Byggnader 2 s. Stockholm 1806 tagen ur band, höger marginal maskstungen utan textförlust

  Allmänna Brandförsäkrings-Directionens Kungörelse angående delägarnes sammankallande Stockholm 1806, 2 s. smal fuktrand längs bindning annars hel och ren + Kungörelse. Stockholm 1807, 1 + (1) s. rött lack på blanksidan

  Kongl. Maj:ts rådiga Kungörelse, angående åtskilliga till förbättring af Allmänna Branddförsäkrings-Inrättningen widtagne anstalter; ... Stockholm 1808, 14 s. ngt solkig, lack och samtida namnt på titelsida

  Kongl. Maj:ts rådiga Reglemente, hvarefter Allmänna Brandförsäkrings-Directionen hafwer at sig rätta wid de Lån, som af Brandförsäkring-Fonden bewiljas; ... Stockholm 1808, 12 s. ngt solkig, samtida namnt på titelsida, smal fuktrand längs bindning

  Berättelse, i anledning af den Revision, som blifwit förrättad öfwer Allmänna Brandförsäkrings-Fondens förwaltning för år 1806 Stockholm 1807, 2 s. 2 små fläckar, 2 samtida namnt, lätt maskstungen nedre högra hörnet utan textförlust, en bit rött lack kvar

  Allmänna Brandförsäkrings-Directionens Kungörelse, angående tiden, inom hwilken ansökning bör ske om Brandskade-ersättning, samt huru förhållas bör, om Hus förändras til wådeliga Inrättningar, sedan de blifwit Brandförsäkrade Stockholm 1806, 4 s. ngt solkig titelsida, samtida namnt

  9 st, totalt 800:-

   

 104. Strauß, Fridrich Sola. - Predigten über die Rechtfertigung durch den Glauben Berlin 1844, ix + 306 + ii pp /Predigten über die Lehre von dem Worte Gottes Berlin 1846, ix + 302 + ii pp two works in one book, hardbound contemporary worn leather spine binding w coloured edges, some foxing, tears in 3 pages in the beginning of the first work, a bit torn away of the index leaf  of the latter work with minor textual loss, annotations on  last fly leaf in ink, children’s drawing in back in pencil, boards a little loose 50:-

 105. (Sverige-Norgeunionen) Kongl. Maj:ts rådiga kungörelse, at de, som efter Sveriges och Norriges förening, rymt från ena riket til det andra, skola, uppå wederbörlig anmälan utlefwereras;... Stockholm 1815, 4 s. tagen ur band
  Kongl. Maj:ts rådiga proposition till rikets ständer om de nya constitutionela förhållanden, som, till följe af föreningen mellan Sverige och Norrige, uppkommit
  Stockholm 1815, 10 s. tagen ur band
  Ekonomisk uppgörelse mellan Sverige och Norge i anledning af unionens upplösning;...
  Stockholm 1906, 4 s. tagen
  ur band, ett par mindre riss; Svensk författnings-samling N:r 64 1906
  alla
  tre 150:-

 106. Tal, hållne i Kongl. Krigs Vetenskaps Akademien åren 1826 och 1827 Stockholm 1827, 116 s. inb samtida halvfrbd såld

 107. Tegnér, Esaias Tal vid offentliga föreläsningarnas slut på Kongl. Carolinska lärosalen i Lund, den 9 april 1824. Tryckt på studerande ungdomens begäran. Stockholm (Henrik A. Nordström) 1824.  8:o, 20 (2)sid. Två sista sid blanka, häftad med marmorerad pappersremsa i ryggen. Mycket gott skick, inga fläckar. 300:-

 108. (Théel, Daniel) Hagström, And. Joh. Åminnelse-tal öfver... præses i kongl.chirurgiska societeten, öfver-directeuren vid chirurgien i Riket,... Daniel Théel Joh. Pehr Lindh, Stockholm 1798, ii + 29 + i (blank) i snyggt senare marmorerat pappomsl m papperstiteletikett på främre omsl, marmorerat snitt 300:-

 109. Thomæus, J J Verldens störste regenter. Historiska och biographiska skildringar. Stockholm 1823, xiv + 15-544 + ii s. Inbunden samtida nött halvfranskt band, ryggförgullningen och titeln delvis bortnött, pärmpappret delvis avskavt. 1800-talsanteckningar på inre frampärm och försättsblad, inlaga åldersfläckad i böran och slut. 200:-

 110. True Stories, from Modern History: Chronologically Arranged, from the Death of Charlemagne to the Battle of Waterloo John Harris, London 1834, 384 pp + plates hardbound private leather-backed boards, 3 pages with stains from old mending w tape, 5th ed, considerably enlarged, complete w the 12 plates 100:-

 111. (Tryckfrihet) Kongl. Maj:ts förordning, huru förfaras skal med trenne utkomne förföriske smädeskrifter Pet. Momma, Stockholm 1747, 4 s. tagen ur band, en samtida och en ngt senare namnt på titelsida 190:-

 112. (Tryckfrihet) Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse och warning, at uti tal och skrifter icke inblanda smädeliga tilwitelser angående the förre partier m. m. Stockholm 1772, 4 s. Ett vikt 4:o-blad, en samtida bläckanteckning på titelsida. 220:-

 113. (Tryckfrihet) Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse och warning, at uti tal och skrifter icke inblanda smädeliga tilwitelser angånde the förre partier m. m. Henr. Fouge, Stockholm 1772, 4 s. tagen ur band, titelsida solkig 200:-

 114. (Tryckfrihet) Kongl. Maj:ts nådige kundgiörelse, angående en i Hamburg på swenska språket tryckt förförisk skrift. Kongl. Tryckeriet, Stockholm 1765, 4 s. oskuret kavatsark, samtida namnt, bläckfläckar på alla sidor 225:-

 115. (Tryckfrihet) Kongl. Maj:ts Nådiga Förbud Emot En Af Trycket utkommen skrift, under titul: Tankar om Borgerliga Friheten. Gifwit Stockholm i Råd-Kammaren then 28 Februarii 1760. 8:o, 4 sid, dvs ett blad. Samtida anteckning i bläck å sista sidan. 1.000:-

 116. (Tryckfrihet) Kongl. Maj:ts nådige förordning, angående skrif- och tryck-friheten;... Stockholm 1766, 8 s. Tagen ur band, ngt nära skuren, men utan några förluster. ett par småfläckar på första och sista sidan, mkt välhållet ex av första tryckfrihetslagen. såld

 117. Utmärkta och klassiska arbeten af swenska författare Sjette och sjunde delen A G Hellsten, Stockholm 1837, innehåller: Bergklint, Olof Vittra arbeten 306 + vi s.; Ehrensvärd, C A Resa till Italien 1780, 1781, 1782, skrifven 1782 i Stralsund 115 + iii s.; Vitalis [Eric Sjöberg] Samlade dikter 285 + iii s. 3 verk inb i ett privat halvfrbd (Bokbindare P G Broman, Mariestad), rygg blindstämplad m titel i guld (”Klassiska arbeten. 6.”), gröna snitt, pärmpapper ngt skavt, 12:o, innehållsförteckning och samtida namnt i bläck på smutsbl; Vitalis verk är del 7 av serien 600:-

 118. Valery, M Voyages historiques et litteraires en Italie – Pendant les années 1826, 1827 et 1828 ou L’indicateur italien Louis Hauman et compagnie, Bruxelles 1835, 606 s. hardbound contemporary half-calf, some foxing on title-page 500:-

 119. Wallin, Georgio (praes) Sigtvna stans et cadens, cuius Aetatis Qvartae partem vltimam, ... Literis Wernerianis, Upsaliæ 1732, viii + pp 425-448 (incomplete?) diss, hardbound private cloth, large 8vo, 3 library stamps (2 on inlay), large margins, ultra rare; resp. Fors, Andreas F. 600:-

 120. Wasmuth, Matthias Grammatica Ebræa, ... Arosiæ 1771, x+ 278+ii hardbound private half calf w 5 raised bindings, cover paper worn, both ends of spine worn, corners a bit bumped, contemporary name inscr on title page, annotations on a few pages from pp 204 onwards 2.500:-

 121. Vid theologiæ doctors-promotionen i Upsala den 14 juni 1845 Upsala u å (1845), 4 s. stor 8vo, vikt 60:-

 122. Wilcke, Johan Carl Tal, om de nyaste förklaringar öfver Norr-Skenet,... Johan Georg Lange, Stockholm 1778, 110 s. Häftad med senare ryggremsa, osprättad, oskuren, svag fuktfläck första två bladen, lite solkig i kanterna, ett par riss i titelsida. 500:-

 123. Wingård, Carolus Fridericus af (promotor) Ad sollemnem theologiæ doctorum inaugurationem celebrandum hospites litterarum patronos patres civesque academicos et urbicos Upsaliae 1845, ii + 7 i (blank) folio, lightly soiled title page, folded 80:-

 124. Wingård, Carolus Fridericus af (promotor) Ad sollemnem theologiæ doctorum inaugurationem celebrandum hospites litterarum patronos patres civesque academicos et urbicos Upsaliae 1845, ii + 7 i (blank) folio, folded 100:-

 125. [Voltaire] Questions sur L’Encyclopédie, distribuées en forme de dictionnaire par des Amateurs. A - Apo. Premiere Partie Londres 1771, viii + 326 + ii pp 2nd ed, hardbound private half calf w 5 raised binds, endpapers foxed, otherwise clean. Contemporary name inscr on first fly leaf, gilt on spine faded 1.500:-

 126. [Voltaire] Questions sur l’Encyclopédie par des amateurs qinquieme partie no place 1771, ii + 379 + i (blank) hardbound private very nice and well kept half calf w 5 raised binds, all edges waxed red, inlay in prime condition, amongst others contains the essay on the church (eglise) 1.200:-

 127. Voss, Johan Heinrich Gedichte I-II Benjamin Gottlob Hoffmann, Hamburg 1785/Friederich Nicolovius 1795, 362 + viii; vi+336 pp both 1st ed, hardbound later cloth spine w boards and title etiquette, minor stains on paper boards, inlay very good, ex-libris in both I-II 1.300:-

 128. Ångström, Andr. Jonas & Jacobus Nicolaus Granlund Solutio æquationis generalis tertii gradus Upsaliæ 1846, 8 pp large 8vo, uncut, sewn as issued 350:-

   

Se även Medicin 17-1800-talen under rubriken Medicin och Linnédissertationer under rubriken Linné för verk före 1850.