Carolina Böcker och Konst
Kyrkogårdsgatan 5
753 10 Uppsala
info@carolinabok.com
Öppettider:
       Måndagar: 14-16
       Onsdagar: 16-19
       Lördagar: 13-15

 
  Tel: 0739-05 23 70
  eller 0730-62 91 92
  alla tider.
 
Katalog: Övrigt:
Senaste Nytt
Försäljningsvillkor
Förkortningar, om bokbeskrivningar
Beställ en bok!
 
Förkortningar och beskrivningsförklaringar

Först litet om bokbeskrivningarna:

Norm för böckerna i listorna är normaloktav, dvs. ca 16-22 centimeters höjd, och att de är häftade. Då detta är det normala utseendet omnämns inte detta. Övriga beskrivningar är vanligtvis neutrala t.ex. inb förl helklotbd m skomsl, eller negativa ,som ngt fläckig, eller slitet halvfrbd

Vi praktiserar inte principen att "berömma" böckerna, detta händer bara vid mkt exklusiva utgåvor eller band, kanske en bok av 100. 

Detta innebär att frånvaron av en beskrivning innebär att boken är i felfritt skick.

4:o; 4to : kvarto (25-35 cm)

8:o; 8vo : oktav (15-25 cm)

stor 8:o; large 8vo (22-25 cm)

12:o : duodecimo (10-15 cm)

Aufl : Auflage

biblbd : biblioteksband, dvs. som böcker ser ut mest på vanliga bibliotek: stämplar, låneficka, inte så rolig bindning osv.

blyertsant : blyertsanteckningar

Bokförl : Bokförlag

dec cloth: decorated cloth (dekorerat helklotband)

ded : dedicerad, (eng) dedicated

diss : dissertation, doktorsavhandling

dj : dust jacket (skyddsomslag)

ed : edition (utgåva)

exl : exlibris

förl : förlag

förlbd : förlagsband

försättsbl : försättsblad

halvfrbd : halvfranskt band

hb : hardbound (eng) : inbunden

ill : illustrerad; illustrated (eng)

inb : inbunden

inscr : inscribed, inscription

m : med

medb : medbundna, medbundet

mkt : mycket

n d : no date (utan årtal)

namnt : namnteckning

ngt : något

omarb : omarbetad(e)

omsl : omslag

ospr : osprättad

ou originalutgåva, förstaupplaga

pp : pages (sidor)

priv : privat; private (eng)

publ cloth : publishers cloth (förlagets helklotband)

rec-stämpel : recensionsstämpel

red : redaktör

s. : sidor

skinnbd : skinnband, helläderband

skomsl : skyddsomslag

smutsbl : smutsblad

sv : svensk

teckn : teckningar

tillskr : tillskrift

tryckn : tryckning

tus : tusende

understr : understruken, understrykningar

uppl : upplaga

utg: utgivna; utgåva; utgivare

uå : utan årtal

w : with (med)

övers : översättare

 

Förlagsförkortningar:

A&K : Askild & Kärnekull

A&W : Almquist & Wicksell

BB : Bra Böcker

FiB : Folket i Bild

N&K : Natur & Kultur

PAN&s : P. A. Norstedts & Söners Förlag

R&S : Rabén & Sjögren

S&L : Saxon & Lindströms

W&W : Wahlström & Widstrand

Å&Å : Åhlén & Åkerlund