Carolina Böcker och Konst
Kyrkogårdsgatan 5
753 10 Uppsala
info@carolinabok.com
Öppettider:
     Måndagar: 14-16
     Onsdagar: 16-19
     Lördagar: 13-15

    
    Tel: 0739-05 23 70
    eller 0730-62 91 92
    alla tider.
 
Katalog: Övrigt:
Senaste Nytt
Försäljningsvillkor
Förkortningar, om bokbeskrivningar
Beställ en bok!
 
Juridik & Kriminologi / Law & Criminology

uppdat 11-11-22

 1. Adlercreutz, Axel Avtalsrätt I-II. Juridiska Föreningen i Lund 1984 & 1978, 270 + 130 s. Häftade, strukna. 8:e resp. 2:a uppl. 100:-

 2. Agell, Anders Underhåll till barn och make. Justus 1986, 185 s. Häftad, enstaka understrykningar. 3:e uppl. 80:-

 3. Ahlberg, Kerstin Din upphovsrätt och andras. Handbok för journalister. Tiden/SJF 1995, 203 s. Häftad, illustrerad. 50:-

 4. Anners, Erik Den europeiska rättens historia 1-2. AWE/Gebers & Norstedts 1981 & 1983, 201 + 246 s. Häftade, understrykningar i blyerts, namnteckningar i bägge. Del 1: 3:e tryckn., del 2: 2:a tryckn. 200:-

 5. Beckman, Leif (huvudred) Kampen mot brottet I-III Svensk Facklitteratur 1950-52, 314 + 570 + 541 s. inb förl halvklotbd, 4to’s, ill; del 1: En kulturhistorisk studie i brott och straff, del 2: Polishistoria, Kriminologi, Kriminalpolitik och Rättsmedicin, del 3: Kriminalteknik, Rättsmedicin, Toxikologi, Kriminaltaktik I-III 260:-

 6. Bengtsson, Bertil & Anders Victorin Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom. Norstedts 1985, 282 + iv s. Häftad, namnteckning på främre insida av oslag, understruken. 2:a uppl. 60:-

 7. Bengtsson, Bertil & Anders Victorin Hyra och annnan nyttjanderätt till fast egendom. Norstedts 1988, 303 + v s. Häftad, delvis hårt streckad. 3:e uppl. 70:-

 8. Bengtsson, Bertil Försäkringsrätt. Några huvudlinjer. Norstedts 1984, 105 s. Häftad, enstaka understrykningar. 3:e uppl. 70:-

 9. Bengtsson, Bertil Sakrättsliga frågor i fastighetsrätten. Inskrivning, besittning, äganderätt, grannelagsrätt, klander m. m. Iustus 1986, 64 s. Klammerhäftad, enstaka understrykningar. 5:e uppl. 50:-

 10. Bengtsson, Bertil Speciell fastighetsrätt. En översikt. Iustus 1986, 222 s. Häftad, understruken, namnteckning. 3:e uppl. 100:-

 11. Bergström, Gunnar Kriminalitet som livsstil. Égalité Johansson & Skyttmo Förlag 1997, 265 s. Inbunden förlagets kartonnageband. 200:-

 12. Bergström, Svante & Gertrud Lennander Kredit och säkerhet. Lärobok i krediträtt. Iustus 1986, 86 s. Klammerhäftad, namnteckning, understruken. 3:e uppl. 40:-

 13. Bernitz, Ulf Standard avtalsrätt. Publica 85 + iii s. Häftad, understruken, 3:e oarbetade uppl. 60:-

 14. Bernitz, Ulf Svensk marknadsrätt. Juristförlaget 1986, 301 + iii s. Häftad, understruken. 2:a reviderade uppl. 90:-

 15. Björk, Micael Ordningsmakten i stadens periferi. En studie i polisiära gänginsatser i Göteborg, 2004-2005. Symposion 2006, 109 s. Häftad, örutom recensionsstämpeln på smutstitelsidan som ny. 130:-

 16. Bogdan, Michael Svensk internationell privat- och processrätt. Liber 1987, 272 s. Häftad, vissa understrykningar. Uppl. 3:1. 90:-

 17. Boström, Håkan Slaktarns öga - roman om Marsjödramat Litteraturfrämjandet 1990, 324 s. inb förlbd m skomsl 60.-

 18. Bylund, Leif Skrivningsfrågor i processrätt 1972-82 med kommentarer. Iustus 1982, 139 s. Häftad, ett fåtal annotationer. 60:-

 19. Bylund, Torleif Repetitionskompendium i processrätt med facit. Iustus1985, 184 s. Häftad. 2:a uppl. 80:-

 20. Calonio. Matthia [Calonius, Matthias] (preses) Dissertatio juridica, de Prisco in Patria Servorum Jure. Pars quarta Typis Frencellianis, Aboæ 1791, ii + pp 137-164 small damage on title leaf, uncut; respondent Henricus Johannes Hassel; This is his most known work, although never completed, “About the law of the ancient thralls in Sweden”. More was published 300:-

 21. Christie, Nils Lagom mycket kriminalitet. N&K 2005, 215 + i s. Häftad med flikar. 150:-

 22. Cloward, Richard A & Lloyd E Ohlin Delinquency and Opportunity. A Theory of Delinquent Gangs. The Free Press / Collier-MacMillan 1968, xii + 220 pp.Paperback, a little underlining in pencil, name inscription on first title page. 4th printing. 80:-

 23. (Cosmo, Carl-Johan) Engwall, Viveka (red) Varför BRÅ? - Tal av Carl-Johan Cosmo vid BRÅ:s 20-årsjubileum 1994 Brottsförebyggande Rådet 1995, 27 s. inb förl dek pappbd, liten 8vo 60:-

 24. Ekbom, Thomas; Gunnar Engström & Birgitta Göransson Människan Brottet Följderna. N&K 1999, 216 s. Häftad, som ny. 125:-

 25. Ekelöf, Per Olov Supplement till Rättegång I-V. Norstedts 1987, 59 s. Klammerhäftad, 6:e uppl. Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning 79. 50:-

 26. Elwin, Göran; Sten Heckscher & Alvar Nelson Den första stenen. Studiebok i kriminalpolitik. Tidens 1971, 322 s. Häftad, enstaka illustrationer, vissa annotationer, rygghuvud och -fot nötta, ngt snedläst. 40:-

 27. Englund, Göran Beskattning av arv och gåva. Norstedts 1988, 268 s. Häftad, understruken. 7:e uppl. 70:-

 28. Dahlén, Ashk Deciphering the meaning of revealed law - The Surshian paradigm in Shi’i epistemology Uppsala 2001, 383 pp diss, large 8vo, Studia Iranica Upsaliensia 5 150:-

 29. Eriksson, Sven Arne & Rispling, Olle Identifieringslärans grunder Stockholm 1966, 196 s. inb föl dek klot (frampärmen ser ut som ett stort fingeravtryck), rikt ill 100:-

 30. Fagerberg, Arne Civilrätt. Studentlitteratur 1985, 177 + vii s. Häftad, stor 8vo, en del blyertsunderstrykningar och noter. 70:-

 31. Flodgren, Boel; Håkan Hydén & Torsten Sandström Arbetsrätt. Om rättens innehåll och tillämpning i arbetslivet. Liber Läromedel 1981, 292 s. Häftad, stor 8vo, liten bit avrivet av bakre omslag, troligtvis pga gammal prislapp. 120:-

 32. Grauers, Folke Den s k förvärvslagstiftningen. Kontrollen av förvärv av jordbruks- och hyresfastigheter och utländska förvärv samt den kommunala förköpsrätten. Juridiska Föreningen i Lund 1983, 80 s. Häftad, understrykningar. 50:-

 33. Grönwall, Lars & Jan Nasenius Socialtjänstens mål och medel. Motiv och lagar till socialtjänsten. SkeabFörlag 1982, 605 s. Inbunden förlagets pappband, yttre ryggfalsar rejält nötta hörn nötta, försättsblad borta.  2:a oarbetade och utvidgade uppl. 90:-

 34. Hagberg, Mattias Släpp fångarna loss. Ett reportage om brott, straff och trygghet. Atlas 2006, 173 s. Inbunden förlagets helklotband med skyddsomslag, som ny. 80:-

 35. Hallström, Nils-Eric Lagen om ungdomslag i beslut och genomförande Stockholm 1989, x + 222 s. diss, stor 8vo, spikblad, Stockholm Studies in Politics Nr 36 100:-

 36. Hane, Lennart (red) Rättvisan och psykologin - en studie över psykologins makt i domstolarna. Contra 1993, 167 + i s. Häftad. såld

 37. (Hearst, Patty) Sjöström, Henning Skyldig eller oskyldig? – Patty Hearst och verkligheten Bonniers 1976, 217 s. nagg i skomsl 30:-  

 38. Hellner, Jan Skadeståndsrätt. Juristförlaget 1985, 374 s. Häftad, vissa understrykningar, stor 8vo. 4:e uppl. 125:-

 39. Hellner, Jan Speciell avtalsrätt I-II. Juristförlaget 1983 -4, 301 + 358 s. Häftade, stora 8vo’s, understrykningar.Del I: Köprätt, 2:a tryckningen, del II: Kontraktsrätt, 1:a tryckningen. 150:-

 40. Herlitz, Nils 1969 års regeringsform? Kommentarer till författningsutredningens förslag. Norstedts 1963, 155 s. Häftad, vikmärke på främre omslag, omslagen smånaggade i kanterna. 90:-

 41. Heuman, Lars Specialprocess. Utsökning och konkurs. Juristförlaget 1987, 236 s. Häftad, stor 9vo, understruken. 2:a uppl. 80:-

 42. Hillert, Sten & Ulf Jensen Skrivningsfrågor i Civilrätt C. Iustus 1987, 151 s. Häftad, vissa understrykningar. 70:-

 43. Hillert, Sten Introduktion till fastighetsrätten. Iustus 1984, 35 s. Klammerhäftad, ett fåtal understrykningar. 2:a omarb. uppl. 40:-

 44. Holmström, Leif Almänna avtalsvillkor. Formulärsamling i förmögenhetsrätt. Studentlitteratur 1984, 262 s. Häftad, 4to. 5:e omarbetade uppl. 100:-

 45. Hurst-Wechsler, Martina Herkunft und Bedeutung des Eigentumserwerbs kraft guten Glaubens nach Art. 933 ZGB. Schutess Juristische Medien AG, Zürich 2000, 81 pp Dissertation 125:-

 46. Jacoby, Michael Wargus, vargr ”Verbrecher””Wolf” – Eine sprach- und rechtsgeschichtliche Untersuchung Uppsala 1974, 143 pp Acta Universitatis Upsaliensis – Studia Germanistica Upsaliensia 12; large 8vo, uncut 90:-

 47. Jareborg, Nils De särskilda strafflagarna. Iustus 1987, 109 s. Häftad, understruken. 60:-

 48. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse. Avgiven vid Riksmötet 2006/07. Stockholm 2006, 631 s. Inbunden förlagets dekorerade pappband, 4to, som ny. 150:-

 49. Jägerskiöld, Stig Allmosa eller socialförsäkring - En socialrättslig skiss Uppsala 1977, 29 + iii s. klammerhäftad, Studia Iuridica Upsaliensia 8 40:-

 50. Karlgren, Hjalmar Felansvaret vid fastighetsköp enligt jordabalken. Studentlitteratur 1976, 112 s. Häftad, enstaka understrykningar. 60:-

 51. Karlgren, Hjalmar Skadeståndsrätt. PAN&s 1958, 251 s. inb förl klotryggbd m skomsl (m ett par små fläckar), 2:a uppl 150:-

 52. Kinberg, Olof; Gunnar Inghe & Svend Riemer Incestproblemet i Sverige. N&K 1943, 415 + i s. Häftad, omslag solfärgat, rygg ngt blekt, liten nagg i främre omslag, omslag med ett par mindre fläckar, bakre inre omslag färgat av samtida tidningsurklipp ”Otuktsaffär avslöjar skrämmande förhållanden”. 200:-

 53. Kleineman, Jan Rättsfallssamling i Civilrätt A. Juristförlaget 1985, 579 s. Häftad, stor 8vo, namnteckning, fåtal markeringar i blyerts. 4:e uppl. 140:-

 54. Krilova Eriksson, Maja The Right to Marry and Found a Family – a World-Wide Human Right Justus 1990, 223 s. inb förl pappbd, Skrifter från Juridiska Fakulteten i Uppsala 28, en bibl stämpel 80:-

 55. Krook, Caroline; Lyckhage, Christa-Marie & Knuth Stängda dörrar - Om medmänsklighet och kriminalvård Verbum 1971, 160 s. ett kristet perspektiv på fängelserna, skriven när Krook var fängelsepräst i Malmö 60:-

 56. Källström, Kent & Staffan Rylander Frågekompendium för juridisk introduktionskurs. Diskussionsuppgifter, övningsuppgifter och facit. Iustus  1983, 84 s. Klammerhäftad, enstaka annotationer, namnteckning på insida av främre omslag. 60:-

 57. Larsen, Gunnar Två misstänkta FiB 1957, 239 s. inb förlbd m ngt naggat skomsl; roman med sin förebild i det s.k. länsmansmordet i Sverige mot norska gränsen 1926 60:-

 58. Lefkowitz, Bernard & Gross, Kenneth G Offren – En mordprocess som samhällsspegel R&S 1970, 414 s. inb förl dek klot 50:-  

 59. Lindblom, Jonas När vetenskapen tystnar - Ett socialpsykologiskt studium av massmedias behandling av morden i Falun, Bjuv och på Stureplan Förlags AB Gondolin 1999, 181 s. diss, med spikblad 100:-

 60. Lodin, Sven-Olof, Gustaf Lindencrona, Peter  Melz & Christer Silfverberg Beskattning av inkomst och förmögenhet- Del 1-2. Studentlitteratur  xxiv+ xxvi + 618 s. Häftade, understrukna, spruckna i bindning. 4:e oarbetade uppl. 100:-

 61. Lundh, Michael Mickes metoder. Handbok för föräldrar om tonårsliv, droger och brott: Allt jag lärde mig som ungdomspolis i city. kalla Kulor Förlag 2006, 148 s. Inbunden förlagets pappband med skyddsomslag. 100:-

 62. Lyttkens, Yngve Yngsjömordet. Bonniers 1966, 205 s. Inbunden förlagets helklotband med trasigt skyddsomslag, tippexat namn på försättsblad. 60:-

 63. Malmgren, Robert Sveriges Grundlagar och tillhörande författningar  med förklaringar PAN&s 1937, 236s.+ bihang 175 s. inb förl dek blå klot  m ett par små fläckar, hårt blyertsstreckad 40:-

 64. Malmström, Åke Civilrätt. Under medverkan av Anders Agell och Tore Sigeman. LiberLäromedel 1977, xiv + 376 s. Dedicerad, häftad, ngt nött rygg, två små biblioteksklisterlappar och en sifferstämpel på titelsida. 100:-

 65. Malmström, Åke Förmynderskapsrätt. Iustus 1985, 40 s. Klammerhäftad, understruken. 40:-

 66. Malmström, Åke Juridiska Fakulteten i Uppsala – Studier till fakultetens historia I: Den medeltida fakulteten och dess historiska bakgrund Uppsala 1976, 166 s. Acta Universitatis Upsaliensis C. 34 80:-  

 67. Mattsson, Nils Mervärdesskatt och Socialavgifter. Iustus 1987, 66 s. Klammerhäftad, namnteckning, enstaka understrykningar. 50:-

 68. Munktell, Henrik Brott och straff i svensk rättsutveckling. Gebers 1943, 47 s. Det levande förflutna: Svenska Historiska Föreningens Folkskrifter 5. 30:-

 69. Nelhans, Joachim Utlänningsrätt. Utlänningens rätt att inresa, vistas och arbeta i Sverige enligt 1980 års utlänningslag. Studentlitteratur 1981, 166 + ii s. Häftad, namnteckning på titelsida, understrykningar i blyerts. 75:-

 70. Nelson, Alvar Kriminalpolitik och ingripanden vid brott. 1985 års upplaga. Iustus 1985, 204 s. Häftad, ett mindre antal understrykningar. 2:a uppl. 80:-

 71. Nordisk kriminalkrönika 1973 Nordiska Polisidrottsförbundet 1973, 463 s. inb förl skinnryggbd, liten 4to, ill, Heiman, O (Huvudred) 75:-

 72. Nordisk kriminalkrönika 1974 Nordiska Polisidrottsförbundet 1974, 463 s. inb förl skinnryggbd, liten 4to, ill, Heiman, O (Huvudred) 75:-

 73. Nordisk kriminalkrönika 1975 Nordiska Polisidrottsförbundet 1975, 463 s. inb förl skinnryggbd, liten 4to, ill, Heiman, O (Huvudred) 75:-

 74. Nordisk kriminalkrönika 1976 Nordiska Polisidrottsförbundet 1976, 463 s. inb förl skinnryggbd, liten 4to, ill, Heiman, O (Huvudred) 75:-

 75. Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskab 45. Årgang, 4.hefte G E C Gad, København 1957, pp 345-436 innehåller bl a Lithner, Klas Engelsk kriminologi 50:- 

 76. Norell, Olof Inkomst av hyresfastighet. Beskattning - redovisning. Norstedts 1985, 151 s. Häftad, stor 8vo, vissa understrykningar. 70:-

 77. Norström, Carl EU och den svenska offentlighetsprincipen. Juridik & Samhälle 1995, 286 s. Inbunden förlagets pappband, stor 8vo, som ny. 120:-

 78. Nurmi, Kurt (red) Någon kan höra - Om avlyssning och övervakning. Pockettidningen R 2006, 90 + vi s. Häftad. Pockettidningen R nr 4, 3006. 40:-

 79. Olivecrona, Karl Fastighetspant. Liber 1985, 155 s. Häftad, understruken. Upplaga 2:3 reviderad av Ulf Cervin. Intressant att notera att den gamle nazistjuristen fortfarande används. 80:-

 80. Ortmark, Åke Maktens redskap - Polisen-Åklagarna-Domarna- Advokaterna-Vaktarna W&W 1971, 258 s. stor 8vo, ngt osnyggt sprättad 60:-

 81. Palme. Olof) Holmér, Hans Olof Palme är skjuten! W&W 1988, 274 s. + lös rättelselapp. Inbunden förlagets helklotband med skyddsomslag, en liten etikett och en sifferstämpel på titelsidan. 90:-

 82. Professors tillsättning – betänkande av en inom utbildningsdepartementet tillkallad utredning SOU 1973: 54, Stockholm, 138 s. 30:-

 83. Pålsson, Lennart EG-rätt. Studentlitteratur 1976, 359 s. Häftad, enstaka understrykningar. 140:-

 84. Pålsson, Lennart Författningssamling i internationell privaträtt. Studentlitteratur 1988, 354 s. Häftad, anteckningar. 4:e uppl. 140:-

 85. Pålsson, Lennart Rättsfalls- och övningsmaterial i internationell privaträtt. Juristförlaget i Lund 1987, 339 s. Häftad. 4:e uppl. 150:-

 86. Quiding, Nils Herman Slutliqvid med Sveriges lag i fyra böcker uppgjord af Nils Nilsson, arbetskarl Gidlunds 1978, 185 + 155 + 156 + 113 + xxxi s. faksimil, inb förl dek pappbd, efterskrift av Kaj Svensson; enl Strindberg det snillrikaste som skrivits i Europa sen Rousseau 100:-

 87. Radikala Jurister Offentlig rätt. Författninngssamling. Uppsala 1985, 176 + vi s. + kompletteringar 4 A4-sidor. Häftad, enstaka annotationer. 5:e uppl. 100:-

 88. Ragnemalm, Hans Förvaltningsprocessrättens grunder. Publica 1981, 137 s. Häftad, rejält understruken. 3:e omarbetade uppl. 60:-

 89. Ragnemalm, Hans Offentligrättsliga författningar 1. Statsrätt. Publica 1980, 193 s. Häftad. 5:e uppl. 100:-

 90. Rennerfelt, Bertel Om boutredning och arvskifte Stockholm 1962, 48 s. 4:e uppl, klammerhäftad, fläckigt omsl 40:-

 91. Rennerfelt, Bertel Om testamente Stockholm uå, 24 s. 4:e uppl, klammerhäftad, trasig rygg, fläckigt omsl 40:-

 92. Rodhe, Knut Aktiebolagsrätt enligt 1975 års aktiebolagslag. Norstedts 1985, 290 s. Häftad, enstaka understrykningar. 12:e uppl. 100:-

 93. Roos, Carl Martin Handelsbolag och enkla bolag. Juridiska Föreningen i Lund 1981, 36 s. Klammerhäftad, understruken. 9:e uppl. 40:-

 94. Roth, Bertil Den nya havsrätten. Stockhol 1984, 24 s. Klammerhäftad. UD informerar 1984:2. 40:-

 95. Russell, Major C E True Adventures of the Secret Service Doubleday/Page & Co 1923, 316 pp hardbound publ cloth, spine and a little bit of boards sunned, wear to upper spine 100:-

 96. Sainsbury, Diane (Ed) Democracy, State and Justice - Critical Perspectives and New Interpretations Stockholm 1988, 196 pp 100:-

 97. Sandeberg, Catarina af Börsnotering - regler och ansvar. Iustus 2001, 148 s. Häftad, förlagsstämpel på smutstitelsida. 125:-

 98. Schmidt, Folke Löntagarrätt. Juristförlaget 1985, 315 s. Häftad, stor 8vo, understrykningar. Reviderad uppl. för undervisningsbruk. 100:-

 99. Schmidt, Folke m. fl. Kompendium i facklig arbetsrätt kap. 1-8. Jur. Inst. Stockholms Universitet 1986, 4 + 114 s. Klammerhäftat kompendium, A4, understruken. 50:-

 100. Seipel, Peter Introduktion till rättsinformatiken. Norstedts 1986, 160 s. Häftad, enstaka understrykningar. 2:a uppl. 80:-

 101. Sexuella övergrepp mot barn. Allmänna råd från Socialstyrelsen. Stockhol 1991, 146 s. Häftad, liten 4to, ett fåtal understrykningar i blyerts. SOU 1991:3. 80:-

 102. Sigeman, Tore & Anders Victorin Rättsfallssamling i civilrätt D. Juristförlaget 1986, 409 s. Häftad, understrykningar. 3:e uppl. 100:-

 103. Sigeman, Tore Semesterrätt. Kortfattad lärobok. Iustus Förlag 1986, 95 s. Klammerhäftad, vissa understrykningar. 3:e uppl. 50:-

 104. Sigeman, Tore Utdrag ur Arbeidsretten i Norden. Nordisk utredningsserie 1984:10. 2+ s. 345-368. Klamrat kompendium, A4, understruken. 40:-

 105. Silbersky, Leif Det kunde gällt dig. Vardagsfall från en advokatbyrå. Saxons 1975, 176 s. Häftad, ngt nött rygg. 70:-

 106. Sjöström ,Henning Min barndom Bonniers 1977, 252 s. inb förlbd m trasigt skomsl 40:-

 107. Sjövall, Einar Rättsmedicin. W&W 1959, x + 210 s. inb förl helklotbd, stor 8vo, 2:a uppl - omarbetad under medverkan av Hans Thornstedt och Gerhard Voigt, vissa understr i kulspets 100:-

 108. Skarbrandt, Pirjo Migou & Anna Wigenark Övervakning. Snart i ett hem nära dig. Ordfront 2007, 94 s. Häftad, recensionsstämpel på övre snitt. 80:-

 109. Skatte- och taxeringsförfattningarna. Sådana de lyder den 1 januari 1988.  Skatteförvaltningen 1988, 685 s. Häftad, enstaka understrykningar, stor 8vo. RSV 200 utg. 9. 100:-

 110. (Stiernhöök, Johan) Ekvall, Eugène Johan Stiernhööks tidigare utkast till den yttre laghistorien. Lund 1951, s. 189-205. Dedicerad, häftad, stor 8vo, en liten fläck och en liten stämpel på främre omslag. Särtryck ur: Skr. utg. av Inst. för Rättshistorisk Forskning II band 1. 60:-

 111. Strömberg, Håkan Allmän förvaltningsrätt. Liber 1986, 259 s. Häftad, ngt nött omslag, enstaka understrykningar, stor 8vo. Uppl. 13:1. 80:-

 112. Strömberg, Håkan Handlingsoffentlighet och sekretess. Sudentlitteratur 1989, 64 s. Häftad, understruken. 50:-

 113. Strömberg, Håkan Speciell förvaltningsrätt. Liber 1988, 262 s. Häftad, ngt nött omslag, enstaka understrykningar. Uppl. 9:1. 80:-

 114. Strömholm, Stig Allmän rättslära. En första introduktion. Norstedts 1984, 95 s. Häftad, understruken. 5:e uppl. 60:-

 115. (Strömholm, Stig) Libens merito. Festskrift till Stig Strömholm. Dessa studier inom de skilda vetenskapsområden som omfattas av Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala tillägnas dess preses Stig Strömholm vid hans 70-årsdag den 16 september 2001. Uppsala 2001, 424 s. Inbunden förlagets guld- och blindstämplade hellinneband, stor 8vo, porträtt, illustrerad, som ny. 90:-

 116. Sund, Lars-Göran Vardagsjuridik 1. Allt du behöver veta om: Äktenskapsrätt, barn- och föräldrarätt, arv och testamente. BB 1995, 144 s. Inbunden förlagets pappband, kvadratisk 8vo. 70:-

 117. Sundberg, Halvar G Stat och kyrka enligt gällande svensk rätt A&W 1961, 37 s. Acta Universitatis Upsaliensis, Iuridica Upsaliensia 3 20:-

 118. Svensk Juristtidning 1969 (54 årg.) PAN&s 1969, xx + 1004 + 80 s. inb förl halvfrbd, stor 8vo, enstaka ill; red. Anders Knutsson 250:-

 119. Svensk Juristtidning 1971 (56 årg.) PAN&s 1971, xxii + 776 + 80 s. inb förl halvfrbd, stor 8vo, liten pärmpapperskada på bakpärm; red. Anders Knutsson 225:-

 120. Svensk Juristtidning 1972 (57 årg.) PAN&s 1972, xx + 816 + 79 s. inb förl halvfrbd, stor 8vo; red. Anders Knutsson 250:-

 121. Svensk Juristtidning 1973 (58 årg.) PAN&s 1973, xx + 848 + 96 s. inb förl halvfrbd, stor 8vo; red. Hans Danelius såld

 122. Svensk Juristtidning 1974 (59 årg.) PAN&s 1974, xx + 832 + 96 s. inb förl halvfrbd, stor 8vo; red. Hans Danelius såld

 123. Svensk Juristtidning 1975 (60 årg.) PAN&s 1975, xx + 768 + 80 s. inb förl halvfrbd, stor 8vo, enstaka ill; red. Hans Danelius 250:-

 124. Svensk Juristtidning 1976 (61 årg.) PAN&s 1976, xx + 768 + 64 s. inb förl halvfrbd, stor 8vo; red. Hans Danelius 250:-

 125. Svensk Juristtidning 1977 (62 årg.) PAN&s 1977, xx + 752 + 67 s. inb förl halvfrbd, stor 8vo, liten pärmpapperskada på bakpärm; red. Hans Danelius såld

 126. Svensk Juristtidning 1978 (63 årg.) PAN&s 1978, xx + 720 + 64 s. inb förl halvfrbd, stor 8vo; red. Hans Danelius såld

 127. Svensk Juristtidning 1979 (64 årg.) PAN&s 1979, xvi + 736 + 64 s. inb förl halvfrbd, stor 8vo; red. Hans Danelius såld

 128. Svensk Juristtidning 1980 (65 årg.) PAN&s 1980, xix + 736 + 54 s. inb förl halvfrbd, stor 8vo; red. Hans Danelius 2såld

 129. Svensk Juristtidning 1981 (66 årg.) PAN&s 1981, xvi + 744 + 26 s. inb förl halvfrbd, stor 8vo; red. Hans Danelius 250:-

 130. Svensk Juristtidning 1982 (67 årg.) PAN&s 1982, xvi + 766 + ii s. inb förl halvfrbd, stor 8vo; red. Hans Danelius 250:-

 131. Svensk Juristtidning 1983 (68 årg.) PAN&s 1983, xiv + 759 s. inb förl halvfrbd, stor 8vo; red. Hans Danelius 250:-

 132. Svensk Juristtidning 1992 (77 årg.) PAN&s 1992, xvi + 809 s. inb förl halvfrbd, stor 8vo; red. Stefan Strömberg 250:-

 133. Svensk Juristtidning 1993 (78 årg.) PAN&s 1993, xviii +  928 + i s. inb förl halvfrbd, stor 8vo; red. Stefan Strömberg 250:-

 134. Svensk Juristtidning 1994 (79 årg.) PAN&s 1994, xvi + 944 s. inb förl halvfrbd, stor 8vo; red. Stefan Strömberg 250:-

 135. Svensk Juristtidning 1995 (80 årg.) PAN&s 1995, xvi + 886 s. inb förl halvfrbd, stor 8vo; red. Stefan Strömberg 250:-

 136. Svensk Juristtidning 1996 (81 årg.) PAN&s 1996, xvi + 911 s. inb förl halvfrbd, stor 8vo; red. Stefan Strömberg 250:-

 137. Svensson, Bengt Knarkare och plitar. Tvångsvården inifrån. Carlssons 2003, 230 s. Häftad, omslaget lätt skavt, recensionsstämpel på övre snitt. 125:-

 138. Svensson, Pelle Rätten på din sida? – Hur fungerar rättsstaten Norstedts 1987, 299s . inb förlbd m skomsl, fotoill 40:-  

 139. Tham, Henrik Brottslighet och levnadsnivå – En undersökning av män i kriminalregistret födda 1892-1953 Liber 1979, 275 s. diss 80:-

 140. Thorwald, Jürgen Die Stunde der Detektive - Werden und Welten der Kriminalistik Droemer Knaur 1966, 576 s. hardbound publ cloth w dj, large 8vo, mit 165 abbildungen 100:-

 141. Thurén, Elwing , Wallén & Apelin Brott och brottmål. Norstedts 1985, 141 s. Häftad, namnteckning, understruken. 4:e uppl. 70:-

 142. Tiberg, Hugo Fordringsrätt. Juristförlaget 1986, 79 s. Häftad, stor 8vo, understrykningar. 5:e uppl. 50:-

 143. Tiberg, Hugo Skuldebrev, växel och check. Norstedts 1984, 155 s. Häftad, understrykningar, namnteckning på titelblad. 4:e uppl. 40:-

 144. Tingsten, Herbert Regeringsmaktens expansion under och efter världskriget – studier över konstitutionell fullmaktslagstiftning  Gleerups 1930, 223 s. Skrifter utg av Fahlbeckska Stiftelsen XV, namnt, naggat omsl, streckad 70:-

 145. Undén, Östen Svensk sakrätt i lös egendom I Gleerups 1955, 261 s. stor 8vo, 3:e genomsedda uppl, liten nagg i främre omsl 150:-

 146. Waller, Erik Familjen och skatten. Nya familje- och skatterättsliga regler. Hagström & Sillén AB 1988, 30 s. Häftad, enstaka understrykningar. 50:-

 147. Westerhäll, Lotta Uppsatser i socialförvaltningsrätt. Norstedts 1988, 111 s. Häftad, ett fåtal understryknigar. 100:-

 148. Vilande grundlagsförslag som skall föreläggas riksdagen efter 1985 års val. Stockholm 1985, 53 s. Klammerhäftad, hålslagen. 40:-

 149. Voltaire, François Fyra rättsskandaler. Affärerna Xalas, Sirven, Lally och de la Barre. Ordfront 1985, 172 s. Häftad, vattenskadad, bakre omslag ngt missfärgat. Sammanställning, urval och översättning av Olof Nordberg. Demokratiskt Bibliotek. 40:-

 150. Å lære bak murene. Utdannelse og kriminalomsorg i et livslangt lærningsperspektiv. Nordisk kartleggning av fengselundervisningen. Nordisk Ministerråd 2003, 271 s. Häftad, som ny. Temanord 2003:549. 200:-