Carolina Böcker och Konst
Kyrkogårdsgatan 5
753 10 Uppsala
info@carolinabok.com
Öppettider:
   Måndagar: 16-18
   Onsdagar: 16-18
    Lördagar: 12-15

    
    Tel: 0739-05 23 70
    eller 0730-62 91 92
    alla tider.
 
Katalog: Övrigt:
Senaste Nytt
Försäljningsvillkor
Förkortningar, om bokbeskrivningar
Beställ en bok!
 
Militaria / Military Lit.
uppdat 11-01-17
 1. 50 år bland män i vapenrock Libanon Månadsblad nr 4 1951, ii + 28 + ii s. klammerhäftad, liten 4to, ill 40:-

 2. Abrahamsson, Bengt & Dieter Strand Svensk militär tänker. En debattbok om militärer och politik. Prisma/Verdandi 1966, 126 + ii s. Originalpocket, ngt nött omslag, liten riss i titelblad, röd kulspets på ett halvdussin sidor. Verdandi-debatt nr XXIX. 50:-

 3. Ahlgren, Oscar Från indelningsverkets dagar - Hågkomster och historier PAN&s 1913, 166 s. stor 8vo, omsl lätt naggat occh solfärgat, ryggfot nött, helsidesplanscher 100:-

 4. Albright, David; Frans Berkhout & William Walker World Inventory of Plutonium and Highly Enriched Uranium 1992. SIPRI/Oxford University Press 1993, 246 s. Hardbound publisher’s cloth with dust jacket, large 8vo. 150:-

 5. Andrée, Johan Kanonerna på Djuramåsa. Öresunds lås under 50 år. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2007, 256 s. Inbunden förlagets helklotband med skyddsoslag, stor kvadratisk 8vo, rikt illustrerad, fotoillustrerade försättspapper, liten reva i skyddsomslag i bak. 225:-

 6. Antonowitsch Leer, Henrik Positiv strategi – eller kritisk-historisk analys af krigskonstens lagar Militärlitteratur-föreningens Förl 1873, xxiv + 422 s. inb samtida ngt slitet, ngt blekt halvfrbd 300:-

 7. Bartimeus [Ritchie, Capt. R N Lewis] Naval Occasions and Some Traits of the Sailor-man Blackwood & Sons, Edinburgh & London 1914, xiv + 295 + iii pp 1st ed, hardbound publ dec cloth, front cvr a little spotted, w two small white marks on front and on back, upper and lower spine a little worn, front hinge loose 75:-

 8. (Beatty, David) Chalmers, W S The Life and Letters of David, Earl Beatty, Admiral of the Fleet Hodder & Stoughton, London 1951, xviii + 488 pp 1st ed, hardb publ cloth w Beatty’s signature in gold on front, large 8vo, blue upper edge, portrait, ill w unpaged plates; about Britain’s greatest fighting admiral during the First World War 120:-

 9. Björck, Rolf o a (red) Kronoberg regemente under 1900-talet Kronobergs Regementes Historiekommitté 1996, 360 s. inb förl klotryggbd m dek frampärm och skomsl, liten kvadratisk 4to, rikt fotoill 200:-

 10. Blix, Hans (Chairman) Weapons of Terror. Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms. The Weapons of Mass Destruction Commission 2006, 227 pp. Sewn, large 8vo. 150:-

 11. Byström, Oscar Från gamla mötesplatser PAN&s 1914, 175 s. stor 8vo, fotoill, namnt på främre omsl (överste Ch. D Tottie) 100:-

 12. (Centervall, Anders Fredrik) Åsard, Birger Generalmajor Anders Fredrik Centervall - Kustartilleriets skapare A&W 1962, 234 + i s. inb förl dek helklotbd m lätt naggat skomsl, stor 8vo, fotoporträttplansch såld

 13. Chant, Chris Artilleri. Fler än 300 av världens främsta artilleripjäser från 1914 fram till idag. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2007, 256 s. Inbunden förlagets kartonnageband, 4to, mkt rikt illustrerad. 400:-

 14. Cyrus, Allan Den optiska krigstelegrafien Stockholm 1912, iv + 76 s. + rättelselapp och utviksplansch stor 8vo, nött omsl, samtida namnt, ill i texten; Militärlitteratur-Föreningens förlag 112 150:-

 15. Daenbruch, Oberleutnant O Unsere Luftwaffe im Weltkrieg. ihr Wesen und ihre Entwicklung in drei Kriegsjahren. II. Folge. Kunstverlag ”Bild und Karte”, Leipzig n d (1917), 119 + i pp + unpaged photo plates. Hardbound publishers decorated boards, illustrated with unpaged photo plates; upper and lower spine somewhat damaged, some faint browning to cvrs and spine, title on spine a bit rubbed, corners a little bumped; sehr selten! 1.900:-

 16. Daso, Dick Alan. U.S. Air Force. A Complete History. Washington (Air Force Historical Foundation) 2006, 624 pp. Small folio (24,5 x 33,0 cm), richly illustrated in b/w and colour. Publisher’s blue leatherette with front cover printed in silver with textile seal of United States Air Force. Tells about all major events in the history of U.S. Air Force in chronological order. Many interesting articles dealing with technical progresses and their inventors. A valuable book for everyone interested in the history of military aviation. 550:-

 17. Denk, Thomas Värnpliktsutbildningen - en politisk socialisationsagent? Karlstad 1999, 223 s. Häftad, dissertation, stor 8vo, ett par svagasmåfläckar på omslag. Karlstad University Studies 1999:10. 160:-

 18. Ehrensvärd, C A Svenska försvarsprinciper - Slagord och verklighet rörande grunderna för riksförsvarets ordnande Stockholm 1935, 30 + ii s. klammerhäftad, blekt rygg, kartor 60:-

 19. Employment of Riot Control Agents, Flame, Smoke, Antiplant Agents, and Personnel Detectors in Counter Guerrilla Operations (TC 3-16) Headquarters, Department of the Army 1969, 87 pp staple bound, 4to, richly ill in b/w; should be something for those interested in the American Warfare in Vietnam and other places 60:-  

 20. Engelmann, Bernt Mina vänner vapenhandlarna. Små krig - Stora affärer. N&K 1966, 230 s. + planscher. Häftad, stor 8vo, ngt sned, svag fläck på övre snitt. 75:-

 21. Enkullen, Sammy (red) Hemvärnets stridsskola 1943-1993 - En minnesbok om HvSS  50-åriga verksamhet Karlskrona 1993, 209 s. inb förl kartonnagebd, rikt ill i färg och s/v 140:-

 22. Fernel, M Fälttåget till Afrika år 1830. Calmar 1834, plansch + iv + 155, 157-158 (felpaginering) + i s. + utvikskarta. Inbunden samtida halvfranskt band med marmorerat pärmpapper, helt blått vaxat snitt, främre plansch ngt fläckad och nästföljande 8 sidor, mindre fläck på kartan och motstående sida, litet hål vid snitt s. 37-8, ett par småfläckar i inlagan som annars är mkt bra, samtida namnteckning på främre fria försättsbladet, ngt stötta övre hörn. 1.400:-

 23. Fuller, J F C The Decisive Battles of the Western World and their influence upon history 1-3. Eyre & Spottiswoode, London 1955-57, xvi + 602; x + 561; xiv + 666 pp. Hardbound publisher’s cloth, large 8vo’s, coloured upper edges, only dust jacket on vol. 1, and that one worn and a bit tattered, illustrated with maps, cloth partly sunned especially the spines, some small library stamps on first leaves in each volume, one library marking on spine of vol. 3. vol. 2-3 first edition, vol 1 second printing. 500:-

 24. Föredrag vid Svenska Militärläkareföreningens extra sammankost i Stockholm den 3 och 4 april 1943. Lund 1943, ii + 235 + i (blank) s. Häftad i tryckta omslag, mkt bra skick, illustrerad, samtida namnteckning på titelsida, stor 8vo, osprättad från s. 41, understrykningar på 3 sidor. Särtryck ur : Tidskrift i Militär Hälsovård utgiven av Svenska Militärläkareföreningen. Sextioåttonde bandet 1943. 150:-

 25. Greyerz. Walo von Människan och kriget. Psykologiska reaktioner. Riksförbundet för Sveriges Försvar 1960, 92 s. Häftad, förord av Tage Erlander. 80:-

 26. Hafström, Georg (red) Kungl. Sjökrigsskolan 1867-1942 - Minnesskrift utgiven med anledning av Kungl. Sjökrigsskolans 75-årsjubileum hösten 1942 I-II J O Öberg & Son 1942, 274 + 667 s. inb dek hellinnebd m blått övre snitt, små 4to, rikt fotoill 300:-

 27. Hagblom, Bengt (red) Kungl. Norrlands Artilleriregemente 1893-1993 - Beskrivning av regementet och vad som hänt där under dess första sekel Västervik 1993, 514 s. inb förl helklotbd m skomsl, liten 4to, mkt rikt fotoill i s/v och färg 240:-

 28. Haglund, Sven Föreläsningar läsåret 1936-1937 i Artilleritjänst samt tillhörande uppgifter för korrespondensundervisning läsåren 1936-1937 och 1938-1939 Stockholm 1940, 142 s. inb förl helklotb 90:-

 29. Hamer, Blythe Dogs at war. True stories of canine courage under fire. London 2001, 160 pp. Softcover, 8o, photoillustrated. Unread, as new. 120:-

 30. Hammargren, Henning Gotland: En försvarshistorisk och ekonomisk-geografisk studie Marinlitteraturföreningens Förlag 1938, 318 + iv s. + plansch + rättelselapp ill; Marinlitteraturföreningen nr 43, ngt nött rygg 120:-

 31. Handbok i gymnastik för arméen och flottan utgifven på nådigaste befallning . Bihang: Öfningstabeller. Stockholm 1902, iv + 152 s. Inbunden förlagets titelstämplade helklotband, svag knappt läsbar stämpel på frampärm, namnteckning på försättsblad. 100:-

 32. Handvapensexcercisreglemente för kustartilleriet (HERK) 1931 Stockholm 1931, 152 s. + Bihang I och II till Handvapens-excercisreglemente för kustartilleriet (HERK) 1931 19 + i s. klammerhäftad i ficka. inb förl helklotbd, nött rygghuvud, -fot och hörn,litet jack i frampärm såld

 33. Hansson, Lars & Arne Lundell Försvar i vår tid Prisma 1967, 119 + vii s. originalpocket, Marinlitteraturföreningen nr 55, Militärlitteraturföreningen nr 246 60:-

 34. Hindenburg, Generalfeldmarschall von Aus meinem Leben S Hirzel, Leipzig 1920, xii + 410 + ii pp hardbound publ boards w autor in black and title in red on front cvr, the 2 upper corners a bit bumped, outer upper front hinge worn, portrait plate 225:-

 35. Holm, T Kriget - Några historiska synteser till belysning av fredsfrågan Stockholm 1932, 96 s. ngt streckad; Militärlitteraturföreningens skrifter n:r 165 75:- 

 36. Holmquist, Caroline Private Security Companies. The Case for Regulation. SIPRI 2005, viii + 59 + i pp. Staple bound, large 8vo. SIPRI Policy Paper No. 9. 75:-

 37. Horn, Carl von Fredens soldater. PAN&s 1966, 407 + i s. + planscher. Inbunden förlagets helklotband med skyddsomslag, stor 8vo. Om 5 års verksamhet av FNs fredsbearande styrkor i Palestina, Kongo och Jemen. såld

 38. Howarth, David We die alone Collins, London 1955, 255 pp + unpaged plates hardbound publ cloth 75:-

 39. Husén, Torsten Konstruktion och standardisering av svenska krigsmaktens inskrivningsprov. 1948 års version. Redogörelse utarbetad vid CVB. Lund 1948, 71 s. + utvikstabell. Från författaren, häftad. såld

 40. Husén, Torsten Några data rörande svenska krigsaktens inskrivningsprov. Lund 1947, 14 s. från författaren, klammerhäftad. 2:a uppl. såld

 41. Jacobowsky, Bernhard Om tillämpningen av 1927 års militärersättningsförordning vid schizofreni utan plats, u å (1944), s. i + 92-114 dedicerad från förf, stor 8vo, klammerhäftad; särtryck ur Festtskrift till Henrik Sjöbring 9/7 1944 50:-

 42. Johansson, Curt & Lundström, Per-Anders Bodens Ingenjörregementes historia Luleå 1993, 402 s. inb förl dek pappbd, 4to, rikt ill i s/v och färg 270:-

 43. Key, Joshua & Lawrence Hill En desertörs bekännelse. Historien om en vanlig soldat som fick nog av kriget i Irak. Bonniers 2007, 228 s. Häftad, ngt skavt omslag. Oredigerad korrekturupplaga. 50:-

 44. Kinghall, Stephen My Naval Life 1906-1929 Faber & Faber, London 1952, 287 pp 1st ed, large 8vo 150:-

 45. Kissinger, Henry A Försvar och utrikespolitik - Amerika vid skiljevägen Stockholm/Malmö 1962, 343 s. stor 8vo, ospr, liten nagg på sista bladet; Militärlitteraturföreningen nr 235, Marinlitteraturföreningen nr 53 60:-

 46. Kjellander, Rune Sveriges regementschefer 1700-2000. Chefsbiografier och förbandsöversikter. Probus 2003, 362 s. Inbunden förlagets illustrerade pappband, liten 4to, mkt rikt illustrerad, förlagsny. 300:-

 47. Kongl. Krigsvetenskaps-akademiens handlingar år 1915. Stockholm 1915, xvi+214+iv+571 s. Inbunden privat halvklotband, samtida namnteckning på försättsblad, svag vattenskada i början och slutet, nedre yttre hörn på frampärm brutet. 100:-

 48. Krigsarkivet  - Military Records Office Ekblads 1993, mapp med 6 st historiska planscher från 1600-talet (22,5x36,5 cm) 40:-

 49. Krigssjukvård (Ksjv) – En vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal i krig Medicinalstyrelsens sjukvårdsberedskapsnämnd 1960, 415 s. ill, namnt 60:-

 50. Kuhlau, Frida Countering Bio-threats. EU Instruments for Managing Biological Materials, Technology and Knowledge. SIPRI 2007, vi + 38 + i pp. Staple bound, large 8vo. SIPRI Policy Paper No. 19. 75:-

 51. (Kungl. Livrustkammaren) Finlandica - Suomen muistoja-ett urval bilder med text Stockholm 1934, 64 s. omsl ngt solkigt m ett par fläckar, ryggfot ngt skadad, inlaga bra 60:-

 52. L Sjv K. Lärobok i sjukvård för krigsmakten 1965. Stockholm 1966, 341 + xi (blanka) s. Häftad, illustrerad, svag fuktrand mot främre snitt i slutet av boken, läsveck på rygg. 90:-

 53. Laffin, John Digger - The Story of the Australian Soldier Cassel, London 1959, 243 pp 1st ed, hardb publ cloth w a little chafed dj, ill w unpaged photo plates 75:-

 54. Leasor, James The Serjeant-Major - The Biography of R.S.M. Brittain George G Harrap & Co 1955, 191 pp hardbound publ cloth (spine a bit sunned) w a bit chafed dj, reprint of original from the same year 60:-

 55. Lindeberg, Gösta Krigsfinansiering och krigshushållning i Karl XII:s Sverige Gebers 1946, 58 s. ill, Det levande förflutna: Svenska Historiska Föreningens Folkskrifter 9 såld

 56. Ludendorff, Erich Meine Kriegserinnerungen 1914-1918 Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Berlin 1919, 628 pp +10 fold out maps in pocket (complete) hardbound publ cloth-backed boards, large 8vo, ill w many maps also in text, two original photos of Ludendorff pasted into the book on first two fly-leaves; The obituary of Ludendorff from Dresdner Neueste Nachrichten 20/12 1937 also enclosed (full front page) 175:-

 57. Lundström, Per Anders (red) Arméflygets historia Västervik 1997, 503 s. inb förl dek läderryggbd m skomsl, 4to, rikt ill i färg och s/v 500:-  

 58. Lundström, Per-Anders På rätt plats - Värnpliktsverkets historia Karlstad 1993, 218 s. tvär 8vo, rikt fotoill 90:-

 59. Malmquist, F Råd åt erövrare - och andra Gjallarhornets Förlag 1952, 141 s. vikmärke på titelsida 80:-

 60. Mannerfelt, Måns (red) Göteborgs försvar Wald. Zachrissons,Göteborg 1917, 135 + 13 (reklam) s. inb förl dek pappbd, stor 8vo, rygg blekt, rygghuvud trasigt, fotoill, frontispisporträtt på Kronprins Gustaf Adolf och kronprinsessan Margareta 80:-

 61. Neuville, A de En campagne. Tableaux et dessins par A. de Neuville. Texte de Jules Richard. Boussod, Valadon et Cie / Ludocic Baschet, Paris no date (1880ies), viii + 80 pp. Hardbound publisher’s gold stamped cloth, imperial folio, lavishly illustrated, spine and corners worn, upper and lower spine frayed. + Richard, Jules En campagne. Deuxième série.Tableaux et dessins de Meissonier, Ed. Detaille, A. de Neuville... Boussod, Valadon et Cie / Ludocic Baschet, Paris no date (1880ies), ii + 100 pp. Hardbound publisher’s gold stamped cloth, imperial folio, spine a little sunned, some saller spots on boards, lavishly illustrated. 2 volumes. 900:-

 62. Nordenskjöld, E Fänriksåren Norstedts 1929, 259 s. snedläst 75:-

 63. Nordensvan, C O Nittonde århundradets militära tilldragelser i deras sammanhang med den allmänna utvecklingen tecknade. Andra delen århundradets senare hälft Militärlitteraturföreningens Förlag 1900, xii + 406 s. stor 8vo, ospr, vattenskada 1- 1 1/2 cm efter övre snitt större delen av boken, ngt nött rygg, Militärlitteraturföreningen nr 70:2 125:-

 64. Pansarbåten Sverige. Minnesskrift öfver pansarbåtinsamlingen 1912-1917. Nationalförlaget 1917, 50 s. Inbunden rikt gulddekorerat helklotband med skyddsomslag med trasig rygg, 4to, rikt illustrerad, dekorerade försättspapper. Innesluten i lätt nött klotförstätkt pappkassett. Biblioteksupplagan n:o 544. såld

 65. Paykull. L G v Anteckningar om Sveriges försvarsväsende, i anledning af sednast framställda olika arméorganisations-förslag. D F Bonnier, Göteborg 1871, 80 s. Häftad i tryckta omslag, osprättad, ryggfot och nederdel av främre omslag naggat. 200:-

 66. Peterson, K E Öfversigt af Rysslands härordning, utarbetad inom Generalstabens Militärstatistiska Afdelning Militärlitteratur-Föreningens Förlag 1890, viii + 376 + i s. inb trevligt priv halvklotbd, stor 8vo 400:-

 67. Petri, Gustaf Mina hemvärnsår KF 1952, 240 s. stor 8vo fotoill, ngt nött omsl, fr a repad rygg (inlaga bra) 40:-

 68. Pflugk-Harttung, J v. (Herausg.) Krieg und Sieg 1870-71 - Ein Gedenkbuch Schaff & Grund, Berlin n d (1895-6), xi + foldout map + 690 + iv pp hardbound publ richly dec cloth, 4to, richly ill, all edges red, upper and lower edge faded, , small red spot on back board 250:-

 69. Pharmacopoea militaris suecica. 1871. Tertium typis descripta. Stockholmiæ 1888, 46 pp. Inbunden förlagets helklotband, några fläkckar på pärmarna, signatur på försättsblad. 175:-

 70. Piekalkiewicz, Janusz Pferd und Reiter im II. Weltkrieg Südwest Verl, München 1976, 256 pp 1 Aufl 1-10 taus, ill, hardbound publ dec cloth 120:-

 71. Porfiriev, I E Peter I – Grundläggare av den ryska reguljära arméns och flottans krigskonst Hörsta Förl 1958, 335 s. +  utvikskarta stor 8:o, Försvarsstabens Krigshistoriska Avd 2, ngt naggat omsl, ill 160:-

 72. Program för armégarnisonens avslutningsfestligheter. Polacksbackens dag Uppsala 15.5.1982. Uppsala 1982, 22 s. Klammerhäftad, illustrerad. 40:-

 73. Rangström, Lena Bardisaner med bilder Skokloster u å, s. 277-312 klammerhäftad, rikt ill, Skokloster Studies no. 11, även publ som Journal of the Royal Armory XIII:9 50:-

 74. Rehm, Siv Krigssjukhus i Norrbotten unden beredskapsåren 1939-1945. Probus 2001, 176 s. Inbunden förlagets fotoillustrerade pappband, stor kvadratisk 8vo, illustrerad, illustrerade försätts papperförlagsny. 200:-

 75. Reutersvärd, Knut Kadettlif på Karlberg för 50 år sedan Gustaf Lindströms Förlag 1908, 152 s. stor 8vo, naggat rygghuvud, riss i omsl nedre vänstra kant mot ryggen, rygg solfärgad, ill bl a m helsidesplanscher 125:-

 76. Richter, Claus Christian Die Geschichte der deutschen Kavallerie 1919-1945 Motorbuch Verl, Stuttgart 1978, 397pp 1 Aufl, hardbound publ cloth, ill, name 200:-

 77. Rose, Steven Kemisk och biologisk krigföring. Tekniska, etiska och folkrättsliga synpunkter. W&W 1970, 237 + iii s. Originalpocket. W&W-serien 251. 60:-

 78. Samling af författningar, kongl. bref, generalorder m. m. rörande Landtförsvaret, utgifna under år 1904. Bihang till Kongl. Krigsvetenskaps-akademiens Tidskrift. Stockholm 1905, cvi + 373 + 431 s. Inbunden privat rejält nött halvfranskt band, inlaga bra, fast i bindningen. 100:-

 79. Schussen, Wilhelm Im großen Jahr (Kriegserzählungen) Reuß & Itta, Konstanz  n d (ca 1915), 72 pp hardbound publ boards w paper etiquette w title on front cvr, upper spine a little bit worn 75:-

 80. (SIPRI) Force Reductions in Europe - A SIPRI Monograph Uppsala 1974, 105 pp large 8vo, stain on last 2 leaves 50:-

 81. (SIPRI) World Armaments and Disarmament SIPRI Yearbook 1973 SIPRI/A&W, Stockholm; Humanities Press, New York; Paul Elek, London 1973, xxx + 510 pp hardbound publ cloth w lightly worn dj, large 8vo, dedicatory card from the author of the chapter on UN Peacekeeping Forces 150:-

 82. Smyth, Sir John The Story of the Victoria Cross Trederick Muller Lt, London 1963, 496 pp + 25 unpaged whole page photo plates in b/w + frontispiece photo of the cross in colour 1st ed, hardbound publ cloth w a bit worn dj, large 8vo 225:-

 83. Soldatinstruktion Sjukvård (SoldI Sjv) för alla truppslag. 1955 års upplaga. Stockholm 1958, 355 + ii s. + 1 färgplansch. Häftad i ngt tjockare tryckta omslag, rikt illustrerad i texten. 125:-

 84. Sutherland, Ronald G Chemical and Biochemical Non-Lethal Weapons. Political and Technical Aspects. SIPRI 2008, vi + 40 pp. Staple bound, large 8vo. SIPRI Policy Paper 23. 60:-

 85. Svensk Militär Tidskrift 1911-1912 (1:a årg.) Norstedts 1912, xii + 498 + planscher (vissa i färg, vissa utviks) Inbunden privat helklotband (Ingeborg Lundins Bokbinderi, Uddevalla) med förgylld ryggtitel, illustrationer i text. 140:-

 86. Svensk Militär Tidskrift 1913 (2:a årg.) Norstedts 1913, x + 528 + färgplanscher och utvikskartor. Inbunden privat helklotband (Ingeborg Lundins Bokbinderi, Uddevalla) med förgylld ryggtitel, stänkmarmorerade snitt, illustrationer i text. 140:-

 87. Svensk Militär Tidskrift 1914 (3:e årg.) Norstedts 1914, xii + 544 s. + utvikskartor. Inbunden privat helklotband (Ingeborg Lundins Bokbinderi, Uddevalla) med förgylld ryggtitel, stänkmarmorerade snitt, illustrationer i text. 140:-

 88. Svensk Militär Tidskrift 1915 (4:e årg.) Norstedts 1915, viii + 542 s. + utvikskartor. Inbunden privat helklotband (Ingeborg Lundins Bokbinderi, Uddevalla) med förgylld ryggtitel, stänkmarmorerade snitt, illustrationer i text. 140:-

 89. Svensk Militär Tidskrift 1916 (5:e årg.) Norstedts 1916, viii + 528 s. + utvikskartor. Inbunden privat helklotband (Ingeborg Lundins Bokbinderi, Uddevalla) med förgylld ryggtitel, stänkmarmorerade snitt, illustrationer i text. 140:-

 90. Svensk Militär Tidskrift 1917 (6:e årg.) Norstedts 1917, viii + 524 s. Inbunden privat helklotband (Ingeborg Lundins Bokbinderi, Uddevalla) med förgylld ryggtitel, stänkmarmorerade snitt, illustrationer i text. 140:-

 91. Svensk Militär Tidskrift 1918 (7:e årg.) Norstedts 1918, vi + 386 s. Inbunden privat helklotband (Ingeborg Lundins Bokbinderi, Uddevalla) med förgylld ryggtitel, stänkmarmorerade snitt, illustrationer i text, s. 363-4 vikt pga felaktig skärning vid bindning. 140:-

 92. Svenska Arméns Rulla 1930. Innefattande officerare, civilmilitär personal av officers tjänsteställning och civilpersonal samt utdrag ur Svenska Marinens och Svenska Flygvapnets rulla m. m. Stockholm 1930, 590 s. Inbunden förlagets klotryggband, liten 4to, illustrerad, rygg och pärmar nötta och ngt solkiga, en del av pärmpappret borta på frampärm. 75:-

 93. Svenska Arméns Rulla 1935-36. Med utdrag ur Svenska Marinens rulla samt Svenska Flygvapnets Rulla. Stockholm 1935, 696 s. Inbunden förlagets helklotband, liten 4to, illustrerad, frampärm och rygg ngt solkiga,viss fuktskada i början (ca 40 s.), småriss i ett par sidor vid övre snitt. 100:-

 94. Svenska Försvarsväsendets Rulla 1956. Stockholm 1956, 1194 s. Inbunden förlagets helklotband, liten 4to, två smånaggar i ryggen annars som ny. ??:-100

 95. Tse-Tung, Mao Militärpolitiska skrifter I-II Bo Cavefors Bokförlag 1965, 301 + 358 s. små kvadratiska 8vo i pappkassett, ryggar lätt blekta I-II 150:-

 96. Wetter, Anna Enforcing European Union Law on Exports of Dual-use Goods. Oxford University Press 2009, 168 pp. Hardbound publisher’s cloth with dust jacket, as new. SIPRI Research Report 24. 150:-

 97. Ville i Momåla (Vilhelm Moberg) I vapenrock och linnebyxor. En krigsmans intryck och upplevelser. Rediviva 1973, 119 s. Häftad, fksimil av originalet från 1921, osprättad från s. 25, dessförrinnan ovarsamt sprättad med mindre revor som resultat. 60:-

 98. Willmertz, Gerhard Katalog över innehållet i Kungl. Krigsvetenskaps-Akademiens Handlingar och Tidskrift under åren 1897-1964. Kungl. Krigsvetenskaps-Akademiens Handlingar och Tidskrift 1965, 187 s. Häftad i tryckt omslag, liten fläck på främre omslag, minimal nagg i rygg. Medföljer: Tillägg 1965 till Katalog över innehållet i Kungl. Krigsvetenskaps-Akademiens Handlingar och Tidskrift 1897-1964. Linköping 1966, 8 s. Klammerhäftad. 200:-

 99. Vår armé 1960 - Arméns årsbok Hörsta Förlag 1959, 68 s. inb förl klotryggbd m dek pärmar, liten 4to, mkt rikt fotoill, Jansson, Bertel o a (red) 50:-

 100. Vår marin 1957 - Marinens årsbok Hörsta Förlag 1956, 64 s. liten 4to, mkt rikt fotoill, Skaar, Nils & Hans Blenner (red) 50:-

 101. Vår marin 1960 - Marinens årsbok Hörsta Förlag 1959, 64 s. inb förl klotryggbd m dek pärmar, liten 4to, mkt rikt fotoill, Blenner, Hans & Bengt Ohrelius (red)  50:-

 102. Wänstrand, Lars-Eric Rapport från ett svenskt regemente - Åsikter om ungdom och värnplikt R&S 1972, 181 + viii s. 1:a uppl (originalpocket) 60:-