Carolina Böcker och Konst
Kyrkogårdsgatan 5
753 10 Uppsala
info@carolinabok.com
Öppettider:
     Måndagar: 16-18
     Onsdagar: 16-18
      Lördagar: 12-15

    
    Tel: 0739-05 23 70
    eller 0730-62 91 92
    alla tider.
 
Katalog: Övrigt:
Senaste Nytt
Försäljningsvillkor
Förkortningar, om bokbeskrivningar
Beställ en bok!
 
Musik & Dans / Music & Dance

uppdat 08-11-24

 1. AB Sångbokssystemet Sångbok Nr 4711. Stockholm 1949, 16 s. Klammerhäftad, fuktrand vid övre snitt och hörn, innehåller texterna till 47 snapsvisor, ser ut som en motbok. såld

 2. Adoru Kantate. Evangelia Himnaro. Kristana Esperantista Ligo Internacia (KELI) 1971, 287 pp. + errata leaf. Medium soft plastic covers, nae inscription in pencil, additional songs on loose leaves. Christian songs in Esperanto. 75:-

 3. (Ahnfelt, Oscar) Tönnesen, Öivind Oscar Ahnfelt – Evangeliets Trubadur Lindblads 1953, 181 s. inb klotryggbd, exl, 2 planscher 100:-

 4. Alfvén, Hugo Final. PAN&s 1952, 287 + i s. Inbunden förlagets klotryggband, bägge omslagen medbundna, färgat övre snitt, namnteckning på försättsblad. 4:e och sista delen av memoarerna. 80:-

 5. Alfvén, Hugo Tempo furioso – vandringsår Norstedts 1948, 428 s. ospr, ill såld

 6. Alfvén, Hugo Tempo furioso - Vandringsår Norstedts 1948, 428 + i s. inb förl klotryggbd m bägge omsl medb, ill m opaginerade fotoplanscher, färgat övre snitt, främre pärm lätt blekt överst, namnt på försätts såld

 7. (Ankarcrona, Gustaf & Alfvén, Hugo) Johannes, Per (utarbetning) Krök Jerk [Erik Olsson] minns Ankarcrona och Alvén. Efter bandinspelning utarbetad av Per Johannes. Lundells Bok och Papper, Leksand 1975, 94 s. Dedicerad av Erik Olsson och Per Johannes (till Anders Diös, Siljanskörens stödjare, och av honom senare överlämnad till hans vice VD Bertil Hjelmér & fru), häftad, liten fuktfläck på främre omslag. Bl. a. om Siljanskörens historia. 100:-

 8. Aulin, Arne & Tore Lewander Sången genom tiderna - Antologi för skolans musikundervisning N&K 1961, 324 s. dedicerad av A Aulin, inb förl ill pappbd, mycket noter 75:-

 9. Bach J S Violin-konzert E dur Ernst Eulenberg, Leipzig nd, ii + 40 pp Eulenberg’s kleine Orchester-Partitur-Ausgabe Konzerte No. 12, minimal loss of substance (not text) in lower outer corner first 8 pages, staplebound, 5 cm tear in cvr at upper spine; notes 50:-

 10. (Bach, J S) Bengtsson, Ingmar Bach och hans tid. Lindfors 1946, 246 s. + planscher. Häftad i illustrerat omslag, noter i texten, osprättad från sid. 66. såld

 11. (Bach, J S) Fischer, Edwin Johann Sebastian Bach - En studie Wilhelm Hansen Forlag 1948, 35 s. ngt blekt rygg, tillskrift 50:-

 12. (Bach, J S) Neumann, Werner J. S. Bach Generalstabens Litografiska Anstalts Förl 1971, 114 s. + vi (musikbokskatalog) inb förl dek helklotbd m genomskinligt skomsl, ill såld 

 13. (Bach, J S) Rabe, Julius Bach Bonniers 1947, 168 + ii s. ett par svaga småfläckar på främre omsl, släktträd, ill m noter, två s. m understrykningar i blyerts 60:-

 14. (Baermann, Carl) Carl Baermann’s (Op. 63) Complete Celebrated Method for Clarinet. Revised for the Albert and Boehm System by Gustave Langenus. Second division. Carl Fischer no date, 66 pp. sewn in printed wrappers, 4to, staplebound, folding marks on cover, two first leaves dog eared, annotations on title page, small bit missing of the last leaf in upper outer corner (with no textual loss). 200:-

 15. (Baermann, Carl) Carl Baermann’s (Op. 63) Complete Celebrated Method for Clarinet. Revised for the Albert and Boehm System by Gustave Langenus. omplete. Carl Fischer no date, 2 + xii + 11 + iii + 66+ ii + 55 + iii pp. sewn in printed wrappers, 4to, , folding marks on cover, spot on front cover, a couple of annotations on fly leaf, minor tead in the last leaves to front edge. 300:-

 16. (Beethoven) Rolland, Roman Beethoven PAN&s 1916, 98 s. naggat omsl såld

 17. (Bellman, Carl Michael) Hellquist, Magdalena (utg, inledning & kommentar) C. M. Bellman - Mantalsskrivningen i Kungl. Bibliotekets handskrifter Vf 36 och Vf 36b Norstedts 1971, 84 s. Acta Bibliothecæ Regiæ Stockholmiensis XIII 70:-

 18. (Bellman, Carl Michael) Hillbom, Gunnar Kring källorna till Bellmans ungdomsdiktning. Kungl.Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 1980, 76 s. Häftad, osprättad, stor 8vo, förlagsny. Filologiskt arkiv 23. 60:-

 19. (Bellman, Carl Michael) Massengale, James Rhea The Musical-Poetic Method of Carl Michael Bellman Uppsala 1979, 238  Acta Universitatis Upsaliensis – Studia musicologica Upsaliensia Nova Series 6; diss, large 8vo, uncut 100:-  

 20. (Bellman, Carl Michael) Österlöf, Lena (red) Fredmans Epistlar nr 30, 48, 49 och 78 samt fragment av nr 62 i skaldens egenhändiga utskrift Stockholm 1963, 39 s. inb förl pappbd m titeletikett på frampärm, utg av Bellmansällskapet, numr uppl  # 205/600, ill av Bengt Berg, 2 monterade planscher; epistlarna består av 9 opaginerade sidor litografiska foton, samtliga utom en utviksplanscher 90:-

 21. Benestad, Finn Musik och tanke. Huvudlinjer i musikestetikens historia från antiken till vår egen tid. Studentlitteratur 2005, 392 s. Häftad, stor 8vo. 2:a uppl. såld

 22. Bergenson, Aron Harmonilära Abr Lundquist Musikförl, Stockholm 1954, 154 s. inb helklot, namnt 40:-

 23. Berr, Albert Geigengeschichten – Erinnerungen und Notizen Atlantis Musikbuch-verlag 1983, 192pp 2:e Aufl, hardbound publ boards, a little lop-sided 50:-

 24. (Bizet) Rabe, Julius Georges Bizet - En minnesteckning Stockholm 1988, 131 + ii s. stor 8vo, ill m noter och andra ill, faksimil av 1:a uppl från 1925; ”på uppdrag av Stiftelsen Musikkulturens Främjande utarbetad” 60:-

 25. Bjuring, Ernfrid o a (red) Sjung svenska folk! Sångbok för skola och samhälle. Samfundet för Unison Sång 1958, 210 s. Häftad i illustrerat omslag, noter till alla sånger. 35:e uppl. 70:-

 26. Blomberg, Göran "Liten och gammal - duger ingenting till" - Studier kring svensk orgelrörelse och det äldre svenska orgelbeståndet ca 1930-1980/83 - 1 En bakgrundsteckning: Förutsättningar-teoribildning.-ideal-värderingar. Uppsala 1986, XVII + 313 s. fotoill, stor 8vo 125:-  

 27. Boman, Birgit Amasoner och trollpackor - Fyra svenska danskonstnärer under mellankrigstiden Carlssons 1999, 98 s. inb förl dek pappbd, kvadratisk 8vo, rikt ill; Chora Skriftserie för dansforskning 3 100:-

 28. (Brahms, Johannes) San-Galli, W A Thomas Johannes Brahms R Piper & Co, München 1922, xii + 278 pp hardbound publ cloth spine w boards dec in gilt, large 8vo, all edges tinted blue; mit vielen Bildern/Notenbeispielen und Facsimiles (unpaged, some foldouts), 5th ed, name inscr in pencil 200:-

 29. Bramsen jr., Ludvig Ernst (red) Musikkens hvem hvad hvor - Biografier I-II Politikens Forlag, København 1961, 416 + 336 s. inb förl dek pappbd, rikt fotoill, en stämpel på främre smutsblad i båda banden I-II 120:-

 30. Bächli, Gerda Auf Flügeln des Gesanges. Deutsche Gedichte als Lieder. Ausgewahlt und kommentiert. Sveriges Radio 1962, 196 s. Hftad, tvär 8vo, illustrerad. 60:-

 31. Catalogue critique et descriptif des Imprimés de Musique des XVIe et XVIIe siècles conservés a la Bibliothèque de l’Université Royale d’Upsala I-III Tome I: Mitjana, Raphael Uppsala 1911, viii + plate + vj + 251 pp small 4to, uncut, ill, sewn as issued Tome II-III: Davidsson, Åke Uppsala 1951, fontispiece + 168 + 4 plates; frontispiece + 204 pp + 3 plates small 4tos, uncut, sewn as issued Tome I-III 1200:- the complete set, scarce.

 32. (Chopin) Guide Chopin Illustré Varsovie 1960, 223 pp + 3 plates in pocket hardbound publ cloth 50:-

 33. (Chopin) Paderewski, Ignacy J (red.) Oeuvres Complètes X – Mazurkas Institut Fryderyka Chopina, Warzaw 1954, 236 pp large 4to, clothbound boards, the boards very slightly bumped, one bookshop stamp, portrait and 3 whole-page photo-ill of autographed notes 250:-

 34. Davidsson, Åke Bibliografi över svensk musiklitteratur 1800-1945 Uppsala 1980, 267 s. 4:o, förlagsny (ospr) Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis XXII 150:-

 35. Davidsson, Åke Bibliographie zur Geschichte des Musikdrucks Uppsala 1965, 86 pp Acta Universitatis Upsaliensis - Studia Musicologica Upsaliensia – Nova Series I; uncut, large 8vo 175:-

 36. (Davidsson, Åke) Catalogue critique et descriptif des Imprimés de Musique des XVIe et XVIIe siècles conservés a la Bibliothèque de l’Université Royale d’Upsala I-III Tome I: Mitjana, Raphael Uppsala 1911, viii + plate + vj + 251 pp small 4to, uncut, ill, sewn as issued Tome II-III: Davidsson, Åke Uppsala 1951, fontispiece + 168 + 4 plates; frontispiece + 204 pp + 3 plates small 4tos, uncut, sewn as issued The complete set. Scarce. Tome I-III 1200:-

 37. Dvoák Op 96 Streichquartett F dur-Fa majeur-F major Ernst Eulenburg, Leipzig , nd (early 1930ies) 31 + v pp Eulenbergs kleine Partitur-Ausgabe No. 302; notes 50:-

 38. Edling, Anders Franskt i svensk musik 1880-1920 – Stilpåverkan hos parisstuderande tonsättare och särskilt hos Emil Sjögen Uppsala 1982, 16 + 337 s. Studia musicologica Upsaliensia Nova series 8, stor 8vo; den utökande och kompletta upplagan av avhandlingen, som framlades 1980 och endast innehöll kapitel 1-6 160:-  

 39. Erlandson / Körling / Österberg (utg) Sångboken. Sånger för skolan. Svenska Bokförlaget 1944, 136 s. Inbunden förlagets ngt nötta klotryggband med tryckta pärmar, namnteckning på försättsblad, litet fuktbucklig i början. 14:e uppl. 40:-

 40. Ett blandat sällskap – Allmänna Sången 150 år Uppsala 1980, 171 s. inb förl dek helklotbd m ngt naggat skomsl, liten 4to, fotoill och andra ill 90:-

 41. Fallahzadeh, Mehrdad Persian Writing on Music. A study of Persian musical literature from 1000 to 1500 AD. Uppsala 2005, x+268 pp. Sewn, large 8vo, dissertation, spikblad. Studia Iranica Upsaliensia 8. 180:-

 42. Ferdfelt, Henrik Pop. Stockholm 2006, 327 pp. Softcover, dissertation, large 8vo, 2 dog ears. Doctoral Thesis in Business Administration at Stockholm University dealing with the economics of the Pop Industry. 200:-

 43. Foss, Hubert The Concertgoer’s Handbook Sylvan Press 1946, 257 pp hardbound publ dec cloth, 2nd impr 80:-

 44. Geijer, E G & A A Afzelius Svenska folkvisor I-III Ivar Haeggströms Boktryckeri, stockholm 1880, xxxii+536; xvi+447; xvi+216 s. inb förl rikt dek (svart och silverpressade) helklotbd, stora 8vo’s, samma frontispis i alla; del I-II text, del III musik (noter) I-III sålda

 45. Gigli, Beniamino Mitt liv som sångare PAN&s 1958, 284 s. inb förl klotryggbd m medb omsl, ill m opaginerade planscher 60:-

 46. (Grieg, Nina & Edvard) Haavet, Inger Elisabeth Nina Grieg. Kunstner og kunstnerhustru. Aschehoug 1998, 440 s. Inbunden förlagets helklotband med skyddsomslag, stor 8vo, illustrerad. 150:-

 47. Harling, Per Våra älskade psalmer. Libris 2007, 274 s. Inbunden förlagets pappband, stor 8vo, som ny. 150:-

 48. Hedlund, Oscar Värmlänningen - Ett lustfyllt spel om sång och musik i tre akter Stockholm 1976, opaginerad (ca 65 s.) 4to, ill, inb förl dek pappbd, ingen skiva 40:-

 49. Helmholtz, Hermann Die Lehre von Tonempfindungen als Physiologische Grundlage für die Theorie der Musik Fredrich Vieweg und Sohn, Braunschweig  1896, xxii+675 s. inb priv halfrbd, ill sold  

 50. Hilleström, Gustaf (red) Svenska musikperspektiv – Minnesskrift vid Kungl. Musikaliska Akademiens 200-årsjubileum 1971 Nordiska Musikförl. 1971, 640 s. ded av Seve Ljungman (artikeln ”Musikaliska Akademien 200 år” (inledningen)),  och Gunnar Larsson (4 artiklar, bl a ”Musikaliska Akademiens arkiv”) stor 8vo, fotoill och andra ill, flera i färg 100:-

 51. Humor - det handlar om musik. Diogenes utan årtal (XXXX), 74 + ii s. Inbunden förlagets illustrerade pappband, rikt illustrerad, ngt nött rygghuvud och -fot. Red. av P A Fogelström. 50:-

 52. Höijer, Leonard J Musik-lexikon Abr. Lundquist, Musikhandeln, Malmtorgsgatan N:o 8 1864, viii+560+suppl. 73 s. inb samtida ngt slitet halfrbd 400:-  

 53. (Jackson, Janet) Andrew, Bart Janet Jackson - hennes liv och hemlighetsfulla familj. Richters 1994, 264 s. + 16 s. planscher. Inbunden förlagets kartonnageband, stor 8vo. 75:-

 54. Jacobs, Arthur H Prisma Musiklexikon. Prisma 1962, 256 s. Inbunden förlagets illustrerade pappband, biblioteksetikett på frampärms insida, biblioteksstämpel på försättsblad. 60:-

 55. Jarild, Henry (red) Beskrivning av svenska folkdanser Stockholm 1964, 176 s. inb förl dek helklotbd, ett par småfläckar på pärmar, fotoill, kvadratisk 8vo, inkl rättelser till nya uppl intejpat + div andra papper om danser 125:-

 56. Jonsson, Leif & Hans Åstrand Musiken i Sverige I. Från forntid till stormakttidens slut. Fischer & Co 1994, 429 s. Inbunden förlagets gröna klotband med skyddsomslag, stor 8vo, rikt illustrerad, förlagsny. 160:-

 57. Jonsson, Leif & Hans Åstrand Musiken i Sverige II. Frihetstid och gustaviansk tid 1720-1810. Fischer & Co 1994, 488 s. Inbunden förlagets gröna klotband med skyddsomslag, stor 8vo, rikt illustrerad, förlagsny. 160:-

 58. Jonsson, Leif & Hans Åstrand Musiken i Sverige IV. Konstmusik, folkmusik, populärmusik 1920-1990. Fischer & Co 1994, 592 s. Inbunden förlagets gröna klotband med skyddsomslag, stor 8vo, rikt illustrerad, förlagsny. 160:-

 59. Kjellberg, Erik & Jan Ling Klingande Sverige. Musikens vägar genom historien. Akademiförlaget 1991, 216 s. Inbunden förlagets illustrerade pappband, stor 8vo, rikt illustrerad, lätt nött runt kanterna. 70:-

 60. Klosé, H (1808 – 1888) ~Méthode Complète de Clarinette. Nouvelle edition en cinq parties. Entièrement refondue, révisée, mise au courant de la technique moderne et considérablement augmentée d’excercices et d’études. ~Paris 1951, (4) 265 (1) pp. Sewn as issued, slightly worn, but inlay in very good condition. 400:-

 61. Kyrklig sång för ungdom i församling, skola och hem - Musik och text Stockholm 1928, 342 + x s. inb förl dek guldpressade helklotbd, stor 8vo  Svenska Kyrkans Diakonistyrelse (utg) 125:-  

 62. Körsången i Sverige - Svealand Nybloms Förlag, Uppsala 1946, 893 + iii inb förl halvfrbd, 4to, numrerad uppl, nr 1829, bd ngt nött, fr a bakre rygg, inlaga lagerfläckad de första och sista 3 bladen, bakre pärm och tre bakersta bladen lätt maskstungna 400:-

 63. Laretei, Käbi Tulpanträdet – en berättelse Bonniers 1983, 187 s. inb förlbd m skomsl 40:-    

 64. (Larsson, Lars-Erik) Wallner, Bo; Herbert Blomstedt & Folke Lindberg Lars-Erik Larsson och hans concertinor. Radiotjänst 1957, 154 + v s. Häftad, illustrerad med noter. såld

 65. Lehár, Franz Greven av Luxemburg (Der Graf von Luxemburg). Potpourri för piano. Carl Gehrmans Musikförlag  utan årtal, 19 s. Klammerhäftad, 4to, mkt bra skick. 60:-

 66. Mankell, Abraham Musikens historia, i korta berättelser lättfattligt framställd N M Lindh, Örebro 1864, xxvi+442; xvi+432; iv+201 s. tre delar i 2 trevliga välbevarade samtida halvfrbd, enstaka lagerfläckar i inlagor, i texten intryckta musikalier och teckningar I-II 500:-

 67. Mendelssohn Concerto for Violin and Orchestra E minor/e-Moll/Mi mineur Op. 64 Eulenberg , nd, iv + 102 pp Edition Eulenberg 702; notes 60:-

 68. Mitjana, Rafael En bibliografisk visit i Uppsala universitets musikavdelning Stockholm 1908, 20 s. Från det spanska manuskriptet översatt av Isac Collijn; Särtryck ur Allmänna svenska boktryckareföreningens meddelanden 1907-1908; folio, ill, blekt, naggat omsl, vikt, ded till Jarl Charpentier 50:-

 69. (Mitjana, Rafael) Catalogue critique et descriptif des Imprimés de Musique des XVIe et XVIIe siècles conservés a la Bibliothèque de l’Université Royale d’Upsala I-III Tome I: Mitjana, Raphael Uppsala 1911, viii + plate + vj + 251 pp small 4to, uncut, ill, sewn as issued Tome II-III: Davidsson, Åke Uppsala 1951, fontispiece + 168 + 4 plates; frontispiece + 204 pp + 3 plates small 4to’s, uncut, sewn as issued The complete set. Scarce. Tome I-III 1200:-

 70. Moberg, Carl-Allan Studien zur schwedischen Volksmusik Uppsala 1971, 212 pp Acta Universitatis Upsaliensis – Studia musicologia Upsaliensia Nova Series 5; 4to, uncut 125:-  

 71. Moberg, Carl-Allan Tonkonstens Historia i västerlandet I-II N&K 1935, 159 + 224 s. inb förl helklotbd m medb skomsl, enst ill, N & K's handboksserie  nr 123 och 124, ngt skilda färger  I-II 75:-  

 72. Mozart K.=V. No. 216 Violin Concerto G major-Sol majeur-G dur Ernst Eulenberg Ltd, London/Zürich, 2 + vi + 60 pp a bit worn spine, title in pen on spine, a tear at upper spiine (ca 2 cm), name inscr on title page; Edition Eulenberg No. 747, ed and foreword by Rudolf Gerber; notes 50:-

 73. (Mozart) Meyer, Wilhelm Mozart Velhagen & Klasing Verlag, Bielefeld und Leipzig 1921, 96 s. m 43 Abbildungen, upper spine frayed 25:-

 74. Musikens värld. Musik i ord och bild. AB Kulturhistoriska Förlagen 1979, 2236 spalter (1118 s.). Inbunden förlagets konstläderband m genomskinligt skyddsomslag, 4to, omkring 2.000 illustrationer 180:-

 75. Musikhörnan Jubileumskatalog 1935-1955. LP-skivor. Stockholm 1954, 80 + viii s. Häftad, illustrerad, i mkt bra skick. 75:-

 76. (Neumann) Emil Neumanns Illustrierte Musikgeschichte – mit 274 Textabbildungen, 30 Kunst- und 32 Notenbeilagen  Neubearbeitet von Eugen Schmitz Union Deutsche Verlagsgesellschaft, Stuttgart,  Berlin, Leipzig 1921, 791 s. inb dek klot, stor 8:o, falsarna har släppt, 5 Auflage 80:-

 77. Nielsen, Carl Levande musik. W&W 1963, 81 + vii s. Pocket, namnlapp borttagen på främre omslags insida, kulspetskrumelur på smutstitelsida, bublioteksstämpel på titelsida. W&Wserien 10. 2:a uppl. 60:-

 78. (Nijinsky, Vaslav)  Nijinsky, Romola Nijinsky. Fahlcrantz 1934, 407 s. + 15 helsidesplanscher. Inbunden gediget nött halvfranskt band med  5 upphöjda bind, svart övre snitt, övriga stänkmarmorerade, främre omslag medbundet, samtida namnteckning på sagda främre omslag, bokägarstämpel på smutstitelsida, stor 8vo. 150:-

 79. Nilsson, Birgit La Nilsson Fischer & Co 1995, 383 s. inb förl dek pappbd m skomsl, stor 8vo, ill m opaginerade planscher 80:-

 80. Nilsson, Birgit Mina minnesbilder Bonniers 1977, 120 s. inb förlbd m naggat skomsl, 4:o, rikt ill 70:-

 81. Nordström, Sixten (sammanställning)Vem bestämmer din musik? En debattbok om musiken i Sverige i samarbete ABF-Arbetet. ABF 1977, 95 + i s. Häftad, 4to, illustrerad, litet vikmärke på främre och bakre omslag. såld

 82. Norlind, Tobias Lärobok i allmän musikhistoria – för musikskolor, läroverk, seminarier och självstudium Nordiska Musikförl 1948, 185 s. exl, svagt fläckad rygg såld

 83. Oterdahl, Jeanna Blåklint i rågen - Samlade barnvisor Lindblads 1947, 164 s. inb förl klotryggbd m medb främre omsl, stor 8vo, blått övre snitt, ill m färgplanscher och teckningar av Kerstin Frykstrand, pärmars överkant blekta ca 2 cm såld

 84. (Presley, Elvis) Marchbank, Pierce (ed) Elvis Presley. The Number Ones 1957-1963 Wise Publications n d (copyright 1974), 40 pp 4to, staplebound, ill; sheetmusic 60:-

 85. Prismas nya musiklexikon Prisma  1975, 302 s. inb förlbd, ill såld

 86. Rabe, Julius Beethovens symfonier. W&W 1964, 143 s. Pocket, illustrerad med noter. Reviderad upplaga. såld

 87. Roach, Martin (text) Dr. Martens Air Wair Ltd 1999, unpaged (ca 115 pp) hardbound publ cloth w dj, small square 4to, lavishly ill; the book follows the well known shoes through their cultural, mainly musical, background from rock’n’roll in the fifties through, e g glam, punk, grunge 100:-

 88. Romberg, Sigmund Ökensången (The Desert Song). Potpourri för piano. Carl Gehrmans Musikförlag 1926, 11 + i s. Klammerhäftad, 4to, mkt bra skick. 60:-

 89. Rosenberg, Herbert Musikforstaaelse – en Lære- og Arbejdsbok I Musikteori, 3:e del: Om Formen Jespersen og Pios forlag, København 1942, 136 s. naggat omsl 60:-

 90. Roslagen, Jonas af Drömd horisont / Avlägsen närhet. Visor om drömmar, saknad, längtan och bister verklighet. Fram 1985, 58 + ii s. Häftad, 4to, illustrerad. 75

 91. Rumsey, Francis Tapeless Sound Recording. Focal Press 1990, 195 pp. Softcover, illustrated. The first complete book to expound the principles of professional sound recording systems which use modern computer storage devices instead of the conventional magnetic tape. 100

 92. (Sibelius, Jean J) Furuhjelm, Erik Jean Sibelius - Hans tondiktning och drag ur hans liv Bonniers, Helsingfors 1917, 229 s. stor 8vo, ill bl a m noter, namnt på främre omsl och titelsigaomsl ngt ntt i kanterna, rygg mkt nött m riss efter ryggkant 70:-

 93. Sibelius, Jean J) Ringbom, Nils-Eric Sibelius. Bonniers 1948, 165 + ii s. Inbunden förlagets helklotband med medbundet främre omslag, ej skyddsomslag, porträttet från skyddsomslaget urklippt och lagt i boken, illustrerad med noter. 4:e tusende. 70:-

 94. (Sibelius, Jean j) Tawaststjerna, Erik Sibelius Bonniers 1968, 427 s. inb förl helklotbd m skomsl (skomsl ngt naggat och tejplagat, ill m noter och opaginerade fotoplanscher 120:-

 95. Sjung kamrater! Sångbok utgiven av Försvarsstabens bildningsdetalj. Stockholm 1941, 160 s. Häftad, 12:o, omslag och ett tjugotal sidor in en svag fläck, omslag lite hundörat, namnteckning i blyerts; utgiven under brinnande världskrig. 75:-

 96. Skifs, Björn Min första skrivbok. Karusell 1995, 155 s. Inbunden förlagets kartonnageband, illustrerad, 2 biblioteksetiketter och en sifferstämpel på försättsblad. 80:-

 97. Stearns, Marshall Jazzens historia Aldus/Bonniers 1960, 212 + xii s. pocket, lätt solkigt omsl, namnstämpel 60:-  

 98. Stenström, Matts A Dansen. Dess utveckling från urtiden till danspalatsens tidevarv. Hökerbergs 1918, 283 + i s. Inbunden förlagets halvfranska band med övre guldsnitt, liten 4to, rikt illustrerad, exlibris, rygg flammig. 175:-

 99. Stravinskij, Igor Musikalisk poetik Gebers 1950, 118 s. inb förl pappbd 75:-

 100. Söderström, Elisabeth I min tonart Bonniers 1978, 182 s. 1:a uppl, inb förlbd m skomsl 80:-

 101. Taube, Evert Berättelser under ett fikonträd. R&S 1964, 197 + i s. Pocket. 40:-

 102. Taube, Evert Hjärtats nyckel heter sång. Sextionio visor och en dikt. I urval av Sven-Bertil Taube. Bonniers 1973, 364 + iv s. Inbunden förlagets guldstäplade helklotband med trasigt skyddsomslag, stor 8vo, illustrerad och rikligt med noter. 134-145:e tus. 90:-

 103. Taube, Evert I Najadernas gränd. De fyra vindarnas gata. Bonniers 1966, 260 s. Inbunden förlagets pappband med skyddsomslag, teckningar av Astri Taube. 80:-

 104. Taube, Evert I najadernas gränd/ De fyra vindarnas gata Bonniers 1966, 260 s. inb förl pappbd, ej skomsl, ill av Astri Taube 50:-

 105. Taube, Evert Svarta tjurar. R&S 1965, 172 +iv s. Pocket, rikt illustrerad. 60:-

 106. (Taube, Evert) Jonsson, Agneta (red) Evert Taube - en del av vår vardag och vår glädje BB 1975, 120 s. inb förl dek pappbd, 4to, mkt rikt fotoill, mkt liten nagg i rygghuvud 75:-

 107. (Taube, Evert) Svensson, Georg Evert Taube – Poet Musikant Artist Bonniers 1976, 92 s. inb förlbd m skomsl, 4:o, rikt ill 70:-

 108. Tegen, Martin Musiklivet i Stockholm 1890-1910 Stockholm 1955, 220 s. Monografier utg av Stockholms kommunalförvaltning; ospr, liten 4:o såld

 109. (Tegnér, Alice) Palmborg, Stina Alice Tegnér. N&K 1945, 283 s. + planscher. Inbunden förlagets nötta halvfranska band med medbundet omslag, stor 8vo, liten lapp och sifferstämpel på försättsblad. såld

 110. Tingge, Wei (Ed) The 30 Famous Chinese Piano Pieces People’s Music Publishing House 1996, 170 pp 4to, explicatory text in Chinese but titles in English sold

 111. Tschaikowsky Op. 74 Symphonie No. 6 (pathétique) H moll-Si mineur-B minor Ernst Eulenberg, Leipzig n d, ii + 208 + iv pp spine lightly worn; Eulenbergs kleine Partitur-Ausgabe No. 479; notes 75:-

 112. (U2) Bono, The Edge, Adam Clayton & Larry Mullen jr. U2 by U2. Harper Collins 2006, 347 + v pp. First edition. hardbound publisher’s cloth with dust jacket, 4to, illustrated dendpapers, lavishly illustrated. 350:-

 113. Uggla, Madeleine Sångröstens behandling – grundläggande studier och övningar för solist och körsångare Carl Gehrmans Musikförl, Stockholm 1960, 56 s stor 8:o, 3:e uppl, klammerhäftad såld

 114. Ullberg, Anne Au chemin de salvation - La chanson spirituelle réformée (1533-1678) Uppsala 2005, 383 pp dissertation, large 8vo; from Department of Modern Languages, Uppsala 150:-

 115. Watkinson, John The Art of Digital Audio. Focal Press 1991, xii + 501 pp. Hardbound publisher’s illustrated boards, large 8vo, richly illustrated. Revised reprint. 200:-

 116. Wendell, Henning Evangeliska sånger. Stockholm 1897, 51 s. Häftad i tryckta omslag, dedicerad på främre omslag, ett par småsprickor vid rygg, liten 8vo. 75:-

 117. Wennerberg, Gunnar Gluntarne - En samling duetter för baryton och bas Viktor Pettersons Bokindustri Aktiebolag 1949, 291 + i s. + VEPE sjuttiofem år 1874-1949 VEPE 1949, 120 + i s. stora 8vo’s, 2 läderryggbd m dek frampärm, Gluntarne ill m teckningar av Arvid Fougstedt, VEPE 75 år mkt rikt fotoill, båda bd i ill pappkassett, färgade övre snitt (rött och blått) 250:-

 118. Wenström, Lennart Musik och musikhistoria Svenska Bokförl/ Bonniers 1967, 119 s. inb förl pappbd 50:-

 119. Whall, W B Sea Songs and Shanties Brown, Son & Ferguson Ltd, Glasgow 1948, xx+154 pp hardbound publ cloth w slightly soiled dj, repr 6th ed, large 8vo 150:-

 120. Vishäfte. Svenska Civilekonomföreningens Årsmöte i Uppsala 18-20 maj 1955. Uppsala 1955, 12 s. Klammerhäftad i tryckta omslag, liten fläck s. 1-2, antagligen från middagen. 40:-

 121. Visjnevskaja, Galina Galina – En rysk operasångerskas märkliga memoarer Forum 1986, 512 s. inb förl kartonnagebd, tillskrift, stor 8vo såld

 122. (Vysotskij, Vladimir) Vlady, Marina En kärleks saga. eller berättelsen om Vladimir Vysotskij människan, poeten, skådespelaren. Norstedts 1988, 283 s. Inbunden förlagets helklotband med lätt naggat skyddsomslag, stor 8vo, vikmärken på sista blankbladen, namnteckning i blyerts på försätts. såld