Carolina Böcker och Konst
Kyrkogårdsgatan 5
753 10 Uppsala
info@carolinabok.com
Öppettider:
    Måndagar: 14-16
    Onsdagar: 16-19
     Lördagar: 13-15

     
     Tel: 0739-05 23 70
     eller 0730-62 91 92
     alla tider.
 
Katalog: Övrigt:
Senaste Nytt
Försäljningsvillkor
Förkortningar, om bokbeskrivningar
Beställ en bok!
 
Naturvetenskap / Natural Science

uppdat 11-12-26

 1. Arnesson-Westerdahl, Agneta & Roger Olsson Genvägar. Naturskyddsföreningen 1992, 144 s. Inbunden förlagets laminatband, kvadratisk 8vo, rikt illustrerad, biblioteksstämpel på smutstitelsidan, två små donationsetiketter och en sifferstämpel på titelsida. Om genetik Naturskyddsföreningens årsbok årg.83 1992. 50:-

 2. Arrhenius, Svante Världarnas utveckling. Gebers 1907, 184 s. Inbunden förlagets guldstämplade halvklotband, pärmpapper nött, med 45 illustrationer. 5:e oförändrade uppl. 100:-

 3. Ayala, Francisco J & John A Kiger, Jr Modern Genetics. Benjamin Cummings 1980, xx + 844 pp. Hardbound publisher’s boards, large 8vo, illustrated, lesser damage to upper spine, partly annotated and underlined. 100:-

 4. Bartholini, Erasmi Figura Nivis dissertatio Hafniæ, typis Matthiæ Godicchii 1661, vi + 42 pp in very good condition, with later paper cvrs, 12:o, Waller 726. 750:-

 5. Baur, Erwin Einführung in die experimentelle Vererbugslehre. Verlag von Gebrüder Borntraeger, Berlin 1919, xii + 410 pp. Hardbound private cloth with title in gold on leather (Bookbinder Ellen Rydbeck, Lund), 4to, back board discoloured, contemporary name inscription on first title page, with 142 illustrations in text and 10 colour plates. 3rd &4th reworked ed. 130:-

 6. Bernstein, A Naturvetenskaplig boksamling I-IIX  Stockholm 1867, 109 + 133 + 114 + 119 + 106 +  104 + 108 + 146 s. inb i två trevliga lätt nötta halvfrbd, 2:a uppl 250:-

 7. Bertalanffy, Ludwig von General System Theory. Foundations, developement, applications. George Brazailler, New York 1973,, xxiv + 295 pp. Softcover, some pages underlined with marking pen, name inscription. Revised edition. 100:-

 8. Bernthsen, A Kurzes Lehrbuch der organischen Chemie. Friedrich Vieweg und Sohn, Braunschweig 1899, xvi + 571 + v pp Hardbound publisher’s black stamped brown cloth, marbled edges, outer front hinge loose, outer back hinge worn, inner hinges a bit loose, corners a little bumped, ex-libris on inner front boards, signature and name stamp on fly leaf. Siebente Aufl. bearbeitet in Gemeinschaft mit Dr Eduard Buchner. 200:-

 9. Berzelius, J[öns] Jac[ob] Lärbok i kemien I-II. Henr. A Nyströms 1808-12, x+483; x+640+i s. 1:a upplagan, inbundna tidstypiska samtida lätt halvfranska band, helt rött snitt, samtia namnteckning på frampärms insida i båda banden, senare namnteckning i blyerts på främre försättsblad i båda banden, 3 utviksplanscher i band 1, en plansch i band 2 (alla), liten lagad nagg på rygghuvud på band 2. Mycket bra inlagor. Mer utkom. 10.000:-

 10. Berzelius, J[öns] Jac[ob] Lärbok i kemien I-IV. Henr. A. Nordström, Stockholm 1817-1830, 10 + 483 + 1 s. & 3 utvikbara grav. planscher + 2 + IV + 4 + 640 + 1 s. & 1 utvikbar grav. plansch + 4 + 496 + 2 s. & 6 utvikbara grav. planscher + xv + 1 + 564 + 1 s. & 1 utvikbar grav. plansch + x + 565-1300 s. & 1 utvikbar tryckt tabell + 4 + VI + 415 + 416a-c + 417-895 + 2 s. Med en träsnittsillustration i texten på s. 152. Inbundna mkt välhållna samtida halvfranska band, 3 band med ett par små maskhål i gränsen mellan läderrygg och pärmpapper, blåa stänkmarmorerade snitt, försättsbladen ngt färgade av bindningsläder, svag stämpel på samtliga försättsblad. Felfria inlagor! Titel i titelfält på rygg: ”Berzelii lärobok (sic!) i kemien,”. Del I-II i andra uppl. (1817-21) resten 1:a uppl. Holmberg Bibliografi över J. J. Berzelius II:1., Bibliotheca Walleriana 11077 (del I-IV)., Krok Bibliotheca botanica suecana 2 (del IV-V). 14.000:-

 11. Boeke, H E & Eitel, Wilhelm Grundlagen der physikalisch-chemischen Petrographie. Verlag von Gebrüder Borntraeger, Berlin 1923, xii + 589 + iii pp hardbound private half-calf, small 4to, ”mit 277 Textfiguren und 5 Tafeln”, 2nd reworked ed. 300:-  

 12. (Bohr) Holst, Helge & Kramers, H A Bohrs atomteori - Almenfatteligt fremstillet (anden ændrede og udvidede udgave.) Under medvirkning af O. Klein Gyldendalske /Nordisk Forlag, København 1929, 168 + 2 colour plates (1 foldout) large 8vo, printed in 4.000 copies, ill’s in text, photo portrait frontispiece, spine somewhat worn w tears by upper spine, contemporary name-inscr on front cvr 200:-

 13. Bond, Hermann o a (red) Molekylens byggnad W&W 1971, 64 s. inb förl kartonnagebd, rikt ill 40:-

 14. Broman, Ivar Individens utveckling ur ägget. Åhlén & Söner, 159 + i s. Häftad, naggat skyddsomslag, illustrerad, namnteckning i blyerts på försätts. I serien: Vi och vår värld. 80:-

 15. Brunell, J.E. Öfverskådlig hjelpreda i metersystemet. Stockholm (Centraltryckeriet) 1888, 8 sid. 12:o, häftad. Oumbärligt tabellverk i fickformat! 100:-

 16. Byström, Per Geologi. Ehlins 1955, 175 + iii s. Inbunden förlagets klotryggband med dekorerade pärmar, illustrerad, ett par biblioteksstämplar. 2:a uppl., 11:e tus. 60:-

 17. Bäcklin, Erik Absolute Wellenlängenbestimmungen der Röntgenstrahlen Uppsala 1928, v + 79 pp diss, small 4to, uncut, photoill  150:-

 18. Carrel, Alexis Den okända människan Forum 1944, 315 s. ngt naggat omsl, Forumbiblioteket 3, ospr 80:-

 19. Chayen, J & E F Denby Biophysical Technique. As applied to Cell Biology. Methuen & Co 1968, 172 pp. Hardbound publisher’s gold stamped cloth, no dust jacket, name stamp on fly leaf, back inner board a bit soiled. Methuen Monographs on Biological Subjects ed. by Kenneth Mellanby. 100:-

 20. Cisek, František & Danuše Hodnáñová Evolution als Selbstregulation. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena 1971, 316 pp. Softcover, with 21 figures and 3 tables in text, introduction underlined. 125:-

 21. Cohen, Morris R & Ernest Nagel An Introduction to Logic and Scientific Method. Routledge and Kegan Paul Ltd., London 1957, xii+ 467 pp. Hardbound publisher’s cloth, large 8vo, some miniscule white dots on back board, no dust jacket. 150:-

 22. Cooper, Necia Grant (Ed.) The Human Genome Project. Deciphering the Blueprint of Heredity. University Science Books, Mill Valley, California 1994, xii+360 pp. Hardbound publisher’s gold stamped cloth with a little chafed dust jacket, 4to, lavishly illustrated, mark from removed name sticker on first blank fly leaf. With a foreword by Paul Berg. 200:-

 23. Curtis, Helena & N. Sue Barnes Invitation to Biology. Worth Publishers, New York 1994, xxvi + 862+12+24+4+32 pp. Hardbound publisher’s photo-illustrated boards, square 4to, lavishly illustrated by Shirley Baty, text on endpapers. 5th ed. 180:-

 24. (Dahlén, Gustaf) Wästberg, Erik Gustaf Dahlén – en stor svensk Hökerbergs 1954, 293 s. ill, 2:a uppl, biblbd, stämplar osv. 40:-

 25. (Darwin, Charles) Godfrey, Laurie Rohde What Darwin Began. Modern Darwinian and Non-Darwinian Perspectives on Evolution. Allyson & Bacon Inc. 1985, x+312 pp. Softcover, large 8vo, illustrated, library stamp on title page, back cover with a few small bumps. 125:-

 26. Debye, P Kernphysik. Verlag von S. Hirzel in Leipzig 1935, 34 + ii pp Sewn in printed wrappers, back cover a little soiled, mit 7 Textabb. 600:-

 27. Debye, P Methoden zur Bestimmung der elektrischen und geometrischen Struktur von Molekülen - Nobelvortrag gehalten am 10. Dezember 1936 in Stockholm. Verlag von S. Hirzel in Leipzig 1937, 34 + ii pp Sewn in printed wrappers, large 8vo, a little underlining in pencil. 600:-

 28. Einstein, Albert & Leopold Infeld Fysikens utveckling. Idéutveckling från äldre åsikter till relativitets- och kvantteorierna. Söderström & Co., Helsingfors 1938, 253 s. Häftad, nött rygg, samtida namnteckning på förtitelsida. 325:-

 29. Ekstedt, I; Löfberg, S & Rudberg, S Stadsgeografiska studier över Uppsala Uppsala 1944, s. 400-486 från förf, särtryck ur Geographica nr 15, 2 utvikskartor 75:-

 30. Erslev, Ed. Lärobok i allmän geografi för skolans högre klasser och läsning i hemmet Bonniers 1872, vi + 272 + viii s. inb förl guld- och blindpressade helklotbd, ryggfot och -huvud nötta, 166 ill och en karta (ca 4 mm riss i kartan), marmorerat snitt 160:-

 31. Fajans, K Radioaktivität und die neueste entwickelung der Lehre von den chemischen Elementen Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig 1919, viii + 112 pp mit 7 Abb, 10 Tabellen und einem Nachtrage, tears by spine, large 8vo sold

 32. Fröberg, A P Lärobok i räknekonsten. I sammandrag för allmänna läroverkens lägre klasser, privatskolor, folkhögskolor och folkskolor. N J Gumperts Bokhandels Förlag 1882, 350 + ii s. Inbunden privat samtida läderryggband med blank rygg, sista bladet naggat, främre inre fals svag. 100:-

 33. Futuyama, Douglas J Evolutionary Biology. Sinauer Associates 1979, x + 565 + i Hardbound publisher’s illustrated cloth, small 4to, illustrated, lightly worn upper and lower spine and corners, signature on fly leaf, a little underlining in different pens. 180:-

 34. (Gadolin, Johan) Tigerstedt, Robert. Johan Gadolin. Ett bidrag till de induktiva vetenskapernas historia i Finland. Helsingfors 1877, s. 91 – 226. Häftad, oskuren, loss i bindningen, omslagen trasiga med pappers-, men ej textförluster, loss i bindningen, inlagan utan fläckar. Från: Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk utgifna av Finska Vetenskaps-Societeten, tjugosjette häftet. En grundlig genomgång av Johan Gadolins (1760 – 1852) liv och vetenskapliga verksamhet och hans arbeten inom värmelära, teoretisk och praktisk kemi, avslutas med två bilagor: 1. Slägten Gadolin 2. Gadolins skrifter i kronologisk ordning. 300:-

 35. Galilei, Galileo Breven om solfläckarna Atlantis 1991, 418 s. inb förl dek pappbd, ill, svensk och italiensk parallelltext, övers., inledn. och kommentar av Paul Enoksson, nyskick 150:-

 36. Galilei, Galileo Kopernikanska brev om Bibelns auktoritet och vetenskapens frihet Atlantis 1997, 141 + iv (förl. katalog) s. inb förl pappbd, ill, svensk och italiensk parallelltext, övers., inledn. och kommentar av Paul Enoksson, nyskick 200:-

 37. Gamow, George Matter, Earth and Sky. Prentice-Hall Inc, New Jersey 1958, xiv + 593 pp. + plates. Hardbound publisher’s cloth, large 8vo, richly illustrated, in very good condition. 200:-

 38. Garboe, Axel. Fra Gregor Mendels Have til et amerikansk Arveligheds-Museum. pp. 33 – 38 med 4 fotoillustrationer i texten. Gult pappersomslag speciellt tryckt för särtryck, klammerhäftad. Særtryk af Naturens Verden XXVI, 1942. 60:-

 39. Geer, Gerhard de Sveriges naturrikedomar I-II. Bonniers 1950,  inbundna halvskinnband med rikt gulddekorerade ryggar (bl a gyllene lejon), marmorerade pärmpapper, övre guldsnitt, stora 8vo’s. 300-

 40. Geiger, H & Makower, W Meßmethoden auf dem Gebiete der Radioakivität. Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig 1920, x + 156 + ii pp 1st german ed, large 8vo, mit 61 Abb., scratched out name-inscr on front cvr, name-inscr in pencil on first fly leaf, small tears by spine 600:-

 41. Grant, Verne The Evolutionary Process. A Critical Review of Evolutionary Theory. Columbia University Press 1985, xii + 499 pp. Hardbound publisher’s cloth with a little chafed dust jacket, large 8vo, illustrated, a couple of library stamps. 150:-

 42. Grimsehl, E Lehrbuch der Physik zum Gebrauche beim Unterricht, bei akademischen Vorlesungen und zum Selbststudium. B G Teubner, Leipzig und Berlin 1909, xii + 1052 + viii (publisher’s catalogue) pp. Hardbound publisher’s decorated cloth, marbled endpapers, all edges red, in very good condition, with 1091 illustrations in text, 2 colour plates and one appendix with tables of physical constants. sold

 43. Hall/ Pederby/ Elmgren Fysikboken för högstadiet. Faktabok. Esselte 1974, 335 s. Inbunden förlagets helklotband, liten 4to, mkt rikt illustrerad, helt ren (inget kladd). 70:-

 44. Hallberg, Paul (Ed.) The Condition of Man - Proceedings of an International Symposium held September 8-10, 1978 in Göteborg to celebrate the 200th anniversary of The Royal Society of Arts and Sciences in Göteborg Göteborg 1979, 228 pp hardbound publ dec cloth, dedicated by editor to the then chief librarian of Uppsala University Library, ill 100:-

 45. Hammarsten, Olof Lärobok i fysiologisk kemi W Schultz, Uppsala 1889, viii + 443 + v + 8 taflor (på tjockare papper m skyddspapper) inb samtida ngt nötta gedigna halvfrbd, samtida namnt på smutstitelsida, 2:a uppl, stor 8vo 1.000:-

 46. Handel, Paul von Gedanken zu Physik und Metaphysik - Erkenntnistheoretische Wandlungen im Weltbild der Naturwissenschaften Müller & Kiepenheuer Verlag 1947, 137 + ii pp hardbound cloth-backed boards, some underlining in pencil 40:-

 47. Herlin, Ernst Fysiken i vardagslivet. I. Vila och rörelse. N&K 1925, 173 + iii s. Inbunden förlagets svartpressade bruna helklotband, bägge omslagen medbundna, några biblioteksstämplar. 60:-

 48. Herrmann, Bernd & Susanne Hummel (Eds) Ancient DNA. Recovery and Analysis of Genetic Material from Paleolotological Archaeological, Museum, Medical, and Forensic Specimens. Springer-Verlag  1994, xii+263 pp. Softcover, large 8vo, illustrated. With 50 illustrations. 200:-

 49. Hofsten, Nils von Ärftlighet och utveckling Bonniers 1923, 82 + ii s. inb förl klotryggbd m dek frampärm; Bonniers små handböcker i vetenskapliga ämnen 70:-

 50. Hogben, Lancelot Matematik för miljoner. Populär framställning för självstudium. N&K 1942, 660 s. Inbunden privat helklotband med titelfält i läder med guldtitel, stor 8vo, frmre omslag medbundet, illustrerad. såld

 51. Hogben, Lancelot Vetenskap för alla. Människans och naturvetenskapens utveckling. En handbok för självstudier. KF 1948, xvi + 780 s. Inbunden förlagets hellinneband, stor 8vo, illustrerad, ej skyddsomslag, snitt med några fläckar. 2:a uppl. 120:-

 52. (Hopkins, Sir Frederick Gowland) Needham, Joseph & Baldwin, Ernest (Eds.) Hopkins and Biochemistry 1861-1947 – Papers concerning Sir Frederick Gowland Hopkins, O.M., P.R.S., with a Selection of his Addresses and a Bibliography of his Publications W Heffer and Sons LTD, Cambridge 1949, ix+361 pp large 8vo, with frontispiece and photo-illustrations, hardbound publ cloth w bleached and somewhat foxed dj; A Commemoration Volume Prepared On The Occasion Of The First International Congress Of Biochemistry. Hopkins shared the 1929 Nobel Prize in Physiology & Medicine with Christian Eijkman for his pioneering work on vitamins. An authority on carbohydrate metabolism and muscular activity. 175:-

 53. Hubendick, Bengt En liten bok om människan på jorden. Zindermans 1974, 99 s. Inbunden förlagets helklotband med lätt naggat skyddsomslag, illustrerad blyertsstrekad här och där i marginalerna.  70:-

 54. Hultén, Andrea (pres) Methodus tangentium directa, ... Gryphiae 1801, 10 pp + fold out plate later paper cvrs, mathematics , resp. Kullberg, Isacus 250:-

 55. Hupka, Erich Die Interferenz der Röntgenstrahlen Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig 1914, iv + 68 + 2 plates mit 33 Abb und 1 Doppeltafel in Lichtdruck, lage 8vo; Sammlung Vieweg. Tagesfragen aus den Gebieten der Naturvissenschaften und der Technik Heft 18. 400:-

 56. Huss, Petrus Samuel De mutationibus elementorum, quibus positiones stellarum fixarum determinantur, ex aberratione oriundis commentatio resp. Johannes Antonius Millén Upsaliæ 1834, 17 s. senare skomsl 200:-

 57. Jeans, Sir James The New Background of Science. Cambridge University Press 1933, viii + 303 pp. Hardbound publisher’s cloth, no dust jacket, spine a little sunned, coloured upper edge. 200:-

 58. Johannsen, W Falska analogier med hänsyn till likhet, släktskap, arv, tradition och utveckling. Gebers 1917, iv+168 s. Inbunden privat halvklotband med titeletikett i läder, pärmpapper lätt nött, ett par märken av dricksglas och en nummerstämpel på frampärm, namnteckning i blyerts och namnstämpel på titelblad, namnstämpel på titelblad och främre försätts. Om ärftlighetsteori och genetik. 125:-

 59. Jonsson, Åke Allt möjligt om alla möjliga karttecken. En opraktisk handbok för dem som undrar varför karttecknen ser ut som dom gör av Åke Jonsson som också undrat. Kartförlaget 1959, 106 s. Inbunden förlagets dekorerade helklotband, 12:o, illustrerad, två små etiketter och en sifferstämpel på försättsblad. 90:-

 60. Kastler, Alfred Denna underliga materia. Tidens 1981, 264 s. Häftad, relativt mycket understrykningar. Beskriver atomfysikens stora upptäckter, deras bakgrund och historia. 80:-

 61. Keyser, C. Joh. Kurs i laborationsöfningar, afsedd att förbereda den oorganiska kemiska analysen. Örebro (N.M. Lindh) 1864. 8:o, XII, 187 sid., figurer i texten. Halvfranskt samtida band med ryggtitel och linjer i guld, blått marmorerat överdragspapper, bandet lätt nött. Främre försättsbladet mot titelbladet saknas, ägarnamnteckning på insidan av främre pärmen. Inga anteckningar eller fläckar å inlagan. 250:-

 62. Källström, Andréas De arcu fornicis, resp. Augustus Maurit. Nybohm Upsaliæ 1830, 12 s. senare skomsl, planch 150:-

 63. Lagercrantz, Hugo Barnets hjärna. Nyfiken på gener, hjärnan och ödet. Carlssons 1998, 122 + iv s. Häftad med flikar, illustrerad, recensionsstämpel på övre snitt, ett par småfläckar på främre omslag. såld

 64. Lagercrantz, Hugo (red) Hjärnan och medvetandet. Neurofilosofiska essäer om medvetandet som en hjärnprocess, medvetandets uppkomst, det omedvetna,hjärnan och konsten och hjärnan och livsviljan. Nya Doxa 2001, 152 s. Inbunden förlagets pappband med skyddsomslag (en bit av skyddsomslaget skadat i övre vänstra hörnet), stor 8vo, illustrerad, 2 biblioteksstämplar på försätts. 150:-

 65. Levitan, Max & Montagu, Ashley Textbook of Human Genetics. Oxford University Press 1977, x + 1012 pp. Hardbound publisher’s boards, large 8vo, illustrated, small damage to upper spine, name inscription on fly leaf, tear in pp. 39-40. 2nd edition revised by M Levitan. 250:-

 66. Lidforss, Bengt Naturvetenskapliga kåserier - Första samlingen AB Framtidens Bokförlag 1919, 230 + iii s. 2:a utökade uppl 70:-

 67. Lundahl, Carl Den astronomiska världsbilden genom tiderna N&K 1927, 176 + xvi s. exl, solfärgad och nött rygg 70:-

 68. Lundqvist, Jan Västeråstraktens geologiska förhållanden. Västerås 1955, iv + s. 13-52. Häftad med tryckt omslag, stor 8vo, illustrerad, namnteckning på främre omslags insida. Ingår även i stadsmonografien Västerås genom tiderna. 110:-

 69. Lysenko, Trofim The Science of Biology Today. International Publishers, New York 1948, 62 pp. Hardbound publisher’s cloth, a little bit loose in binding between first and second title page, 2 stamps from the library of the Swedish Racebiological Institute (Statens Rasbiologiska Institut). 150:-

 70. [Lysenko, Trofim] Die Lage in der biologischen Wissenschaft. Tagung der Lenin-Akademie der landwirtschaftlichen Wissenschaften der UdSSR (31. Juli – 7. August 1948). Stenographischer Bericht. Moskau 1949. 8:o, 792 pp. Hardbound original green cloth. Owner’s signature on flying leaf. ~The German edition of the official report of the famous August Session of 1948 when it was decided to give Trofim D. Lysenko full and uncontested control of the biological sciences, as a prelude to “the great Stalin plan for the transformation of nature”. 500:-

 71. Lönnqvist, Conrad Jordens skapelse och undergång från astronomisk synpunkt Bonniers 1933, 77 s. verdandis småskrifter nr 359, ill, naggat omsl 40:-

 72. Melander, Karl De fysiska naturlagarne och deras användning Fahlcrantz & Co 1886, iv+160 s. 141 ill sammanbunden med: Rosenberg, J O Kemiska kraften framstäld i dess förnämsta verkningar Fahlcrantz & Co 1887, iv+232 s. 116 ill sammanbunden med: Svenonius, Fredr. Stenriket och jordens byggnad (Mineralologi och geologi) Fahlcrantz & Co 1888, ii+242+iv (geologisk kartskiss öfver Europa) 142 ill sammanbunden med: Jäderin, Edv. & Charlier, C V L Stjernverlden (Astronomi) Fahlcrantz & Co 1888, vi+105 s. ”m 32 ill” sic! 33 ill, Svenska Biblioteket Afd. III (Naturvetenskaplig boksamling 2), 4 verk inb i förl ngt nötta skinnryggbd m mkt rikt gulddek rygg såld

 73. Melville, D R G  Elektricitet Forum 1973, 160 s. mkt rikt ill i färg, pocket 40:-

 74. (Mitschurin, I W) Rubaschewski, A A Die philosophische Bedeutung des theoretischen Erbes I. W. Mitschurins. Verlag Kultur und Fortschritt, Berlin 1953, 259 pp. + errata note and portrait plate. Hardbound publisher’s goldstamped cloth, large 8vo. 100:-

 75. Moll-Starck Lärobok i kemi för realgymnasiet. Svenska Bokförlaget 1951, viii + 398 s. Inbunden förlagets klotryggband med pappärmar, namnteckning på försättsblad, hårt streckad första tredjedelen, lite kludd på frampärm, lätt blekt och lätt solkig, hörn ngt stötta. 4:e uppl. 70:-

 76. Morton, Alan G Sowjetische genitik. Deutscher Verlag der Wissenschaften 1951, 186 pp. Hardbound publisher’s cloth backed boards, large 8vo. 150:-

 77. Nagel, Ernest The Structure of Science. Problems in the Logic of Scientific Explanation. Routledge & Kegan Paul, London 1974, xvi + 618 pp. Hardbound publisher’s cloth with dust jacket, large 8vo, name inscription on first fly leaf. 130:-

 78. Nelson, Helge Studier tillägnade Helge Nelson den 15 april 1942 Lund 1942, xiv + 575 + iii s. liten 4to, porträtt, Bidrag i geografi och kulturhistoria av bl a K G Grandinson, Ragnar Numelin, Per Stolpe, Allan Weinhagen, Knut Lundmark och Lennart von Post 175:-

 79. Newton, Isaac) Schaffer, Simon The Information Order of Isaac Newton’s Principia Mathematica. The Hans Rausing Lecture 2008. Uppsala University 2008, 59 pp + errata slip. Softcover, illustrated. Salvia småskrifter 11. sold

 80. Nordström, Stefan Gener genom generationer. N&K 1995, 248 s. Inbunden förlagets pappband, som ny. 90:-

 81. Omelyanovsky, M E Dialectics in Modern Physics. Progress Publishers 1979, 384 pp. Hardbound publisher’s gold stamped cloth with dust jacket. 100:-

 82. Punnett, R.C. Mendelismen. Stockholm 1911 (Bonniers), 62 s. Inbunden trevligt grönt privat halvklotband, främre omslag medbundet, ryggetiketten dock halvt avskavd, äldre ägarnamnteckning på främre omslaget. Med förord av docent H. Nilsson-Ehle. Bemyndigad översättning av Robert Larsson. Populärvetenskapliga avhandlingar nr 34. 200:-

 83. Raiend, Ülo Biologisk och medicinsk ordbok Uppsala 1976, 142 s. dedicerad, 4to (A4), kompendium m ill omsl och klotförstärkt rygg, 2:a uppl, fr a för biologistuderande 90:-

 84. Rostand, Jean Evolution. Prentice-Hall International, London 1962, 103 + i pp. Hardbound publisher’s illustrated boards, lying large 8vo, richly illustrated, upper corners and lowe and upper spine a bit bumped. 75:-

 85. Sander, Bruno Gefügekunde der Gesteine - Mit besonderer Berücksichtigung der Tektonite Julius Springer, Wien 1930, vi + 352 + ii 1st ed, hardb publ blindstamped cloth w gilt lettering on front cvr and spine, small 4to, ”mit 155 Abbildungen und 245 Gefügediagrammen” 150:-

 86. Schott, Gerhard Physische Meereskunde Walter de Gruyter & Co 1924, ii + 155 + iv pp hardbound publ cloth, contemporary name inscr, 12:o, 3rd reworked ed, 39 Abbildungen, Sammlung Göschen 112 50:-

 87. Selander, Robert K; Andrew G Clark & Thomas S Whittam (Eds) Evolution at the Molecular Level. Sinauer Associates 1991, xiv + 350 pp. Softcover, large 8vo. 200:-

 88. Siegbahn, Kai a. o. ESCA. Atomic, Molecular and Solid State Structure Studied by Means of Electron Spectroscopy. Uppsala 1967, 282 pp. Hardbound publisher’s gold stamped cloth with a little worn dust jacket, 4to, illustrated (a. o. a fold out plate of the periodic system). 300:-

 89. Sinnott, Edmund W & Dunn, L C Principles of Genetics McGraw-Hill Book Company Inc, New York and London 1939, xiv + 408 pp hardbound publ cloth, large 8vo, various ill, library stamp and sticker, foldout plate with “key to reference system for salivary chromosomes”, 3rd ed, 5th impr 100:-

 90. Stomps, Theo J Erblichkeit und Chromosomen – Eine gemeinverständliche darstellung Verlag von Gustaf Fischer, Jena 1923, viii + 158 + ii pp large 8vo, name inscr. on front page, w 24 ill’s by author 150:-

 91. Stöckhardt, J. A. (Clemens Ullgren, övers. och bearb.) Kemi-skola. Undervisning i första grunderna af kemin, åskådliggjord genom enkla experimenter; för skolor och sjelfstudier. Förra delen. Jönköping (J.W. Strehlenert) 1850. 8:o, (6) 483 sid., figurer i texten. Nött samtida halvfranskt band med ryggtitel och linjer i guld, tre cm lång spricka i övre delen av främre falsen. Genomgående cirka två cm stor fuktfläck i övre inre hörnet, vilken ej berör texten. Andra upplagan. 200:-

 92. Svedmark, Eugéne Orografiska studier inom Roslagen Stockholm 1887, 28 s. + karta + 4 s. stor 8vo, ospr, 2 stämplar; Sveriges Geologiska Undersökning Ser. C N:o 88 100:-

 93. Svensén, Emil Jorden och menniskan - Allmän geografisk läsebok Fahlcrantz & Co 1887, ii + 593 + i s. inb förl ngt nötta skinnryggbd m mkt rik gulddek rygg, ill m 132 bilder i texten, Svenska Biblioteket Afd. II 100:-

 94. Tamarin, Robert H Principles of Genetics. Wm. C: Brown Publishers 1996, 683 pp. Sewn with illustrated covers, 4to, lavishly illustrated, small nick in upper front cover. 5th ed. 125:-

 95. Thomson, Sir George Vetenskapens verkstad Experiment Idé Upptäckt Norstedts 1966, 194 + i s. ill, ngt nött rygghuvud, förf nobelpristagare i fysik 50:-

 96. Thun, John-Erik (Ed) Uppsala University 500 years 8 - Faculty of Science at Uppsala University, Mathematics and Physics Uppsala 1976, x+ 219 pp hardbound publ goldstamped cloth, large 8vo, ill 120:-

 97. Waddington, C H An Introduction to Modern Genetics. George Allen & Unwin Ltd, London 1939, 441 + vii pp. 1st edition, hardbound publisher’s cloth backed boards, spine a little mottled, laboratory stamp on inner front board, no dust jacket. With diagrams and plates. 175:-

 98. Wallace, Alfred Russel Darwinismen. En framställning af teorin om det naturliga urvalet jämte prof på densammas tillämpning. Fahlcrantz & Co 1890, viii + 544 s. Inbunden lätt nött privat halvklotband med marmorerat pärmpapper, 37 illustrationer, översatt av Gustaf F Steffen, ett par samtida namnstämplar på försättsblad och titelsida, en del blyertsmarkeringar de första 50 s., viss solkning av inlagan på vissa ställen, åldersfläckad i början och slutet på inlagan. Första verket om darwinismen på svenska. 350:-

 99. Wallace, Bruce & Th. Dobzhansky Människan och strålningsriskerna. Aldus 1961, 184 s. Originalpocket, trasig ryggfot, nött rygg, illustrerad, kulspetsunderstruken på ett par sidor. 40:-

 100. Vegesack, Bror v. Om atomer och atombomber. KF 1946, 112 s. Häftad, illustrerad,struken vid sidan av texten i blyerts, 2 biblioteksstämplar, borttagen liten lapp på främre omslags insida. 60:-

 101. Wilson, Mitchell Energi Aldus /Bonniers 1969, 190 s. rikt ill, ngt nött rygg 40:-

 102. Ågren, Hans Datorsimuleringar. Svenska Fysikersamfundet 1990, s.101-120. Klammerhäftad, illustrerad, stor 8vo. Från: Kosmos 1990. 40:-

 103. (Åkerman, Richard) Hubendick, E Richard Åkerman. Minnesteckning. Stockholm 1948, porträttplansch + s. 295-323+ i (blank). Dedicerad, häfttad i tryckta omslag, enstaka illustration. Särtryck ur: K. Svenska Vetenskapsakademiens Årsbok för år 1948. Om föregångaren inom svensk kemisk metallurgi.  70:-