Carolina Böcker och Konst
Kyrkogårdsgatan 5
753 10 Uppsala
info@carolinabok.com
Öppettider:
    Måndagar: 14-16
    Onsdagar: 16-19
     Lördagar: 13-15

     
     Tel: 0739-05 23 70
     eller 0730-62 91 92
     alla tider.
 
Katalog: Övrigt:
Senaste Nytt
Försäljningsvillkor
Förkortningar, om bokbeskrivningar
Beställ en bok!
 
Politik, Ideologi & Feminism /
Politics, Ideology & Feminism

uppdat 11-11-17
 1. Abu-Sharif, Bassam & Uzi Mahnaimi Min fiende, min vän. Ordfront 1996, 269 s. Inbunden förlagets pappband med skyddsomslag. Om palestinakriget. 60:-

 2. Adamson, Monica; Lars Grip; Cecilia Modig & Hans Nestius (red) När botten stack upp. Om de utslagnas kamp för frihet och människovärde. Gidlunds 2004, 279 + iii s. Häftad med flikar, illustrerad, förutom recensionsstämpeln på smutstitelsidan som ny. 90:-

 3. Adler-Karlsson, Gunnar Lärobok för 80-talet. Prisma 1981, 277 s. Häftad. 4:e tryckn. 75:-

 4. Adrianson, Jan, Bortom arv och miljö - Kritik av den sociala determinismen. Stockholm 1985. 272 s. diss 60:-

 5. Afanasiev, Viktor Den vetenskapliga kommunismens grunder Progress/Fram 1979, 351 s. inb förl läderimitationsbd m skomsl 75:-

 6. Affischen som vapen i krig och fred. Paul Lipschutz samling. Armémuseum 1986, 80 s. Klammerhäftad, stor 8vo, mkt rikt illustrerad, med listan (4 s.). 80:-

 7. Afonin, A Komsomol. Kurtzer Abriss der kommunisisches Jugendverbandes der UdSSR Verlagsgenossenschaft ausländischer Arbeiter in der Ud SSR Moskau/Leningrad  1934, 88 pp. Broschiert, Sewn as issued in illustrated covers. 250:-

 8. Ahlberg, Alf Konsten att tänka. Konsten att diskutera. Arbetarnas Bildningsförbunds Centralbyrå 1939, 47 s. Klammerhäftad, litet pennstreck på främre omslag. Arbetarnas Bildningsförbunds skriftserie 2. 5:e uppl. 90:-

 9. Ahlberg, Gösta & Ingvar Svennilsson Några grunddrag i den svenska arbetskraftsbalansen Uppsala 1945, 15 + i s. stor 8vo, solblekt mot rygg och övre snitt, samtida namnt; särtryck ur Ekonomisk Tidskrift 1944 50:-

 10. Aldén, Rebecka Edgren & Tinni Ernsjöö Rappe Skriet från kärnfamiljen. Bonniers 2009, 227 s. Häftad med flikar, illustrerad, som ny. 90:-

 11. Almqvist, Kurt; Kay Glans & Erik Wallrup (red) Fönster mot framtiden. Tankar om ekonomi, vetenskap, konflikter och kultur. Riga utan år (efter 2003), 275 s. Inbunden förlagets pappband med skyddsomslag, stor 8vo. 110:-

 12. Amara, Fadela Varken hora eller kuvad. Pocky 2005, 150 + vi s. Häftad med flikar, som ny. 100:-

 13. Ande mot våld - tillägg april-maj 1942 Trots Allt! 1942, 54 s. stor riss i främre omsl 50:-

 14. Andersson, Ingemar o a Unga kommunister - aktuellt alternativ Bonniers 1966, 151 + iv s. pocket inb i biblioteksband (låneficka osv.), medb omsl 50:-

 15. Andreen, Per G o. a. Den svenska linjen Stockholm 1940, 31 + i s. klammerhäftad 60:-

 16. Andropov, Jurij Tal och artiklar Progress/Fram 1983, 352 s. inb förl konstläderbd, fotoporträtt i färg 75:-

 17. Anell, Lars & Birgitta Nygren U-länderna och världsordningen Sekretariatet för Framtidsstudier 1978, 226 + 35 s. ngt nött rygg 70:-

 18. Anell, Lars Världsordningen och välfärdsstatens kris Sekretariatet för Framtidsstudier 1980, 188 + 16 s. 4 siffror i kulspets på omsl 80:-

 19. Anér, Kerstin Varför ska man rädda barn? Rädda Barnen/Proprius 1984, 274 + i fotoill 50:-

 20. Anti-Komintern (Herausg.) & Adolf Ehrt Der Weltbolschewismus – Ein internationales gemeinschaftswerk über die bolschewistische Wühlarbeit und die Umsturzversuche der Komintern in allen Ländern Nibelungen-Verlag, Berlin/Leipzig 1936, 506 + i pp hardbound publ linen w original dj, 4to, richly ill 1.200:-

 21. (Arafat, Yassir) Hart, Alan Arafat Ordfront 1986, 434 s. + 4 s. kartor inb förl kartonnagebd, rec. stämpel 50:-

 22. Arbetarrörelsens Efterkrigsprogram - De 27 punkterna med motivering Stockholm 1944, 221 + iii s. lätt solkig, lätt nött rygg 75:-

 23. Arkiv för Studier i Arbetarrörelsens Historia Nr 1-43/44. Lund 1972-1989, 28 häften med ca 80-120 s. i varje. Häftade i tryckta omslag. 1.000:-

 24. Arndt, Hannah Imperialismen - Anden del af det totalitære samfundssystems oprindelse Notabene, Copenhagen 1972, 239 s. stor 8vo, ngt nött rygg, 2 stämplar på främre smutsblad 50:-

 25. Bachrach, Peter & Morton S Baratz Makt och fattigdom - Maktproblemet i dagens samhälle: teoribildning och praktisk tillämpning W&W 1972, 116 + iii s. W&W-serien 304, lätt solkigt bakre omsl 60:-

 26. Bagdro Ett helvete på jorden. En kort biografi av en tibetansk politisk fånge. Pocky 2006, 120 s. Häftad, illustrerad. 60:-

 27. Balabanoff, Angelica Slavinna eller människa - Moder eller fiende till sina barn Frams Förlag 1918, 20 s. Klammerhäftad, omsl lätt solkigt, ett blad ngt naggat i främre snitt, 2:a uppl, rar. 325:-

 28. Barr, Knut Arbetets söner - Ett illustrationsverk öfver den svenska arbetarklassen Siléns 1906, vi + 696 s. inb mkt trevligt förl dek helklotbd, rikt fotoill, tvär 4to, marmorerat snitt 500:-

 29. Bartilsson, Sven; Jonathan Bland & Rosarie Kennedy (Red) Socialt företagande och integration. 22 europeiska exempel. Göteborgs Universitet 1997, 186 s. Häftad, kvadratisk 8vo, illustrerad, rygghuvud litet nött. Projekt CLEA/Employment. 125:-

 30. Bebel, August Kvinnan och socialismen Proletärkultur AB 1984,  566 s. 60:-

 31. Beckman, Lars Ras och rasfördomar Prisma/Verdandi 1966, 94 + ii s. delvis hårt struken med blyerts, märken av två gem; Verdandi debatt 27, förf docent i humangenetik 50:-

 32. Bednarik, Karl Hur arbetarklassen avidealiserats N&K 1954, 148 s. enstaka blyertstreckningar, namnstämpel 50:-

 33. Bergegren, Hinke Försiktighet eller fosterfördrivning? - Några anteckningar i sedlighetsfrågan Frams Förlag 1919, 52 s. omsl ngt solkig, liten riss i främre omsl 150:-

 34. (Bergegren, Hinke) Bernhard, Waldemar Hinke Bergegren FiB 1950, 95 s. porträttplansch, förlagsstämpel på första smutsblad, osprättad, skomsl.Banérförare 4. 50:-

 35. (Bergegren, Hinke) Bernhard, Waldemar Hinke Bergegren se: Palm, August

 36. Bergen, Eskil Clarté - Poeter och politiker Norstedts 1945, 189 s. ngt snedläst 60:-

 37. Berglund, Per Gunnar Konsten att avskaffa arbetslösheten. Ordfront / DemokratiAkademin 1996, 119 s. Häfttad. I serien: Tankeställare. 40:-

 38. Bergmark, Åke; Tommy Lundström; Renate Minas & Stefan Wiklund Socialtjänsten i blickfånget. Organisation, resurser och insatser. Exempel från arbete ed barn och ungdom, försörjningsstöd, missbruk. N&K 2008, 240 s. Inbunden förlagets illustrerade pappband, förutom gallringsstämpel på övre snitt som ny. 190:-

 39. Bergström, Fredrik & Fredrik Nixon (red) Sila kamelerna och svälj myggen! Hur bör konkurrensen främjas? Timbro 2001, 190 + i s. Häftad, liten 8vo, som ny. Eli Heckscher Papers No. 1. 80:-

 40. Bergström, Hans ”Next Mission: Finn människans telefonnummer!” - och andra framtidsbilder. Bokförlaget DN 2000, 237 s. Inbunden förlagets helklotband med skyddsomslag. 110:-

 41. Bernstein, Eduard Socialdemokrati och parlamentarism. Socialdemokratiska Ungdomsförbundets Förlag 1907, 68 + iv s. Inbunden privat halvklotband med sparsam ryggförgyllning. 125:-

 42. Bernstein, Eduard Socialismens förutsättningar och socialdemokratins uppgifter. Arkiv 1979, 284 s. Häftad. Arkivs klassikerserie 1. såld

 43. Beskow, Natanael Arbetarrörelsens bildningsideal. Uppsatser. Tidningen Studiekamraten 1945, 150 + ii s. Häftad, stor 8vo, osprättad, rygg och små delar av omslag ngt solfärgade, liten fuktfläck vid ryggfot,ett par prickar på främre omslag, dedication till Majt Banck från Studiekamraten på försättsblad. 3:e uppl.60:-

 44. Bevelander, Pieter; Benny Carlsson & Mauricio Rojas I krusbärslandets storstäder. Om invandrare i Stockholm, Göteborg och Malmö. SNS Förlag 1997, 222 s. Häftad. 120:-

 45. Bjerg, Anne Marie ”Hej och kram, Signe” - en berättelse Alba 1980, 98 s. ng nött omsl, delis borttagen prislapp på bakre omsl, om att som skild inte ha sitt barn 50:-

 46. Blackett, P M S Atomkraften - krig eller fred? Bonniers 1949, 222 + iv s. Häftad, stor 8vo, ngt solkigt omslag. 70:-

 47. Blix, Hans (Chairman) Weapons of Terror. Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms. The Weapons of Mass Destruction Comission 2006, 227 pp. Sewn, large 8vo. 150:-

 48. Blomberg, Erik Tidens romantik. Perspektiv och program. Bonniers 1931, 118 + i s. Häftad med skyddsomslag, osprättad. Frontens Bibliotek. 50:-

 49. Blomberg, Erik Vem äventyrar freden? Clarté 1962, 219 s. enstaka ill 60:-

 50. Blomqvist, Paula (red) Den gränslösa välfärdsstaten. Svensk socialpolitik i det gränslösa Europa. Agora 2003, 254 s. Häftad med flikar, som ny. Agoras årsbok 2003. 120:-

 51. Blum, Léon Auwahl aus dem Werk Europa Verlag, Wien 1970, 440 pp hardbound publ cloth w dj, minor smudge on front edge 120:-

 52. Boglind, Anders; Lindskoug, Kerstin & Månson, Per Kapital, rationalitet och social sammanhållning - En introduktion till Karl Marx’, Max Webers och Émile Durkheims samhällsteorier Prisma 1991, 232 s. hårt struken 50:-

 53. (Bohman, Gösta) Lifvendahl, Tove Gösta Bohman. Hjälten och myten. Timbro 2000, 92 s. Häftad. Pejling nr 30. såld

 54. Bolin, Elsa Kampen mot kvinnomisshandel Brevskolan 308 s. stor 8vo, ill 60:-

 55. Borgström, Georg Mat för miljarder. LT 1970, 362 + ii s. Signerad och daterad av författaren, namnteckning, vissa understrykningar. Tema-pocket. 3:e reviderade uppl. 75:-

 56. Boucht, Birgitta; Nyström, Carita; Rotkirch, Anna & Serrano, Anna Postfeminism Förlaget Draken, Esbo 1991, 187 s. # 85 av 300 numr ex, ill 50:-

 57. Branting, Georg Socialistisk samhällssyn Tidens 1942, 190 s. ospr 50:-

 58. Branting, Hjalmar & Gustav Möller Tiden. Månadsskrift för socialistisk kritik och politik 1918. Tidens 1918, iv + 380 s. Inbunden förlagets rikt dekorerade helklotband, liten 4to, illustrerad, liten fläck på övre snitt och dito på s. 81-2 mot främre snitt, annars i mkt bra skick. 150:-

 59. Branting, Hjalmar Socialismen - En historisk framställning Bonniers 1908, 72 s. 3:e uppl (9-12 tus), Verdandis småskrifter 45, rygghuvud och -fot trasiga, liten anteckn på främre omsl 40:-

 60. Branting, Hjalmar Tal och skrifter i urval I-XI. Tidens 1926-30, 341+ii; 351+i; 375+ii; 317+ii; 381+ii; 360; 316+i; 337+ii; 327+i; 316; 288 s. Inbundena förlagets halvskinnband med armorerade pärmpapper och snitt, mindre skavanser på ngt enstaka band, illustrerade. 11 volymer. Ingår: Socialistisk samhällssyn I-II, Kampen för demokratin I-II, Svensk försvars- och fredspolitik, Världskriget, revolutionerna och freden, Ekonomisk och social arbetarpolitik, Stridsfrågor inom arbetarrörelsen, Internationalen, Stridskamrater och vänner, Litteraturkritik och varia. Komplett. 650:-

 61. (Branting, Hjalmar) Engberg, Arthur Hjalmar Branting - Ett minnestal Tidens 1925, 37 s. dedicerad, inb privat helklotbd m förf och titel i guld på frampärm, främre omsl medbundet 200:-

 62. (Branting, Hjalmar) Hjalmar Branting - Ett minnesalbum Stockholm 1925, 48 s. inb priv trevligt halvklotbd m ”Hjalmar Branting” i guldskrift på frampärm, 4to, mkt rikt fotoill, m inledande text av Gerhard Magnusson 120:-

 63. (Branting, Hjalmar) Höglund, Zeth Hjalmar Branting + Sterky, Fredrik) Sjöberg, Sten Fredrik Sterky FiB 1949, 95 + 95 s. två delar inb i ett förl klotrryggbd m dek pärmar, båda främre omsl medb, 2 frontispisporträtt, ill m opaginerade helsides fotoplanscher, andra ill i texten, röd fläck på bakpärm; i serien ”Banérförare” 50:-

 64. (Branting, Hjalmar) Höglund, Zeth Hjalmar Branting FiB 1949, 94 s. ospr 50:-

 65. (Branting, Hjalmar) Höglund, Zeth Hjalmar Branting och hans livsgärning I-II Tidens 1928, 559 + 528 s. inb förl halvfrbd m ngt blekta ryggar, rikt fotoill, små 4to I-II 150:-

 66. (Branting, Hjalmar) Höglund. Zeth Hjalmar Branting och det nutida Europa Axel Holmströms Förlag 1941, 16 s. klammerhäftad, ill omsl 75:-

 67. (Bremer, Fredrika) Leijonhufvud, Sigrid & Kleman, Ellen Fredrika Bremers bild PAN&s 1913, 146 s. pappbd 80:-

 68. (Bremer, Fredrika) Oterdahl, Jeanna Levande låga - ur Fredrika Bremers brev och skrifter Lindblads 1951, 327 s. inb förlbd, exl 50:-

 69. Broch, Olaf Proletariatets diktatur Gebers 1924, 233 s. ngt sned, fläck på bakre omsl 50:-

 70. Brox, Ottar Centralbyråkraterna och glesbygden - En sociologisk intensivstudie Prisma 1969, 208 s. pocket, Verdandi Debatt nr 42 50:-

 71. Brulin, Göran Från den ’svenska modellen’ till företagskorporatism? – Facket och den nya företagsledningsstrategin Lund 1989, 153 s. diss, Arkiv avhandlingsserie 31 70:-

 72. Brusewitz, Axel o a (red) Statsvetenskapliga Studier till Statsvetenskapliga Föreningens i Uppsala tjugofemårsdag 7/11 1944 av medlemmar. Uppsala och Stockholm 1944, 701 s. stor 8vo; Bidrag av: Nils Andrén, Birger Beckman, Arne Björnberg, Axel Brusewitz, Hans Cavalli, Ragnar Edman, Erik Fahlbeck, Gunnar Gerdner, J. L. Hartmann, Gunnar Heckscher, Gert Hornwall, Elis Håstad, Fredrik Johannesson, Leif Kihlberg, John Lindgren, Sven Lindman, Jonas Nordenson, Olle Nyman, Ragnar Simonsson, Edvard Thermænius, Herbert Tingsten och Arne Wåhlstrand. Innehåller en bibliografisk förteckning över gradualavhandlingar i statskunskap vid svenska universitet 1843-1944, sammanställd av Hornwall 150:-

 73. Brännlund, Runar Grön skatteväxling. Framgångsväg eller återvändsgränd. SNS 2006, 118 s. Häftad, minifläck på nedre snitt. 100:-

 74. Burnham, James The Coming Defeat of Communism Jonathan Cape, London 1950, 286 pp 1st ed, hardbound publ cloth w dj (w a few small nicks), name inscr in pencil 90:-

 75. Byréus, Katrin Bella. Grus och Glitter 2 - för tjejgrupper. KSAN 2001, 62 s. Klammerhäftad, 4to, illustrerad. såld

 76. Carillo, Santiago Eurokommunismen och staten R&S 1978, 184 s. lätt fuktbucklig 50:-

 77. Carlson, Benny Från bidrag till arbete i Michigan och Wisconsin. Timbro/CVV 2001, 99 s. Häftad, recensionsstämpel på främre titelsida och övre snitt. 80:-

 78. Carlson, Bo Fackföreningskunskap. Brevskolan 1963, 209 s. Inbunden förlagets helklotband, illustrerad. 90:-

 79. Cassel, Anders; Ivar Dahlbom & Ove Möller SALF 60 år - En bildkrönika kring Sveriges Arbetsledareförbund Esselte u å (1965), opag (72 s.) inb förl dek laminerade pappbd, mkt rikt ill, liten 4to 90:-

 80. Castberg, Frede Folkförbundets nederlag KF 1944, 58 s. exl, namnt, Skr utg av Utrikespolitiska Institutet, Internationell Politik 22 60:-

 81. (Castro, Fidel) Szulc, Tad Fidel - Ett kritiskt porträtt Legenda 1987, 659 s. + lös rättelselapp inb förl helklotbd m skomsl, sista blankbladet lite solkat, stor 8vo 100:-

 82. Chee Soon Juan Om detta får ni inte berätta (det handlar om Singapore). Silc Förlag 2007, 206 + viii s. 1:a uppl., häftad, liten kvadratisk 8vo, recensionsstämpel på övre snitt. 90:-

 83. (Chrustjtjov, Nikita) Chrusjtjov minns Bonniers 1971, 574 s. + opaginerade helssides fotoplanscher stor 8vo, namnt i blyerts 100:-

 84. Civitas Det gemensamma bästa. Om kristdemokratins idégrund. Samhällsgeemenskaps Förlags AB 2002, 269 s. Häftad, stor 8vo, fotoporträtt på författarna. 90:-

 85. Clarkton, David & Carlo Schaerf (Eds) International Terrorism and World Security. Croom Helm, London 1975, viii + 332 pp. 1st edition, hardbound publisher’s cloth with a little worn dust jacket, a couple of library stamps and one annotation on fly leaf. 150:-

 86. Claudin, Fernando Krisen i den kommunistiske verdensbevegelse - Fra Komintern til Kominform I-II Pax Modtryk 1977,  667 s. slitna ryggar, del 2 sprucken i bindningen I-II 50:-

 87. Conde-Costas, Luis A The Marxist Theory of Ideology – A Conceptual Analysis Uppsala 1991, 147 pp Häftad, dissertation. Studia Sociologica Upsaliensia 33. 75:-

 88. Dagler, Stefan Liberalismens kris. SIFO Förlag 1985, vi + 249 s. Dedicerad, häftad, liten 4to, ngt nött ryggfot och -huvud, några småmärken på omslag, illustrerad, en del understrykningar i blyerts. 100:-

 89. Dahlén, Erika (red) Jorden vi ärvde. Om klimat, konsumtion och livsval. Ordfront 2008, 160 s. Inbunden förlagets pappband ed skyddsomslag, stor 8vo, illustrerad. 160:-

 90. Dahlerup, Drude & Lenita Freidenvall Kvotering. SNS Förlag 2008, 96 s. Pocket. SNS Pocketbiblioteket nr 32. 50:-

 91. Dahlman, Carolin & Johanna Möllerström Frihet och feminism. Timbro 2003, 90 s. Häftad. Pejling nr 43. 60:-

 92. Dahlsson, Henrik & Jan Å Johansson Folkets nej - elitens ja. EMU-omröstningen 2003. Carlssons 2004, 212 s. Häftad, som ny. såld

 93. Dahlström, Ingvar Kampen mot fattigdomen Zindermans 1976, 203 s. liten fläck på främre snitt; om fattigdomssveriges förvandling under Socialdemokraterna fram till valnederlaget 1976 såld

 94. Dalström, Kata Vargaflockens moral - Ett minne från storstrejken Fram 1910, 15 s. ill omsl, klammerhäftad, Frams broschyr n:r 37. 250:-

 95. (Dalström, Kata) Clayhills, Harriet Kata Dalström i agitationen 1894-1923 Arbetarkultur 1973, 102 s. ill, litet vikmärke på bakre omsl 60:-

 96. (Dalström, Kata) Ström, Fredrik Kata Dalströms liv, öden och äventyr i kampen mot herremakten Tidens 1930, 576 s. inb förl halvfrbd m övre guldsnitt, rikt ill, tillskr 100:-

 97. (Dalström, Kata) Västberg, Mauritz Kata Dalström se: Månsson, Fabian

 98. Danielsson, Axel Socialdemokratin I-II Bonniers 1909, 64 + 87 s. 2:a uppl, fullföljd fram till 1909 av Hjalmar Branting (5-12 tus), Verdandis småskrifter 27-28, ill, del 1 ospr från s. 25, del 2 ospr från s. 9 I-II 100:-

 99. (Danielsson, Axel) Lindström, Rickard Axel Danielsson + Lindkvist, Herman) Casparsson, Ragnar Herman Lindkvist FiB 1950, 96 +96 s. två delar inb i ett förl klotryggbd m dek pärmar, båda främre omsl medb, 2 frontispisporträtt, ill m opaginerade helsides fotoplanscher, röda fläckar på pärmar, ngt fläckig rygg; i serien ”Banérförare” 50:-

 100. De politiska partiernas program Prisma 1964, 158 + ii s. pocket, understrykningar i röd penna, inl av Hans Wieslander 50:-

 101. Dencik, P; L Herlitz & B-Å Lundvall Marxismens politiska ekonomi -en introduktion. Zenit/Cavefors 1969, 262+x s. Originalpocket, ngt solkigt omslag och nedre bakre hörn, kludd på inre bakre omslag, streckad första 20 s. Zenitserien 6. 50:-

 102. Denvall, Verner; Cecilia Henning; Mats Lieberg; Tapio Salonen & Eva Öresjö Välfärdens operatörer. Social planering i brytningstid. Boréa 1997, 270 + i s. Häftad, som ny. 150:-

 103. Det nya motståndet. Om regnbågar mot förtryck. Agora 2001, 204 s. Häftad med flikar. Agoras årsbok 2001. 70:-

 104. Dimitrov, Georgi Enhetens och folkfrontens problem. Arbetarkultur 1971, 363 s. Häftad, liten anteckning på främre omslags insida, några hundöron. 50:-

 105. Djilas, Milovan Noua clasa - O analisã a sistemului comunist Rausen Bros, New York 1958, 205 pp. In Romanian. 80:-

 106. Doctare, Christina När man väntar sig en man. Ansikte mot ansikte med kriget. Trevi 1996, 256 s. Dedicerad: ”Till Mago med vänlig hälsning från författaren Stockholm 970306 Christina Doctare”, inbunden förlagets laminatband. Om övergreppen på kvinnor i Bosnien av Sveriges representant i Europarådets antitortyrkommitté. 2:a tryckn. 150:-

 107. Doust, Dariush Moaven & Amanda Peralta (red) Underlandet. En antologi om konflikt och identitet. Symposion 2001, 172 + ii s. Häftad, ”rec-ex” skivet i kulspets på smutstitelsida. 140:-

 108. Dunn, L C & Th. Dobzhansky Arv, ras och samhälle. KF 1955, 165 s. 1:a uppl., häftad, mindre fläck och falsriss på främre omslag. 60:-

 109. Eastman, Max Socialismens kris och Stalins Ryssland N&K 1941, 188 s. inb förl klotryggbd, rygg blekt, rött övre snitt, förord av Herbert Tingsten 70:-

 110. Edman, Stefan & Jan Lindvall Siste man släcker ljuset. Kan hela Sverige leva? Atlas 2002, 177 s. Häftad, illustrerad. 120:-

 111. Edvardsson, Karin & Sven Ove Hansson (red) Vägar till ett effektivt miljöarbete. Boréa 2006, 193 s. Häftad. 120:-

 112. Ekegren, Peter The Reading of Theoretical Texts – A Critique of Criticism in the Social Sciences Uppsala 1995, 235 pp diss 75:-

 113. Elgström, Anna Lena Tidens kvinnor. Steinsvik 1944, 291 + iii s. Inbunden förlagets klotryggband med dekoration på frampärm och småtrasigt skyddsomslag, bägge omslagen medbundna 175:-

 114. Elmér, Åke Svensk socialpolitik. Gleerups 1964, 344 s. + utviksplansch + häfte: Supplement 1964 till Elér, Svensk socialpolitik, 7 uppl. Inbunden förlagets guldstämplade helklotband, delar av bakpärm och rygg ngt blekta. 7:e uppl. 90:-

 115. Elmér, Åke Svensk socialpolitik. LiberLäromedel 1980, 279 s. Häftad, ngt nött rygg, understrykningar i blyerts. 70:-

 116. Energisparboken. Energisparkommittén 1978, 43 s. Klammerhäftad, illustrerad. 50:-

 117. Engberg, Arthur Tal och skrifter I-III Tiden 1945, x + 354 + iv s. + utviksbilaga ”Svenska ministärer under tre decennier” (1914-1939); + 381 + iv s.; 374 + ii s. inb förl klotryggbd m grönt övre snitt m lätt naggade skomsl, del 3 med lagad främre fals 150:-

 118. Engell-Nielsen, Klaus; Annika Spalde & Pelle Strindlund Ickevåld! Handbok i fredlig samhällsförändring. Karneval 2008, 198 s.Häftad med flikar, förutom svag gallringsstämpel på övre snitt som ny. 90:-

 119. Engels, Friedrich Der deutsche Bauernkrieg Velagsgenossenschaft Ausländischer Arbeiter in der UdSSR, Moskau 1937, 138 + ii pp Kleine Bücherei des Marxismus-Leninismus 26, upper and lower spine worn, contemporary name inscr 75:-

 120. Engels, Friedrich Familjens, privategendomens och statens ursprung. I anslutning till Lewis H. Morgans forskningar. Arbetarkultur 1939, 251 + v s. Inbunden förlagets halvklotband med marmorerade pärmpapper, rött vre snitt. Marxismens Klassiker band IV. 100:-

 121. Engels, Friedrich Herr Eugene Dührings omvälvning av vetenskapen (Anti-Dühring). Arbetarkultur 1976, 451 + ii s. Häftad, lätt nött omslag och rygg. 70:-

 122. Engels, Friedrich I bostadsfrågan Progress/Arbetarkultur 1974, 103 s. bortklippt namnt, blyertsant 50:-

 123. Engels, Friedrich Ludvig Feuerbach och den klassiska tyska filosofins slut Arbetarkultur 1942, 93 s. Marxismens Klassiker band 8 50:-

 124. (Engels, Friedrich) Letters of the Young Engels 1838-1845 Progress Publishers, Moscow 1976, 280 pp hardbound publ cloth w dj (w one minor damage), ill, small 8vo 80:-

 125. Erenburg, Ilja Österrike - Hjältar och bödlar Clartés Förlag 1934, 57 + iii (blanka) ngt nött rygg 125:-

 126. Ergo Sveriges ödestimma år 195X - Då Ryssland tog Sverige Skoglunds 1950, 204 s. lätt naggat omsl, namnt i blyerts; en äkta kalla-krigsbok 50:-

 127. Erlander, Tage Människor i samverkan SAP & Tidens 1954, 55 s. liten 8vo, klammerhäftad; Fakta och debatt valåret 1954 50:-

 128. (Erlander, Tage) Alsterdal, Alvar Samtal med Tage Erlander mellan två val Tidens 1967, 73 s. rec. notering på titelblad i kulspets 50:-

 129. (Erlander, Tage) Andersson, Leif (red) Idéerna som drivkraft – En vänbok till Tage Erlander Tidens 1969, 287 s. inb förl helklotbd m skomsl, ill m opaginerade fotoplanscher, 4:e uppl, 31-37 tus, m bigrag av bl a Willy Brandt, Bror Rexed och Bosse Ringholm 60:-

 130. (Erlander, Tage) Erlander, Sven (utg) Dagböcker I-II. Gidlunds 2001, xxx+ 516; x + 527 s. Inbundna förlagets helklotband med skyddsomslag, små 4to’s, illustrerade, ryggarna på skyddsomslagen ngt blekta, illustrerade. Del I:1945-1949, del II: 1950-1951. 250:-

 131. (Erlander, Tage) Meurling, Per Tage Erlander W&W 1953, 162 + ii s. inb förl helklotbd m fackla i guld på frampärm, främre omsl medb, namnt 60:-

 132. Etzioni, Amitai A Comparative Analysis of Complex Organizations. On Power, Involvement and Their Correlates. The Free Press, New York 1966, xx + 366 pp. Hardbound publisher’s cloth, large 8vo, upper and lower spine and corners worn, a little underlining in pencil, library sticker on inner front board. 4th printing. 100:-

 133. Fagerberg, Sven & Penny Resan till jorden. W&W/Combi International 1972, 156 s. Inbunden förlagets helklotband med lätt naggat skyddsomslag, 4to, rikt illustrerad. 100:-

 134. Feldt, Reine & Tommy Öberg DDR. Undret i idrottsvärlden. Fram 1978, 119 s. Häftad, rikt illustrerad, lätt nött omslag, ett par småprickar på främre snitt. Rolig... 70:-

 135. Fogelberg,Hans Electrifying visions - The Technopolitics of Electric Cars in California and Sweden During the 1990’s Göteborg 2000, 193 pp large 8vo, diss, Section for Science and Technology Studies 1, Gothenburg University 100:-

 136. Fogelström, Per Anders & Roland Morell I stället för atombomb - Ett förslag Bonniers 1958, 80 s. dedicerad av R Morell, 1:a uppl, ospr, ett inlägg i debatten om den svenska atombombens vara eller icke vara 75:-

 137. Forskningspolitik. SOU 1998:128. Utbildningsdepartementet 1998, 283 + vii s. Häftad, stor 8vo. 150:-

 138. Frans, Joe (red) Tankar inför drakens tid. Europaåret mot Rasism 1997, 84 s. Häftad. Innehåller bl a Maria Wetterstrand, Jenny Lindahl och Erik Ullenhag. 75:-

 139. Fry, John A Limits of the Welfare State: critical views on post-war Sweden Saxon House 1979, vi + 234 pp hardbound publ boards 80:-

 140. Frykman, Nils; Alfr. Ahlberg; Sam Norrby & Gösta Andersson Ny tid, nya människor. Föredrag över aktuella ämnen. Alingsås 1941, 40 s. Klammerhäftad, exlibris och prydlig namnteckning på främre omslags insida. Innehåller: Den nya sexualmoralen, Arbetslöshetsfrågan ur andlig och moralisk synpunkt, Idrott i allvarstider, Ung och svensk, och Kristus och krisen. 60:-

 141. Från Marx till Lenin Arbetarkultur 1970, 89 s. förord av P-O Zennström 50:-

 142. Fölster, Stefan Jämlikheten som försvann. Ekerlids 2003, 112 s. Inbunden förlagets laminatband. Om de ökande klassklyftorna i Sverige. 100:-

 143. Føsker, Ann-Kristin ”Ung, ny och kvinna dessutom”. Enköping 1998, 214 s. ill 50:-

 144. Gadó, Ottó (Ed) Reform of the Economic Mechanism in Hungary - Developement 1968-1971 Akadémiai Kiadó, Budapest 1972,  314 s. hardbound publ cloth w dj 40:-

 145. Galtung, Johan Är fred möjlig? Studier i fred och imperialism. Prisma 1975, 336 s. Häftad. 60:-

 146. (Gardell, Bertil) Leymann, Heinz & Lennart Svensson (red) Forskning för framtidens arbetsliv. En minnesbok till Bertil Gardell. Prisma 1987, 261 s. Häftad. 175:-

 147. Gerschouni, G En revolutionärs anteckningar Helios, Helsingfors 1907, 225 s. inb ngt nött halvfrbd, fotoporträtt 80:-

 148. Gorz, André & Michel Bosquet Ekologi och politik Bokomotiv Förlag 1979, 224 s. omsl lätt nött i kanterna, namnt 60:-

 149. (Gramsci, Antonio) Heeger, Robert Ideologie und Macht. Eine Analyse von Antonio Gramscis Quaderni. Uppsala 1975, 233 pp. Softcover, dissertation. Uppsala Studies in Social Ethics 3. 100:-

 150. Granfelt, A En arbetsledare. Romantiserade skildringar ur den svenska arbetarrrelsens historia. Schedins 1907, 448 s. Inbunden förlagets dekarerade helklorband, stor 8vo, illustrerad, rygghuvud och -fot ngt nötta, liten fläck på titelsida, inre bakpärm och främre snitt. 175:-

 151. Greider, Göran Arbetarklassens återkomst. Om klasskampen, globaliseringen och framstegstanken. Bonniers 1998, 256 s. Häftad, som ny. 70:-

 152. Griffin, David Ray Motsägelser om 11 september. Ett öppet brev till USA:s kongress och press. Alhambra 2008, 343 + i s. Inbunden förlagets illustrerade pappband, förutom gallringsstämpel på övre snitt som ny. 125:-

 153. Grip, Lars De evigt unga, de redan gamla. En åldersfråga. Carlssons 2000, 196 s. Häftad, förord av Margó Ingvardsson. Om den grå pesten. 110:-

 154. Guevara, Che Vi skall segra! - Politiska tal och skrifter R&S 1968, 160 s. 2:a korrigerade uppl, urval av Francisco J Uriz, förord av Peter Weiss 60:-

 155. Gustafsson, Agne Försvar för folkstyret Prisma 1970, 134 + ii s. originalpocket, rec-stämpel 60:-

 156. (Götrek ,Per) Gamby, Erik Per Götrek och 1800-talets svenska arbetarrrörelse Tidens 1978,  305 s. inb förl helklotbd m lätt naggat skomsl, ill 70:-

 157. Hagberg, Hilding Socialismen i tiden Fram uå (runt 1978), 298 s. inb förl helklot 50:-

 158. Halimi, Gisèle På kvinnans sida. Trevi 1978, 201 + vii s. Inbunden förlagets helklotband med skyddsomslag. Självbiografisk bok om kvinnans juridiska ställning i Frankrike, fr a vad gäller abortlagstiftningen. 60:-

 159. Hallenberg, Jan Foreign Policy Change - United States Foreign Policy Toward The Soviet Union And The People’s Republic of China 1961-1980 Stockholm 1984, vi + 347 pp dedicated, large 8vo, spikblad, Stockholm Studies in Politics 25 100:-

 160. Hammarskjöld, Dag Från Bretton Woods till “Full Employment“. Stockholm 1945, 24 s. Klammerhäftad, stor 8vo, omslag ngt solfärgade. Supplement till Svenska Handelsbankens Index oktober 1945. 60:-

 161. Hammarskjöld, Dag Speeches. A Selection Edited by Wilder Foote. Norstedts 1962, 388 pp. 1st edition, hardbound publisher’s cloth with  a bi worn dust jacket, large 8vo, blue upper edge. 100:-

 162. Hammarström, Anne Genusperspektiv på medicinen - två decenniers utveckling av medvetenheten om kön och genus inom medicinsk forskning och praktik. Högskoleverket 2004, 67 + i s. Häftad, som ny. 60:-

 163. Hansson, Carola & Lidén, Karin Samtal med kvinnor i Moskva AWE/Gebers 1980, 214 s. fotoill 50:-

 164. (Hansson, Per Albin) Lindström, Rickard Per Albin Hansson FiB 1952, 96 s. inb förl dek pappbd, ill 50:-

 165. (Hansson, Per Albin) Svanberg, Waldemar Per Albin Hansson - Springpojken som blev statsminister Fritzes 1942, 286 s. inb förlagets av Sigvard Bernadotte specialkomponerade dekorerade helklotbd i pappkassett, övre guldsnitt, med 100 ill, dedikation från författaren 300:-

 166. Hansson, Tommy Åter till det kalla kriget. Politiskt inkorrekta artiklar 1974-93. Contra 1993, 128 s. Häftad, en del understrykningar i blyerts. 80:-

 167. Harris, Peter & Ben Reilly (Eds) Democracy and Deep-Rooted Conflict: Options or Negotiators. IDEA 1998, xiv + 414 pp. Softcover, small 4to, foreword by Kofi Annan. IDEA Handbook Series 3. 220:-

 168. Havel, Václav Fjärrförhör. Samtal med Karel Hviždála Bonn-Prag 1985-86. Ordfront 1987, 183 s. Inbunden förlagets helklotband med skyddsomslag. 50:-

 169. Heeger, Robert & Hans Hof (utg) Ismer. Existentialism Humanism Marxism. Håkan Ohlssons Förlag 1970, 160 s. Häftad. Korrekturupplaga. 90:-

 170. Heilbroner, Robert L Utopister och samhällsomdanare - Stora ekonomiska tänkares liv och idéer N&K 1959, 303 s. inb förl helklotbd, vissa blyertsunderstr; om Adam Smith, Malthus, Karl Marx, Thorstein Veblen, John Maynard Keynes m fl 100:-

 171. Helgesson, Claes-Fredrik; Hans Kjellberg & Anders Liljenberg Den där marknaden. Om utbyten, normer och bilder. Studentlitteratur 2004, 295 s. Häftad, som ny. 150:-

 172. Helsinki Watch/ International Helsinki Federation Yugoslavia. Crisis in Kosovo. Helsinki Watch/ International Helsinki Federation 1990, 45 + v pp. Softcover, large 8vo, map on inner front cover. 70:-

 173. Henderson, David Missriktad välvilja. Falska föreställningar om företagens samhällsansvar. Timbro 2002, 226 s. Häftad, liten 8vo. Eli Heckscher Papers No. 4. 70:-

 174. Henrekson, Magnus Vägar till ökad jämställdhet i svenskt näringsliv. SNS Förlag 2004, 158 s. Inbunden förlagets illustrerade pappband med skyddsomslag, stor 8vo. 180:-

 175. Hermansson, C H Kommunister. En intervjubok med C. H. Hermansson. Första boken. Arbetarkultur 1977, 434 s. + planscher. 1:a uppl., pocket. 60:-

 176. Hermansson, C H Koncentration och storföretag Arbetarkultur 1959, 266 s. 1:a uppl, rec-stämpel, ngt sned 50:-

 177. Hermansson, C H Koncentration och storföretag Arbetarkultur 1959, 266 s. 1:a uppl, från förf, skomsl 60:-

 178. Hermansson, C H Socialism på svenska - Om behovet av realistiska utopier Arbetarkultur 1983, 133 s. Mottryck 3 50:-

 179. (Hermansson, C H) Strand, Anton Därför tror jag inte på C H Hermansson Ingen plats, u å (1966?), 51 s. Klammerhäftad, anteckning på framsida, fuktfläck genomgående i övre vänstra hörnet 50:-

 180. Herngren, Per & Gunilla Lundgren Fånge för fred. Brevväxling mellan Per Herngren och ungdomar i Rinkeby, i samarbete med Gunilla Lundgren. Verbum 1986, 96 s. Inbunden förlagets illustrerade pappband, liten 4to, illustrerad, illustrerade försättspapper. 100:-

 181. Herz, Ulrich (red) Vår demokrati. Fem röster om den svenska samhällsmodellen. Med bidrag av Gunnar Heckscher, Pär-Erik Back, Gösta Söderlund, Hilding Johansson, Gustaf Petrén. Sveriges Industriförbund utan årtal (1977), 64 s. Klammerhäftad. 70:-

 182. (Hill, Joe) Nerman, Ture Joe Hill - Mördare eller martyr? Federativs 1951, 110 + i s. + planscher. Häftad, en biblioteksstämpel på smutstitelsidan, osprättad från s. 73. 150:-

 183. Hjertquist, Johan Månfärd eller pyspunka? Den stora upphandlingen - rond 2. Timbro/CVV 2001, 174 s. Häftad, kvadratisk 8vo, som ny. Sjukvård i förändring, rapport 2. 150:-

 184. Hochhuth, Rolf Krieg und Klassenkrieg. Rowohlt, Haburg 1971, 254 + ii pp. Softcover, 1st edition, 21.-30 Taus., Vorvort von Fritz J Raddatz. 50:-

 185. Hoffmann, Ulla Som en skänk från ovan. Politiken bakom pensionssystemet. Nixon 2005, 167 s. Inbunden förlagets pappband med skyddsoslag, som ny. 100:-

 186. Holm, Barbro Alutopia - En samtidsskröna Ord&visor Förlag 1997, 86 s. förf har folklivsforskat om abetslivet i 30 år, detta är hennes inlägg om ALU-systemet, ett hörn lätt stött, 12:o 50:-

 187. Holmberg, Göran & Olle Svensson Tel Aviv Stockholm. Socialdemokrater om Sverige och Israel. En debattbok. R&S 1976, 174 s. Häftad. 100:-

 188. Holmgren, Israel Regeringspolitiken i demokratisk belysning. Trots Allt! 1944, 48 s. Häftad i illustrerat omslag, osprättad, svagt solkigt bakre omslag, annars som ny. 250:-

 189. Holm-Löfgren, Barbro Kulturuppvaknande - Kontorskultur Företagskultur Vårdkultur Samhällskultur Studentlitteratur 191995, 155 s. stor 8vo 80:-

 190. Howard, Peter Idéer på marsch. Skoglunds 1947, 231 s. Häftad, små falsriss vid ryggfot, osprättad. O de aktuella ideologierna precis efter 2:a världskriget. 60:-

 191. Huberman, Leo Människans rikedomar. Med inledning av Lars Herlitz och tillägg av Bo Gustafsson. Stockholm (Raben & Sjögren) 1976, 287 sid. Pocketutgåva. Nyskick. En marxistisk klassiker om Europas historia. 60:-

 192. Hultén, Gösta & Jan Samuelsson Mediavänstern. En närbild av den dolda åsiktsproduktionen i Sverige. Bonnier Fakta 1983, 136 s. Häftad. 60:-

 193. Human Rights Watch/Helsinki Civil and Political Rights in Croatia. Human Rights Watch 1995, vi + 170 pp. Softcover, large 8vo. 90:-

 194. Human Rights Watch/Helsinki Human Rights in Post-Communist Albania. Human Rights Watch 1996, viii + 156 pp. Softcover, large 8vo. 90:-

 195. Hunt, E K De ekonomiska ideologiernas utveckling. Akademilitteratur 1980, 198 s. Häftad, namnteckning på titelsida, nån enstaka understrykning i blyerts. 2:a uppl., 3:e tryckn. 70:-

 196. Håstad, Disa Frihetens frestelser. Bonniers 2010, 345 s. Inbunden förlagets pappband med skyddsomslag, förutom gallringsstämpel på försättsblad och övre snitt som ny. 100:-

 197. Häggman, Bertil Frihetskämpar. Contra 1987, 96 s. Häftad, en del blyertsunderstrykningar. Svenska högern tyckte bättre om Usama 1987... 75:-

 198. Häggman, Bertil Moskva och terroristinternationalen Contra Förlag 1984, 160 s. streckad 50:-

 199. Härenstam, Annika; Ulf Lundberg; Eva Lindbladh & Bengt Starrin I vanmaktens spår. Om sociala villkor, utsatthet och ohälsa. Boréa 1999, 251 + i s. Häftad, som ny. 80:-

 200. Höglund, Z. Moskva och den proletära enhetsfronten. Eskilstuna (Frihets förlag) 1926. 8:o, 30 (2) sid. Klammerhäftad broschyr med tryckta omslag (porträttmedaljong på författaren på främre omslaget), Mycket sällsynt i detta ypperliga skick! 250:-

 201. Höglund, Z; Sköld, Hannes & Ström, Fredr. Det befästa fattighuset - Antimilitaristisk och socialistisk handbok Fram 1971, 128 s. Partisan-dokument 2, 2:a uppl (5-30 tus) 65:-

 202. Hökmark, Gunnar Frihetens värden - den europeiska utmaningen. Corbeau 2005, 126 s. Inbunden förlagets blåstämplade helklotband med skyddsomslag. 70:-

 203. Inghe, Gunnar & Maj-Britt Den ofärdiga välfärden. Tidens/Folksam 1971, 359 s. Häftad, namnteckning på titelsidan, illustrerad. 2:a uppl., 2:a tryckn., 39:e tus. 90:-

 204. Internationella organisationer R&S 1976, 263 + vii s. inb förl helklotbd, stor 8vo, 2 stämplar från SR och skriven kommentar på titelsida från -90 75:-

 205. Johansson, Bengt Krönikor 1998-2004. Kungälv 2005, 144 s. Häftad, förutom gallringsstäpel på titelsidan som ny. 40837 90:-

 206. Jolin, Christopher Vänstervridningen. Hot mot demokratin i Sverige. Vox / Bernces 1972, 461 s. Häftad, nött rygg. Diverse samtida relevanta tidningsklipp medföljer. 50:-

 207. Jonsson, (Skå-) Gustav Det sociala arvet I-II Tidens 1974, 319 + 35 s. del 2 studiehandledning I-II 50:-

 208. Juzik, Julia Allahs svarta änkor. Tjetjeniens kvinnliga självmordsterrorister. Ersatz 2004, 173 + iii s. Inbunden förlagets pappband med skyddsomslag, illustrerad, förutom gallringsstämpel på försättsblad som ny. 90:-

 209. Kaganovitsj, I M Den socialistiska rekonstruktionen av Moskva och övriga städer i Sovjetunionen Arbetarkultur 1932, 112 s. nött rygg, mer eller mindre genomgående fuktrand längs övre främre snitt, rar 250:-

 210. Kan, Aleksander Hemmabolsjevikerna - Den svenska socialdemokratin, ryska bolsjeviker och mensjeviker under världskriget och revolutionsåren 1914-1920 Carlssons 2005, 552 s. inb förl klotbd m skomsl, ill, förlagsny 250:-

 211. Kautsky, Karl Den nyare socialismens förelöpare I. Från Plato till vederdöparne  Socialdemokratiska Arbetarepartiets Fölag 1896, 367 s. inb förl helklotbd, sprickor vid rygghuvud och ryggfot, rar, översatt av Hjalmar Branting, ingår i serien:”Socialismens historia tecknad i fristående skildringar” 200:-

 212. Kautsky, Karl Den sociala revolutionen Björck & Börjesson 1906, 176 s. inb förl dek helklotbd, namnt 150:-

 213. Kautsky, Karl Den sociala revolutionen Björck & Börjesson 1906. 176 s. inb förl helklotbd m titel och förf i guld på frampärm, blekt rygg 225:-

 214. Kekkonen, Urho Brobygge. Bonniers 1970, 264 s. Häftad, osprättad. 50:-

 215. (Kekkonen, Urho) Skyttä, Kyösti Urho Kekkonen. LT 1970, 281 + i s. Häftad i fotoillustrerrat omslag, stor 8vo, ngt nött rygg. 75:-

 216. Kempe, Jan Stockholms grovarbetarefackförening 50 år 1888-1938. Stockholm 1938, 268 s. + planscher. Häftad med naggat skyddsomslag, liten 4to, osprättad. 70:-

 217. Kim Il Sung Report to the Sixth Congress of the Worker’s Party of Korea on the Work of the Central Comittee Pyongyang, Korea 1980, 119 pp hardbound publ cloth w gilt lettering on front cvr 125:-

 218. King jr., Martin Luther Vägen heter icke-våld. Gummessons 1965, 170 + i s. Inbunden förlagets helklotband med ngt naggat skyddsomslag, namnteckning på försättsblad. 4:e uppl. (13 tus.). 60:-

 219. Kirby, Alex & Vanessa Spedding (text) The Boldness of Small Steps. Ten Years of the Global Water Partnership. Global Water Partnership 2006, 105 pp. Hardbound publisher’s cloth, lying 4to, richly illustrated. 140:-

 220. Kollontay, Alexandra Kvinnans ställning i den ekonomiska samhällsutvecklingen. (Föreläsningar vid Sverdlov-Universitet). Fram u å (1926), 331 s. Häftad, namnteckning på främre omslag, vikmärke på främre omslag, ngt nött rygg, osprättad från s. 45. 100:-

 221. Komintern om svenska frågan - En dokumentsamling 1921-1929 Aurora 1973, 185 s. ngt solkig, enstaka anteckningar i början, 2:a tryckningen 100:-

 222. Kosonen, Pekka (red) Suomalainen kapitalismi. Tutkimus yhteiskunnallisesta kehityksestä ja sen ristiriidoista sodanjälkeisessä Suomessa. Love Kirjat, Helsinki 1979, 484 + ii pp. Softcover, signature on first title page, small old price inscription on last fly leaf. 100:-

 223. Krag, Jens Otto Hårda år - men härliga Tiden 1975, 229 s. inb förl pappbd m skomsl; om denne danske socialdemokrats arbete under efterkrigsåren och hans äktenskap med skådespelerskan Birgit Tengroth 50:-

 224. Krapotkin, Peter Eröfringen af brödet Björck & Börjessson 1908, 284 s. inb snyggt priv pappbd, exl, namnt; förord av Elisée Reclus 120:-

 225. Kratz, Anita Spaning med varning. Från maktlöshet till hopp för välfärden. Akademikerförbundet SSR/ Premiss Förlag 2006, 151 s. Häftad med flikar, kvadratisk 8vo, som ny. 60:-

 226. Kurtén-Lindberg, Birgitta Tokfeminismen. Timbro 2001, 198 s. Häftad, som ny. 130:-

 227. (Kuusinen) Hodgson, John A Den röde eminensen – O W Kuusinens politiska biografi Forum 1974, 139 s. + 30 ill inb förlbd m skomsl, stor 8:o 50:-

 228. (Kvinnokamp) Årsberättelser för Landsföreningen och Lokalföreningarna för kvinnans politiska rösträtt 1916. Stockholm 1917, 150 s. omsl ngt solkigt m vikmärke, liten riss i bakre omsl 100:-

 229. Kvinnorörelse i Norden Föreningen Norden/KF 1946, 79 + i s. Nordens serie 15 75:-

 230. Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 1 1988 Umeå 1988, 76 s. stor 8vo, dubbeltema: Kvinnor som företagare/Kvinnors identitetsutveckling 40:-

 231. Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 3 1991 Umeå 1991, 80 s. stor 8vo, tema: Kvinnor och etnicitet 40:-

 232. Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 4 1991 Umeå 1991, 84 s. stor 8vo, tema: Kropp och kvinnlighet 40:-

 233. Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 2 1992 Umeå 1992, 84 s. stor 8vo, tema: Feministisk konstforskning 40:-

 234. Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 1 1993 Umeå 1993, 76 s. stor 8vo, tema: Mansforskning II. 40:-

 235. Kvinnovetenskaplig Tidskrift Årgång 27, 4.06. Sexuella trakasserier, våld mot kvinnor och prostitution. KVT 2006, 105 + v s. Häftad, stor 8vo, illustrerad. Red: Katarina Leppänen. 60:-

 236. Küng, Andres Vindens barn. Om medlöperi förr och nu. Timbro 1983, 323 s. Dedicerad, originalpocket, omslag ngt nötta med ett flertal läsveck på rygg, understrykningar i blyerts. 90:-

 237. Lager, Fritjof Ådalen 1931. Arbetarkultur 1956, 136 s. Häftad i illustrerat omslag, fotoillustrerad. 120:-

 238. Lagercrantz, Richard (red) Rättvisa - vad är det? Stockholm 1996, 176 + i s. Häftad, ett par småprickar på främre snitt. Välfärdsprojektets skriftserie Idé/debatt Nr 1. 100:-

 239. Larsson, Hans Vänstersynpunkter Bonniers 1914, 28 s. ett par småfläckar på bakre omsl, ovanlig 75:-

 240. Larsson, Janerik Svek mot u-hjälpen? Zindermans/Zinderella 1972, 123 s. Häftad, ouppskuren, liten recensionsstämpel på sutstitelsidan, mkt bra skick. 90:-

 241. Larsson, Tomas (red) Asiatiska utmaningar Timbro Tendens 1996, 85 s. 50:-

 242. Larsson, Tor Industrins furier – Studier rörande den sociala innebörden av förmansskapet inom svenska företag Uppsala 1984, 166 s. skomsl, diss, spikblad; Studia Sociologica Upsaliensia 21 60:-

 243. Larsson, Ulf Svensk socialdemokrati och Baltikum under Mellankrigstiden Stockholm 1996, 106 s. Studia Baltica Stockholmiensia 17 100:-

 244. Larsson, Ulf Svensk socialdemokrati och Baltikum under Mellankrigstiden Stockholm 1996, 106 s. Studia Baltica Stockholmiensia 17 100:-

 245. Larsson, Viktor Viktor Larssons skrifter Fram 1910, 128 + 128 + 128 + 124 + iv s. inb förl dek helklotbd, foto o andra ill, urval och levnadsteckning av Z Höglund, veck på första porträttet; innehåller: ”Sociala spörsmål”, ”Politiska studier och vidräkningar”, ”Stockholmsbilder” och ”Stämningsbilder” 200:-

 246. Larsson, Zenia Morfars kopparslantar – efter sexdagarskriget – en personlig reaktion R&S 1970, 203 s. ded 50:-

 247. Lasch, Christopher Women and the Common Life. Love, Marriage, and Feminism. Norton 1997, xxviii + 196 pp. Hardbound publisher’s cloth backed boards with dust jacket. 150:-

 248. Leijon, Anna-Greta Alla rosor ska inte tuktas! Tiden 1991, 347 s. Inbunden förlagets helklotband, ej skyddsomslag, stor 8vo. 40:-

 249. Leion, Anders Inkomstfördelningen i Sverige - En sammanfattning av Låginkomstutredningens första delbetänkanden LO/Prisma 1970, 131 s. originalpocket, lätt skavt omsl 50:-

 250. Leiser, Erwin Samtal i Berlin. Pan 1969, 138 + vi s. Dedicerad till Mago, originalpocket, ngt nött rygg, litet vikmärke på främre omslag. Innehåller Brecht, Dutschke och Grass. 125:-

 251. (Lenin, V I) Kuusinen, O V Lenins idéer i handling Sovjetunionens Informationsbyrå 1960, 22 s. klammerhäftad, rar 100:-

 252. Lenin, V I & Joseph Stalin Marxism and Revisionism. International Publishers, New York 1946, 64 pp. sewn in printed wrappers, upper and lower spine a bit damaged, wrapper sunned at edges, small nicks in first two leaves, four leaves in beginning creased. 50:-

 253. Lenin, V I Marknadsfrågan. Gidlunds 1971, 87 s. Häftad, förord av Bo Gustafsson. Marxistiskt Bibliotek 4. 70:-

 254. Lenin, V I Materialismen och empiriokriticismen Progress/Fram 1978, 392 s. inb förlbd m skomsl, porträtt såld

 255. Lenin, V I Om nationernas självbestämmanderätt Moskva 1955, 91 s. inb förl helklotbd m titel i guld på frampärm 50:-

 256. Lenin V I Om partiet och fackföreningarna. Artiklar och tal. Progress/Fram 1983, porträttplansch + 192 s. Häftad. 80:-

 257. Lenin, V I Om ungdomen. Progress/ Arbetarkultur 1977, 304 s. Häftad, namnteckning. 70:-

 258. Lenin, V I Staten och revolutionen R&S 1964, 220 s. ngt solkigt omsl, solkig och ngt nött rygg, pocket; har varit med :) 50:-

 259. Lenin, V.I. The State and Revolution. Moscow (Progress Publishers) 1972, 142 pp. Sewn as issued, 8o, some pencil notes. Lenin’s classical work in English translation. 60:-

 260. (Lenin, V I) Lenins kamp mot ekonomisterna Cavefors 1970, 168 s. 1:a sv uppl 60:-

 261. (Lenin, V I) Lenin. Liv och lära. Fram 1925, 392 s. Inbunden privat skinnryggband, porträtt, stor 8vo, fotoillustrerad, fuktrand längs del av övre snitt 15 s., ett par fläckar i innehållsförteckning, ovanlig. Författare till artiklar bl a: Sinovjev, Trotski, Bucharin och Stalin. 200:-

 262. (Lenin, V I) The Revolutionary Phrase. ”Left-Communist” Mistakes on the Brest Peace (Articles and Speeches). Progress Publishers, Moscow 1968, 174 + i s. Sewn in illustrated covers. 2nd printing. 75:-

 263. Lenin, V I Valda verk i två band. Förlaget för Litteratur på Främmande Språk, Moskva 1956, 661 + 640 + 531+i + 851+i s. Inbundna förlagets guld- (namn) och blindpressade (porträtt) helklotband, porträttplansch i första delen, utmärkt skick. Komplett i 4 volymer: I:1-2, II:1-2. 300:-

 264. Lenin, V I Valda verk i tre band. Progress/Arbetarkultur 1974-5, 814+ii; 791+i; 789+iii s. Inbundna förlagets dekorerade helklotband, band 3 litet solblekt på övre frampärm. 3 volymer. 250:-

 265. (Lenin, V I) Gustafsson, Bo (urval) V. I. Lenin. I urval. W&W 1965, 246+viii s. Originalpocket, namnteckning på frsta titelsida, lätt lös i bindning, ngt solkigt snitt. 70:-

 266. (Lenin, V I) Zubko, Marat Lenin i Sverige året 1917 Progress, Moskva/Fram, Göteborg 1985, 170 s. inb förl linnebd m skomsl, fotoill i s/v, dedicerad, rysk arkivuppl (bättre papper) 90:-

 267. Lennéer-Axelson, Barbro Männens röster i kris och förändring N&K 1994, 344 s. inb förl kartonnagebd 80:-

 268. Lewin, Leif Planhushållningsdebatten Uppsala 1967, 564 s. stor 8vo, ngt solkigt och naggat omsl, namnt på främre omsl, vikmärke på främre omsl, stämpel på främre omsl’s insida (”Aftonbladets Bibliotek”); Skr utg av Statsvetenskapliga Föreningen i Uppsala XLVI 100:-

 269. Lewin, Leif Statsvetenskapens grunder. SNS Förlag 2007 94 s. Pocket. SNS Pocketbiblioteket nr 27. 50:-

 270. Levinson, Klas & Peter Sandén Kapitalets international. Om de multinationella företagen och deras makt över människor och länder. Prisma 1972, 146 + vi s. 1:a uppl., häftad. 75:-

 271. Leys, Simon Kinesiska skuggbilder. Contra 1980, 205 s. Häftad. 50:-

 272. (Lidforss, Bengt ) Alsterdal, Alvar (urval) Bengt Lidforss i urval W&W 1965, 176 s. Lidforss var en stridbar journalist på Arbetet i början av 1900-talet 60:-

 273. Lidman, Sara Vänner och u-vänner Bonniers 1969, 124 s. 1:a uppl 50:-

 274. Liedman, Sven-Eric (urval) Anti-Marx. Kritiska och avvikande synpunkter på Marx. Aldus 1970, 105 + i + 6 s. Originalupplaga, häftad, understrykningar i blyerts. Aldus Aktuellt 58. 50:-

 275. Liljeroth, Lena Frivillighetens kraft. Timbro/CVV 2000, 113 s. Häftad, kvadratisk 8vo, som ny. 120:-

 276. Liljeström-Svensson, Gillan Man blir en helt annan människa... - Rapport från en försöksverksamhet med könsroller i förändring Publica/Liber 1977, 124 s. ngt nött omsl 50:-

 277. Lindahl, Rutger (red) Utländska politiska system Dialog 1980, 336 s. inb bibl-bd (låneficka osv), stor 8vo 60:-

 278. Lindbæk, Nils Vi var i Sovjet Falken Forlag, Oslo 1951, 251 + i s. inb förl klotryggbd, tillskrift på försätts, namnstämpel på titelsida, anteckningar i innehållsförteckningen 180:-

 279. Lindblad, Hans Ämbetsmannaväldet. Ekerlids 2002, 252 s. Inbunden förlagets laminatband, som ny. 70:-

 280. Lindblad, Ingemar Kompendium i samhällsvetenskaplig metod och teori. Metodik 2. Uppsats PM. Några synpunkter på utredningsmetodik. Akademilitteratur 1977, 180 s. Häftad, stor 8vo. 90:-

 281. Lindegren, Gunnar Arvet. Om avfall , kretslopp och framtid. Tidens 1993, 414 s. Häftad med flikar, stor 8vo, illustrerad, mindre falsriss vid främre omslags ryggfot, lätt nött rygg. 90:-

 282. Lindgren, John Det Socialdemokratiska Arbetarpartiets uppkomst i Sverige 1881-1889. Tidens 1927, 349 + i s. Häftad, lätt nött omslag, dissertation. Skrifter utgivna av Arbetarnas kulturhistoriska sällskap, band 1. 80:-

 283. Lindhagen, Carl En allmän folkfred Fram 1917, 16 s. klammerhäftad, rar, osprättad, fotoporträtt 150:

 284. (Lindkvist, Herman) Casparsson, Ragnar Herman Lindkvist se: Danielsson, Axel

 285. (Lindman, Arvid) Anderson, Ivar Arvid Lindman och hans tid Norstedts 1956, 400 s. stor 8vo, ospr, porträttplansch 75:-

 286. Lindqvist, Beatriz Drömmar i vardag och exil. Om chilenska flyktingars kulturella strategier. Carlssons 1991, 215 s. Häftad, mindre vikmärke på främre omslag, några sidor tryckfläckiga (men fullt läsbara) från tryckeriet. 75:-

 287. Lindström, Sigvard & Gunnar Eriksson Narkoman. Mannen från TV-reportaget om Träsket träder fram. Termac 1966, 126 s. Inbunden förlagets helklotband med skyddsomslag. 90:-

 288. Lindvert, Jessica Ihålig arbetsmarknadspolitik? Organisering och legitimitet igår och idag. Boréa 2006, 219 + v s. Häftad, kvadratisk 8vo, som ny. 100:-

 289. Lissagaray Kommunen 1871 Socialdmokratiska Arbetarepartiets Norra Distrikt 1891, 551 s. inb frl dek helklotbd, samtida namnt på försätts, rygg och frampärm ngt fläckiga, rygg ngt blekt, rar 450:-

 290. Lodenius, Anna-Lena & Larsson, Stieg Extremhögern Tidens 1991, 343 s. stor 8vo, inb förl kartonnagebd, fotoill 90:-

 291. Lohmann, Larry (Guest Ed and author) Carbon Trading. A critical conversation on climate change, privatisation and power. The Corner House 2006, 359 pp. Softcover, small 4to, illustrated. Developeent Dialogue no. 48 september 2006. 220:-

 292. Longueville, Lars (red) Kunskapsbiten. 18 röster om relationen forskare - politiker. Vetenskap & Allmänhet 2006, 105 + vii s. Häftad, illustrerad. 60:-

 293. Lundberg, Erik Konjunkturbedömningens möjligheter - Föredrag vid 1937 års ordinarie bankmöte Svenska Bankföreningen, Stockholm 1945, 21 + iii (blanka) s. liten 4to, 2:a uppl, svagt blyertsstreckad, solblekt mot rygg 50:-

 294. Lundberg, George A Foundations of Sociology. The MacMillan Company, New York 1939, xx + 556 pp. Hardbound publishers black and silver staped cloth, large 8vo, a couple of faint scratches on back board. 200:-

 295. Lundgran, Nils Europa ja - euro nej! De bästa argumenten mot EMU. Fischer & Co 2003, 256 s. Inbunden förlagets laminatband, blyertsanteckningar på sista blankblad och bakpärms insida. 125:-

 296. Lundqvist, Eric Vildarna finns i väst BB 1972, 270 s. inb förl helklotbd, ej skomsl 50:-

 297. Lundquist, Åsa Familjen i den svenska modellen. Boréa 2007, 296 s. Häftad. 130:-

 298. Luxemburg, Rosa Briefe aus dem Gefängnis Dietz Verlag, Berlin 1950, 70 pp hardbound publ cloth spine, ” mit einem Bild und ein Faksimile” 50:-

 299. Luxemburg, Rosa Die Akkumulation des Kapitals. Ein Beitrag zur ökonomischen Erklärung des Imperialismus Buchhandlung Vorwärts Paul Singer, Berlin 1913, viii + 446 pp 1st ed, large 8vo, hardbound nice private half-calf w title in red and gold, spine somewhat sunned, all edges marbled, 2 name stamps; very rare - one of the favourites on the nazi book pyres, reportedly only 2.000 copies of this first ed. exist 2.000:-

 300. Lång, Helmer Baksidor. Poetiska metadikter. Litteraturtjänst 1980, 62 + ii s. Dedicerad, ett par understrykningar i blyerts på en sida. 100:-

 301. Löfveberg, Sven En strålande vår. Dagbok om Tjernobyl. Upab 1987, 240 s. Häftad, ngt nött rygghuvud. 75:-

 302. Lönnroth, Måns; Thomas B Johansson & Peter Steen Sol eller uran - att välja framtid. Liber 1978, 240 s. Häftad, illustrerad, 2 små donationsetiketter och en sifferstämpel på titelsidan. 70:-

 303. Maas, Utz Berufsverbot - Förföljelsen av vänstern i Västtyskland och Västberlin. Zenit / Bo Cavefors 1976, 201 + viii s. Häftad. Zenitserien 17. 50:-

 304. Magnusson, Eva Genusforskning inom psykologin - bidrag till psykologisk teori och praktik. Högskoleverket 2003, 54 + ii s. Häftad, som ny. 60:-

 305. Magnusson, Gerhard Socialdemokratien i Sverige. PAN&s 1920-24, x+434; x+400; viii+437 s. + 10 färgtrycksplanscher. Inbundna förlagets dekorerade linneband, helt röda snitt, illustrationer i texten, stora 8vo’s. Tre volymer: 1: I brytningstider. 2:  I kamptider. 3:  I ansvarstider.  250:-

 306. Malmberg, Bo & Lena Sommestad (red) Befolkning och välfärd. Perspektiv på framtidens välfärdspolitik. Institutet för Framtidsstudier/LO 2002, 257 s. Häftad, stor 8vo, nött rygghuvud, 11 artiklar. 160:-

 307. Mandel, Ernest Dollarkrisen. Coeckelberghs 1973, 125 s. Häftad, ngt solkigt omslag. Partisanbiblioteket 14. Röda Böcker 5. 50:-

 308. Martin, Hans-Peter & Schumann, Harald Globaliseringsfällan – Angreppet på demokrati och välfärd Symposion 1997, 320 s. inb förl helklotbd m skomsl, stor 8vo, 3:e tryckn, 12-17 tus. 80:-

 309. Martinez, Ana Inte färdig att skrotas vid 38! Ekerlids 1995, 96 s. Inbunden förlagets laminatband, som ny. 60:-

 310. Marx, Karl & Engels, Friedrich Om konst och litteratur Arbetarkultur 1954, 202 s. inb förl klotryggbd, rött övre snitt, som ny 60:-

 311. Marx, Karl & Friedrich Engels Det kommunistiska partiets manifest. Lönearbete och kapital. Lön, pris och profit. Arbetarkultur 1943, 1941 och 1941, 61+ii; 53; 79+i s. 3 verk inbundna i förlagets halvklotband med marmorerade pärmpapper, rött övre snitt. Kommunistiska manifestet 2:a svenska uppl., de 2 andra verken 1:a svenska uppl. såld

 312. Marx, Karl Early Writings McGraw-Hill Book Company 1964, 227 pp translated and edited by T B Bottomore, new foreword by Erich Fromm, includes "On the Jewish Question" Contributions to the Critique of Hegel's Philosophy of Right: Introduction" "Economic and Philosophical Manuscripts" 50:-

 313. Marx, Karl Louis Bonapartes 18 brumaire Arbetarkultur 1946, 160 + ii s. sammanbunden med: Marx, Karl Kritik av Gotha-programmet - Med kommentarer av Marx, Engels och Lenin Arbetarkultur 1945, 151 s. inb förl halvklotbd, båda verken 2:a uppl, rött övre snitt såld

 314. Marx, Karl Manifeste du Parti Communiste - suivi de Les Luttes de Classes Union Generale d’Editions, Paris 1966, 189 pp loose binding, some underlining in pencil 50:-

 315. Marx, Karl Pariskommunen Arbetarkultur 1969, 114 + i s. 2:a uppl, förord av Engels 50:-

 316. Marx, Karl Till kritiken av det socialdemokratiska Gotha-programmet Frams Förlag Boklagret 1928, 46 + ii (blanka) blekt rygg, riss vid rygghuvud, 2:a uppl 75:-

 317. (Marx, Karl) Bottomore, T B & Maximilien Rubel (Eds) Karl Marx Selected Writings in Sociology and Social Philosophy. Penguin 1971, 272 pp. Paperback. 60:-

 318. (Marx, Karl) Ebbighausen, Rolf (red) Monopol og stat. Om Marx-receptionen i teorien om den statsmonopolistiske kapitalisme. Rhodos 1975, 292 s. Häftad, några understrykningar med understrykningspenna. 70:-

 319. (Marx, Karl) Schwarzschild, Leopold Den röde preussaren. Karl Marx - Liv och legend. Bonniers 1949, 349 + i s. + planscher. Häftad, stor 8vo, några blyertsmarkeringar vid sidan av texten, ngt nöt rygghuvud och -fot, vikmärke på bakre omslag, biblioteksetikett på insidan av främre omslag, biblioteksstämpel på titelsida. 60:-

 320. (Marx, Karl) Suslov, M A Karl Marx - Arbetarklassens geniale lärare och ledare. Tal på högtidsmötet i Kongresspalatset i Moskva den 5 maj 1968 APN 1968, 32 s. klammehäftad, rar 90:-

 321. Marxism versus Maoism Pressfoto, Prague 1975, 148 pp 75:-

 322. Marxistiskt Forum nr 1 1971 årg. 7. utan ort, utan år (1971), 64 s. Klammerhäftad, illustrerad, ngt solkig, ett par vikmärken på omslag. såld

 323. Marxistiskt Forum nr 4 1970 årg. 6. utan ort, utan år (1970), 48 s. Klammerhäftad, illustrerad, ngt solkig, namnteckning på omslag, understrykningar på ett halvdussin sidor. såld

 324. Marxistiskt Forum nr 5 1968 årg. 4. utan ort, utan år (1968), 64 s. Klammerhäftad, ngt solkig. såld

 325. Marxistiskt Forum. Teoretiskt organ för Sveriges Komunistiska Parti. Nr 6 1976 Årgång 12. Stockholm 1976, 80 s. Klammerhäftad, illustrerad, fuktfläck på främre omslag. Trevliga artiklar som: Mao Tse-tung vår tids främste marxist-leninist. såld

 326. Matthiessen, Gunnar Kritik der philosophischen Grundlagen und der gesellschaftspolitischen Entwicklung des Maoismus Pahl-Rugenstein Verlag, Köln 1973, 216 pp plastic see-through dj, name 50:-

 327. Mattson, Katarina & Ingemar Lindberg (red) Rasismer i Europa - arbetsarknadens flexibla förtryck. Agora 2004, 220 s. Pocket. 60:-

 328. Mehring, Franz Geschichte der deutschen Sozialdemokratie I-II. Dietz Verlag, Berlin 1976, 768 + 766 pp. Hardbound publisher’s stamped cloth. Gesammelte Schriften Bd. 1-2, 2., durchgesehene Aufl. 175:-

 329. Mehring, Franz Politische Publizistik 1891 bis 1904. Dietz Verlag 1964, 799 pp. Hardbound publisher’s stamped cloth, two small nicks in spine, signature on fly leaf, stamp on back fly leaf. Gesammelte Schriften Bd. 14. First edition. 140:-

 330. Meinander, Ragnar Hur Finland styres Sv Bokförl/ Bonniers 1957, 114 s. inb förl pappbd, hårt streckad, Verdandis skriftserie 8 50:-

 331. Mills, C Wright The Causes for World War Three. Secker & Warburg, London 1959, 175 + i pp. 1st edition, hardbound publisher’s cloth with a little nicked dust jacket, name inscription on fly leaf, underlining and markings in margins in pencil, boards a bit bent. 150:-

 332. Misheva, Vessela Shame and Guilt. Sociology as a Poietic System. Uppsala University 2000, 358 pp. Softcover, dissertation, spikblad, dedicated. 160:-

 333. Mitchell, Juliet & Ann Oakley (Eds) What is Feminism? Basil Blackwell 1987, 252 pp name inscr crossed out on title page, underlining in pencil in a couple of chapters 60:-

 334. Moberg, Åsa Så började 80-talet. Dagbok fråm Folkkampanjen mot kärnkraft. Prisma 1980, 169 s. Häftad, 2 små bibliotekslappar och sifferstämpel på försättsblad. 75:-

 335. Molotov, V M 31-årsdagen av den stora socialistiska oktoberrevolutionen. Tal vid Moskvasovjetens högtidssammanträde den 6 november 1948 Stockholm 1948, 32 s. klammerhäftad, porträtt på främre omsl 100:-

 336. Moore, Michael; Ralph Nader; Robert Sundberg; Roland Spånt Den tredje mannen. TLM 2000, 86 + x s. Häftad, illustrerad. TLM nr 4,2000. 40:-

 337. Morhed, Anne-Marie Mellan kvinnofråga och kvinnovetenskap – Om kvinnodiskursens utveckling och diciplinering Uppsala 1993, 247 s. diss, m spikblad, ded 80:-

 338. Mulgan, Geoff Politik i en antipolitisk tid Timbro Tendens 1996, 75 s. 50:-

 339. Munkhammar, Johnny European Dawn. After the social model. Timbro 2005, 191 pp. Softcover with flaps. 80:-

 340. Munkhammar, Johnny Sagan om välfärdens återkomst. Den stora statens fall. Hjalmarson & Högberg 2004, 183 s. Häftad med flikar. 120:-

 341. Munkhammar, Johnny The Guide to Reform. How policymakers can pursue real change, achieve great results and win re-election. Timbro 2007, 280 pp. Softcover, as new. 70:-

 342. Myrdal, Alva Den största felräkningen - kapprustningen i världen Göteborgs universitet 1975, 26 + vi s. klammerhäftad, namnt på fråmre smutsblad 50:-

 343. Myrdal, Alva Spelet om nedrustningen. R&S 1976, 444 s. Inbunden förlagets helklotband med ngt naggat skyddsomslag, stor 8vo, skyddsomslag ngt solkigt, likaså rygghuvud på band. 60:-

 344. Myrdal, Alva & Gunnar I fredens tjänst. R&S 1971, 180 s. Häftad, ngt solfärgad och småfläckig rygg. 60:-

 345. Myrdal, Gunnar Jordbrukspolitiken under omläggning KF 1938, 126 s. inb priv läderryggbd, bibl-stämpel 75:-

 346. Myrdal, Gunnar Politiskt manifest om världsfattigdomen - En sammanfattning och fortsättning av Asiatiskt dramaR&S 1970, 365 s. inb förl helklotbd m lätt naggat skomsl, översättning av Kerstin Lundgren, stor 8vo 80:-

 347. Myrdal, Gunnar Varning för fredsoptimism Bonniers 1944, 355 s. ngt solkigt omsl, litet jack i nedre främre pärm, namnt 50:-

 348. Myrdal, Gunnar Världsfattigdomen Utrikespolitiska Institetet, Stockholm 1972, 64 s. klammerhäftad; Vrldspolitikens dagsfrågor Nr 6-7 1972 60:-

 349. Myrdal, Jan Fallet Myglaren. PAN 1967, 137 s. + planscher. Originalpocket, lätt nött omslag, ovanlig. 100:-

 350. Myrdal, Jan Lag utan ordning. Giglunds 1975, 176 s. Häftad, illustrerad, litet vikmärke på bakre omslag, rygg ngt solblekt. 150:-

 351. (Månsson, Fabian) Höglund, Zeth Fabian Månsson. FiB 1951, 96 s. skomsl, Banérförare 7, stämpel på titelsida, porträttplansch 50:-

 352. (Månsson, Fabian) Höglund, Zeth Fabian Månsson + (Dahlström, Kata) Västberg, Mauritz Kata Dahlström FiB 1951, 96 + 96 s. två delar inb i ett förl klotryggbd m dek pärmar, båda främre omsl medb, 2 frontispisporträtt, ill m opaginerade helsides fotoplanscher; röda småfläckar på pärmar, ngt fläckig rygg, i serien ”Banérförare” 50:-

 353. (Månsson, Fabian) Höglund, Zeth Fabian Månsson + (Dahlström, Kata) Västberg, Mauritz Kata Dahlström FiB 1951, 96 + 96 s. två delar inb i ett förl klotryggbd m dek pärmar, båda främre omsl medb, 2 frontispisporträtt, ill m opaginerade helsides fotoplanscher, rec.-stämpel; i serien ”Banérförare” 50:-

 354. (Månsson, Fabian) Meurling, Per Fabian Månsson och bondesocialismen. Tidens 1972, 158 s. Häftad, litet vikmärke på främre omslag. Tidens samhällsstudier. såld

 355. Nerman, Ture Clarté - En studie i studentpolitik N&K 1962, 200 + iv s. stor 8vo, ill m teckningar, vikmärke och rec-stämpel på bakre omsl 80:-

 356. Nestius, Hans ”Och vi som ville så väl...” 19 röster om det mångkulturella Sverige. Carlssons 1996, 286 s. Häftad, illustrerad. 60:-

 357. Nikitin, P Politisk ekonomi. Lärobok. Förlaget för Litteratur på Främmande Språk, Moskva utan år (runt 1970), 336 s. Inbunden förlagets guld- och brunpressade hellinneband, frampärm småfläckig, signatur och år (-71) på försättsblad, enstaka markering i text, några små annotationer på bakpärms insida. 75:-

 358. Nordenstam, Gunnar R m. fl. Värde, välfärd och jämlikhet - En granskning av värdefördelningen i Sverige Studentlitteratur 1972, 334 s. stor 8vo, överstruken namnt på titelblad; Samhälle i Utveckling nr 1, två kapitel hårt strukna med blyerts 50:-

 359. Nordin, Annika (red) Kultur förändrar - om konsten att gestalta mångfald. Agora 2004, 121 s. Häftad, fotoillustrerad, som ny. 80:-

 360. Nothin, Torsten Från Branting till Erlander W&W 1955, 392 s. + planscher inb förl halvklotbd m medb omsl, ngt blekt rygg, stor 8vo, färgat övre snitt 60:-

 361. Nurmi, Kurt (red) Någon kan höra - Om avlyssning och övervakning. Pockettidningen R 2006, 90 + vi s. Häftad. Pockettidningen R nr 4, 3006. 40:-

 362. Nydahl, Thomas Kön, klass, kultur. Essäer, samtal och resor. Politisk geografi del 3. h:ström 2005, 208 + viii s. Häftad med flikar, som ny. 90:-

 363. Nyerere, Julius K Socialism i Tanzania Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala 1969, 176 s. 60:-

 364. Nygaard, Thomas Sociologisk handlingsteori Studentlitteratur 1996, 172 s. stor 8vo 50:-

 365. Nyman, Olle Utländska statsskick - En komparativ översikt Aldus 1964, 196 s. originalpocket 50:-

 366. Nyström, Anton Om kommunismen dess villfarelser och faror Stockholm 1931, 24 s. klammerhäftad., omsl ngt blekt, vikmärke rakt över, rar 100:-

 367. O’Grady, Ron Third World Stopover. The Tourism Debate. World Council of Churches, Geneva no date (1980), 74 pp. Softcover, illustrated, library barcode on inner cover, library stamp on title page. Risk Book Series No. 12. 60:-

 368. Ohlsson, Maria Språkbruk, skämt och kön - Teoretiska modeller och sociolingvistiska tillämpningar Uppsala 2003, 372 + ii s. diss, stor 8vo, Skr utg av Inst f Nordiska Språk vid Uppsala Universitet 61 120:-

 369. Olby, Tina Vem slår vem eller Det försvarslösa våldet. En studie av dagspressens skildring av mäns våld ot kvinnor. Motala kvinnojour 2006, 47 s. Klammerhäftad, illustrerade försättsblad. 50:-

 370. Olsson, Emes Som en solörn - Bilder ur Unga Örnars historia Unga Örnars Riksförbund/Tidens 1981, 175 s. stor dedikation, inb förl helklotbd m skomsl, rikt fotoill 90:-

 371. Olsson, Knut Hets och attentat men Flamman lever! APK utan år, 40 s. Klammerhäftad, illustrerad. 40:-

 372. Oravsky, Vladimir & Daniel Malmén Det rena landet. En berättelse om våldtäkt. Den andra boken med Zlata Ibrahiovic. H:ström 2007, 155 + v s. Inbunden förlagets fotoillustrerade pappband, som ny. 120:-

 373. Ortmark, Åke Maktens redskap - Polisen-Åklagarna-Domarna-Advokaterna-Vaktarna W&W 1971, 258 s. stor 8vo, ngt osnyggt sprättad 60:-

 374. Ostojan-Owsjany, I D et al. (red) Sozialistische Diplomatie Berlin 1974, 315 pp hardbound publ cloth w dj, preamble by A A Gromyko  100:-

 375. Oweini, Saleh & Anna Holmgren Folkhemmets bakgård - att bana väg för integration i Sverige. Atlas1999, 199 s. Häftad med flikar, som ny. 150:-

 376. (Palm, August) Lindgren, John August Palm + (Bergegren, Hinke) Bernhard, Waldemar Hinke Bergegren FiB 1950, 95 +95 s. två delar inb i ett förl klotrryggbd m dek pärmar, båda främre omsl medb, 2 frontispisporträtt, ill m opaginerade helsides fotoplanscher, andra ill i texten, röda fläckar på pärmar, ngt fläckig rygg; i serien ”Banérförare” 50:-

 377. (Palm, August) Palm, Karl Mäster Palms pojke. Minnen från en ungdom i kamp. Tiden 1961, 224 s. Inbunden förlagets helklotband med lätt naggat skyddsomslag, märke efter botttagen prislapp i bak. 100:-

 378. Palm, Irving Frikyrkorna, arbetarfrågan och klasskampen – Frikyrkorörelsens hållning till arbetarnas fackliga och politiska kamp åren kring sekelskiftet Uppsala 1982, 224 s. diss, spikblad, Studia Sociologica Upsaliensia 19 90:-

 379. Palme, Joakim & Sten Åke Stenberg (red) Arbete och välfärd. Stockholm 1998, 219 s. Häftad. Välfärdsprojektet. Skriftserien: Kunskap/idé/enskilda röster Nr 11. 100:-

 380. (Palme, Olof) Olof Palme - i Sverige och världen. Ett urval artiklar ur Dagens Nyheter söndagen de 16 mars 1986 DN 1986, 94 s. 4to, mkt rikt ill i färg och s/v 60:-

 381. Papandreou, Andreas G Mot en totalitär värld? PAN&s 1969, 125 s. ospr, 4 föreläsningar hållna vid Brandeis University våren 1969 60:-

 382. Partiprogram och stadgar fastställda av 1975 års partikongress Socialdemokraterna u å (1975), 134 s. limning sprucken på två ställen 50:-

 383. Parvus Proletariatets klasskamp: 1 Socialismen och den sociala revolutionen Fram 1912, 48 s. 1:a uppl. bägge omsl medbundna, det bakre m vissa rivskador + 2 Socialdemokratin och parlamentarismen Fram 1912, 48 s. 1:a uppl. bägge omsl medbundna, ett par småhål i bägge omsl + 3 Den kapitalistiska produktionen och proletariatet Fram 1913, 56 s. 1:a uppl, bägge omsl medbundna, ett par småhål i bägge omsl + 4 Den fackliga kampen Fram 1914, 24 s. bägge omsl medbundna, 2:a uppl, 11-15 tus + 5 Die gewerkschaften und die Sozialdemokratie - Kritischer Bericht über die Lage und die nächsten Aufgaben der deutschen Arbeiterbewegung Dresden 1896, 88 pp 2nd ed, front cvr and title page mended, last 2 leaves also mended, no back cvr + 6 Die Arbeiterschaft und das Unternehmertum - Tatsachen und Zahlen zum proletarischen Klassenkampf Berlin 1910, 40 pp both cvrs bound in + 7 Der Ideenkampf gegen den Sozialismus Berlin 1910, 27 + i pp both cvrs bound in; den del som fattas i den svenska utgivningen finns här på tyska; samtliga svenska övversättningar är av Z Höglund, och samtliga svenska översättningar har Hjalmar Mehrs namnteckning och annotationer; inb privat helklotbd m titel och förf i guld på rygg, mkt rara arbeten 1.000:-

 384. Pauling, Linus Aldrig mera krig! Bonniers 1959, 216 s. Häftad, understrykningar i blyerts. 50:-

 385. Paulsen, Marit Den stressade potatisen. Gidlunds 1985, 135 s. Häftad, namnteckning 60:-

 386. Pestoff, Victor A Between Markets and Politics - Co-operatives in Sweden Campus / Westview 1991, x + 244 pp large 8vo; European Centre for Social Welfare Policy and Research Vol 7 100:-

 387. Plan B. Den dolda jakten på välfärden. Kebenekajsegruppen. Ekerlids 2007, 127 s. Häftad, som ny. 80:-

 388. Plechanow, G W Beiträge zur Geschichte des Materialismus. Verlag für Fremdsprachige Literatur, Moskau 1940, 176 pp. + errata note. hardbound blind stamped and gilt cloth, annotation i pencil of the book’s origin on first fly leaf, previous owners (1945) name on inner front board, 3 leaves in beginning with small nicks. 200:-

 389. Puranen, Bi Att vara kvinna är ingen sjukdom. Norstedts 1994, 405 s. Inbunden förlagets pappband med skyddsomslag (liten reva på baksidan), stor 8vo, fotoillustrerade försätts, ett fåtal ej störande blyertsmarkeringar. 125:-

 390. Påhlman, A & W Sjölin Arbetarföreningarna i Sverige 1850-1900. En undersökning av den liberala arbetarrörelsens historia och kooperationens första skede. KF 1944, 300 s. Häftad, illustrerad, exlibris på insidan av främre omslag (som blivit litet buckligt pga detta). 175:-

 391. Radek, Karl & Eugen Varga m. fl. Storkapitalister (Några blickar bakom den internationella finansens kulisser). Boklagret/Fram 1928, 111 + i s. Häftad, osprättad, svagt vikmärke på främre omslag. 2:a uppl. enligt titlesidan 3:e enligt främre omslag (förvirring vid partisprängningen). 125:-

 392. Reich, Charles A Mot en ny värld. Hur ungdomsrevolten skapar ett samhälle där livskvalitet går före ekonomisk framgång. Aldus 1971, 324 + x s. Häftad. Aldusserien 351. 50:-

 393. Riksdagen inifrån – tolv riksdagsledamöters hågkomster, erfarenheter och lärdomar Gidlunds 1991, 291 s. inb förl kartonnagebd 50:-

 394. Riksdagens arbetsformer - Betänkande Lund 1944, s. 198-206 stor 8vo, vikt, särtryck ur Statsvetenskaplig Tidskrift Häft 2-3 1944 50:-

 395. Rivière, Helena Meningen var ju att hjälpa människorna, inte att ta ifrån dem ansvaret. City University Press 1993, 180 s. Inbunden förlagets illustrerade pappband. Om den svenska socialstaten. 70:-

 396. Robertson, Alexa National Prisms and Perceptions of Dissent - The Euromissile controversy reflected in opinion and the news in the UK and the FRG 1980-1983 Stockholm 1992, xiv + 295 + ii pp diss, large 8vo 100:-

 397. Rogers, J A Sex and Race Vol. III - Why White and Black Mix in Spite of Opposition Helga M Rogers, New York 1972, xvi + 359 pp hardbound publ cloth w dj, dj has a big tear down front but is otherwise good, large 8vo, ill, 5th ed 100:-

 398. Rojas, Mauricio Sveriges oälskade barn. Att vara svensk men ändå inte. Brombergs 1995, 118 s. Häftad, namnstämpel på smutstitelsida. 80:-

 399. Roos, Berit & Eva Gianko Med andra ögon - integrationens pris. Stiftelsen Kvinnor Kan 2000, 143 s. Inbunden förlagets illustrerade pappband, fotoillustrerad, stor 8vo. 150:-

 400. Rose, Steven Kemisk och biologisk krigföring. Tekniska, etiska och folkrättsliga synpunkter. W&W 1970, 237 + iii s. Originalpocket. W&W-serien 251. 60:-

 401. Rosén, Anders (red) Vägval vänster. Premiss 2006, 167 s. Originalpocket, som ny. 60:-

 402. (Rosenberg, Ethel & Julius) Breven från dödscellen - Ethel och Julius Rosenbergs brev Clarté 1961, 255 s. tillskr, ill, solfärgad rygg 50:-

 403. Rubinstein, Modest Om inte upprustningen vore... Arbetarkultur 1958, 32 s. klammerhäftad, rar 60:-

 404. Ruhe, Algot Kampen för religionsfrihet Socialdemokratiska Ungdomsförbundets Förlag 1906, 36 s. Socialdemokratiska Ungdomsförbundets agitationsskrift n:r 12, rar 200:-

 405. (Ruin, Olof) Sydow, Björn von o. a. (red) Politikens väsen. Idéer och institutioner i den moderna staten. En vänbok till Olof Ruin. Tidens 1993, 412 s. Inbunden förlagets pappband med skyddsomslag, tillskrift på försättsblad. Lös (ngt fläckig) Tabula gratulatoria. 110:-

 406. Russell, Bertrand Power. A New Social Analysis. Unwin, London 1971, 206 + ii pp. Paperback, spine a bit worn, gift inscription on inner front cover. 70:-

 407. Russell, Bertrand The Practice and Theory of Bolshevism Unwin Books, London 1962, 96 pp paperback 50:-

 408. Rätt till utbildning - Liberala framtidsperspektiv Arboga 1959, 183 + ii s. ospr  50:-

 409. Sainsbury, Diane (Ed) Democracy, State and Justice - Critical Perspectives and New Interpretations Stockholm 1988, 196 pp 100:-

 410. Saizew, W Wie lebt die Arbeiterjugend in der UdSSR. Verlagsgenossenschaft ausländischer Arbeiter in der UdSSR Moskau/Leningrad 1934, 86 + ii pp. Upper and lower spine a little damaged, inlay very good, sewn a issued in photo illustrated covers. 300:-

 411. Salovaara-Moring, Inka (Ed) Manufacturing Europe. Spaces of democracy, diversity and comunication. Nordicom 2009, 256 pp. Softcover, large 8vo. 200:-

 412. Sandler, Rickard Mångfald eller enfald - Tal och artiklar utgivna till Arbetarnes Bildningsförbunds 25-årshögtid ABF 1937, 256 s. inb förl klotryggbd, stor 8vo 100:-

 413. Sastamoinen, Armas Nynazismen. Federativs 1966, 236 s. Häftad, osprättad, liten köpeanteckning i blyerts, litet jack i främre omslag. 3:e utökade upplagan. 80:-

 414. Schlyter, Birgit N (Ed) Prospects for Democracy in Central Asia. Papers Read at a Conference in Istanbul, 1-3 June 2003, and Additional Chapters. Swedish Research Institute in Istanbul 2005, xviii + 273 + iii pp. Softcover, 4to, a few illusrations. Swedish Research Institute in Istanbul Transactions, Vol. 15. 175:-

 415. Schütt, Bertil Den feta nöden. Alekto 1964, 178 s. Häftad, stor 8vo, ngt skadat rygghuvud, smånaggat omslag. 50:-

 416. Schäffle, A Socialismens kvintessents Konrad Jørgensens Forlag , Kolding 1886, 106 s. inb priv halvfrbd, guldpräglad rygg, rar 200:-

 417. Scoop. Tidskrift för grävande journalistik 2008 # 1. Partille 2008, iv + 160 + iv s. Häftad. Red: Magnus Sandelin. 50:-

 418. Segerstedt, Torgny T Socialt system och samfärdsel. Uppsala 1970. 22 s. Häftad. 40:-

 419. (Segerstedt, Torgny) Nu - Världshändelserna inför världsopinionen Nr 5 maj 1945 Å&Å 1945, 73 + i s. klammerhäftad, ill, fr a i detta nr: När Göring ville cencurera Handelstidningen (Segerstedt), ill omsl (foto på Segerstedt) 100:-

 420. (Segerstedt, Torgny) Heddelin, Bertil; Bertil Ekstrand & Lennart Frantzén Segerstedt i GHT. Beta Grafiska Förlag 1984, 84 s. Inbunden förlagets silverstämplade helklotband, stor kvadratisk 8vo, illustrerad, illustrerade försättspapper. 70:-

 421. Silberner, Edmund Sozialisten zur Judenfrage - Ein Beitrag zur Geschichte des Sozialismus vom Anfang  des 19 Jarhunderts bis 1914 Colloquium Verlag, Berlin 1962, 373 + iii pp hardbound publ cloth w lightly chipped dj, 150:-

 422. Singer, Peter Det liv du kan rädda. Agera nu och stoppa fattigdomen. Fri Tanke Förlag 2009, 223 s. Häftad, rygghuvud litet nött. pol 100:-

 423. Sjung ut! TCOs sångbok. Tidens 1983, 188 s. Inbunden förlagets guldstämplade helklotband, liten 8vo. Ingen Internationalen här inte... 60:-

 424. Sjöström, Kurt Socialpolitik eller socialism? Arbetarkultur 1977, 193 s. 1:a uppl, originalpocket 50:-

 425. Skarbrandt, Pirjo Migou & Anna Wigenark Övervakning. Snart i ett hem nära dig. Ordfront 2007, 94 s. Häftad, recensionsstämpel på övre snitt. 80:-

 426. Skott, Staffan Aldrig mer! - En bok om kommunismens folkmord och brott mot mänskligheten Hjalmarson & Högberg 1999, 246 s. inb förl dek pappbd, nyskick, fotoill 90:-

 427. Socialism i det tjugonde seklet. Tiden 1958, 186 s. Inbunden förlagets helklotband, ej skyddsomslag. Utgiven av engelska "Socialist Union". 60:-

 428. Sohlberg, Peter Mål och mening i samhället. Funktionalistiska program i samhällsvetenskapen. Uppsala 1999, 286 s. Häftad, stor 8vo, dissertation. Studia Sociologica Upsaliensia 47. 140:-

 429. Sommarin, Emil Talaren - Strödda anteckningar om reglerna för den offentliga diskussionen och deras tillämpning Fram 1908, 35 s. nött ryghuvud och -fot, rar 200:-

 430. Sorokin, Pitirim A Fads and Foibles in Modern Sociology and Related Sciences. Mayflower Publishing Co & Vision Press 1958, xiii + 357 pp. Hardbound publisher’s cloth with worn dust jacket, large 8vo, underlining on a few pages. 150:-

 431. Staaff, Karl Det demokratiska statsskicket. Jämförande politiska studier I.-II. W&W 1917, xviii+408; 390 s. Inbundna privata halvklotband med marmorerat pärmpapper och lädertiteletikett, samtida namnteckning på smutstitelsida i bägge banden. sålda

 432. Stalin, J V; V M Molotov; M M Litvinov & J A Jakovlev Den socialistiska demokratin i Sovjetunionen. Sovjetunionens författning jämte tal av Stalin, Molotov, Litvinov och Jakolev på Sovjetunionens extraordinarie, VIII sovjetkongress i Moskva, 25 nov. - 5 dec. 1936. Arbetarkultur 1937, 172 s. Häftad, rygg rejält nött, främre omslag löst, samtida signatur på titelsida, omslagen nötta i kanterna. 60:-

 433. Stalin, Josef Marxismen och språkvetenskapens frågor. Moskva 1954, 54 s. Inbunden förlagets helklotband med titel i guld på frampärm, namnteckning. 70:-

 434. Stalin, Josef Socialismens ekonomiska problem i SSRU. Moskva 1952, 92 + i s. Inbunden förlagets helklotband med titel i guld på frampärm. 100:-

 435. Stalin, Joseph Dialectical and Historical Materialism. Lawrence & Wishart Ltd., London n. d., 32 pp. Staplebound, a bit darkened by age, 2 stamps (Guardian Library Peoples Progressive Party) on first and last page. Little Stalin Library No. 4. 60:-

 436. Stalin, Josef Oktoberrevolutionen och de ryska kommunisternas taktik / Oktoberrevolutionens internationella karaktär Moskva 1955, 85 + i s. Inbunden förlagets helklotband med författare och titel i guld på frampärm. 75:-

 437. Steffen, Gustaf F Normalarbetsdagen Bonniers 1907, 37 + iii (blanka) s. 2:a uppl (5-8 tus), bearbetad av M Marcus, osprättad, Verdandis småskrifter 33. 75:-

 438. Steffen, Gustaf F Sociologien - Dess föremål och problemer Ljus 1908, iv + 69 s. 2:a uppl, nött rygg, smal fuktrand längs övre snitt, 12:o, rar 60:-

 439. (Sterky, Fredrik) Sjöberg, Sten Fredrik Sterky - LO:s förste ordförande Tidens 1973, 230 s. inb biblbd (låneficka, stämplar osv, även makuleringsstämpel) 50:-

 440. (Sterky, Fredrik) Sjöberg, Sten Fredrik Sterky - LO:s förste ordförande Tiden 1973, 238 s. ill 50:-

 441. (Sterky, Fredrik) Sjöberg, Sten Fredrik Sterky FiB 1949, 95 s. skomsl, porträtt, i serien ”Banerförare”, ospr 40:-

 442. (Sterky, Fredrik) Sjöberg, Sten Fredrik Sterky se: Lindkvist, Herman

 443. Sterling, Claire The Terror Network. The Secret War of International Terrorism. Weidenfield and Nicolson, London 1981, x + 357 pp. Hardbound publisher’s cloth backed boards with a bit worn dust jacket, large 8vo, photo illustrated, 2 library stamps on fly leaf. 150:-

 444. Strategisk bulletin 1967-1970 (Årgång 3-6). Utrikespolitiska Institutet 1967-70, 32+64+32+32+32+64+32+32+32+32+20+28+32+40+28+36+36+28+56+28+36 s. 21 nummer av tidskriften inbundna i 2 helklotband (Leonard Gustafssons Bokbinderi, Stockholm), stänkmarmorerade snitt, alla omslag medbundna (både främre och bakre), enstaka illustrationer. 500:-

 445. Ström, Filip Reimersholme och revolutionen FiB 1958, 222 s. gammal stämpel från VPK, trasig ryggfot, inlaga lätt böjd 50:-

 446. Ström, Fredrik Boken om Bonden och socialismen Socialdemokratiska ungdomsförbundets förlag 1907, 34 s. klammerhäftad, 3:e uppl, rar; Socialdemokratiska ungdomsförbundets agitationsskrift n:r 7 175:-

 447. Ström, Fredrik Frihet, rätt, humanitet! Trots Allt! 1943, 136 s. Häftad i illustrerat omslag, osprättad, recensionsstämpel på främre omslag. 150:-

 448. Strömbeck, Jan-Ewert Attentat mot arbetsrätten. Ordfront / DemokratiAkademin 1996, 114 s. Häfttad. I serien: Tankeställare. 40:-

 449. Studier för socialism - Marxistisk grundkurs Stockholm1974, 144 + iv s. utarbetad av Vänsterpartiet Kommunisterna, 4to, en bit avriven av smutstitelsida utan textförlust 50:-

 450. Ståhl, Erik (chefred) Smålands Folkblad femtio år - Historik över en arbetartidnings 50-åriga tillvaro Jönköping 1951, 120 s. + inb rättelselapp + 48 s. bildavalkad stor 8vo, inb förl pappbd, rikt ill, rygg blekt och delvis  fläckig 80:-

 451. Sundelius, Bengt (Ed) Foreign Policies of Northern Europe. Westview Press 1982, xiv + 239 pp. Softcover, a little worn around the edges, underlining in pen. 80:-

 452. Sundvik, Ivar 100 år för ordets frihet - Publicister i samhällsomdaningen 1874-1974 R&S 1974, 236 s. inb förl helklotbd m lätt naggat skomsl, stor 8vo, ill m opaginerade planscher 70:-

 453. Suarez, Pablo The Dialectics of Politics – A Cross-Systemic Inquiry into the Dynamics of Political Cleavages Uppsala 1981, 96 pp ded 60:-

 454. Sveds, Åsa Pengar i sjön - om män, makt och mutor. Förlags AB Weinco 2006, 264 s. Inbunden förlagets helklotband med skyddsomslag. Om mutmisstankarna kring gotlandstrafiken. 200:-

 455. Svennilson, Ingvar Några svenska sysselsättningsproblem Uppsala 1943, 28 s. stor 8vo, solblekt mot rygg och övre snitt, samtida namnt; särtryck ur Ekonomisk Tidskrift 1943 50:-

 456. Svensson, Jörn Socialismens förnyelse. Om vår tids nödvändighet. Arbetarkultur 1982, 136 s. 1:a uppl, fläck på främre omsl; Mottryck 2 60:-

 457. Söderberg, Annelie (red) Tjejsnack Kvinnobilder. Folkrörelsearkivet för Uppsala län 1995, 243 s. Inbunden förlagets illusrerade pappband, stor 8vo, illusrerad, som ny. 75:-

 458. Takman, John Kärnkraften och kyrkoherde Malthus Fram 1980, 144 s. + rättelselapp lätt skavt omsl vid rygg 50:-

 459. Tell, Johan 100 sätt att rädda världen... Bonnier Pocket 2008, opaginerad (ca 150 s.). Pocket, rikt illustrerad. 40:-

 460. Terray, Emmanuel Den historiska materialismen och de ”primitiva samhällena”. Zenit/Cavefors 1970, 94 + ii s. Häftad, borttagen lapp på insidan av främre omslag, några stämplar och en kulspetsmarkering. Zenitserien 9. 50:-

 461. Thermænius, Edvard Svensk statskunskap med samhällslära. Hermods, 12 brev med ca 25 s. i varje). Inbundna i ett guldstämplat helklotband, understrykningar ett dussin sidor i ett brev. 90:-

 462. Thunberg, Bo & Fredrik Holm Handla miljövänligt - Vardagshandbok för en bättre miljö Naturskyddsföreningen 1989, 206 s. + ii + 7 vykort ill, 2:a omarb och utökade uppl 50:-

 463. (Thyssen, Fritz) Fritz Thyssens brev Stockholm 1940, 31 + i s klammerhäftad, rar; Thyssen var en av Hitlers ledande finansiärer fram till Kristallnatten 125:-

 464. Tidskrift för Genusvetenskap nr 1 2008. TGV 2008, 112 s. Häftad, enstaka illustrationer. Tema: Välfärdsstaten. 75:-

 465. Tingsten, Herbert Den svenska socialdemokratiens idéutveckling I-II. Tidens 1941, 434 + 472 s. Inbundna förlagets dekorerade halvlinneband med röda övre snitt, stora 8vo’s, trasiga skyddsomslag, namnteckning på försättsblad i båda volymerna. 170:-

 466. Toresson, Bo Folket och folkrörelserna - Belysning av några dagsproblem och uppgifter för folkrörelserna Tidens 1976, 133 + i s. i serien ”Tidens Samhällsstudier” 60:-

 467. Treaties and Alliances of the World - An International Survey Covering Treaties in Force and Communities of States Keesing’s Publications/ Charles Scribner’s Sons 1974, xviii + 235 + i pp harbound publ cloth w dj, 4to, revised and updated 90:-

 468. Tremain, Rose Suffragetterna. Kampen för kvinnans frigörelse. Aldus 1975, 160 s. Häftad i lätt nött illustrerat omslag, vikmärke på bakre omslag, mkt rikt illustrerad. 60:-

 469. Trojer, Lena Genusforskning inom teknikvetenskapen - en drivbänk för forskningsförändring. Högskoleverket 2002, 72 s. Häftad, som ny. 60:-

 470. Trollestad, Claes Existentiellt välbefinnande och moralisk trovärdighet hos högre chefer och ledare. Svenska Förlaget 2003, 202 s. Inbunden förlagets helklotband med skyddsomslag, recensionsstämpel på titelsidan. 180:-

 471. Trotskij, Leo Min flykt från Sibirien Fram 1924, 78 s. lätt naggat främre omsl, namnetikett på titelsida, rar 200:-

 472. (Trotskij) Deutscher, Isaac Den förvisade poeten. Trotskij 1929-1940. Coeckelbergs 1972, 393 s. 1:a uppl., inbunden förrlagets  helklotband med naggat skyddsomslag, stor 8vo, biblioteksstämpel på försättsblad, biblioteksetikett på insida av frampärm. 75:-

 473. Tse-Tung, Mao Militärpolitiska skrifter I-II Bo Cavefors Bokförlag 1965, 301 + 358 s. små kvadratiska 8vo i pappkassett, ryggar lätt blekta I-II 150:-

 474. (Tucholsky, Kurt) Schulz, Hans-Peter (Darg.) Kurt Tucholsky in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten Rowohlt 1960, 178 + ii pp 16.-25. Taus., photo-ill, one page uncut and a bit wrinkled 50:-

 475. Turner, Barry (Ed) The Statesman’s Yearbook 1998-99 - The essential political and economic guide to all the countries of the world MacMillan 1998, xxxiv + 1815 pp + fold out world map in colour hardbound publ cloth w dj, ill w maps 75:-

 476. Turner, Barry (Ed) The Statesman’s Yearbook 2002 - The Politics, Cultures and Economies of the World Palgrave 2001, xxxiv + 2057 + i  pp + fold out world map in colour hardbound publ cloth w dj, ill w maps, leaf w pp 1941-2 (Uruguay) torn 100:-

 477. Tutino, Saverio Den kubanska oktoberrevolutionen - Utkast en historia om Castros revolution R&S 1971, 313 s. originalpocket, exl 50:-

 478. Tvärsnitt. 7 forskningsrapporter utgivna till LO:s 75-årsjubileum 1973. Prisma/LO 1973, 533 s. Inbunden förlagets helklotband med ngt naggat skyddsomslag, signatur på försättsblad. Författare: Rudolf Meidner, Berndt Öhman, Gunnar Qvist, Bernt Schiller, Per Eklund, Sten Edlund och Åke Wedin. 200:-

 479. (Ulbricht, Walther) Gniffke, Erich W Jahre mit Ulbricht Verlag Wissenschaft und Politik, Köln 1966, 376 pp as new 100:-

 480. Ulvenstam, Lars Modern amerikansk press Bonniers 1948, 64 s. Verdandis småskrifter nr:494, namnt på framsida 50:-

 481. Undén, Östen Minnesanteckningar Bonniers 1966, 171 s. 1:a uppl, ngt solkigt omsl 75:-

 482. Wachtmeister, Ian Ankdammen. Timbro 1988, 252 s. Inbunden förlagets kartonnageband, stor 8vo, illustrerad, 2 små klisterlappar och en sifferstämpel på försättsblad. 50:-

 483. Wachtmeister, Ian Elefanterna. Sellin 1990, 233 s. Inbunden förlagets kartonnageband, illustrerad, stor 8vo, 2 biblioteksetiketter och en sifferstämpel på försättsblad. 60:-

 484. Vad skall staten göra? - Apropå till en maktutredning Timbro 1986, 92 s. enstaka blyertsant 50:-

 485. Wallin, Kerstin Fakta om facket i Latinamerika. LO/TCO Biståndsnämnd / P M Bäckström Förlag 1993, 208 s. Häftad, stor 8vo. 75:-

 486. Wallraff, Günter Industriereportagen. Als Arbeiter in deutschen Großbetrieben. Rowohlt 1971, 118 + viii pp. Paperback. 96.-110. Taus. 60:-

 487. Ward, John Män i ledet - Ett värshäfte i stridens tecken Norrköpings Soc.-Dem. Ungdomsklubb 1913, 47 s. solkigt omsl, nött rygg, stor 8vo 50:-

 488. Wattrang, Hans Ryska revolutionen i dokument Prisma 1966, 133 + iii s. 50:-

 489. Wedén, Sven Synpunkter på samhällsåskådningar och partier Bonniers 1963, 86 s. 50:-

 490. Wellmann, H G The Torch and the Truth. From Hitler to Reagan. An Aviator’s Account. No publishing house, 2002, 454 pp. Hardbound publisher’s with a bit worn dust jacket. 6th edition, updated. 150:-

 491. Werne, Kent Du sköna nya hem. Om utförsäljningen av allmännyttan. Ordfront 2010, 212 + i s. Inbunden förlagets pappband med skyddsomslag, förutom recensionsstämpel på övre snitt som ny. 40864 170:-

 492. Werner, Karla Egen härd – Om kvinnoliv i småhusområden Gidlunds 1981, 238 s. enstaka fotoill, ngt skavt omsl 50:-

 493. Westberg, Annika Becoming an Adult - Living Conditions and Attitudes among Swedish Youth Umeå Universitet 2005, viii + 22 + 22 + ii + 32 + 22 + ii + 26 + 12 pp diss (Dept of Sociology), large 8vo, spikblad 125:-

 494. Wigforss, Ernst Kan dödläget brytas? Dagspolitik och utopi. Tidens 1959, 155 + ii s. Inbunden förlagets helklotband med författarens signatur i guld på frampärm, ej skyddsomslag. 100:-

 495. Wigforss, Ernst Socialism i vår tid. Tidens 1971, 147 s. Häftad. 70:-

 496. Wigforss, Ernst Vision och verklighet. Ett urval ur Ernst Wigforss politiska författarskap med inledning och kommentar av Ove Sandell. Prisma 1967, 162 + ii s. Pocket, kulspetsanteckningar och recensionsstäpel på smutstitelsidan, 2 små donationsetiketter och en sifferstämpel på titelsidan. 60:-

 497. Wigforss, Ernst Är du socialist? Framtiden 1962, 70 s. Häftad, ngt nött omslag, understrykningar i kulspets. 60:-

 498. Wijkman, Anders Tsunamin. Den onödiga tragedin. Ekerlids 2005, 134 s. Häftad med flikar, illustrerad, som ny. såld

 499. Viktorsson ,Nils (text) 60-årsboken om kamp för demokrati och välfärd. PRO 1942-2002. 2000-talets folkrörelse. Pro 2002, 144 s. Häftad, kvadratisk liten 4to, mkt rikt illustrerad, namnteckning på titelsida. 125:-

 500. Wilkinson, Paul Political Terrorism. Macmillan 1974, 160 pp. softcover, cover a bit worn, with marks of a removed sticker on front cover, 2 librari stamps and one annotation on first page. 75:-

 501. Winter, Lothar Das Proletariat in der Welt von Heute. Wesen, Umfang, Strukturveränderungen. Dietz Verlag, Berlin (DDR) 1982, 256 pp. Softcover, cover a bit smudged,spine lopsided. Mit 38 Tabellen und10 graphischen Darstellungen im Text. 50:-

 502. Vogt, Walter Integration - Politik und Ökonomie  - Zu einigen politischen Aspekten der sozialistischen ökonomischen Integration der Mitgleidsländer des RGW Dietz Verlag, Berlin 1978, 139 pp one corner bumped 50:-

 503. Wollin, Margit Kan familjen räddas? N&K 1943, 224 s. ospr 60:-

 504. Vägvisare, Sten Staaff eller Kungen? Uppsala 1914, 32 s. liten 8vo, klammerhäftad 50:-

 505. Världsläget och Kommunistiska Internationalens uppgifter. Teser och resolutioner antagna å Kommunistiska Internationalens tredje världskongress (Moskva, 12 juni-12 juli 1921). Fram 1921, 252 + i s. Häftad, främre omslag ngt naggat med liten bit borta i nedre främre hörnet, namnteckning på främre omslags insida. 200:-

 506. Wästberg, Per På svarta listan. Bonniers 1964, 292 + ii s. Inbunden förlagets dekorerade pappband med naggat skyddsomslag, en karta, , signatur på försättsblad. Om apartheid i Sydafrika. 50:-

 507. Yakhot, O Qu’est -ce que le matérialisme dialectique? Éditions du Progrès, Moscou  n d, 300 pp paperback 50:-

 508. Young, Jr., Whitney M Beyond Racism. Building an Open Society. McGraw-Hill Book Company 1969, 257 pp. Hardbound publisher’s cloth with a little worn dust jacket, small stamp and marks of removed sticker on fly leaf, small number stamp on colophon page. 130:-

 509. Yrlid, Rolf Atombombstribunalen. R&S 1972, 184 s. Originalupplaga, häftad, med relevanta tidningsurklipp från tiden, blyertsmarkeringar i marginalerna pä en del ställen. 80:-

 510. Zennström, Per-Olov Z:s bekännelser I-II Cavefors 1977, 433 + 56 s. 1:a uppl av båda delarna, del 1: lätt nött rygg och vikmäke på bakre omsl, liten läckplump i nedre snitt ngt tiotal sidor, del 2 felfri; av den mångårige kommunisten och redaktören på Ny Dag I-II 100:-

 511. Zetterberg, Hans L On Theory and Verification in Sociology. A&W, Stockholm / The Tressler Press, New York 1954, 78 pp. Hardbound publisher’s cloth with a bit worn dust jacket, signature on fly leaf, binding a bit loose in the middle. 60:-

 512. Överlien, Carolina Girls on the Verge of Exploding? Voices of Sexual Abuse, Agency and Sexuality at a Youth Detention Home. Linköping 2004, 230 pp. Softcover, large 8vo, dissertation. Linköping  Studies in Arts and Science 301. 175:-