Carolina Böcker och Konst
Kyrkogårdsgatan 5
753 10 Uppsala
info@carolinabok.com
Öppettider:
   Måndagar: 16-18
   Onsdagar: 16-18
    Lördagar: 12-15

        
   Tel: 0739-05 23 70
   eller 0730-62 91 92
   alla tider.
 
Katalog: Övrigt:
Senaste Nytt
Försäljningsvillkor
Förkortningar, om bokbeskrivningar
Beställ en bok!
 
Svenska Kungligheter/Swedish Royalty
uppdat 08-09-07
 1. (Bernadotte) Andersson, Caj & Andersson, Gisela (red) Den lyckliga familjen (Vårt kungapar 3) Semic 1978, 64 s. fyrkantig liten 4to, mkt rikt fotoill, fläckig framsida 50:-

 2. (Bernadotte) Andersson, Caj & Andersson, Gisela (red) Ett år med drottning Silvia (Vårt kungapar 2) Semic u å (1977), 64 s. fyrkantig liten 4to, mkt rikt fotoill 50:-

 3. (Bernadotte) Andström, Bobby & Erhan Güner Kungaprakt och familjeliv. A&K 1983, 61 s. Inbunden förlagets fotoillusrterade kartonnageband, 4to, mkt rikt illustrerad, även försättsppappren. 60:-

 4. (Bernadotte) Andström, Bobby Silvia och kungen A&K 1976, 96 s. inb förl kartonnagebd, 4to, rikt ill i färg och s/v, 3:e uppl 86:e tus såld

 5. (Bernadotte) Bengtson, Bo & Cedergren, Hugo (red) Prins Oscar Bernadotte - En minnesbok av 32 författare Uppsala 1953, 192 s. m 64 ill på planscher, stor 8vo, ospr 60:-

 6. (Bernadotte) Björnberg, Ingrid Dagbok från Haga och Stockholms slott Bonniers 1975,  195 s. inb förlbd m skomsl, 11-15 tus, namnt såld

 7. (Bernadotte) Fjellman, Margit Drottning Louise - En biografi Bonniers 1965, 232 s. stor 8vo, fotoill m opaginerade planscher, bläckplump på främre snitt såld

 8. (Bernadotte) Fjellman, Margit Drottning Louise - En biografi Bonniers 1965, 232 s. inb förl dek helklotbd m ngt naggat skomsl, stor 8vo, fotoill m opaginerade planscher 70:-

 9. (Bernadotte) Fjellman, Margit Gustaf VI Adolf – närbilder av kungen Bonniers 1973, 192 s. inb förlbd m skomsl, ill 50:-

 10. (Bernadotte) Hallgren, Adolf (red) Oscar II Sveriges konung 1872-1907 - En minnesskrift ((Åren 1829-1896 bearbetning efter Dr Josef Linck, Åren 1897-1907 af H. A. Ring, Jämte en bilaga af Otto Hellkvist Stockholm 1908, viii + 632 + 80 s. inb gediget priv halvklotbd, stor 8vo, exl, rikt ill såld

 11. (Bernadotte) Martin, Knut Kungen kommer W&W 1943, 189 s. liten 4to, ospr, fotoill, fr a om Gustaf V 60:-  

 12. (Bernadotte) Nyström, Visen Drottning Sophie Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens Bokförlag 1943, 163 s. stor 8vo, ngt nött omsl, rygghuvud naggat längst upp, ospr, fotofrontispis 60:-

 13. (Bernadotte) Prins Bertil berättar Svenska Dagbladet 1983, 182 + ii s. inb förl imiterade helläderbd m skomsl, 4to, rikt ill i färg och s/v, manus: Lars Ekegren, bildurval och bildtexter: Uno Grönkvist 50:-  

 14. (Bernadotte) Prins Wilhelm Episoder PAN&s 1967, 210 s. inb förl dek pappbd m skomsl 50:-

 15. (Bernadotte) Redogörelse för Konung Oscar II:s 25-åriga regeringsjubileum PAN&s 1898, vi + 452 + 178 (bilagor) s. inb förl lätt nötta rikt gulddekorerade halvfrbd m övre guldsnitt, 2 helsides frontispisporträtt av kungen och gemål på tjockare papper, ill m 47 opaginerade helsidesplanscher och 2 utviksplanscher 250:-

 16. (Bernadotte) Reimers, Sigyn Mina kungliga - deras genealogi, historia och skvallerkrönika. Ett urval bilder rån en stor samling kungliga kort W&W 1957, 155 + iv s. liten 4to, inb förl klotryggbd m medb omsl, kungakrona i guld på frampärm, mkt rikt ill 75:-

 17. (Bernadotte) Riiber, Anne-Marie Drottning Sophia Lindblads 1958, 268 + i s. inb förl klotryggbd m medb omsl, exl, rikt ill m opaginerade planscher 50:-

 18. (Bernadotte) Wijkmark, Kerstin (red) Drottning Astrids barn Å&Å 1936, 200 s. stor 8vo, liten bit av främre omsl avriven, liten riss i titelsida, mkt osnyggt sprättad s.137-144, rikt fotoill 50:-

 19. (Bernadotte) Åhfeldt, Clemens Kung Gustaf sjuttiofem år - Minnen och tankar med anledning av högtidsdagen Bonniers 1933, 307 s. inb gediget priv halvklotbd, stor 8vo, exl, rikt ill 100:-

 20. Bernadotte, Folke I stället för vapen PAN&s 1948, 281 s. tillskr såld

 21. Bernadotte, Folke Människor jag mött Bonniers 1947, 116 s. 11-20 tus, stor 8:o, naggat omsl 50:-  

 22. (Bernadotte, Folke) Stavenow, Åke Folke Bernadotte - En minnesbok Lindblads 1949, 366 s. skomsl lätt naggat och ngt solkigt, stor 8vo, ospr efter s. 56, fotoill, rec-stämpel i bak på skomsl 50:-

 23. (Bernadotte, Gustaf V) Platen, Gustaf von Bakom den gyllene fasaden. Gustaf V och Victoria. Ett äktenskap och en epok. Bonniers 2004, 470 s. Inbunden förlagets helklotband med skyddsomslag, stor 8vo, illustrerad, som ny. 19-26 tusende. 125:-

 24. (Bernadotte, Gustaf V) Åsbrink, Gustav Konung Gustaf V sextio år. En förteckning i tidsföljd öfver de viktigaste höndelserna i Konungens personliga lif 1858-1918. Nationalupplaga med konstbilaga. Hasse W Tullbergs 1918, 290 s. Inbunden förlagets halvklotband med dekorerade pärmar, 4to, illustrerade försättspapper, färgade snitt, rikt illustrerad, rygghuvud och -fot lätt nötta, liten nagg i bakre försättsblad. 200:-

 25. (Bernadotte, Gustav V) Hildebrand, Karl ”Med folket för fosterlandet”. Några anteckningar om Konung Gustafs person och regering. PAN&s 1928, 82 s. + 2 planscher. Inbunden privat helklotband, främre omslag medbundet, gammaldags låneficka och utgallringsstämpel från Klara församling på bakpärms insida, 2 Klarastämplar till, bibliotekssignum på rygg. 60:-

 26. Bernadotte, Kerstin Ett så’nt liv! Bonniers 1975, 220 s. inb förlbd m skomsl, ill 80:-

 27. Bernadotte, Lennart Mainau min medelpunkt. Memoarer. Bonniers 1997, 389 s. Inbunden förlagets helklotband med skyddsomslag, rikt illustrerad, illustrerade främre och bakre försätts, stor 8vo. 13-20 tus. såld

 28. (Bernadotte, Prins Oscar) Bengtsson, Bo & Cedergren Hugo Prins Oscar Bernadotte - En minnesbok av 32 författare Lindblads 1953, 192 s. inb förl dek klotryggbd m kungl vapen i guld på frampärm, 64 ill på planscher, exl, ljusgrått övre snitt 75:-

 29. Bernadotte, Prins Wilhelm-Lennart Kungaboken - Till konung Gustaf på åttiofemårsdagen den 16 juni 1943 Stockholm 1943, opaginerad (ca 120 s. stor 8vo, mkt rikt fotoill i s/v, med biljett på nationalgåvan 50:-

 30. Bernadotte, Sigvard Krona eller klave Bonniers 1975, 228 s. inb förlbd m naggat skomsl, ill såld

 31. (Bernadotte, Silvia) Hammarsten, Charles (foto) & Gunilla Wesslau & Kerstin Chrigströ (text) Silvias lyckliga år. En berättelse i bilder om Silvias första år som drottning i Sverige. Allerbok 1977, 100 s. Inbunden förlagets fotoillustrerade laminatband, 4to, mkt rikt fotoillustrerad. 90:-

 32. [Bernadotte], Carl Jag minns... - Minnen från ett långt liv Bonniers 1931, 430 s. inb förl hellinnebd m namnt och krona i guld på frampärm, medb omsl, blått övre snitt, rygg blekt och ngt solkig, fotoill i s/v 60:-

 33. (Carl XIV Johan) Hedrén, Joh. Jak. Berättelse aflemnad af Biskopen i Linköping, rörande dess hos högstsalig Hans Maj:t Konung Karl XIV Johan under Hans Maj:ts sjukdom aflagde Besök och derwid hållne Samtal. Stockholm 1844, 8 s. tagen ur band, åldersfläckad, främre snitt ngt hårt skuret, blått övre och främre snitt, vikmärke på titelsida, övre hörnet på sista bladet litet ihopknölat 175:-

 34. (Gustav VI Adolf) Samuelsson, Ebba (text) Vår kung Williams 1969, 55 s. inb förl pappbd m naggat skomsl, rikt ill i färg och s/v, lätt fuktskada; om Gustav VI Adolf 50:-

 35. Olofsson, Rune Pär Min hjärtans aller käraste fränka - Roman om Ebba Brahe och Gustaf II Adolf  BB 1981, 288 s. inb förlbd m ngt naggat skomsl 50:-

 36. Svenska kungliga autografer utgivna under Hans Majestät Konungens beskydd. Stockholm 1944, 27 s. Illustrerad med 11 monterade faksimiler av kungliga brev, 4:o, inb förlagets pergamentimiterade pappband med kungligt vapen som pärmdekor, rygghuvud med liten bit borta, 2 små stötmärken på frampärm 325:-